De Heilige Synode

De Heilige Synode

Aan het hoofd van het Oecumenisch Patriarchaat is de Patriarch onverbreekbaar verbonden aan de Heilige Synode, samengesteld uit twaalf metropolieten. De samenstelling verandert alle 6 maanden.

De Heilige Synode wordt voorgezeten door Zijn Alheiligheid de Oecumenisch Patriarch BARTHOLOMEOS en bestaat momenteel uit de volgende Metropolieten :

Synodaal Kantoor

Hoofdsecretaris : Archimandriet Elpidoforos Lambryniadis

Tel. +90.212/525.54.16 Fax +90.212/531.65.33

E-mail : elpidof@attglobal.net

Ondersecretaris : Archimandriet Bartholomeos Samaras

Tel. +90.212/531.51.52 Fax +90.212/531.65.33

E-mail : bartholomaios@superonline.com

Coördinator van de Secretariaten van het Patriarchaat

Metropoliet Meliton van Philadelphia

Tel. +90.212/635.40.22 Fax +90.212/534.90.37

E-mail : melito@superonline.com