IMG_7218 kopieOp uitnodiging van Zijne Gelukzaligheid Patriarch Daniel mocht Metropoliet Athenagoras op zondag 13 augustus 2023 voorgaan in de Goddelijke Liturgie in het Klooster van Radu Voda, in hartje Boekarest, waar honderden gelovigen de Dienst bijwoonden in openlucht. De Belgische delegatie werd hartelijk ontvangen door de higoumen van het Klooster, Archimandriet Nektarios, en diens monniken.

Aan het einde van de Liturgie heeft Zijne Eminentie Metropoliet een lange toespraak gehouden en zijn vreugde geuit over zijn bezoek aan Roemenië, wat voor hem en zijn broer vele herinneringen oproept.IMG_7197 kopie
Zo vertelde hij dat zij in 1967 voor het eerst Roemenië hadden bezocht en sindsdien ontelbare contacten hebben gehad met patriarchen, bisschoppen, theologen, monniken en monialen, zowel in Roemenië als in België. Hij zei verder ook verheugd te zijn te mogen zien hoezeer het Roemeense volk vroom is en met devotie de Goddelijke Diensten meevieren, maar ook graag hun kloosters bezoeken.

Hij was ook ontroerd, omdat in de kerk van het Klooster van Radu Voda het graf is van wijlen Patriarch Justinian, die hij persoonlijk goed gekend had en die in 1972 bij hen thuis, in België , was geweest. Hij dankte de Patriarch voor zijn toestemming om er de Goddelijke Liturgie te mogen vieren en de higoumen, Archimandriet Nektarios en zijn medebroeders voor hun warm onthaal en wenste iedereen een zalig feest van de Ontslaping van de Moeder Gods toe.

IMG_7219 kopie

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: