Op zondag 3 september 2023 woonde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de bisschopswijding bij van de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel en Primaat van de Katholieke Kerk in België, Zijne Eminentie Luc Terlinden. Hij werd vergezeld door Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia en diaken Adamantios Karfis.

53162986506_519e851f83_kDe wijding van de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel vond plaats in de volgepakte Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. Voor aanvang van de wijdingsceremonie legde de nieuwe aartsbisschop in de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis de traditionele geloofseed af aan de paus. De ceremonie werd bijgewoond door de Apostolische Nuntius in België, aartsbisschop Franco Coppola, en kardinaal Jozef De Kesel.
Om 15.00 uur stapten koning Filip en koningin Mathilde onder applaus een bomvolle kathedraal binnen. Andere hoogwaardigheidsbekleders waren de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, en de voormalige eerste minister en minister van Staat, Mark Eyskens.
De wijdingsceremonie werd voorgegaan door Kardinaal Jozef De Kesel en gecelebreerd door verschillende bisschoppen uit België en de buurlanden. De kardinaal verwelkomde onder andere de vertegenwoordigers van de andere christelijke kerken en benadrukte het belang en de waarde van goede relaties tussen religieuze gemeenschappen.
Verwijzend naar het Evangelie benadrukte de Kardinaal in zijn homilie dat wie zichzelf probeert te redden, alles verliest. “Deze woorden van Jezus”, zei hij, “omvatten ook een grote uitdaging voor de Kerk, die in deze tijden haar plaats in het hart van de samenleving zoekt: niet om te regeren, maar om te dienen”.
Na de litanie ontving de gewijde de handoplegging en de zalving. “Tot uw dienst, maak hem tot een goede herder van uw kudde, een trouwe hogepriester, die u zonder verwijt dag en nacht dient, die het offer van uw Kerk voorzit en uw genade voor haar afsmelt”, bad Kardinaal Jozef De Kesel.aanstelling aartsbisschop mechelen

Mgr. Terlinden ontving vervolgens uit handen van kardinaal De Kesel het evangelieboek en de bisschoppelijke insignes: de bisschoppelijke ring, de mijter en de staf. De nuntius overhandigde hem het pallium, dat op 29 juni in Rome door paus Franciscus werd gezegend.
De nieuwe aartsbisschop bedankte in het bijzonder ook metropoliet Athenagoras voor zijn eervolle aanwezigheid en voor het fraaie geschenk dat hij van hem kreeg.
Lang leve de nieuwe Aartsbisschop !

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: