Het Heilige en Grote Concilie van de Orthodoxe Kerken

20 tot 25 juni 2016 – Chania op het eiland Kreta

Van 20 tot 25 juni 2016 had het lang verwachte pan-orthodox Concilie van de orthodoxe Kerken plaats te Chania, op het eiland Kreta. De langdurige voorbereiding ervan begon in 1961, sinds 787 was er geen dergelijke bijeenkomst der orthodoxe Kerken geweest. Daarom was dit Concilie een hoopvolle gebeurtenis. De plechtige opening ervan begon met een pontificale Liturgie in concelebratie met alle aanwezige concilievaders. Daarmee werd meteen de grondtoon en de grondhouding van dit concilie aangezet, namelijk: een gezamenlijke en biddende luisterbereidheid naar de Heilige Geest en naar elkaar. De bedoeling van dit heilig en groot Concilie was en blijft de eenheid onder de 300 miljoen orthodoxe gelovigen te versterken.

27837133651_c1a5e5cd82Bartolomeus I, de oecumenische patriarch van Constantinopel, die als eerste onder de gelijken” van de hoofden van de zelfstandige of autocefale Kerken beschouwd wordt en de spirituele leider van de orthodoxe gelovigen, was de drijvende kracht achter het initiatief om dit concilie te houden.
Wat is het Heilige en Grote Concilie?

Het is – of zou moeten zijn – een synode van de bisschoppen van alle 14 erkende autocefale Kerken van de Oosterse Orthodoxe Christenen. In tegenstelling tot de katholieke Kerk, die een enkel, onbetwistbare leider heeft, de Paus, zijn de Orthodoxe Christenen verdeeld in zelf regerende provincies, elk met een eigen leider. Het concilie was bedoeld om de eerste bijeenkomst te zijn van alle Orthodoxe leiders sinds 787, toen het laatste van de zeven oecumenische concilies, erkend door de hoofden van zowel de Kerk uit het Westen als van uit het Oosten, gehouden werd in Nicea (het huidige Iznik in het noordwesten van Turkije).

Wat zijn de eerste zeven Oecumenische Concilies?
De eerste zeven oecumenische concilies, gehouden tussen 325 en 787, waren bijeenkomsten van bisschoppen en theologen samengeroepen om een antwoord te geven op bepaalde vragen en problemen binnen de Kerken, om aan de christenen een consensus aan te bieden en ervoor te zorgen dat de eenheid van het christendom hersteld werd, om een eengemaakt Christendom verder te zetten. Zij werden allen gehouden tijdens de regering van het Byzantijnse Rijk, maar tijdens het laatste oecumenische Concilie, stonden alle westerse grotere zetels, hoewel ze nog een gemeenschap waren met Kerk van de Byzantijnse staat, niet meer onder de politieke controle van het rijk. Het schisma van 1054 tussen Oost en West zou die splitsing tussen de Katholieke en de Oosterse Kerken formeel maken.

Wat zijn de hoofpunten ter discussie?
De voorbereidingen, die al in 1961 begonnen, richtten zich op de problemen binnen de Orthodoxe Christenen die sinds het begin van de twintigste eeuw naar boven gekomen waren en die betrekking hadden op de relaties tussen de verschillende zelfstandige autocefale Orthodoxe Kerken en organisaties van het kerkelijk leven, buiten de traditionele grondgebieden van deze Kerken, in morele en ethische kwesties.

Een lijst van zes punten werd officieel goedgekeurd om voor te leggen aan het Concilie:
• De missie van de Orthodoxe Kerk in de wereld van vandaag
• De Orthodoxe diaspora
• Autonomie van de lokale Kerken en de middelen waarmee die uitgeroepen wordt
• Het sacrament van het huwelijk en haar obstakels
• Het belang van de vasten en de naleving ervan vandaag
• De relaties van de Orthodoxe Kerk met de rest van de Christelijke wereld
Sommige van de omstreden kwesties, die voor de aanvang van het concilie niet opgelost geraakten, zoals de kwestie van een gemeenschappelijke kalender en de kwestie van de orthodoxe diaspora werden uit de originele agenda voorlopig geschrapt en tot latere bespreking uitgesteld.
Hoeveel Autocefale Kerken bestaan er?
Er zijn 14 autocefale Orthodoxe Kerken. Vier ervan hebben er om diverse redenen niet aan deel genomen.

Kerken die deelnamen aan het Concilie:
De Kerk van Constantinopel
De Kerk van Alexandrië
De Kerk van Jeruzalem
De Kerk van Servië
De Kerk van Roemenië
De Kerk van Cyprus
De Kerk van Griekenland
De Kerk van Polen
De Kerk van Albanië
De Kerk van Tsjechië en Slowakije

27299821574_b87484dd9b

Patriarch Bartolomeus I (in het midden) en de hoofden van de andere orthodoxe Kerken op het Grote en Heilige Concilie van de Orthodoxe Kerken op Kreta op 20 juni 2016

Welke Kerken kwamen niet naar het Concilie?
De leider van de Russisch Orthodoxe Kerk, Patriarch Kirill, zei in een boodschap aan het concilie dat hij niet zou deelnemen aangezien hij de bijeenkomst in Kreta beschouwde als een voorbereidende sessie voor een synode die alle kerken “zonder uitzondering” zou verenigen op een later tijdstip. Waren eveneens afwezig: de Kerken van Bulgarije, Antiochië en Georgië.

Is dit Pan-Orthodox Concilie een hoopvolle gebeurtenis geweest?
Ondanks de weerstanden en tegenstellingen, ondanks de betreurde afwezigheid van sommige Concilievaders, hebben de aanwezige Vaders in wederzijdse eerbied naar elkaar geluisterd, en daar doorheen geluisterd naar wat de Heilige Geest te zeggen heeft aan de Heilige Kerken. Dit is alleszinds een vitaal proces dat begonnen is en ongetwijfeld verder groeien zal. Daarom blijven wij onze geliefde Patriarch Bartholomeus en de Concilievaders dankbaar. Het blijft intussen de heilige plicht van alle gelovigen te blijven bidden dat de Heilige Geest onze Kerken moge bezielen met zijn geest van liefde.27299821574_b87484dd9b

His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew concelebrates the Divine Liturgy of Pentecost with the Primates of the Autocephalous Orthodox Churches at St. Menas Cathedral in Heraklion, Crete. © 2016 JOHN MINDALA.

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: