HET HEILIGE EN GROTE CONCILIE VAN DE ORTHODOXE KERKEN

“EEN REACTIE VAN DE WERELDRAAD DER KERKEN”

27299828434_218dc9532eBij het begin van het Heilige en Grote Concilie deze week op het eiland Kreta in Griekenland, bad de secretaris generaal der Wereldraad voor Kerken Eerw. Dr. Olav Fykse Tveit tijdens de pinksterviering met de Orthodoxe gemeenschap ter intentie van een geslaagd Concilie.

“Het is prachtig om hier te zijn, om deel uit te maken van dit historisch moment, en ook de steun en de gebeden aan te bieden van de Wereldraad voor Kerken voor deze belangrijke gebeurtenis. Wij hopen dat deze bijeenkomst ten goede zal komen van de eenheid tussen de Orthodoxe Kerken maar ook van de eenheid van onze hele familie van Kerken”, zie Tveit.

Tien van de veertien autocefale Orthodoxe Kerken zijn aanwezig op de Grote en Heilige Concilie, dat officieel geopend werd op 20 juni en zal sluiten op 25 juni. Orthodoxe primaten debatteren over de hedendaagse missie van de Orthodoxe Kerk, regels voor het huwelijk en voor de vasten, de plaats van de Orthodoxe Kerken buiten hun historische grenzen en de oecumenische relaties met niet-orthodoxe Kerken.

De leider in de Wereldraad van Kerken voor Geloof en Orde, Eerw. Dr. Odair Pedroso Mateus was ook op het Concilie en vroeg aan alle christenen op de wereld om te bidden voor de synode als de manifestatie van eenheid en wederzijdse zorg tussen de Orthodoxe Kerken. “Wij in de oecumenische familie hebben vele spirituele gaven ontvangen van de Orthodoxe Kerken”, zei hij, “en wij herkennen ze heel vaak niet”.

De Wereldraad der Kerken promoot momenteel de studie van de tekst van de Commissie over Geloof en Orde “De Kerk naar een gemeenschappelijke visie”, waar in de Kerken verder over gedebatteerd wordt op hun weg naar de realisatie van de eenheid van de kerk en hoe dit onlosmakelijk verbonden is met een pelgrimstocht naar rechtschapenheid en vrede.

“Wij zijn al 30 jaar geleden aan die tekst beginnen werken”, zei Matheus. “Heel in het begin stelde een Orthodoxe theoloog dat de focus van de tekst de kerk van Christus moest zijn gezien als een beeld van de communie van de Drie-Ene God. Deze benadering werd aangehouden en is in heel de tekst terug te vinden. Het is een van haar krachtpunten.”

Over de agenda voor het Heilige en Grote Concilie werd meer dan 50 jaar gediscuteerd. Voor hen die niet vertrouwd zijn met de orthodoxe traditie kan dit lang lijken, zei Mateus. Wij vinden dit ongelooflijk. Maar dit toont dat, on het Orthodoxe leven, de synode zeer belangrijk is, en daarom heel veel voorbereiding vergt opdat alle Kerken zouden komen naar de bijeenkomst met een bepaalde vraag in gedachte. Het feit dat de synode gedurende meer dan een halve eeuw voorbereid werd is een andere gave van de Orthodoxe Kerk aan de oecumenische beweging: een uitdrukking van het belang om het Christelijke geloof te begrijpen als een gezamenlijk geloof eerder een individueel geloof. Niemand wordt gered alleen! Wij kunnen niet God als Vader hebben als we de Kerk niet hebben als Moeder.

De moeilijkheden waarop in deze historische vergadering gestoten werd zijn van het soort dat zorgt voor wederzijds begrip en waardering, voegde Mateus er aan toe.

“Het Heilige en Groet Concilie inspireert ons om door te gaan in de zoektocht naar een grotere communie tussen de kerken, ook al is het moeilijk. Het is onze roeping. Wij blijven omdat wij daarvoor geroepen zijn”.

Onder de punten waarover de Orthodoxe leiders zullen debatteren vinden wij ook de relatie van de Orthodoxe Kerk met de rest van de christelijke wereld, zo verklaarde Aartsbisschop Job van Telmessos, vertegenwoordiger van het Oecumenisch Patriarchaat op de Wereldraad van Kerken. “Het doel van dit Grote en Heilige Concilie is om de punten aan te snijden die relevant zijn voor de Orthodoxe Kerk van vandaag. Wat zeer belangrijk is om te begrijpen is dat het Concilie niet zomaar een gebeurtenis is, het is een proces”, zei hij. “Na het Concilie, zal dit verder gaan als een proces van opname”.

Vertaling Wim Charlet

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: