786520501_e4f9de6157

Aartspriester Ignace en diaken Athenagoras verzorgden de eerste liturgische diensten.

Van bij het begin stond de Parochie onder de verantwoordelijkheid van Bisschop Athenagoras Peckstadt, toen nog aartsdiaken van het Aartsbisdom van Belgie. Deze had zijn vader, Aartspriester Ignace Peckstadt, Rector van de Orthodoxe Parochie van de Heilige Apostel Andreas te Gent, gevraagd om er aanvankelijk de liturgische diensten voor te gaan : toen nog een Goddelijke Liturgie per maand (op zaterdag).

Vanaf de priesterwijding, op 17 maart 1996, was Bisschop Athenagoras de eerste Rector van de Parochie toen als Archimandriet.

806838639_cc3ede656aMet zijn wijding als Archimandriet kreeg de parochie dan ook een volwaardig liturgisch leven en kon de parochie dan ook verder ontplooien en uitgroeien als een waardige parochie.

Archimandriet Athenagoras echte als eerste rector heel veel belang aan het regelmatig liturgisch leven en verzorgde er steeds heel trouw de vesperdienst op zaterdag en de metten gevolgd door de Goddelijke Liturgie op zondag.

Onze rector Archimandriet Athenagoras Peckstadt, Verkozen tot hulpbisschop van onze Metropoliet

Onze eerste Rector van onze Parochie, Archimandriet Athenagoras Peckstadt werd op 13 mei 2003 door de Heilige Synode van het Oecumensich Patriarchaat van Konstantinopel unaniem verkozen werd tot hulpbisschop van onze Metropoliet van Belgie, met de hoge titel van Bisschop van Sinope.

De nieuwe bisschop zal veel van zijn verantwoordelijkheden die hem eerder werden toevertrouwd verder zetten, terwijl hij nu ook zal dienen als hulpbisschop van onze Metropoliet Panteleimon van Belgie, Exarch van het Oecumenisch Patriarchaat en officieel vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk in Belgie.

Wijding van Bisschop Athenagoras van Sinope hulpbisschop van het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

4

Zowat duizend gelovigen, familieleden en vrienden, niet alleen afkomstig uit België, maar ook uit Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Itlalië en Griekenland, hebben deelgenomen aan de bisschopswijding van onze Rector, Mgr ATHENAGORAS (Peckstadt), titulair Bisschop van Sinope en nieuwe hulpbisschop van het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat).

DSC05660

De wijding werd voorgezeten door onze Metropoliet PANTELEIMON van Belgie (Oecumenisch Patriarchaat), omringd van de Metropolieten MICHAIL van Oostenrijk (Oecumenisch Patriarchaat), ANTHIMOS van Rethymnon (Oecumenisch Patriarchaat – Kreta) en JOSEPH van West- en Zuid-Europa (Patriarchaat van Roemenie); de Aartsbisschoppen SIMON van Brussel en Belgie (Patriarchaat van Moskou) en GABRIEL van Komana (Exarchaat van de Parochies Russische traditie in West-Europa – Oecumenisch Patriarchaat); en de Bisschoppen MAXIMOS van Evmenia (hulpbisschop van de Metropoliet van Belgie – Oecumenisch Patriarchaat), EVMENIOS van Levki (hulpbisschop van de Metropoliet van Duitsland – Oecumenisch Patriarchaat) en ATHANASIOS van Achaia (directeur van het Kantoor van de Kerk van Griekenland bij de Europese Unie); zeven priesters w.o. Aartspriester Ignace Peckstadt (vader van de nieuwe bisschop) en drie diakens.

3

Axios! Axios! Axios!

De Dienst werd opgeluisterd door twee koren : het Byzantijnse van de Kathedraal o.l.v. Aartspriester Stavros Triantafyllou en het Interparochiaal o.l.v. Carlo Snauwaert.

Onder de aanwezigen waren hoge vertegenwoordigers van de Rooms-katholieke Kerk, zoals Mgr Karl Josef RAUBER (Pauselijke Nuntius in België), Mgr Jozef DE KESEL (hulpbisschop en vertegenwoordiger van Kardinaal Danneels), Dom Michel VAN PARYS (abt-emeritus van de Abdij van Chevetogne), vertegenwoordigers van de Sint-Egidiusgemeenschap; Ds. Hugo VAN DE WALLE (Verenigde Protestantse Kerk in België); leden van de Griekse diplomatie in ons land, vertegenwoordigers van de NAVO, vooraanstaanden van het Kabinet van Europees Commissievoorzitter Romano PRODI en Eric GHYSSELINCKX (vertegenwoordiger van het Ministerie van Justitie en Erediensten).  Op het einde van de dienst werd aan alle deelnemers een receptie aangeboden in het Sint-Jan Berchmanscollege.

1

Aartspriester Ignace Peckstadt feliciteert zijn pas gewijde zoon Bisschop Athenagoras van Sinope.

Mgr ATHENAGORAS is belg (vlaming), 41 jaar, zoon van de orthodoxe Aartspriester Ignace PECKSTADT, gediplomeerd van de Theologische Faculteit van de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki (Griekenland) en van het Oecumenisch Instituut Bossey (Zwitserland).

