AARTSBISDOM VAN BELGIE

EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

Het Orthodox Aartsbisdom van België

Het werd opgericht op 12 augustus 1969 bij patriarchale en synodale beslissing en strekt zich uit over België, Nederland en Luxemburg.

België

De Orthodoxe Kerk werd erkend door de Belgische Staat bij wet van 23 maart 1985, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad Nr 91 van 11 maart 1985. Het Koninklijk Besluit van 15 maart 1988 voorziet de organisatie van de Orthodoxe Kerk en stipuleert in het Ie Hoofdstuk, Artikel 1, dat :

«De Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel of zijn plaatsvervanger wordt door Ons erkend als representatief orgaan van het geheel van de Orthodoxe Kerk».

Nederland

In Nederland wordt het geheel van de Orthodoxe Kerk vertegenwoordigd door de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg van het Oecumenisch Patriarchaat, vanuit zijn hoedanigheid van Voorzitter van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux, of door zijn plaatsvervanger.

Groot-Hertogdom Luxemburg

De Orthodoxe Kerk van Luxemburg werd door de Luxemburgische overheid erkend op 26 januari 2015 en bevat de volgende orthodoxe parochies: een Griekstalige, een Russischtalige, een Servischtalige en een Roemeenstalige.

De offciële vertegenwoordiger is de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg van het Oecumenische Patriarchaat van Constantinopel.

De overeekomst vervangt deze van 1997 en 2004 tussen de Orthodoxe Kerk en de Luxemburgische Overheid.

Zetel van het Aartsbisdom:

Adres:
Charbolaan 71 – 1030 Brussel

Tel. +32.2/736.52.78. Fax. +32.2/735.32.64
Email: info@orthodoxia.be
Website: www.orthodoxia.be