Ons parochiekoor

In de Orthodoxe Kerk neemt het koor een bijzondere plaats in. Zingen is bidden. Voortdurend. Men bidt tot God met de menselijke stem. De stem van ons hart. Een orthodox kerkkoor bestaat niet voor zichzelf. Alle leden ervan, en de koorleider op de eerste plaats, zijn ervan bewust dat bij het “liturgisch zingen” het gebed centraal staat.

Het koor “treedt niet op”, de dienst wordt niet “opgeluisterd”. Het koor “participeert”, neemt echt deel aan de liturgische celebraties. Het koor verpersoonlijkt het Godsvolk, behoort tot het Godsvolk. In die lijn vervult het koor een heel speciale rol. Aldus is het koor altijd aanwezig bij de vele liturgische diensten : de wekelijkse Goddelijke Liturgieën, de vespers en metten, de vasten- en Paastijd, de grote feesten, doop, huwelijk en dienst der overledenen. En ook op oecumenisch vlak wordt er actief meegewerkt door ons koor.

De eerste Koorleider Carlo Snauwaert

786528549_6a97251d79

Het koor in de begin jaren o.l.v. Carlo Snauwaert

Het koor stond in de beginjaren van onze parochie onder de leiding van  Carlo Snauwaert. Er was een pionierswerk nodig voor het opstellen op computer van de partituren, met de aangepaste muzikale bewerking en met de Nederlandse vertaling.

Carlo heeft alle diensten herwerkt zowel Vespers, Metten, Goddelijke Liturgie, Doop, Huwelijk, Dienst der Overledenen, diensten in de Grote Week, met daarbij nog alle veranderlijke gezangen volgens de acht tonen en de feesten die gevierd worden.

Zowel kleine als grote feesten hebben elk hun eigen gezangen. Nog steeds blijft hij verder werken om alles nog te verbeteren en verder uit te werken. Als leden van de Parochie kunnen we hem hiervoor niet voldoende danken voor alles wat hij reeds jaren verwezenlijkt.

Wijding tot “voorzanger” van de koorleider Carlo

wijding koorlijder

Wijding tot lector van Carlo

Op zaterdag 24 mei 1997, de dag van ons parochiefeest, werd onze koorleider, Carlo Snauwaert, door onze Metropoliet Panteleimon van Belgie gewijd tot “voorzanger”, een kleine wijding die overeenkomt met deze van Lector.

Allen zijn het erover eens dat Carlo zich bijzonder inspant voor de vorming van ons parochiekoor! Er is weliswaar nog veel werk, maar steeds weer wordt het duidelijk dat er een positieve evolutie merkbaar is.

God schenke Carlo elke genadegave opdat hij moge realiseren wat zijn verlangens koesteren, altijd toegewijd aan God en trouw aan de Traditie van onze Kerk.

Eerste Cd-opname van ons parochiekoor te Brugge “HEER IK ROEP TOT U”
Nederlandstalige orthodoxe gezangen – O.l.v.: Carlo Snauwaert.

Bij de CD opname o.l.v. Carlo

Bij de CD opname o.l.v. Carlo

Wij zijn heel blij dat wij met ons parochiekoor o.l.v. Carlo Snauwaert er in geslaagd zijn van een eerste CD-opname te verwezelijken. Dit alles zou niet plaats hebben gehad zonder de vele inspanningen van onze koorleider en allen leden van ons koor.
Er gingen heel wat repetities aan vooraf tot twee dagen voor de eigenlijke opname. Ook willen wij hierbij Pater Carlos Noyen, overste van de Paters Karmelieten, die ons de refter van het Klooster ter beschikking stelde voor de opnamen.

Een bijzonder woord van dank richten wij tot Nicolas Cladakis die de technische kant van de opname alsook de lay-out van het boekje van de cd voor zijn rekening nam. Wij weten hoeveel kostbare uren hij daar voor heeft opgeofferd om dit alles tot een prachtig realisatie te leiden.

Deze CD is te bekomen in de Orthodoxe Parochie van Brugge,
op te bestellen per e-mail: orthodoxie.brugge@skynet.be. Aan de prijs van 10 euro per verzendingskosten.

Ons huidig parochiekoor o.l.v. Stefaan Coudenys sinds 2012

Ons parochiekoor staat nu sinds 2012 onder leiding van Stefaan Coudenys  en bestaat uit enkele enthousiaste koorleden waaronder meer volgende koorleden: Victoria Kulinicheva, Diana Rosu, Melania Rosu, Sylwia Kryszkiewicz, Kris Pape, Blanseflour Coudenys, Johanna Baptista Pelgrims (sopranen), Frieda D’Huyvetters, Evgenia Krylova, (alto’s), Stefaan Coudenys, Igor Krosjka, Gabriël Marinac, Wim Charlet (bas) Bert Forrez en Guido Verleye (tenor) en iedereen is steeds welkom om zich hierbij aan te sluiten.

Het koor o.l.v. Stefaan Coudenys

Het koor o.l.v. Stefaan Coudenys

De Diensten worden hoofdzakelijk in het Nederlands gezongen door een gemengd koor in vier stemmen. Dankzij het enthousiasme van de koorleider Stefaan en de koorleden worden de liturgische gezangen heel mooi uitgevoerd. Ook worden er enkele gezangen volgens de Byzantijnse muziek gezongen in het Grieks of het Nederlands.

Maar het zingen in de Kerk, door het koor en het aanwezige Godsvolk moet geleerd worden, en zoiets vraagt inspanning. Wij trachten in onze parochie door middel van één koorherhaling per maand de gezangen aan te leren, opnieuw aan te leren en door te geven aan de nieuwe koorleden. Ja de enige en echte goede manier om met ons parochiekoor vooruitgang te maken is door allen deel te hebben aan de koorrepetities. Deze koorrepetities hebben plaats in onze orthodoxe kerk in principe op een woensdagavond om 19.00u. (zie hiervoor verder de koorberichten).

Wijding tot “voorzanger” van onze koorleider Stefaan Coudenys

DSC_0922

Lectorwijding van Stefaan Coudenys

Op zondag 3 januari 2016 – de zondag voor de Theofanie – hadden wij een viering met een Pontificale Liturgie voorgegaan door onze Metropoliet Athenagoras van België. Op het einde van deze Goddelijke Liturgie volgde nog een kleine wijding, namelijk deze van lector, toegediend aan onze koorleider Stefaan Coudenys.

Stefaan is van bij het prille begin betrokken bij onze parochie en ons koor. Hij heeft klassiek talen gestudeerd en is nu directeur van het Andreas Lyceum te Oostende. Ondertussen is het nu reeds sinds 2012 dat Stefaan de leiding van het koor heeft opgenomen en we merken een merkwaardige positieve evolutie in ons koor.

DSC_0940

Onder impuls van Stefaan werden verschillende zangstages gehouden, waaronder één met Aartspriester Michel Fortounatto voor de Slavische liturgische muziek, alsook twee stages met de Byzantijnse muziek onder leiding van Antonios Tarlizos en Georges Antoniou.

Op het einde van deze wijding riep de metropoliet ‘Axios’, dat door het gelovige volk beantwoord werd met ‘Axios’ (hij is waardig).

DSC_0883 kopie

Zangstage o.l.v. Aartspriester Michel Fortounato 10-08-2013

 

DSC_0893 kopie

Groepsfoto van de zangstage o.l.v. Aartspriester Michel Fortounato 10-08-2013