Bezoek aan onze kerk van twee monikken van de de Heilige Athosberg

DSC_0066

Op zaterdag 18 juni 2016, feest van de Heilige Apostel Judas Thaddeos, broeder des Heren, en de Heilige Paissios de Grote uit Egypte mochten wij in onze kerk het bezoek ontvangen van onze Metropoliet Athenagoras van België, samen met Priestermonnik Theófilos van Pantocrator, die Hoofdsecretaris is van de Heilige Gemeenschap van de Athos, en Priestermonnik Grigórios van Xenofontos, die één van de vier leden is van de Heilige Epistasia (Bestuur) van de Athos.

De vesperdienst werd voorgaan door Priestermonnik Theófilos.

DSC_0072

Naast ons parochiekoor werden ook enkele prachtige Byzantijnse hymnen gezongen door de Priestermonnik Grigórios en Elia Yannopoulos. Het was een heel innemende mooie vesperdienst met de deelname van een aantal gelovigen uit de parochie.

DSC_0093

Op het einde van de dienst verwelkomde Mgr Athenagoras nog de Athoniete monikken. Het was een eer voor onze parochie hen in ons midden te mogen hebben.

DSC_0102

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: