NEW YORK – Zijne Al Heiligheid Oecumenisch Patriarch Bartolomeus I, spiritueel leider van meer dan driehonderd miljoen Orthodoxe Christenen over de hele wereld, en zijn broeder Paus Franciscus, nodigden samen uit tot een aanroep voor vrede in het Vaticaan, dit in het kader van een hernieuwde  toezegging tot eenheid van alle Christenen en hun voortdurende inzet om mensen uit alle geloofsstrekkingen in dialoog samen te brengen. Zij nodigden de Israëlische President Shimon Peres en de Palestijnse President Mahmoud Abbas om samen te bidden, als Christen, Jood en Moslim, voor vrede.

n_67560_1

Van links naar rechts op de foto: Shimon Peres, President van Israël; Bartolomeus I, Oecumenisch Patriarch; Paus Franciscus en Mahmoud Abbas, President van Palestina. Zij poseerden voor de pers na hun gezamenlijk avondgebed voor vrede in de tuinen van het Vaticaan.

De leiders lazen stukken uit de Schriften, dankten God voor zijn schepping en vroegen God om vergiffenis en vrede in het Midden Oosten. Zijne Al Heiligheid las voor uit het Boek van Isaja en herinnerde  het volk van de regio eraan dat God hen niet verlaten had, en dat Hij zou antwoorden voor zij Hem riepen, en hun verhoren terwijl zij nog spraken (65:24). De Oecumenische Patriarch vroeg ook Gods zegen over de Joden, Christenen en Moslims, kinderen van het Heilige Land, en vroeg dat hun gezamenlijke gebeden hun eraan zouden herinneren dat zij broeders en zusters waren.

APTOPIX Vatican Midea_Vros

Paus Franciscus plant een olijfboom samen met President Shimon Perez (links), President Mahmoud Abbas (tweede van links) en Oecumenisch Patriarch

1422cns-pope-peace2.jpgweb2Na de gebedsdienst schudden Paus Franciscus en Patriarch Bartolomeus de hand met de Presidenten Peres en Abbas. Als een duidelijk teken van hun verlangen naar wederzijdse verzoening en een rechtvaardige en houdbare oplossing voor het conflict in het Midden Oosten, plantten de vier leiders een olijfboom in de tuinen van het Vaticaan.

Zijne Al Heiligheid Bartolomeus is de Aartsbisschop van Constantinopel, het Nieuwe Rome, en de Oecumenische Patriarch. Hij is de 269ste opvolger van Apostel Andreas, de stichter van de 2000 jaar oude Christelijke Kerk van Constantinopel. De Oecumenische Patriarch is een levende getuige voor de wereld van de pijnlijke en bevrijdende Orthodoxe strijd voor godsdienstvrijheid en de aangeboren waardigheid van het mensdom.

L_R_Palestinian_President_Mahmoud_Abbas_Pope_Francis_Israeli_President_Shimon_Peres_and_Patriarch_Bartholomew_I_of_Constantinople_June_8_2014_Credit_Alan_Holdren_CNA_CNA

Als burger van Turkije, geeft de persoonlijke ervaring van Zijne Al Heiligheid hem een uniek inzicht in de voortdurende dialoog tussen de Christelijke, Joodse en Islamietische werelden. Hij is over, heel de wereld gekend als de “Groene Patriarch” voor zijn baanbrekende initiatieven betreft het milieu en de ecologie. Voor zijn inspirerende inspanningen voor religieuze vrijheid en mensenrechten, werd Patriarch Bartolomeus onderscheiden als een Bruggenbouwer en Vredestichter met de Gouden Medaille van het Congres der Verenigde Staten in 1997.

Bijkomende informatie is te vinden op: http://www.patriarchate.org

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: