1. OVERLEGORGAAN VAN CHRISTELIJKE KERKEN

(nationale gemengde commissie voor de dialoog tussen de Anglikaanse, de Orthodoxe, de Protestantse en de Rooms-katholieke Kerken).
Orthodoxe leden van de Commissie:
Z.E. Metropoliet PANTELEIMON van België, Bisschop ATHENAGORAS van Sinope, Aartspriesters Ignace PECKSTADT en Panagiotis MOSCHONAS

2. DIALOOG MET DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK
(vertegenwoordiging van de Orthodoxe Kerk in België bij de Sub-Commissie van de Katholieke Bisschoppenconferentie voor de contacten met de orthodoxe christenen).
Orthodoxe genodigden :
Bisschop ATHENAGORAS van Sinope, Diaken Ciprian POPESCU, Higoumen ATHANASE (Cabirou) en Aartspriester Iakov MARKOVIC.

3. ACAT – Vlaanderen
(Vereniging van de christenen voor de Afschaffing van de Folteringen)
Orthodox lid van de Raad :
Christos CANNIDIS

4. ACAT – Wallonië
Orthodox Ondervoorzitter van de Raad :
Hegoumen ATHANASE (Cabirou).

5. OECUMENISCHE STUDIE- EN WERKGROEP WEST-VLAANDEREN
Orthodoxe leden:
Bisschop Athenagoras van Sinope en Priester Bernard Peckstadt (leden en raad van bestuur vzw Oekumene Brugge)
Archimandriet Thomas, Hiëromonnik Joan en Aartspriester Ignace Peckstadt (leden)