Hij werd diaken gewijd door Metropoliet BARTHOLOMEOS van Philadelphia (nu Oecumenisch Patriarch), diende als aartsdiaken van het Orthodox Aartsbisdom van België, werd in 1996 tot priester gewijd door Metropoliet PANTELEIMON van België, benoemd tot bisschoppelijk vicaris van de nederlands- en franstalige parochies van de Benelux.  In 1995 heeft hij onze Parochie van de HH. Konstantijn & Helena in Brugge gesticht, waarvan hij sinds 1996 de rector was.

Hij is ook medewerker van het Kantoor van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Unie, orthodox verantwoordelijke voor de media in België en aalmoezenier van de Luchthaven van Zaventem.

Hij is tevens lid van het Overlegorgaan van Christelijke Kerken in België, van het Interkerkelijk Comité van Brussel, van het comité “Een ziel voor Europa”, en voorzitter van de Internationale en Interconfessionele Vereniging voor Ontmoetingen van Monniken en Monialen.  Hij spreekt Nederlands, Frans, Engels, Duits en Grieks.
De nieuwe bisschop zal de meeste van zijn activiteiten verder waarnemen, terwijl hij nu ook intenser zal dienen als hulpbisschop van Metropoliet Panteleimon, Exarch van het Oecumenisch Patriarchaat en officieel vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk in België. Wij wensen hem elke kracht van God toe in zijn nieuw apostolaat!

* * *

 Wijding van een nieuwe priester voor onze Orthodoxe Parochie te Brugge

DSC01212 kopie

Gent – Op zaterdag 19 juli 2003 werd Bernard Peckstadt tot diaken gewijd tijdens de Goddelijke gevierd in de Orthodoxe Kerk van de Heilige Apostel Andreas te Gent.  Metropoliet Panteleimon van België, Exarch van het Oecumenisch Patriarchaat, die aanwezig was, heeft zijn nieuwe hulpbisschop en broer van de wijdeling, Bisschop Athenagoras van Sinope, opdracht gegeven van voor te gaan bij de Goddelijke Liturgie en de wijding toe te dienen.

DSC06153

Diakenwijding van Bernard Peckstadt

Mgr Athenagoras was omringd van Achimandriet Thomas (Monasterium van de Moeder Gods Troosteres te Pervijze), van Aartspriester Ignace Peckstadt (vader van de nieuwe diaken en rector van de Parochie van de Heilige Apostel Andreas te Gent), de Priesters Théophile Pelgrims (Parochie van de HH. Kosmas en Damianos te Brussel) en Bart D’Huyvetter (Parochie HH. Silouan en Martinus te Brussel) en Hierodiaken Eleutherius (Monasterium van de Moeder Gods Troosteres te Pervijze); in aanwezigheid ook van Hieromonnik Johan van ditzelfde Monasterium.

Naast gelovigen van de Parochie van Gent waren ook een mooi aantal gelovigen van de Parochie van Brugge, van het Brussels en een vertegenwoordiger van de Abdij van Chevetogne.

Op zondag 31 augustus 2003 werd Diaken Bernard Peckstadt door zijn eigen broeder, Bisschop Athenagoras van Sinope, tot priester gewijd tijdens de Goddelijke gevierd in dezelfde kerk te Gent.

DSC01396

Mgr Athenagoras was omringd van de Aartspriesters Ignace Peckstadt (vader van de nieuwe diaken en rector van de Parochie van de Heilige Apostel Andreas te Gent) en Silouan Osseel (Parochie van de Heilige Nektarios te Eindhoven – Nederland), de Priesters Théophile Pelgrims (Parochie van de HH. Kosmas en Damianos te Brussel), Pius Pauwelyn (Parochie van de Heilige Amandus te Kortrijk) en Dominique Verbeke (Parochie van de Heilige Apostel Andreas te Gent); in aanwezigheid ook van Zuster Magdalen van het Patriarchaal Monasterium van Maldon en vertegenwoordigers van diverse gemeenschappen van de Rooms-Katholieke Kerk, alsook een menigte gelovigen, familieleden en vrienden.

1_4_5

Vanaf 1 september 2003 is hij de nieuwe rector van deze Orthodoxe Parochie van de HH. Konstantijn en Helena te Brugge, plaats die vacant was sinds de verkiezing van zijn broer tot bisschop.

 Diaken Bernard Peckstadt werd geboren te Gent in 1964 en is dus de zoon van Aartspriester Ignace Peckstadt en Marie-Thérèse Janssens.  Hij is gegradueerde verpleger A1 en werkt sinds 1989 in het A.Z. ALMA campus Eeklo op de dienst maag en darmziekten.

1e liturgie

Hij is gehuwd met Catherine Jonckheere en is vader van drie kinderen namelijk Justine, Nicolas en Baptiste. In 1987 werd hij door Metropoliet Spyridon van Rhodos (†) tot lector gewijd.  Sinds 10 jaar was hij de verantwoordelijke van de orthodoxe jongerenvereniging «Syndesmos – België» en hoofdredacteur van het contactblad «Agape».

In 1995 heeft hij zijn broer – die nu bisschop is – bijgestaan bij de stichting van de Orthodoxe Parochie van de HH. Konstantijn en Helena te Brugge.

Sinds meerdere jaren fungeert hij tevens als secretaris van de Benelux voor de inschrijvingen van deelnemers aan de Congressen van de Orthodoxe Fraterniteit in Frankijk.