Van zaterdag 3 t.e.m. 13 november 2007 kwam Aartspriester Chrysostomos Pijnenburg uit Wenen om nog enkele iconen te schilderen in onze parochie voor onze nieuwe iconostase.

Het schilderen van iconen voor iconostase.

Aartspriester Chrysostomos

Zo schilderde hij er de iconen van de Heilige Andreas de Eerstgeroepene, de Heilige Silouan de Athoniet en de Heilige Aartsengelen Michail en Gabriel voor de zijdeuren.

Zoals men weet is Vader Chrysostomos voor onze parochie geen onbekende, want ieder jaar geeft hij een iconencursus in ons iconenatelier van de Heilige Johannes van Damascus.

2006

Agnes Laroy

Onder zijn leiding schilderden er ook enkele van zijn leerlingen mee waaronder Agnes Laroy, die reeds vroeger de eerste iconen schilderde van onze iconostase waaronder de Christusicoon, de icoon van de Moeder Gods, de Heilige Johannes de Doper en de Heiligen Konstantijn en Helena.

 

Agnes schilderderde tijdens dit verblijf nog de icoon van de Heilige Basilios de Grote en Hugo Christiaens de icoon van de Heiligen Kyrillos en Methodios.

Later schilderde Vader Chrysostomos ook nog de iconen voor de koninklijke deuren met de Boodschap van de Engel aan Maria en de vier Evangelisten.

Mogen deze iconen welke in onze nieuw kerk werden geplaatst “vensters tot de eeuwigheid” zijn, en mogen zij voor allen die er Gods huis zullen binnentreden als het ware een stukje van de hemel, een stukje van Gods Koninkrijk laten zien.

2007 ikonencursus

Vader Chrysostomos en Vader Bernard