1e verjaardag nagedachtenis van Aartspriester Theophiel Pelgrims

8b97e053-0ca8-4776-9467-4d5c360e5118Op zaterdag 8 april 2023 voor het feest van Lazaruszaterdag werd op vraag van de familie in de schoot van de Parochie van de Heilige Konstantijn en Helena te Brugge de 1e verjaardag gevierd van het ontslapen van Aartspriester Theophile Pelgrims. Het was Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras die voorging in de viering van de Goddelijke Liturgie, in concelebratie met de Aartspriesters Vader Bart D’huyvetter en Vader Bernard Peckstadt, de rector van de parochie.

Op het einde van de Liturgie werd de Dienst der Nagedachtenis gezongen en heeft onze Metropoliet Athenagoras de nagedachtenis van onze dierbare ontslapene vader Theophi0cbf2f82-50e5-41c0-a72b-e706b44c6b28le gevierd. In zijn woordje becommentarieerde Metropoliet Athenagoras de Evangelielezing van de dag over de verrijzenis van Lazaros, waarbij hij het vooral had over onze roeping als christenen vandaag de dag. Metropoliet Athenagoras dankte de priesters maar ook de familie Pelgrims en het gelovige volk dat samengekomen was voor de nagedachtenis van Vader Theophile, die in de laatste jaren van zijn lev
en de parochie veel had bezocht.

Nadien werd iedereen uitgenodigd voor een samenzijn en een sobere vastenmaal in de parochiezaal. Eeuwige gedachtenis aan Vader Theophile!

Nagedachtenis van Aartspriester Theophiel Pelgrims (1932-2022)

 De dierbare Aartspriester Theophile Pelgrims is op 10 april 2022 te Vilvoorde in de Heer ontslapen. Hij was priester van ons Aartsbisdom en diende eertijds met grote toewijding als priester in Congo en sinds het einde van de jaren ‘70 in de Parochie van de Heilige Drie-eenheid en de Heiligen Kosmas en Damianus in Elsene. Hij was gehuwd en vader en grootvader van meerdere kinderen en kleinkinderen.
UnknownVader Theophile Pelgrims werd geboren op 16 maart 1932 in Tremelo, studeerde filosofie en theologie en werd priester-missionaris in Afrika (Congo). Tegen het einde van de jaren zeventig keerde hij terug naar zijn geboorteland en diende hij samen met wijlen Aartspriester Marc Nicaise in Brussel. Hij reisde veel om in tal van kleine parochies in de Benelux Liturgie te vieren. Hij was ook leraar orthodoxe godsdienst op verschillende scholen in België.
Vader Theophile was een zachtaardige man, een echte priester, die hield van de viering van kerkdiensten en die steeds wist zich ten dienste van hen die in nood zijn te stellen. Hij hield van zijn vrouw, presbytera Alexia, hun kinderen en kleinkinderen. Hij had een grote passie voor muziek en speelde vooral graag piano.

Als priester op rust kwam hij bijna voor alle grote feesten van het kerkelijk jaar naar onze parochie te Brugge om mee te concelebreren met Vader Bernard en Vader Bart. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras had hem een paar dagen voor zijn ontslapen in het ziekenhuis bezocht.
De Heer heeft hem een jaar geleden tot zich geroepen en laat hem voortaan rusten daar waar de gerechten rust genieten. Moge zijn gedachtenis eeuwig zijn!

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: