PEDAGOGISCHE COMMISSIE VAN DE ORTHODOXE KERK IN BEGIE

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België; Ondervoorzitter: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Stavros Triantafyllou.
Secretarissen: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas en Diaken Filip Boone.
Leden: Aartspriester Konstantinos Kenanidis, Priester Athanase de Theux, dhr. Τheodora Antoniou, Marie Laure Santos Melahrinidis ,Stylianos Stratidis en de inspecteur dhr. Philippe de Bruyn. Juridisch adviseur: dhr. Maurice Van Stiphout.

Postadres: Pedagogische Commissie – Commission Pedagogique
Charbolaan 71 – 1030 Brussel
Tel: +32.2/736.52.78
E-mail: orthopedacom@gmail.com

ORTHODOX THEOLOGISCH INSTITUUT“HEILIGE APOSTEL PAULUS”

WEBSITE http://www.orthodoxonderwijs.be/

Het “Orthodox Theologisch Instituut” leeft en werkt onder het voorzitterschap van zijn Rector Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Zijn Alheiligheid de Oecumenische Patriarch en vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk in België bij de Belgische Overheid.
In het centrum worden er lessen theologie gegeven in het Nederlands en het Frans voor hen die orthodoxe godsdienstles willen geven.

1. “Het Graduaat van Theologische Studies”
2. “Het Certificaat van Theologische Studies”.
Men kan er ook lessen per correspondentie volgen.
Sophie Van Akenstraat 56, 9000 GENT

Secretariaat (nederlandstalige afdeling) : priester Antonios Tarlizos en Ann Denys
contact: orthodoxinstituutpaulus@gmail.com
Webpagina: www.orthodoxonderwijs.be

Secretariaat (franstalige afdeling) :
Parklaan 126
1190 BRUSSEL
Tel. 0477/58.41.30
Fax 02/640.15.96
E-mail : enseignement@orthodoxie.be