Deelname: Twee diakenwijdingen in het bisdom Brugge

Op woensdag 29 juni 2016 werden twee seminaristen, van het Bisdom Brugge, Birger Dassonneville (23) en de Ivoriaan Ettien Léon N’Guessan (28), tot diaken gewijd. Het was Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, die tijdens een eucharistieviering in de kerk van het Grootseminarie te Brugge die de twee seminaristen tot diaken heeft gewijd.

Birger Dassonneville (23, Heule) is de jongste uit een gezin van vier. Hij studeerde in de richting Latijn-wetenschappen aan het Spes Nostra Instituut te Heule. Daarna vatte hij de  priesteropleiding in het Brugse Grootseminarie aan. Tijdens zijn priesteropleiding deed hij gedurende een maand ziekenhuisstage in het Brugse AZ Sint-Jan. Vanaf januari begon hij een parochiestage in de pastorale eenheid Sint-Germanus te Ardooie. “Beide periodes hebben me doen groeien als mens en als een geroepene. Ik heb er veel van opgestoken en ik hoop die ervaringen verder met me mee te dragen”, aldus de wijdeling.

DSCN7126

Vader Bernard Peckstadt samen met de zopas gewijde diaken Etien Léon N’Guessan

Ettien Léon N’Guessan (28, Sankadokro, Ivoorkust) is de oudste zoon uit een geëngageerd christelijk gezin van vijf kinderen. Op 12-jarige leeftijd voelde hij voor het eerst zijn priesterroeping. Na zijn humaniora-studies behaalde Ettien een bachelor in de economische studies, in combinatie met een parallel-opleiding boekhouding. Op zijn 21ste bood zich de kans aan om vorm te geven aan zijn verlangen naar het priesterschap. “Ik kreeg een uitnodiging van de Provinciaal Generaal van de Orde van Augustinus in Gent om daar te komen studeren.” Twee jaar lang leefde Ettien in deze kloostergemeenschap terwijl hij de cyclus filosofie volgde aan het Grootseminarie te Brugge.

Eveneens volgde hij een intensieve cursus Nederlands voor Anderstaligen aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs te Gent. Op het einde van het academiejaar 2011-2012 rondde hij de eerste cyclus filosofie met succes af. Ook had hij toen het certificaat Praktische Kennis van de Nederlandse Taal niveau 5 op zak. “Gevolg gevend aan zijn aanvankelijke toekomstdroom besliste hij tevens over te stappen naar het seculiere ambt. Mgr. Jozef De Kesel willigde mijn  aanvraag in, zegt Ettien Léon N’Guessan die uitkeek naar een geschikte thuisparochie. Die zomer nam pastoor Willy Snauwaert de jonge seminarist op in de H. Familieparochie te Duinbergen. “De ommezwaai bood hem de gelegenheid tot nieuwe ervaringen. Als leider in de lokale KSA jeugdbeweging maar ook door ziekenbezoek en catechese-werk kreeg hij oog voor het belang van samenwerking op parochiaal vlak.

Deze ervaring verruimden zijn blik op sociaal gebied, zegt Ettien Léon N’Guessan die in het laatste jaar van zijn studie twee maand les combineerde met één maand ziekenhuisstage. Daarop volgde hij zes maand parochiestage in de federatie Knokke-Heist. “Daar kreeg hij nog meer inzicht in de vele facetten van het parochiaal herderschap.”

Aartspriester Bernard Peckstadt en zijn echtgenote Catherine, waren ook aanwezig op de diakenwijding en de receptie die daarop volgde, en vertegenwoordigen er de Orthodoxe Kerk. Langs deze weg willen wij nogmaals de twee nieuwe gewijde diakens feliciteren en wensen hen veel moed en kracht in hun pastorale taken.

We wensen de diakens Birger en Ettien Léon nog vele jaren toe.

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: