728603d1-a4fb-4537-a743-6a38eea8f810

Paus Franciscus gaat morgen naar Lesbos. Deze reis. Deze reis is niet politiek, maar humanitair en oecumenisch. Het zal het dertiende apostolisch bezoek worden van paus Franciscus, en de twee reis van een paus in Griekenland, na het bezoek van de heilige Johannes-Paulus II aan Athene in 2001.

10688127_897732943571644_4719566513767056802_o-1Het bezoek van de paus zal beginnen met een privé onderhoud van een twintigtal minuten met de Griekse eerste minister Alexis Tsipras. Daarna zal de paus zich naar het kamp van Moria begeven waar 2.500 vluchtelingen wonen die asiel wensen. De Heilige vader zal begeleid zijn van de oecumenische patriarch van Constantinopel Bartolomeus en de aartsbisschop van Athene Hyeronimos.

In een grote tent zullen de drie religieuze verantwoordelijken persoonlijk ongeveer 250 asielaanvragers begroeten en de maaltijd gebruiken met acht vluchtelingen in een uitgeruste container.

Zij zullen nadien toespraken houden en een gezamenlijke verklaring ondertekenen. Honderdvijftig meestal niet begeleide jongeren zullen hen opwachten aan de omheining. In de namiddag zal paus Franciscus bewoners ontmoeten de katholieke gemeenschap van Lesbos ontmoeten en ook daar een toespraak houden en nadien een eerbetoon brengen aan de migranten die op zee verdwenen zijn. Tot slot zal de paus zich met nog in privé met patriarch Bartolomeus en de aartsbisschop van Athene onderhouden en ook nog ene persoonlijk gesprek hebben met het Griekse regeringshoofd. De paus zal ook nog vertegenwoordigers ontmoeten van de Griekse katholieke gemeenschap.

Woensdag 13 april, tijdens een algemene audiëntie, had paus Franciscus de gelovigen opgeroepen te bidden voor deze reis, die kort was, maar zeer belangrijk op oecumenisch en humanitair vlak. “Ik zal naar Lesbos gaan, samen met mijn broeders, de patriarch van Constantinopel Bartolomeus en de aartsbisschop van Athene en heel Griekenland, Hyeronimos, om onze verbondenheid en solidariteit mee te delen aan de vluchtelingen, aan de inwoners van Lesbos en aan heel het Griekse volk, dat hen zo goed ontvangt.” Al deze reis niet politiek, toch vindt het Vaticaan het spijtig dan men geen oplossing gevonden heeft voor het leed van zoveel personen.

“Migranten laten niet alles achter voor hun plezier”

In een interview heeft kardinaal Christof Schönborn het afgestompte hart van Europa aan d kaak gesteld. De aartsbisschop van Wenen uitte zijn bedroefdheid over het verharden van de maatregelen om de migranten te beletten naar Europa te komen. “In plaats van te verwelkomen, trekken wij obstakels op” was zijn verwijt. Kardinaal Schönborn vraagt om de landen die de eerste opvang doen en vaak ook de kleinste zijn, niet in de staak te laten. “Waar zijn de waarden gebleven die ons verbonden hebben, vroeg de aartsbisschop van Wenen. “Natuurlijk moeten wij het fenomeen van de migratie beheersen en ons aan de uitzonderlijke toestanden aanpassen, maar zonder de menselijke waardigheid van de migranten uit het oog te verliezen, die mensen van vlees en bloed zijn, die vluchten uit wanhoop en die vaak alles verloren hebben.” Kardinaal Schönborn hoopt dat het christelijk Europa het hart zal terugvinden dat het verloren schijnt te hebben. “Europa mag de economie niet als enig criterium laten meetellen.”

Van zijn kant heeft de Latijnse patriarch van Jeruzalem, Fouad Twal, de inspanning van de Heilige Vader in het zoeken naar oplossingen voor de huidige crisis geprezen. Hij zei erbij: “Het lot der volkeren ligt in de handen van de regeringen die zich meer verantwoordelijk zouden moeten tonen. De migranten laten niet alles achter voo hun plezier. Zij ontvluchten oorlog en geweld. Als wij ze niet willen, laat ons dan zorgen voor vrede in hun land, laat ons dan ophouden wapens te verkopen en alleen maar aan ons eigen belang te denken. Dan zullen we zien dat deze mensen, die niemand wil, maar al te graag in hun vaderland zullen willen blijven”.

Radio Vaticaan

Vertaling Wim Charlet

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: