Bestuur van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

Het werd opgericht op 12 augustus 1969 bij patriarchale en synodale beslissing en strekt zich uit over België, Nederland en Luxemburg. De Orthodoxe Kerk werd erkend door de Belgische Staat bij wet van 23 maart 1985, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad Nr 91 van 11 maart 1985. Het Koninklijk Besluit van 15 maart 1988 voorziet de organisatie van de Orthodoxe Kerk en stipuleert in het Ie Hoofdstuk, Artikel 1, dat :
‘De Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel of zijn plaatsvervanger wordt door Ons erkend als representatief orgaan van het geheel van de Orthodoxe Kerk’.

De Metropoliet:

Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg  werd geboren te Gent, als zoon van Ignace Peckstadt (ere-advocaat en aartspriester van deorthodoxe parochie van Gent) en Marie-Thérèse Janssens. Na enkele jaren studie Rechten aan de Universiteit van Gent, studeerde hij Grieks aan de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki en behaalde hij aan dezelfde Universiteit, met de grootste onderscheiding, een Masters in Theologie .

Athenagoras_BelgiouIn 1989 werd hij door Metropoliet Bartholomeos van Philadelphia (nu Oecumenisch Patriarch) te Brussel tot diaken gewijd, die hem de naam Athenagoras toevertrouwde, ter gedachtenis van de grote Oecumenische Patriarch Athenagoras, en met de opdracht verder te werken aan de oecumenische dialoog tussen christenen.  Hij diende als Aartsdiaken van het Orthodox Aartsbisdom van België tot zijn priesterwijding, in 1996.  Hij werd bisschoppelijk vicaris van de westerstalige parochies van het Aartsbisdom (Benelux). Nadat hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel eenparig tot hulpbisschop van de Metropoliet van België werd verkozen – met de hoge titel van “Bisschop van Sinope” – werd hij op 22 juni 2003 in de Brusselse Orthodoxe Kathedraal tot bisschop gewijd.

Op 27 november 2013 werd hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat unaniem verkozen, nadat Metropoliet Panteleimon zijn ontslag had aangeboden. Zijn intronisatie had plaats op 21 december 2013.

Adres:

Orthodox Aartsbisdom
Charbolaan 71 – 1030 BRUSSEL
Tel. +32.2/736.52.78
Fax. +32.2/735.32.64
E-mail : info@orthodoxia.be
Site: www.orthodoxia.be

Metropoliet

Zijne Eminentie metropoliet Athenagoras van België
Exarch van nederland en Luxemburg

Eerste Bisschoppelijke Vicaris


 Aartspriester van de Oecumenische Troon Stavros Triantafyllou
Diamantlaan 166 bus 5 
1050 BRUSSEL
Tel. & Fax 02/736.86.59
Mob. +32 475/96.34.89
E-mail :    stavros.triantafyllou@telenet.be

Bisschoppelijk Vicaris voor België

Aartspriester van de Oecum. Troon Spyridon Apostolakis
Stassartstraat 92
1050 Brussel
Tel. & Fax: +32.2/502.27.88
Gsm.: +32.496/10.44.60
E-mail: spyridon.apostolakis@gmail.com

Bisschoppelijk Vicaris voor Luxemburg

Aartspriester van de Oecum. Troon Panagiotis Moschonas
An Duelem 7
5838 Fentange
G-D du Luxembourg
Tel.: +352/621.65.13.28
Gsm.: +32.473/21.37.18 & +32.496/10.44.60
E-mail: metropole.pmoshonas@gmail.com

Diakens van de Metropoliet

1. Aartsdiaken Athanasios Toparlakis
Stalingradlaan 28
1000 Brussel
Gsm.: +32.477/06.46.60
E-mail: imbrapporteur@gmail.com

2. Diaken Barnabas Genbrugge
Tuinwijk 14
2070 Burcht
Gsm.: +32.485/52.25.20
E-mail: Berche_g@yahoo.com

3. Diaken Philadelphos Ath. Kafalis
Stalingradlaan 28
1000 Brussel
Gsm.: +32.475/69.53.81
E-mail: philadelphoskafalis@yahoo.be

4. Diaken Georgios Tzatzanis
De Jambline de Meux plein 40
1030 Brussel
Gsm.: +32.476/29.62.09
E-mail: tzatzanis@me.com

Aartsbisschoppelijk Bureau

Directeur van het Persoonlijk Kantoor van de Metropoliet

Aartsdiaken Athanasios Toparlakis
Gsm.: +32.477/06.46.60
E-mail: imbrapporteur@gmail.com

Algemeen Secretariaat

Aartspriester van de Oecum. Troon Evangelos Psallas
Tel.: +32.2/736.42.86
Gsm.: +32.473/32.88.84
E-mail: evangelospsallas@gmail.com

Archivaris van het Aartsbisdom

Diaken Philadelphos Ath. Kafalis
Gsm.: +32.475/69.53.81
E-mail: philadelphoskafalis@yahoo.be

Secretaris:
Dhr. Konstantinos Psallas
Gsm.: +32.489/93.23.73
E-mail: kosthspsal@gmail.com

Secretariaat voor de kerkfabrieken

Mevrouw Arianne Lahou
Tel. & Fax: +32.2/732.22.61
Gsm.: +32.498/57.62.40
E-mail: fabriques_orthodoxes@yahoo.fr

Persbureau en public relations

Diaken Georgios Tzatzanis
Gsm.: +32.476/29.62.09
E-mail: tzatzanis@me.com

De zetel van het Aartsbisdom

RADEN & COMMISSIES

Metropolitaanse Raad

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Secretaris: Aartsdiaken Athanasios Toparlakis

Leden: de Aartspriesters van de Oecum. Troon Stavros Triantafyllou, Spyridon Apostolakis en Panagiotis Moschonas, Aartspriester Angelos Kamalidis, Priesters Athanasios de Theux en Ioannis Psomas, de heren Georgios Kartalis, Georgios Petrou, Panagiotis Yannopoulos, Georgios Giourgas, Georgios Alexandris, Abraham Nalbantoglou, Stylianos Kymparidis, Alkis Istiris, Christos Katharios en Nikolaos Panagiotopoulos.

Kerkelijke Rechtbank

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Secretaris: Aartspriester van de Oecum. Troon Stavros Triantafyllou

Leden: Aartspriesters van de Oecum. Troon Spyridon Apostolakis en Panagiotis Moschonas, de Aartspriesters Theologos Tsirtsidis, Dimitrios Stamatakis, Konstantinos Nevrokoplis en Dominique Verbeke.

Juridische Commissie

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Secretaris: Priester Athanase de Theux

Leden: Paul Remerie, Michel Van Gysel, Marc Tsoutsanis, Maxim Hodak, Nikolaos Panagiotopoulos, Panagiota Baloji en Christina Miminou.

Commissie voor het Onroerend Erfgoed van het Aartsbisdom

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Secretaris: Diaken Philadelphos Ath. Kafalis

Leden: Aartspriester van de Oecum. Troon Spyridon Apostolakis, Aartspriester Angelos Kamalidis, de Archonten Georgios Kartalis en Georgios Petrou, Pavlos Lambridis, Christophe Beyer, Kosmas Vassiliadis, Mw. Justine Peckstadt, Ioannis Koklis, Georgios Pantoulis en Georgios Maglis.

Commissie voor Interkerkelijke Betrekkingen

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Secretaris: Aartsdiaken Athanasios Toparlakis

Leden: de Aartspriesters van de Oecum. Troon Panagiotis Moschonas en Evangelos Psallas, Aartspriesters Angelos Kamalidis en Pawel Cecha, Nikolaos Palamianakis en Konstantinos Kenanidis, Oikonomos Georgios Perris en de Priester Ciprian Popescu.

Pedagogische Commissie

1. Franstalige en Duitstalige Pedagogische Commissie:

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Ondervoorzitter: Aartspriester van de Oecum. Troon Stavros Triantafyllou
Secretaris: Aartspriester van de Oecum. Troon Evangelos Psallas
Leden: Aartspriester Konstantinos Kenanidis, Priester Patriciu Vlaicu, Dhr. Stylianos Stratidis, Mw. Chantal Lanoy en Mw. Véronique Gevart
Raadgever: Aartspriester Dominique Verbeke, inspecteur-adviseur

Juridiche adviseur: Dr. Maurice Van Stiphout

Adres:
Pedagogische Commissie van de Orthodoxe Kerk in België
Charbolaan 71
1030 Brussel
Tel.: +32.2/736.52.78
Fax: +32.2.735.32.64
E-mail: orthopedacom@gmail.com

2. Nederlandstalige Pedagogische Commissie:

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Ondervoorzitter: Aartspriester van de Oecum. Troon Stavros Triantafyllou
Secretaris: Dhr. Philippe De Bruyn

Leden: Aartspriester Christos Sidiropoulos, Priesters Athanase de Theux et Constantin Pogor, Dhr. Patrick Stangé, Mw. Adela Dinu

Raadgever: Aartspriester Dominique Verbeke, inspecteur-adviseur

Juridiche adviseur: Dr. Maurice Van Stiphout

Adres:
Dienst Orthodox Godsdienstonderwijs
Johannastraat 33
9000 Gent
Tel. en Fax: +32.9/225.47.18
Tel.: +32.9/224.11.33
E-mail: domverbeke@gmail.com

Dienst Onderwijs

1. Nederlandstalige afdeling:

Dienst Orthodox Godsdienstonderwijs
Johannastraat 33
9000 Gent
Tel. en Fax: +32.9/225.47.18
Tel.: +32.9/224.11.33
E-mail: domverbeke@gmail.com

2. Franstalige afdeling:

Voorlopig: Secretaris van de Pedagogische Commissie
Charbolaan 71
1030 Brussel
Tel.: +32.2/736.52.78
Fax: +32.2.735/32.64
E-mail: orthopedacom@gmail.com

Orthodox Logos

Diaken Philadelphos Ath. Kafalis
Gsm.: +32.475/69.53.81
E-mail: orthodoxlogos@orthodoxia.be

Aartsdiaken Athanasios Toparlakis, Dhr. Antonios Tarlizos en Mvr. Theodora Antoniou

Commissie Pastorale Zorg

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België.
Secretaris: Aartspriester van de Oecum. Troon Evangelos Psallas

Leden: de Aartspriesters Konstantinos Nevrokoplis, Paolo Perletti en Konstantinos Kenanidis, Prof. Vassilios Saroglou, Dhr. Marcel Pirard, Mevrouws Nora Bertha en Marina Dermitzaki.

Commissie Jeugdwerk

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België.
Secretaris: Priester Ciprian Popescu.

Leden: Aartsdiaken Athanasios Toparlakis, Diaken Barnabas Genbrugge, Dhr. Anestis Lioutas, Theodora Antoniou, Nicolas Peckstadt en Lina Kechagia.
Adviseurs: Aartspriester van de Oecum. Troon Panagiotis Moschonas, de Aartspriesters Dominique Verbeke, Bernard Peckstadt en Konstantinos Kenanidis.

Controlecommissie van beheer van de parochiekassen

Aartspriesters van de Oecum. Troon Spyridon Apostolakis en Panagiotis Moschonas en Aartsdiaken Athanasios Toparlakis.

Commissie Communicatie (Radio – Televisie – Media)

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België.
Secretaris: Aartspriester van de Oecum. Troon Evangelos Psallas.

Leden: Aartsdiaken Athanasios Toparlakis, Diaken Barnabas Genbrugge en Diaken Georgios Tzatzanis, Mvr. Johanna Pelgrims en Dhr. Konstantinos Psallas.

Commissie voor Studentenzorg

Voor België: Aartspriester Konstantinos Nevrokoplis en Konstantinos Kenanidis.

Voor Nederland: Dhr. Anestis Lioutas.

Voor Luxemburg: Aartspriester van de Oecum. Troon Panagiotis Moschonas.

Centrale Filoptocho

Voorzitter: Aartspriester van de Oecum. Troon Spyridon Apostolakis.
Secretaris: …
Leden: Thomaïs Kapsabeli, Eleni Kontopou, Maria Michalopoulou, …

Prediking van het Woord Gods

Deze wordt verzorgd door de competente geestelijkheid.

Biecht
De geestelijke vaders van het Aartsbisdom:

Aartspriesters van de Oecum. Troon Stavros Triantafyllou, Spyridon Apostolakis, Panagiotis Moschonas, Evangelos Psallas, Aartspriesters Aggelos Kamalidis,Theologos Tsirtsidis, Dimitrios Stamatakis, Konstantinos Nevrokoplis, Nikolaos Palamianakis, Dominique Verbeke, Bernard Peckstadt en Sakellarios Panteleimon Nousis.

Godsdienstige bijstand van zieken

Bezoek en bijstand van alle zieken in ziekenhuizen gebeurt door de priesters onder de supervisie van Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België.

Gevangenispastoraat
Coordinator: Aartspriester Konstantinos Kenanidis.

Verantwoordelijken: Dhrs Constantin Zamfir en Alain Couty.

Priesters op Rust

– Oikonomos Nikolaos Diakostavrianos
Marechal Fochstraat 32 – 6044 Roux (Charleroi).
Tel.: +32.475/34.62.56

– Oikonomos Bartholomée D’Huyvetter.
Hendrik Serruyslaan 3A – 8040 Oostende.
Τel.: +32.59/43.41.88.
Gsm.: +32.479/55.52.46
E-mail: baudouin.dhuyvetter@telenet.be

– Presbyter Théophile Pelgrims
Lobe Sobrystraat 1 (bus 2)
1800 Vilvoorde

INSTITUTEN VAN HET AARTSBISDOM

1. School KESTEKIDION (Lager en Middelbaar Onderwijs)
Adres: Joseph Claesstraat 91
1060 Brussel.
Tel.: +32.2/538.02.25, +32.2/534.28.51 en +32.2/537.22.77

Verantwoordelijke: Aartspriester van de Oecum. Troon Spyridon Apostolakis

2. Cultureel Centrum PAPADOPOULOS
Adres: Merodestraat 146
1060 Brussel
Tel.: +32.2/538.06.85

Waarin ondermeer een uitleenbibliotheek, leeszaal, jeugdcentrum, gastenkamers en polyvalente zaal onderdak vinden.

Verantwoordelijken: Aartspriester Ioannis Lykos

3. Parochiaal Centrum Ioannis en Georgia KESTEKOGLOU
Adres:Stalingradlaan 28
1000 Brussel
Tel.:+32.2/512.19.13 en Fax: +32.2/511.29.62

Verantwoordelijke: Aartspriester Konstantinos Nevrokoplis
Tél.: +32.472/84.15.97
E-mail: knevrokoplis@yahoo.com

4. Orthodox Theologisch Instituut ‘HEILIGE APOSTEL PAULUS’

Il assure une préparation théologique des candidats à l’enseignement du cours de religion orthodoxe dans les écoles belges. L’enseignement est dispensé en français et en néerlandais.

Doyen: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België.

Nederlandstalige afdeling

Orthodox Theologisch Instituut Apostel Paulus
Adres: Sophie van Akenstraat 17
9000 Gent.

Secretaris
Adres: Gravin Johannastraat 33
9000 Gent.
Tel. en Fax +32.9/225.47.18 & +32.9/224.11.53
E-mail: verbekedominique@hotmail.com
Site: www.orthodoxonderwijs.be

Franstalige afdeling

Institut Orthodoxe Apôtre Paul
Adres: Joseph Claesstraat 91
1060 Brussel.
Gsm.: +32.471/40.47.77
Email: inorthobxl@gmail.com
Site: www.enseignementorthodoxe.be

Secretaris
Adres: Charbolaan 71
1030 Brussel.
Tel.: +32.2/736.52.78
Fax: +32.2/735.32.64
E-mail: info@orthodoxia.be

5. Centrum van de Orthodoxe Aanwezigheid – Museum
Adres: Stalingradlaan, 36
1000 Brussel
Tel: +32.2/502.52.77 & +32.2/736.42.86

6. School Byzantijnse Kerkelijke Muziek
Verantwoordelijke: Dhr. Dimitrios Zaganas.
E-mail: chant.byzantin@gmail.com

7. Orthodoxe Begraafplaats
Sinds 2005 is er te Brussel een orthodoxe begraafplaats.
Adres: Kerkhof van Schaarbeek, Everestraat 4
1140 Evere
Tel.: +32.2/726.33.43
E-mail: intercom.inhumation@skynet.be

 

ARCHONTEN EN RAADGEVER

Archonten van de Heilige en Grote Kerk van Christus

Georgios Kartalis, Archont Groot Nomofylax (België)
Georgios Petrou, Archont Ekdikos (België)
Panagiotis Yiannopoulos, Archont Notarios (België)
Georgios Alexandris, Archont Evtaxias (België)
Abraham Nalbantoglou, Archont Ypomnimatografos (België)
Stylianos Kymparidis, Archon Ieromnimon (België)
Theodoros Roussis, Archon Deputatos (België)
Boris Gourov, Archon Orfanotrofos (België)
Konstantinos Vamvakas, Archon Protonotarios (België)

 

KANTOOR BIJ DE EUROPESE UNIE

Kantoor van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Unie

Jamblinne de Meuxplein 40
1030 Brussel.
Tel.: +32.2/734.89.87 & +32.2/732.44.22
Fax +32.2/734.90.72

Zowel de Rooms-Katholieke Kerk als de Protestanten hebben kantoren bij de Europese Unie. Het Aartsbisdom van België verwierf in eigendom een gebouw aan het Jamblinne de Meuxplein 40 – 1030 Brussel, waarin het Kantoor van de Orthodoxe Kerk werd ondergebracht.