SUCCESVOLLE AFSLUITING DRIEDAAGSE PRIESTERBIJEENKOMST AARTSBISDOM BELGIË EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

La Roche en Ardenne – Van 2 tot 4 november 2016 had, onder leiding van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, de eerste Bijeenkomst plaats van de geestelijkheid van het Heilig Aartsbisdom België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg. De geestelijken uit de drie landen van het Aartsbisdom verzamelden zich rond hun Herder in het schilderachtige stadje La Roche-en-Ardenne (Belgisch Luxemburg), met het oog op hun navorming, de sociale problematiek en verschillende belangrijke onderwerpen in verband met hun dienstwerk.

Drie vooraanstaande gastsprekers lichtten het algemene thema toe: “‘Het leven van de priester en zijn dienstwerk in het hart van de Europese Unie”. De eerste vergadering begon met het openingsgebed, en vervolgens het voorlezen van de brief van Z.A.H. Oecumenisch Patriarch Bartholomeos, die Zijne Eminentie feliciteerde met zijn initiatief, en vaderlijke en bemoedigende woorden tot de Bijeenkomst richtte. Daarna was het woord eerst aan Zijne Eminentie de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, die Zijne Alheiligheid bedankte voor zijn vaderlijke belangstelling door de brief die hij tot de Bijeenkomst richtte. Zijne Eminentie vermeldde daarna het jubileum van de 25 vruchtbare jaren sinds de bestijging van de Oecumenische Troon door de Patriarch. Hij bedankte en verwelkomde nadien met hartelijke woorden de gastsprekers, evenals de geestelijken die zijn uitnodiging hadden beantwoord. In zijn uitgebreide en inspirerende toespraak sneed hij lastige vragen aan rond de brandende pastorale kwesties die de priester moet beantwoorden bij zijn dienstwerk in de diaspora.

De eerste dag werd afgesloten met een gebed ter nagedachtenis van de overleden Raphaël, zoon van protopresbyter Emmanouíl Mavrogiannákis, die kort geleden, op de leeftijd van 16 jaar, tot de Heer werd teruggeroepen. De gedachten en gebeden van de aanwezigen gingen uit naar het drama dat de familie doormaakt, en er werd in naam van de geestelijkheid van het Aartsbisdom een verklaring opgemaakt die door Metropoliet Athenagoras ondertekend werd.

Op de tweede werkdag van de bijeenkomst hadden de drie hoofdlezingen plaats van de driedaagse. De eerste toespraak werd gehouden door de Zeer Eerwaarde Archimandriet Zacharías Zácharou, geestelijk kind van Geronta (oudvader) Sophrony Zacharov, van het Heilig Patriarchaal en Stavropegiek Klooster van de Heilige Johannes de Doper (Maldon, Essex) over het onderwerp: “Het leven van de priester in de orthodoxe diaspora”.

De tweede toespraak werd gehouden door presbytera Vassilia Hookway-Charalámbous van het Heilig Aartsbisdom Thyateira en Groot-Brittannië over het onderwerp “Het leven van de presbytera in de orthodoxe diaspora”, die de verschillende facetten toelichtte in het leven en dienstwerk van de geestelijken, zoals die gezien worden door de presbytera als echtgenote en moeder, evenals haar eigen rol in het parochieleven van de Kerk.

De derde en laatste spreker was Professor Emeritus Pastoraal aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Athene, Dr. Aléxandros Stavrópoulos, over het onderwerp “Pastorale uitdagingen van de 21e eeuw”. De vooraanstaande Professor haalde bij zijn voordracht de uitdagingen aan waaraan de geestelijke in deze tijd het hoofd moet bieden bij de pastorale begeleiding, en hoe de priester van vandaag zijn kudde in de orthodoxe diaspora moet benaderen. De drie toespraken werden gevolgd door uitgebreide gesprekken en een opbouwende dialoog, met uitwisseling van standpunten en voorstellen over pastorale vraagstukken van de Orthodoxie in Europa.

Op de derde en laatste dag van de bijeenkomst waren er rondetafelgesprekken over liturgische, catechetische, bio-ethische, en jongerenpastorale onderwerpen, evenals over belangrijke aspecten voor de hedendaagse geestelijken en leken. Daarna volgde het slotwoord van de Metropoliet, waarbij hij met vaderlijke liefde belangrijke praktische kwesties vermeldde voor de goede werking en het bestuur van het Aartsbisdom, en aan de geestelijkheid raad en richtlijnen gaf voor hun aanwezigheid en dienstwerk in de landen van de Benelux. Vervolgens was er een speciale zitting over de evaluatie van de driedaagse, waarbij alle deelnemende geestelijken het woord kregen om op creatieve en opbouwende wijze voorstellen, bemerkingen en opmerkingen te geven. Een doxologie – lofzang tot God – slot deze eerste driedaagse Bijeenkomst van geestelijken af, en iets voor hun vertrek vernieuwden ze hun afspraak voor hun volgende bijeenkomst.

Proti_sinaxi_imb4

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: