Bestuur van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

Het werd opgericht op 12 augustus 1969 bij patriarchale en synodale beslissing en strekt zich uit over België, Nederland en Luxemburg. De Orthodoxe Kerk werd erkend door de Belgische Staat bij wet van 23 maart 1985, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad Nr 91 van 11 maart 1985. Het Koninklijk Besluit van 15 maart 1988 voorziet de organisatie van de Orthodoxe Kerk en stipuleert in het Ie Hoofdstuk, Artikel 1, dat :
‘De Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel of zijn plaatsvervanger wordt door Ons erkend als representatief orgaan van het geheel van de Orthodoxe Kerk’.

image001-1De Metropoliet:

Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg  werd geboren te Gent, als zoon van Ignace Peckstadt (ere-advocaat en aartspriester van deorthodoxe parochie van Gent) en Marie-Thérèse Janssens. Na enkele jaren studie Rechten aan de Universiteit van Gent, studeerde hij Grieks aan de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki en behaalde hij aan dezelfde Universiteit, met de grootste onderscheiding, een Masters in Theologie .

In 1989 werd hij door Metropoliet Bartholomeos van Philadelphia (nu Oecumenisch Patriarch) te Brussel tot diaken gewijd, die hem de naam Athenagoras toevertrouwde, ter gedachtenis van de grote Oecumenische Patriarch Athenagoras, en met de opdracht verder te werken aan de oecumenische dialoog tussen christenen.  Hij diende als Aartsdiaken van het Orthodox Aartsbisdom van België tot zijn priesterwijding, in 1996.  Hij werd bisschoppelijk vicaris van de westerstalige parochies van het Aartsbisdom (Benelux). Nadat hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel eenparig tot hulpbisschop van de Metropoliet van België werd verkozen – met de hoge titel van “Bisschop van Sinope” – werd hij op 22 juni 2003 in de Brusselse Orthodoxe Kathedraal tot bisschop gewijd.

Op 27 november 2013 werd hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat unaniem verkozen, nadat Metropoliet Panteleimon zijn ontslag had aangeboden. Zijn intronisatie had plaats op 21 december 2013.

Adres:

Orthodox Aartsbisdom
Charbolaan 71 – 1030 BRUSSEL
Tel. +32.2/736.52.78
Fax. +32.2/735.32.64
E-mail : info@orthodoxia.be
Site: www.orthodoxia.be

Metropoliet

Zijne Eminentie metropoliet Athenagoras van België
Exarch van nederland en Luxemburg

KANTOOR VAN DE METROPOLIET:

Directeur van het Persoonlijk Kantoor van de Metropoliet:

Rapporteur: Archimandriet Philadelphos Kafalis. Kantoor: +32.2/736.52.78, Mob: +32.475/69.53.81. E-mail: privateoffice@orthodoxia.be

Secretariaat:

Secretaris-generaal: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas. Tel. +32.2/736.42.86. Email: secretariat@orthodoxia.be

Secretarissen:

Diaken Filip Boone. Tel. +32. 476/77:39:92. Email: secretariaat@orthodoxia.be
Mevr. Parthena Reggina Koteki. Tel. +32.471/29.76.95. Email: reggina.koteki@orthodoxia.be

Secretariaat voor de Kerkfabrieken: mevr. Ariane Lahou. Tel. +32.2/732.22.61, +32.498/57.62.40. Email: orthofabri@orthodoxia.be

Persbureau:

Persvertegenwoordiger: Diaken Georgios Tzatzanis. Postadres: Charbolaan 71, 1030 Brussel. Tel. +32.2/736.52.78, Fax: +32.2/735.32.64, Mob. +32.476/29.62.09. E-mail: pressoffice@orthodoxia.be

Archieven:

Archivaris van het Heilig Aartsbisdom: Aartsdiaken Philadelphos Kafalis. Postadres: Charbolaan71, 1030 Brussel. Mob: +32.475/69.53.81 E-mail: archives@orthodoxia.be

METROPOLITAANSE RAAD:

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Secretaris: Aartspriester Athanasios Toparlakis. Leden: de Aartspr. v/d Oecumenische Troon Stavros Triantafyllou en Panagiotis Moschonas, Pr. Athanase de Theux en Ioannis Psomas, Aartsdiaken Filadelfos Kafalis en de heren Georgios Kartalis, Georgios Petrou, Panagiotis Yannopoulos, Georgios Alexandris, Stylianos Kymbaridis en Boris Gurov.

