DSC_0112

Reeds verscheidene jaren hebben wij in onze parochie reeds heel wat boeken en werken verzameld die in onze bibliotheek worden ondergebracht. Eind december heeft men uiteindelijk de laatste bibliotheekkasten geleverd en geplaatst, waar men nu alle boeken ordelijk kan onderbrengen.

Onze webmaster en ICT verantwoordelijke van onze parochie Voicu heeft ons heel erg geholpen met het schrijven van een computerprogramma, dat nu ook klaar is om op de meest efficiënte manier de verschillende werken en thema’s te gaan klasseren en om deze zo vlot mogelijk terug te vinden.

Onze bibliothecarissen, Diana Rosu, Elena Van Tomme en Bert Forrez zijn nu reeds geruime tijd bezig met het classificieren van de boeken. De boeken worden er gerangschikt volgens verschillende onderwerpen zoals : Oud-Testament en Nieuw-testament, kerkgeschiedenis, patrologie, Liturgie, Mariologie, Iconografie en Byzantijnse kunst, oecumene, andere godsdiensten enz… Verder bezit onze bibliotheek niet alleen boeken in het Nederlands, maar ook in het Engels, het Frans, het Grieks, het Russisch, het Roemeens en nog vele andere talen.

Weldra zullen al onze boeken eindelijk een mooie plaats krijgen en de bedoeling ervan is niet dat onze bibliotheek er is als een mooie decoratie in ons zaaltje maar wel dat ze intensief kan gebruikt en geraadpleegd worden. Wel vraagt men het nodig respect om het correct terug te bezorgen van al onze werken, want boeken zijn erg duur en sommige werken onvindbaar geworden. Dank voor jullie begrip!

Tenslotte willen wij heel speciaal Voicu, Diana, Elena en Bert de medewerkers van de bibliotheek, speciaal danken voor hun grote inzet om eindelijk onze bibliotheek nu ook af te werken. Al onze boeken zullen dan ook weldra online kunnen terug gevonden worden. Nog veel moed aan de medewerkers voor dit mooi project.

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: