De parochieraad het bestuursorgaan van een Parochie dat bestaat uit vrome en toegewijde orthodoxe gelovigen, die alle twee jaar uit de lijst van de regelmatige leden worden benoemd, voor het beheer van de parochiale aangelegenheden en de bevordering van de doelen van de Parochie. De parochieraad vergadert ongeveer 4 tot 5 maal per jaar.

De Parochieraad wordt op voorstel van de Rector benoemd door de Metropoliet. Dit gebeurt schriftelijk en voor de duur van twee jaar.

De parochieraad is als het ware de toetssteen van de Parochie. Men werkt er in een open geest voor het ideaal van een harmonieuze gemeenschap. Initiatieven en voorstellen worden er voorgelegd, besproken en bepaald in volle samenwerking met de rector van de Parochie, die er altijd de voorzitter van is.

Parochieraad:

De Voorzitter : Priester Bernard Peckstadt, rector van de Parochie.

Secretaris: Renata Bauwens.

Leden : Nikolaos Venetis, Natasa Urosovic, Agathi Siozou, Renata Bauwens, Victoria Kulnichev, Patrick Dezillie, Catherine Jonckheere, Panteleimon Pantaleon, Monique Lamote, Evgenia Krylova, Christina Venetis, Alexis Fedechikin.