KERKELIJKE RECHTBANK:

Voorzitter: Zijne Eminentie de Metropoliet. Secretaris: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Stavros Triantafyllou. Leden: de Protopresbyters van de Oecumenische Troon Panagiotis Moschonas en
Dominique Verbeke, de Aartspriesters Theologos Tsirtsidis, Angelos Kamalidis en Athanasios Toparlakis, en Priester Ioannis Psomas.

Archonten van de Heilige en Grote Kerk van Christus:

Georgios Kartalis, Archon Grote Nomofylax (in België). Georgios Petrou, Archon Ekdikos (in België). Panagiotis Yannopoulos, Archon Notarios (in België). Georgios Alexandris, Archon Eftaxias (in België). Avraam Nalbantoglou, Archon Ypomnimatografos (in België). Stylianos Kymbaridis, Archon Ieromnimon (in België), Theodoros Roussis, Archon Depoutatos (in België). Boris Gurov, Archon Orfanotrofos (in België). Konstantinos Vamvakas, Archon Protonotarios (in België).

COMMISSIES:

Juridische Commissie:

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Secretaris: Diaken Filip Boone. Leden: Paul Remerie, Michel Van Gysel, Panagiota Baloji, Mark Tsoutsanis, Maxim Hodak, Stefanos Kardaras en Nikolaos Panagiotopopulos.

Commissie voor het Onroerend Erfgoed van het Aartsbisdom:

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Secretaris: Diaken Barnabas Genbrugge. Leden: Aartspriester Athanasios Toparlakis, Diaken Filip Boone, Archon Georgios Kartalis, Christophe Beyer, Kosmas Vasiliadis, Justine Peckstadt, Ioannis Koklis en Georgios Maglis.

Commissie voor Interkerkelijke en Interreligieuze Betrekkingen:

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Secretaris: Aartspriester Athanasios Toparlakis. Leden: de Protopresbyter van de Oecumenische Troon Panagiotis Moschonas en Evangelos Psallas, Aartspriester Nikolaos Palamianakis, de Priester Ciprian Popescu en Ioannis Psomas, Aartsdiaken Philadelphos Kafalis en Diaken Barnabas Genbrugge.

Pedagogische Commissie:

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Ondervoorzitter: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Stavros Triantafyllou. Secretarissen: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas en Diaken Filip Boone. Leden: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Dominique Verbeke, Aartspriester Konstantinos Kenanidis, Priester Athanase de Theux, dhr. Patrick Stange, mevr. Chantal Lanoy  en de inspecteur dhr. Philippe de Bruyn. Juridisch adviseur: dhr. Maurice Van Stiphout. Postadres: Pedagogische Commissie – Commission Pedagogique, Charbolaan 71 – 1030 Brussel. Tel: +32.2/736.52.78, Fax: +32.2/735.32.64. E-mail: orthopedacom@gmail.com

Dienst Godsdienstonderwijs

1. Vlaamse Gemeenschap:

Dienst Orthodox Godsdienstonderwijs: Steenweg op Brussel 112 – 1780 Wemmel. Tel: +32.2/428.12.37 E-mail: inspectie@orthodoxonderwijs.be

2. Federatie Wallonië-Brussel:

Voorlopig waargenomen door: Secretariat de la Commission Pedagogique, Charbolaan71 – 1030 Brussel. Tel:+32.2/736.52.78, en Fax: +32.2.735/32.64 – E-mail: orthopedacom@gmail.com

Commissie voor Pastorale Zorg:

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Secretaris: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas. Leden: de Aartspiesters Paolo Perletti en Konstantinos Kenanidis, Priester Alexandros Pitsikakis, dhr. Vasilios Saroglou en mevr. Marina Dermitzaki.

Commissie Jeugd:

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Secretaris: Diaken Filip Boone. Leden: Aartspriesters Paweł Cecha en Athanasios Toparlakis, de Priesters Ciprian Popescu en Antonios Tarlizos, Archimandriet Philadelphos Kafalis, Diaken Barnabas Genbrugge, Georgios Antoniou, Nicolas Peckstadt en Stefania Corbeanu.

Commissie voor Studentenzorg:

Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas, Aartspriester Konstantinos Kenanidis en Aartsdiaken Philadelphos Kafalis (voor België). Priester Ioannis Psomas (voor Nederland). Aartspriester Spyridon Tsekouras (voor Luxemburg).

Commissie voor Pers en Communicatie (Radio, Televisie, Pers):

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Secretaris: Diaken Georgios Tzatzanis. Leden: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas, de Diakens Barnabas Genbrugge, Filip Boone en Konstantinos Psallas, en mevr. Johanna Pelgrims.

Controlecommissie op het Beheer van de Parochiekassen:

Protopresbyter van de Oecumenische Troon Panagiotis Moschonas, Aartspriester Athanasios Toparlakis en Diaken Georgios Tzatzanis.

Liefdadigheidscommissie (Filoptochos):

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Leden: Diaken Georgios Tzatzanis, de dames Eleni Zachariadou, Niovi Kyriazakou, Aspasia Limniou…

Verkondiging van het woord Gods:

De prediking van het woord Gods gebeurt door onderlegde geestelijken en professoren in de godgeleerdheid

Voordrachtencyclus “Orthodoxos Logos”

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Verantwoordelijke: Aartsdiaken Philadelphos Kafalis. Leden: Aartspriester Athanasios Toparlakis, Priester Antonios Tarlizos, Diaken Konstantinos Psallas, de dames Theodora Antoniou en Reggina Koteki. E-mail: orthodoxlogos@orthodoxia.be

Heilige Biecht:

Door de geestelijke vaders van het Heilig Aartsbisdom: de Protopresbyters van de Oecumenische Troon Stavros Triantafyllou, Panagiotis Moschonas, Evangelos Psallas en Dominique Verbeke, de Aartspriesters Angelos Kamalidis, Theologos Tsirtsidis, Dimitrios Stamatakis, Nikolaos Palamianakis, Ioannis Lykos, Bernard Peckstadt, Athanasios Karatzogiannis, Konstantinos Kenanidis, Oikonomos Josef Moes, Sakellarios Panteleimon Noussis en Priester Ioannis Psomas.

Godsdienstige Bijstand van Zieken:

Bezoek en bijstand van alle zieken in ziekenhuizen gebeurt door de aangewezen priesters.

Godsdienstige Bijstand van Gevangenen:

Coördinator: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas.

Dienstverleners: dhr. Valentin Constantin Zamfir, Alain Couty en Sorin Farcas.

 

GEESTELIJKEN OP RUST VAN HET HEILIG AARTSBISDOM:

Protopresbyter van de Oecumenische Troon Spyridon Apostolakis. Adres: Faiderstraat 117, 1050 Brussel. Mob. +32.496/10.44.60, E-mail: spyridon. apostolakis@gmail.com

Aartspriester Bart D’Huyvetter. Adres: Hendrik Serruyslaan 3A – 8040 Oostende. Tel. +32.59/43.41.88. Mob. +32.479/55.52.46. E-mail: bart. frieda.dhuyvetter@gmail.com

Aartspriester Theofiel Pelgrims. Adres: Lobe Sobrystraat 1 (bus 2) – 1800 Vilvoorde. Tel. +32.2/253.13.25. Mob. +32.476/62.33.01. E-mail: theophielpelgrims@hotmail.com

Aartspriester Aurel Popescu. Adres: Toots Thielemansstraat 29 – 1190 Brussel. Mob. +32.498/16.13.18.

Oikon. Nikolaos Diakostavrianos. Adres: Rue Marechal Foch 32 – 6044 Roux (Charleroi). Tel. +32.475/34.62.56.

 

INSTITUTEN VAN HET HEILIG AARTSBISDOM:

1. Kestekidionschool:

Inclusief kleuterschool, basisschool, middelbare school en lyceum, evenals afdelingen Griekse moedertaal. Postadres: Joseph Claesstraat 91, 1060 Brussel. Tel. +32.2/538.02.25. Verantwoordelijke: Aartsdiaken Philadelphos Kafalis. E-mail: archdeacon@orthodoxia.be.

2. Parochiecentruml “Ioannis en Georgia Kestekoglou”:

Postadres: Stalingradlaan 28, 1000 Brussel. Tel. en Fax: +32.2/512.19.13. Verantwoordelijke: Aartspriester Athanasios Toparlakis. Tel. +32.477/06.46.60. E-mail: privateoffice@orthodoxia.be

3. Orthodox Theologisch Instituut “Apostel Paulus”.

Dat Instituut voor Orthodoxe Theologie vindt onderdak in de Kestekidionschool. Postadres: Joseph Claesstraat 91, 1060 Brussel. Het Instituut biedt een theologische voorbereiding aan de kandidaten die orthodoxe godsdienst zullen onderwijzen op de Belgische scholen. Het onderricht gebeurt in de talen van de Staat: Nederlands en Frans.

Voorzitter: Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België.

1. Vlaamse Afdeling:

Orthodox Theologisch Instituut Apostel Paulus, Sophie van Akenstraat 56 – 9000 Gent. Tel. en Fax: +32.9/224.11.53 en +32.9/225.47.18 Email: domverbeke@gmail.com Webpagina: www.orthodoxonderwijs.be

2. Franstalige Afdeling:

Institut de Theologie Orthodoxe Apôtre Paul, Joseph Claesstraat 91 – 1060 Brussel. Tel. +32.2/736.42.86 E-mail : inorthobxl@gmail.com Webpagina: www.enseignementorthodoxe.be

4. Nascholing Kerkelijke Byzantijnse Muziek:

Verantwoordelijke: Georgios Antoniou. Tel. +32.487/33.39.90 – E-mail: gantoniu@gmail.com

Adres: Kerk HH. Aartsengelen Michaël en Gabriël te Elsene. Stassartstraat 92 – 1050 Brussel.

5. Centrum voor Orthodoxe Christelijke Aanwezigheid – Boekhandel “Orthodoxos Logos”

Verantwoordelijke: Aartsdiaken Philadelphos Kafalis.

Adres: Stalingradlaan 36, 1000 Brussel,

E-mail: orthodoxlogos@orthodoxia.be

6. Orthodoxe Begraafplaats:

Sinds 2005 is er in Brussel een Orthodoxe Begraafplaats. Begraafplaats, Everestraat 4 – 1140 Evere. Tel. +32.2/726.33.43. E-mail: intercom.inhumation@skynet.be

HEILIG KLOOSTER

Heilig Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods te Asten:

Overste: Abdis Johanna. Adres: Gruttoweg 7, NL 5725 RT Heusden (Gem. Asten), Nederland. Tel. +31.493/56.04.21. E-mail: orthodoxasten@hetnet.nl Website: www.orthodoxasten.nl

KAPELLEN OP DE LUCHTHAVEN VAN BRUSSEL

1. Kapel van de Tempelgang van de Moeder Gods,

Pier A. Οp de derde verdieping tegenover gate 42.

2. Kapel van de Heilige Grootmartelaar Georgios,

Pier B. Op de eerste verdieping (mezzanine) van de ‘Taxfree’-zone, precies boven de paspoortcontrole.

Verantwoordelijke: Z.E. Metropoliet Athenagoras van België. Postadres: Orthodox aalmoezenier van de burgerluchtvaart. Tel. +32.2/735.68.82, Mob: +32.475/351.301. E-mail: athpeck@gmail.com

Kantoor van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Unie

Jamblinne de Meuxplein 40
1030 Brussel.
Tel.: +32.2/734.89.87 & +32.2/732.44.22
Fax +32.2/734.90.72

Zowel de Rooms-Katholieke Kerk als de Protestanten hebben kantoren bij de Europese Unie. Het Aartsbisdom van België verwierf in eigendom een gebouw aan het Jamblinne de Meuxplein 40 – 1030 Brussel, waarin het Kantoor van de Orthodoxe Kerk werd ondergebracht.