DSC_6934 kopieOp 8 oktober 2023, gedachtenis van de Heiligen Pelagia, maagd in Syrië, werd in de Orthodoxe kerk van de HH. Konstantijn en Helena te Brugge het Heilig sacrament van het huwelijk ingezegend van Roman en Nino uit Tbilisi in Georgie.

We kozen ervoor om onze huwelijksceremonie in de Orthodoxe Kerk van Brugge te laten celebreren om een aantal belangrijke redenen. Ten eerste creëren de prachtige architectuur en de rijke geschiedenis van de kerk een betoverende en romantische sfeer. De verfijnde fresco’s, de sierlijke iconen en de traditionele vormgeving vormen een schilderachtige achtergrond voor deze speciale dag.

DSC_6946 kopieBovendien heeft deze locatie sentimentele waarde voor ons. De keuze om onze huwelijksceremonie in de Orthodoxe Kerk vanBrugge te houden omdat het onze droomplek was, voegt nog een extra laag van betekenis toe aan onze beslissing. Deze keuze staat voor onze gedeelde droom en het begin van een nieuw hoofdstuk op een locatie die een speciale plek in ons hart heeft. De schoonheid en charme van de kerk hebben ongetwijfeld de romantische en sfeervolle kwaliteit van deze speciale dag versterkt, waardoor het een onvergetelijke ervaring werd.

Bovendien sluit de orthodoxe kerk aan bij onze spirituele overtuigingen en erfenis, waardoor het voor ons een betekenisvolle plek is om onze geloften uit te wisselen en ons leven samen als getrouwd stel te beginnen.

DSC_6940 kopieHet is belangrijk om de belangrijkste rol van Vader Bernard in onze huwelijksceremonie te noemen. We besloten op het laatste moment om in het buitenland te trouwen. Toen we contact opnamen met vader Bernard, was hij zelf al in het buitenland, maar hij stelde alles in het werk om ons te helpen. Hij speelde een belangrijke rol bij het verkrijgen van de nodige toestemmingen en het verzamelen van alle benodigde documenten voor ons huwelijk. De ceremonie die hij leidde was echt geweldig en we zijn zo dankbaar dat we hem hebben gevonden. Vader Bernard is een geweldig persoon. We hadden nooit kunnen dromen van een mooiere huwelijksceremonie.

Dank u, vader Bernard, voor uw ongelooflijke steun. We zijn heel dankbaar voor de geweldige huwelijksceremonie.

Tot slot heeft de warme en gastvrije gemeenschap van de Orthodoxe Kerk van Brugge ons tijdens ons samenzijn omarmd, waardoor het een plek is waar we ons echt gesteund en verbonden voelen.

Wedding ceremony at the Bruges Orthodox Church

We chose to have our wedding ceremony at the Bruges Orthodox Church for several meaningful reasons. Firstly, the church’s stunning architecture and rich history create a truly enchanting and romantic atmosphere. Its intricate frescoes, ornate icons, and traditional design offer a picturesque backdrop for our special day.

Furthermore, this location holds sentimental value for us. Choosing to have your wedding ceremony at the Bruges Orthodox Church because it was your dream place adds another layer of significance to your decision. This choice represents your shared dream and the beginning of a new chapter in a location that holds a special place in your hearts. The church’s beauty and charm will undoubtedly enhance the romantic and dreamlike quality of your special day, making it a truly unforgettable experience.

Moreover, the Orthodox Church aligns with our spiritual beliefs and heritage, making it a meaningful place for us to exchange vows and start our life together as a married couple.

It’s important to mention Father Bernard’s main role in our wedding ceremony. We decided to have a last-minute wedding abroad. When we contacted Father Bernard, he was already abroad himself, but he made every effort to help us. He played a significant role in obtaining the necessary permissions and collecting all the required documents for our wedding. The ceremony he conducted was truly amazing, and we’re so grateful to have found him. Father Bernard is a wonderful person . We could never have dreamed of a more beautiful wedding ceremony. Thank you, Father Bernard, for your incredible support. We are deeply grateful for the amazing wedding ceremony.

Lastly, the warm and welcoming community of the Bruges Orthodox Church has embraced us throughout our relationship, making it a place where we feel truly supported and connected.

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: