82775839_10156870918561074_5253929696722157568_o

Wijding van Bisschop Joachim van Apollonia,
nieuwe hulpbisschop van het Aartsbisdom van België

Zondag 26 januari 2020 vierde men in de Orthodoxe Kathedraal van Brussel de wijding van de nieuwe hulpbisschop van het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, Zijne Excellentie Joachim, Bisschop van Apollonia.

De plechtigheid werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. De zes andere concelebrerende hiërarchen waren Metropoliet Kyrillos van Kifisia (Kerk van Griekenland), Metropoliet Chrysostomos van Kyrinia (Kerk van Cyprus), Aartsbisschop Job van Telmessos (Oecumenisch Patriarchaat), Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië), Bartholomeos van Arianze (Oecumenisch Patriarchaat) en Bisschop Porphyrios van Neapolis (Kerk van Cyprus). Allen waren omringd door vele priesters en diakens.

Andere aanwezigen waren Zijne Excellentie de Ambassadeur van Griekenland in België, de heer Dionysios Kalamvrezos, de militaire vertegenwoordiger van Griekenland bij de NAVO, Admiraal Ioannis Pavlopoulos, Kapitein Symeon Charalambos Psimoulis, Archonten van het Oecumenisch Patriarchaat, leden van de familieleden van de gewijde bisschop, evenals een menigte gelovigen.

Vanuit de zusterkerken werd de ceremonie vereerd met de aanwezigheid van Kardinaal Jozef De Kesel, Aartsbisschop van Mechelen en Brussel, de Apostolische Nuntius in België, Mgr. Augustine Kasujja, de Aartsbisschop van de Syrische kerk, Mgr. Georges Kourie, Eerwaarde Vader Ton Jongstra van de Focolari, Vader Abt van Chevetogne Dom Lambert Vos, de Voorzitter van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken van België Dr. Geert W. Lorein, vertegenwoordigers van de Gemeenschap van Sant’Egidio, evenals andere persoonlijkheden uit de Christelijke Kerken.

49449289757_fd98aba752_b

Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia benadrukte in zijn toespraak onder andere: “Ik weet heel goed dat ik geroepen ben om bisschop te worden in, vanuit een spiritueel oogpunt, moeilijke tijden. Bisschop in een 21ste eeuw waarin het fenomeen van extreme globalisering heerst, het fenomeen van ideologische verwarring en desacralisatie van de samenleving, van de legalisering van zonde, van nihilistisch amoralisme en van de vernedering van de menselijke persoon. Maar ook een tijd waarin honger en dorst naar God nog steeds voortduren, de metafysische zoektocht naar de reddende waarheid. Ik wordt geroepen om mijn persoonlijk getuigenis te geven, om een ​​medereiziger van mijn broeders te zijn, om hen te leiden naar de redding, naar het Koninkrijk van de oneindige liefde. Bijgevolg ben ik geroepen om te getuigen van de orthodoxe spiritualiteit in het centrum van Verenigd Europa, en om een traject van liefde af te leggen, van communicatie en samenwerking, door middel van een interchristelijke dialoog met andere christelijke Kerken, langsheen het pad van eenheid en liefde dat gelegd werd door het Centrum van de Orthodoxie. Ik ben geroepen tot onvermoeibaar werk, liefde voor de mens, werken van barmhartigheid en een voortdurende strijd ”.

49449037971_1e1188046a_b

Bisschopswijding van Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia

Uit de wederspraak van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, wijzen we op deze paar regels: “U wordt, door de Genadegave van onze Heer, bisschop van de Heilige en Grote Kerk van Christus; u wordt met andere woorden diaken van het mysterie van de redding van het volk Gods. Uw voornaamste zending is van dienaar te zijn van het volk Gods en vanuit deze hoogste positie aldus de ononderbroken apostolische successie verder te zetten. Het doel is van op uw levenswandel «alle volkeren tot leerlingen te maken, hen lerende alles te onderhouden wat geboden is», precies zoals de Heer Zijn Heilige Apostelen aanspoorde. U wordt uitgenodigd om het woord van Zijn waarheid altijd en in alles recht te verkondigen”. “En een beetje verder: De plaats waar u zich vandaag bevindt is u gekend. Het is de plaats van de Orthodoxe Diaspora en dat in het centrum van Europa. Daarom zijn onze rol en opdracht werkelijk belangrijk. U neemt vandaag de god-menselijke zending op van bisschop van de Heilige en Grote Kerk van Christus, een zending die als bijzondere kenmerken heeft de edelmoedigheid en de zelfverloochening”.

49448550163_7778b132e7_b

Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia

Na de goddelijke liturgie werd in de parochiezaal van de kathedraal een receptie georganiseerd voor alle gelovigen.

Merken we op dat het de vijfde keer is dat een bisschopswijding wordt gevierd in de kathedraal van Brussel, waarbij de eerste en de vijfde met dezelfde titel van Bisschop van Apollonia: in 1974 ging het om de wijding van de voormalige Metropoliet van België, Mgr. Panteleimon Kontogiannis.

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: