Brussel – Op zondag 28 november 2004 werd het gouden jubileum van onze Metropoliet Panteleimon gevierd in een geest van panorthodoxe eenheid en samenhorigheid.  Die dag werd hij immers – precies 50 jaar voordien – tot diaken gewijd door Metropoliet Iakovos van Ikonium, de toenmalige Rector van het Theologisch Instituut van Halki.

 De Goddelijke Liturgie werd er voorgegaan door onze Metropoliet Panteleimon van België, omringd van de Metropolieten Jeremias van Zwitserland, Iakovos van Mytilini (Griekenland) en Emmanuel van Frankrijk, de Aartsbisschoppen Simon van Brussel en België (Patriarchaat van Moskou) en Gabriël van Komana (Exarchaat van de orthodoxe parochies van Russische traditie behorende tot het Oecumenisch Patriarchaat – Parijs), en de Bisschoppen Louka (Patriarchaat van Servië – Parijs), Maximos van Evmenia, Athanasios van Achaïa (Kerk van Griekenland) en Athenagoras van Sinope), en bijgestaan door tientallen priesters en 7 diakens van diverse jurisdicties.  De zang werd verzorgd door het Byzantijns Koor van de Kathedraal o.l.v. Aartspriester Stavros Triantafyllou.

Onder de aanwezigen tellen we vooraanstaanden van de Europese Commissie, het Europese Parlement, de Belgische overheid, de diplomatie van diverse landen, militaire vertegenwoordigers bij de NAVO en de SHAPE, en vooral ook vertegenwoordigers van de zuster-Kerken, w.o. de Pauselijke Nuntius, Mgr Rauber; Mgr Jozef De Kesel, namens Kardinaal Danneels; de Bisschoppen Van den Berge van Antwerpen en Harpigny van Doornik; Kanunnik Dirk Van Leeuwen, hoofd van de Anglikaanse Kerk in ons land; en vele andere vooraanstaanden van de zuster-Kerken.  Na de dienst hield eerst Metropoliet Panteleimon een emotionele toespraak die zijn ganse levensgeschiedenis verhaalt en erkentelijkheid uitdrukt naar allen die hem hem bijgestaan en sympathie hebben vertoond in de jaren van zijn dienstwerk in België.

Metropoliet Panteleimon van België

Vervolgens mocht Bisschop Athenagoras van Sinope een brevet voorlezen namens Koning Albert en Konigin Paola met lovende woorden en gelukwensen.  Dan kwam Aartspriester Stavros Triantafyllou, vicaris-generaal van het Aartsbisdom, aan de beurt die de Metropoliet feliciteerde namens de klerus en gelovigen van het Aartsbisdom.  De Metropoliet werd vervolgens gehuldigd met een decoratie vanwege het Patriarchaat van Servië voor alle bewezen diensten aan de Servische parochie in België en voor het welzijn van de gehele Orthodoxie in ons land.

Een gezellige receptie in de zaal van het College naast de Kathedraal bood aan de vele aanwezige orthodoxe gelovigen de gelegenheid tot ontmoeting en vreugde, met een glaasje en de opvoering van diverse Griekse traditionele dansen.