Metropoliet Athenagoras van België en Vader Bernard brengen een bezoek

aan Roemenië voor de vieringen ter nagedachtenis van de Heilige Niphon

IMG_7033 kopieOp uitnodiging van Zijne Eminentie Metropoliet Niphon van Târgoviste, reisde Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg naar Roemenië om deel te nemen aan de festiviteiten ter ere van de jaarlijkse viering van de Heilige Niphon, Patriarch van Constantinopel. Deze patriarch heeft het kerkelijk leven van de Roemeense Kerk nieuw leven ingeblazen, hervormd en heeft een beslissende bijdrage geleverd aan het behoud van het orthodoxe geloof van het Roemeense volk, waar hij aan het begin van de 16e eeuw gedurende een aanzienlijke periode woonde.

Viering ter nagedachtenis van de heilige Niphon, patriarch van Constantinopel in Targoviste

Op de feestdag zelf, vrijdag 11 augustus 2023, werd de Goddelijke Liturgie gevierd op het centrale plein van Târgoviste, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, als vertegenwoordiger vn het Oecumenisch Patriarchaat, samen met metropoliet Nektarios van Kytion (Kerk van Cyprus) en metropoliet Niphon van Târgoviste, evenals bisschoppen Veniamin (Republiek Moldavië), Sevastian van Slatina en Nestor van Deva. Duizenden gelovigennamen deel aan de viering. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van leden van de regering en een aantal vertegenwoordigers uit de politieke, gerechtelijke en academische wereld.

1747b35b-d1fa-4373-9ac1-0fddb5b5a4634e8dfc4d-78b3-473b-89bf-4b483e212aefTijdens de liturgie sprak Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België in een homilie over de grote persoonlijkheid van de Heilige Niphon, aartsbisschop van Constantinopel en over zijn nalatenschap aan het Roemeens-orthodoxe volk. “Op deze gedenkdag van onze vader onder de Heiligen, Niphon, patriarch van Constantinopel, zijn we bijeen om het feest van deze geëerde Heilige te vieren. We zijn ook bijeen om het feest van uw naam te vieren, geliefde Eminentie Metropoliet Niphon. Dank u dat u ons de gelegenheid geeft om uw vreugde te delen en die van de kudde die aan u is toevertrouwd en die u vandaag meer dan ooit omringt. Dank u ook dat u ons toestaat deze Goddelijke Liturgie te vieren met onze concelebranten en de menigte gelovigen die deze grote Heilige vereren. De Heilige Niphon was een heilige patriarch van de Kerk van Constantinopel, maar hij is ook een heilige van de Kerk van Roemenië. Dit geeft ons ook de gelegenheid om de spirituele, canonieke en kerkelijke banden tussen onze twee patriarchaten te vernieuwen en te versterken. Deze banden strekken zich uit tot heel Roemenië, want de beroemde Heilige Niphon, patriarch van Constantinopel, heeft het Roemeense volk rijk gezegend tijdens zijn leven, door zijn fysieke aanwezigheid en zijn leringen, maar ook na zijn dood, door zijn Heilige relikwieën. En zijn spirituele aanwezigheid blijft op vandaag nog steeds een rots waarop de orthodoxe gelovigen hier leunen”.

c91a52ac-2384-402d-abe6-830610eb3668Hij bracht ook de broederlijke groeten over van Zijne Heiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeüs en de zegen van de Heilige en Grote Kerk van Christus, het Oecumenisch Patriarchaat: “Tot slot bidden wij tot de Heilige Niphon om ons allen, orthodoxe christenen over de hele wereld, te sterken, zodat wij – vandaag meer dan ooit – de eenheid tussen ons kunnen bewaren en samen kunnen getuigen van ons orthodoxe geloof. Sta mij toe u, Uwe Eminentie en Metropoliet van Târgoviște, Monseigneur Niphon, de meest oprechte groeten en broederlijke omhelzing over te brengen van Zijne Allerheiligste Oecumenische Patriarch Bartholomeüs, en aan u allen, broeders, vaders en kinderen, zijn patriarchale groeten en onophoudelijke gebeden voor alle orthodoxe christenen, in het bijzonder alle vrome mensen van Roemenië.”

Tijdens de lunch die volgde, nam Metropoliet Athenagoras opnieuw het woord en benadrukte dat deze gedenkdag van de Heilige Niphon ook het onomastische feest is van Zijne Eminentie Metropoliet Niphon. Hij feliciteerde hem met al het werk dat hij doet, zowel in zijn bisdom, waar alles perfect georganiseerd is, als als hoofd buitenlandse zaken van het patriarchaat van Roemenië. “Dit zijn extreem moeilijke tijden binnen onze Orthodoxe Kerk, en we moeten er alles aan doen om de situatie te redden en deze oorlog te stoppen”.

Metropoliet Athenagoras werd vergezeld door zijn broer naar vlees en bloed, Protopresbyter Bernard Peckstadt; Metropoliet Nektarios van Kytion werd vergezeld door zijn diaken, vader Marion. De gasten bezochten ook verschillende kloosters en ontdekten de schoonheid van het Roemeense land en vooral de gastvrijheid van de mensen.

Bezoek aan enkele Roemeense Orthodoxe kloosters

IMG_7141 kopieNa afloop van de plechtigheden in verband met het feest van St. Ier. Nifon, Patriarch van Constantinopel en Metropoliet van Walachije, vrijdag 11 augustus 2023, Zijne Eminentie monseigneur Athenagoras, Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg-Oecumenisch Patriarchaat en Zijne Eminentie monseigneur Nektarios, Metropoliet van Kition en Exarch van Larnaca en Pano Lefkada-Kerk van Cyprus – gasten van ons bisdom, vergezeld van de Eerwaarde Vader Metropoliet Nifon, de Aartsbisschop van Târgovişte en de Patriarchale Exarch, bezochten het Viforâta-klooster in de buurt van Târgovişte.

Op zaterdag 12 augustus 2023 bezocht Zijne Eminentie monseigneur Metropoliet Athenagoras, vergezeld van vader Bernard Peckstadt uit België, het Diocesane Museum in de Chiriarchale Residentie, het Diocesane Centrum, de Metropolitan Residence, het Stelea-klooster in Târgoviște – een symbool van nationale verzoening, evenals het Dealu-klooster, de belangrijkste bergnecropolis, waar het hoofd van Mihai Voievod Viteazul zich bevindt.IMG_7090 kopie

Bij elk van de drie kloosters werden de Hiërarchen begroet door de kloostergemeenschap, tot wie zij een woord van wijsheid richtten. De twee hiërarchen waardeerden de pastorale missie, de maatschappelijke betrokkenheid en de oecumenische dienst van onze hiërarch, samen met het vlotte verloop van de ceremonies in verband met het feest van St. Jer. Nifon van Târgoviste.

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: