Hoog bezoek van Archimandriet Efrem

van het Heilig en groot klooster van Vatopedi

op de Heilige Athosberg aan Brugge en aan onze parochie

 DSC_0499 kopie

Archimandriet Efrem en het leven op de Athosberg : een portret

 In de stilte van de Heilige Athosberg, waar verleden en heden samenkomen in een tijdloze dans van geloof en devotie, staat Vader Efrem als een baken van licht en hoop voor allen die zijn pad kruisen. Zijn aanwezigheid herinnert ons eraan dat zelfs in deze turbulente wereld, de weg naar innerlijke vrede en spirituele vervulling nog steeds gevonden kan worden door degenen die bereid zijn om in de voetsporen van de heiligen te treden.

 Als higoumen van het Vatopediklooster draagt Vader Ephrem de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en materieel welzijn van zijn monastieke gemeenschap. Hij begeleidt hen met een zachte hand, moedigt hen aan om de deugden van eenvoud, gehoorzaamheid en broederlijke liefde na te streven, en inspireert hen om hun spirituele reis met vastberadenheid verder te zetten. Maar bovenal is Vader Efrem een levend voorbeeld van de tijdloze waarheden van het orthodoxe geloof. Zijn leven is een testament van overgave aan God, van dienstbaarheid aan anderen, en van de diepe vreugde die voortvloeit uit een leven gewijd aan gebed en contemplatie.

Vader Efrem is abt van het Heilige Grote Klooster van Vatopedi. Zijn naam in de wereld is Basilios Koutsou. Hij werd geboren in 1956 in Amochostos, Cyprus. Hij studeerde af aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Athene. In 1982 werd hij in de Nieuwe Skite (Athosberg) door Gerondas Joseph tot monnik getonsureerd. De broederschap van Gerondas Joseph kreeg de leiding over het Heilige Klooster van Vatopedi en in 1990 ging dit klooster over van het idioritmisch leven (= leven in afzondering) naar het cenobitisch leven (= leven in gemeenschap). Daarop werd Vader Efrem verkozen en geïntroniseerd als eerste abt. Van de 2200 monniken die de Athosberg vandaag telt, leven er zowat 120 in het Vatopediklooster. Ze zijn afkomstig uit verschillende landen waaronder Griekenland, Cyprus, Roemenië, Polen, … en er leven zelfs twee monniken uit Frankrijk.

In dit klooster wordt ook de ‘Gordel van de Moeder Gods  bewaard.

Bezoek aan Brugge

Op vrijdag 31 mei bracht Gerondas Efrem met een delegatie een bezoek aan Brugge. Tot de delegatie behoorden ook drie van zijn monniken, namelijk Vader Alexis, Vader Pavlos en Vader Ermolaos. De delegatie werd  begeleid door Metropoliet Athenagoras van België, Aartspriester Bernard Peckstadt, Aartspriester Spyridon en zijn Presbytera en onze tolk Pavlos.

Het begijnhof

 Na een mooie wandeling in het hart van de stad trokken we naar het begijnhof waar er een ontvangst voorzien was door burgemeester Dirk De fauw. De delegatie werd er officieel ontvangen in de tuin waar de burgemeester wat uitleg gaf over geschiedenis van het begijnhof. Abt Vader Efrem overhandigde een mooi kunstwerk aan de burgemeester, een geschilderd tafereel van de grot waarin de Heilige Joseph de Hesychast geleefd heeft op de Athosberg. Hij schonk tevens een kleurrijke agenda met afbeeldingen van iconen en met een groepsfoto van de 120 monniken van de gemeenschap van Vatopedi.

Na dit kort maar krachtig bezoek werden we verwacht aan de uitgang van het begijnhof om in een koets door de straten van “het Venetië van het noorden” naar de Basiliek van het Heilig Bloed gebracht te worden.

De basiliek van het Heilig Bloed

Daar werden we verwelkomd door Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge, alsook door E.H. Piet Vandevoorde, rector van de Bloedkapel, en door een verantwoordelijke van de Confrérie van het Heilig Bloed.

We werden vergast op een interessante rondleiding door de rector. Die startte in de benedenkapel waar onze aandacht ging naar een mooi uitgehouwen steen waarop de doop van de Heilige Basilios is voorgesteld. Daarna gingen we naar het Heilig Altaar waar we met zijn allen de reliek van de H. Basilios de Grote vereerden. We zongen er het troparion van de Heilige Basilios alsook het Paastroparion in het Grieks; dit was een ontroerend moment. Nadien bezochten we ook de prachtige bovenkerk. Ook daar gaf de rector uitleg over de kerk en over het schrijn van het Heilig Bloed dat opnieuw door allen werd vereerd. We herhaalden er het Paastroparion en dit werd door de vele bezoekers sterk gesmaakt. Tenslotte gingen we nog naar het museum van de Bloedkapel waar Metropoliet Athenagoras en Vader Efrem het gouden boek tekenden.

 Graag houden wij er dan ook aan Mgr. Lode Aerts, de rector van de Bloedkapel en de vertegenwoordiger van de Confrérie speciaal te danken voor hun gastvrijheid en hartelijk onthaal.

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: