Onze Parochie werd – dank zij de goede en vaderlijke zorg van onze aartsbisschop, Metropoliet Panteleimon van Belgie – vlug erkend. We zijn hem daarvoor heel erkentelijk!

Bij Koninklijk Besluit van 8 juni 1998, werd de Orthodoxe Parochie van de HH. Konstantijn en Helena, gevestigd te Brugge, erkend.

De gebiedsomschrijving van die parochie strekt zich uit over een deel van het grondgebied van de Provincie West-Vlaanderen tot en met Oostende.

De maatschappelijke zetel van de Kerkfabriek bevindt zich op het volgende adres : Ezelstraat 85 te 8000 Brugge

De Kerkfabrieksraad bestaat uit :

  • Christina Venetis, voorzitter
  • Aartspriester Bernard Peckstadt, als Rector van de Parochie van rechtswege ondervoorzitter,
  • Patrick Dezillie, schatbewaarder,
  • Stefaan Coudenys, secretaris,
  • Agathi Sioziou, Victoria Kulnicheva leden