Paus Franciscus neemt twaalf Syrische vluchtelingen mee naar Vaticaan

Paus Franciscus heeft zaterdag drie Syrische families in zijn vliegtuig meegenomen naar het Vaticaan. De paus bezocht een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos en wou een symbolische daad stellen door twaalf vluchtelingen mee te nemen.

1c2db746-03aa-11e6-a350-6ff92f661dff_web_scale_0.1123235_0.1123235__Paus Franciscus kwam zaterdagochtend rond 9 uur aan op het Griekse eiland Lesbos voor een solidariteitsbezoek aan de migranten. De Griekse televisie zond de landing uit van het vliegtuig op de luchthaven van Mytilene om 9.04 uur Belgische tijd. “Het is een reis die wat verschilt van de andere. Een reis gemarkeerd door verdriet (…) We zullen te maken krijgen met de ergste humanitaire catastrofe sinds de Tweede Wereldoorlog”, had de paus nog in het vliegtuig gezegd.

Na zijn aankomst en zijn gesprek met premier Tsipras reisde de paus met de oecumenische patriarch Bartholomeos en de Grieks-orthodoxe aartsbisschop van Athene, Ieronymos, meteen per minibus naar het zestien kilometer verderop gelegen opvangkamp van Moria met 2.500 vluchtelingen.

24f99a66-03aa-11e6-a350-6ff92f661dff_web_scale_0.0802568_0.0802568__

In het kamp was er een stormachtig onthaal door de vluchtelingen. Franciscus vroeg er voor televisiecamera’s uit de hele wereld aandacht voor de levensomstandigheden en het gebrek aan toekomstperspectief voor vluchtelingen, vooral voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en zwangere vrouwen. Vluchtelingenkinderen overhandigden hem tekeningen en brieven. Sommige droegen pancartes waarop stond “wij willen vrijheid” of “u bent onze enige hoop”.

AP_20160416_XYK106

De kerkleiders hielden hun middagmaal met de vluchtelingen, ondertekenden nog een gezamenlijke verklaring en baden voor de mensen die op hun vlucht hun leven in de Egeïsche Zee hebben verloren.
De paus zei dat hij naar Lesbos was gereisd om de honderden vluchtelingen en migranten te vertellen dat zij niet alleen zijn. “Vandaag wilde ik bij u zijn. Ik wil u zeggen dat u er niet alleen voor staat.”
Twaalf vluchtelingen

Bij zijn terugkeer naar het Vaticaan nodigde Franciscus drie families Syrische vluchtelinge mee in zijn vliegtuig. De twaalf mensen, onder wie zes kinderen, vlogen met de paus mee terug naar Rome. Het gaat om drie moslimgezinnen. Twee komen uit Damascus, één uit Deir Azzor (in door terreurorganisatie Islamitische Staat gecontroleerd gebied). Hun huizen zijn gebombardeerd.
Het Vaticaan zal voor de vluchtelingen zorgen, in eerste instantie via de katholieke ngo Sint-Egidiusgemeenschap.

Bron: BELGA

Paus Franciscus op Lesbos: ‘Jullie zijn niet alleen’

Hij noemde de reis “anders” dan zijn andere reizen.

article_25296_126591Paus Franciscus bezoekt zaterdag een opvangkamp voor asielzoekers op Lesbos. ,“Jullie zijn niet alleen’’, zo begon hij zijn toespraak.

Op de bodems van grote pizzadozen hadden de vluchtelingen in het Engels boodschappen geschreven voor de paus. Welcome. Pope is hope. Of simpelweg: Pakistan. Honderden mensen hebben vanachter dranghekken paus Franciscus de hand geschud, waarbij sommigen hem een brief met verzoeken om hulp in de hand drukten. Mensen scandeerden: ,,Freedom, freedom’’. Tientallen hebben hem persoonlijk kunnen begroeten binnen in een grote tent in het opvangkamp Moria, op het Griekse eiland Lesbos. Een enkeling brak in tranen uit en vroeg de paus zijn zegen voor hem en zijn familie.

Deze reis is wat anders dan mijn andere reizen, had Franciscus op de heenweg in het vliegtuig gezegd: ,,Dit is een trieste reis. We gaan naar de grootste humanitaire catastrofe sinds de Tweede Wereldoorlog. We gaan naar een heleboel mensen die lijden, die niet weten waar ze naar toe moeten, die hebben moeten vluchten. En we gaan ook naar een kerkhof: de zee. Zoveel mensen zijn daar verdronken.’’

