Biografie van Z.E. Metropoliet Athenagoras van België

Athenagoras_Belgiou

Z.E. Metropoliet Athenagoras van België

Zijn Eminentie metropoliet Athenagoras Peckstadt werd geboren werd geboren te Gent, als zoon van Ignace Peckstadt (ere-advocaat en aartspriester van de orthodoxe parochie van Gent) en Marie-Thérèse Janssens.

Na enkele jaren studie Rechten aan de Universiteit van Gent, studeerde hij Grieks aan de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki en beh2aalde hij aan dezelfde Universiteit, met de grootste onderscheiding, een Masters in Theologie. Nadien werd hij voor een postgraduaat naar het Oecumenisch Instituut van Bossey (Universiteit van Genève) gestuurd. In 1989 werd hij door Metropoliet Bartholomeos van Philadelphia (nu Oecumenisch Patriarch) te Brussel tot diaken gewijd, die hem de naam Athenagoras toevertrouwde, ter gedachtenis van de grote Oecumenische Patriarch Athenagoras, en met de opdracht verder te werken aan de oecumenische dialoog tussen christenen.

Hij diende als Aartsdiaken van het Orthodox Aartsbisdom van België tot zijn priesterwijding, in 1996. Hij werd bisschoppelijk vicaris van de westerstalige parochies van het Aartsbisdom (Benelux). Van 1993 tot 1998 was hij leraar orthodoxe godsdienst in diverse middelbare scholen van het Vlaamse land. Vanaf 1994 is hij de productieverantwoordelijke van de gastprogramma’s van de Orthodoxe Kerk op de openbare omroepen VRT en RTBF. In ditzelfde jaar werd hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat benoemd tot medewerker van het toen nieuw opgerichte Kantoor van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Unie.

In 1995 richtte hij een nieuwe parochie op in Brugge, waarvan hij rector werd. In 2001 richtte hij een parochie op in Oostende en in 2008 in Hasselt. Sinds jaren is hij tevens de orthodoxe aalmoezenier van de Internationale Luchthaven van Zaventem. Hij is lid van het Overlegorgaan van Christelijke Kerken in België, was tot voor kort voorzitter van het Interkerkelijk Comité van Brussel en is voorzitter van het E.I.I.R. (een vereniging van internationale oecumenische onmoetingen). Hij zit tevens tal van commissies voor binnen de Orthodoxe Kerk en is de voorzitter van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux, alsmede co-voorzitter van de Dialoog met de Anglicaanse Kerk.

Talrijke malen mocht hij deelnemen aan vertegenwoordigingen en zendingen van het Oecumenisch Patriarchaat en aan interorthodoxe en interchristelijke congressen. Zo mocht hij meerdere malen de huidige Oecumenische Patriarch Bartholomeos vergezellen op grote reizen. Nadat hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel eenparig tot hulpbisschop van de Metropoliet van België werd verkozen – met de hoge titel van Bisschop van Sinope – werd hij op 22 juni 2003 in de Brusselse Orthodoxe Kathedraal tot bisschop gewijd. Op 27 november 2013 werd hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat unaniem verkozen, nadat Metropoliet Panteleimon zijn ontslag had aangeboden. Zijn intronisatie had plaats op 21 december 2013.

Adres:
Charbolaan 71
1030 Brussel
België
Tel. +32.2/736.52.78
Fax: +32.2/735.32.64
E-mail: info@orthodoxia.be

Naamfeest: 24 juli
Bisschopswijding: 22 juni 2003