In zijn toespraak zei de paus dat hij en de twee orthodoxe geestelijken die hem vergezelden, patriarch Bartolomeus van Constantinopel en aartsbisschop Hiëronymus van Athene, uit naam van de vluchtelingen een appèl wilden doen aan de wereld.

article_25308

Z.A. de Oecumenische patriarch Bartholomeos

“Vandaag wilde ik bij jullie zijn. Ik wil jullie zeggen dat jullie niet alleen zijn. […] We zijn hier gekomen om de aandacht van de wereld te vragen voor deze ernstige humanitaire crisis en om de oplossing ervan te smeken. […] God heeft de mens geschapen om één grote familie te vormen; wanneer een broer of zuster van ons lijdt, raakt ons dat allemaal.’’

Paus Franciscus besloot daartoe een tiental asielzoekers mee te nemen naar Rome. Het gaat om drie gezinnen uit Syrië, twaalf mensen in totaal, onder wie zes kinderen. „De paus wilde een verwelkomend gebaar richting vluchtelingen maken”, aldus een verklaring van het Vaticaan. Het is niet de eerste keer dat de kerkvader zich inzet voor vluchtelingen: vorig jaar besloot het Vaticaan ook al enkele vluchtelingengezinnen op te nemen. De kerkvader onderstreepte dat de keuze geen politiek, maar een humanitair gebaar was.

728603d1-a4fb-4537-a743-6a38eea8f810De drie geestelijke leiders, die hier een ongebruikelijke eensgezindheid toonden, gaven voordat ze met een aantal vluchtelingen in een container zouden lunchen, een gezamenlijke verklaring uit. Laten we proberen een einde te maken aan het geweld in het Midden-Oosten, zodat mensen weer kunnen terugkeren naar hun huizen, zeiden de drie. Zolang dat niet mogelijk is, moet iedereen die daar recht op heeft, tijdelijk asiel kunnen krijgen en als vluchteling worden erkend. Ze riepen ook op tot meer internationale samenwerking om de rechtstaat te verdedigen, mensenrechten te respecteren en mensensmokkel te bestrijden.

‘Globalisering van de onverschilligheid’

Paus Franciscus vraagt bij voortdurend aandacht voor mensen die oorlog, vervolging en slechte economische omstandigheden ontvluchten. Op 8 juli 2013, net drie maanden in het ambt, ging hij naar Lampedusa, waar veel vluchtelingen uit Libië aankomen – en waar ook veel stoffelijke resten zijn gebracht van mensen die onderweg zijn omgekomen. Hij hekelde daar ,,de globalisering van de onverschilligheid’’ voor het lot van vluchtelingen.

In februari van dit jaar, in Mexico, zei hij in antwoord op een vraag over de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump:

“Een persoon die muren wil bouwen en geen bruggen, is geen christen.’’

Paus Franciscus bood de vluchtelingen in het kamp Moria vooral zijn betrokkenheid en solidariteit aan. Zijn woordvoerder heeft onderstreept dat het bezoek niet gezien moet worden als een veroordeling van het beleid van uitzettingen waarover de EU met Turkije een akkoord heeft bereikt. Hij zei in zijn toespraak:

“Laten we hopen dat de wereld aandacht geeft aan deze tragische en vaak wanhopige situaties, en antwoord op een manier die recht doet aan onze gemeenschappelijke menselijkheid.”

De Lesbos-verklaring van Z.H. Paus Franciscus en
Z.A. de Oecumenische patriarch Bartholomeus I en
Aartsbisschop Ieronymos van Athene en Griekenland.

35a38861-cb2b-406a-bf92-b067e20f80e1“Wij, paus Franciscus, oecumenisch patriarch Bartholomeus en aartsbisschop Ieronymos van Athene en heel Griekenland, zijn bijeengekomen op het Griekse eiland Lesbos om aan te tonen dat we ons zorgen maken om de tragische situatie waarin talloze vluchtelingen, migranten en asielzoekers verkeren. Ze zijn naar Europa gereisd, op de vlucht voor gewelddadige situaties die in vele gevallen hun levens bedreigen. De wereld kan de reusachtige humanitaire crisis, aangewakkerd door geweld en vervolging van etnische minderheden, niet langer negeren. Families worden uit hun huizen verjaagd en hun fundamentele vrijheden en mensenrechten worden bedreigd.

De tragedie, waarbij mensen worden gedwongen om te migreren en te verhuizen, treft miljoenen, en is een humanitaire crisis die moet worden beantwoord met solidariteit, medeleven, vrijgevigheid en een onmiddellijke hulpverlening. Vanuit Lesbos roepen we de internationale gemeenschap op om deze immense humanitaire crisis aan te pakken op een moedige manier, waarbij ook de oorzaken worden aangepakt. Dit alles vereist diplomatiek, politiek en liefdadigheidsinitiatieven op basis van samenwerking, zowel in het Midden-Oosten als in Europa.

Als leiders van onze respectievelijke kerken streven we samen naar vrede, een oplossing voor het geweld, door middel van dialoog en verzoening. Terwijl we erkennen dat vluchtelingen, migranten en asielzoekers al op verschillende manieren worden geholpen, roepen we alle politieke leiders op om al het nodige te doen zodat individuen en gemeenschappen, ook christenen, in hun naties zouden kunnen blijven wonen en er zouden kunnen genieten van vrede en rechtvaardigheid. Er is dringend nood aan een internationale consensus inzake de uitoefening van wetten, om in deze onhoudbare situatie toch mensenrechten te kunnen respecteren en minderheden te beschermen, om mensenhandel tegen te gaan, om onveilig verkeer te elimineren en om procedures inzake huisvesting op te starten. Op die manier zullen we de landen die de noden van hun broeders en zusters moeten verzadigen, kunnen bijstaan. We moeten vooral tonen dat we meeleven met de mensen in Griekenland, die, ondanks hun eigen economische problemen, deze crisis op een vrijgevige manier hebben aangepakt.

Samen ijveren we voor een oplossing voor het geweld in het Midden-Oosten, een rechtvaardige en blijvende vrede en een eerbare terugkeer van diegenen die hun huizen hebben moeten ontvluchten. We vragen aan de religieuze gemeenschappen dat ze de vluchtelingen van gelijk welke religie opvangen en beschermen, en om voor burgerlijke initiatieven te zorgen om de diensten te coördineren. We roepen de landen op om, zolang daar nood aan is, gastvrij te zijn voor diegenen die tijdelijk asiel aanvragen en om voor vluchtelingenstatuten te zorgen voor diegenen die daarvoor in aanmerking komen. We vragen die landen ook om nog meer inspanningen te leveren en om samen te werken met alle mensen van goede wil, om zo een einde aan het huidige conflict te kunnen stellen.

article_25304

Europa wordt vandaag geconfronteerd met een van de meest ernstige humanitaire crises sinds de Tweede Wereldoorlog. Om met deze uitdaging om te kunnen gaan, roepen we christenen op om zich de woorden van de Heer te herinneren. Op een dag zullen we allemaal worden beoordeeld volgens wat we hebben gedaan: ‘Want ik had honger en jij hebt me te eten gegeven, want ik had dorst en jij hebt me drank gegeven, want ik was een vreemdeling en jij hebt mij onderdak verleend, want ik was naakt en jij hebt me gekleed, want ik was ziek en jij hebt me bezocht, want ik was gevangen en jij kwam naar me toe…’ (Mattheüs 25:35-36,40).

We streven er zelf naar om trouw te zijn aan de Heer Jezus Christus en om standvastig te werken aan de vereniging van alle christenen. We zijn er nogmaals van overtuigd dat de verzoening volledig steunt op sociale rechtvaardigheid onder alle volkeren. Samen zullen we doen wat we kunnen om migranten, vluchtelingen en asielzoekers in Europa een menselijke verwelkoming te geven. Door de verdediging van de fundamentele mensenrechten van migranten, vluchtelingen, asielzoekers en gemarginaliseerden, streven we ernaar om de missies van onze kerken in de wereld te vervolledigen.

Onze ontmoeting van vandaag is bedoeld om diegenen die op de vlucht zijn, en diegenen die hen verwelkomen, te bemoedigen. We roepen de internationale gemeenschap op om alle mensenlevens te beschermen, op ieder niveau, in gelijk welke religieuze gemeenschap. De vreselijke situatie, dit humanitaire conflict waarbij ook onze christelijke broeders en zusters zijn betrokken, is aanleiding tot onophoudelijk gebed.

Lesbos, 16 april 2016.”

Ieronymos II                     Francis                          Bartholomew I

article_25296_126607

Restkerk.net vertaalde voor u de gezamenlijke verklaring van Z.A. de Oecumenische patriarch Bartholomeus I en Z. H. Paus Franciscus en Aartsbisschop Ieronymos II, ondertekend op Lesbos op 16 april 2016.

Bron: http://www.news.va/en/news/pope-francis-patr-bartholomew-abp-ieronymos-sign-j

Voor enkele mooie videobeelden van het bezoek:

De welkom ceremonie op het eiland Lesbos: KLIK HIER

Bezoek aan het vluchtelingenkamp Moria  op Lesbos: KLIK HIER

 

2016-04-16T112448Z_281337700_LR1EC4G0VP1N1_RTRMADP_3_EUROPE-MIGRANTS-POPE-LESBOS-2048x1365

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: