JAARLIJKSE ORTHODOXE
JONGERENBIJEENKOMST VAN DE BENELUX

Kinrooi – De ook dit jaar, op voorstel en met de zegen van Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg gehouden, driedaagse Bijeenkomst van de Orthodoxe Jongeren van de Benelux (OJB-JOB) was opnieuw een succes. Meer dan honderd jongeren tussen 15 en 35 jaar oud ontmoetten elkaar op de bijeenkomst die plaats vond van 7 tot 9 oktober 2016 in de omgeving van Kinrooi, met als hoofdthema “Ik bemin, dus ik ben”. De uitgelezen gastspreker was Hiëromonnik Melchisedék van het Heilig Patriarchaal en Stavropegiek Klooster van de Heilige Johannes de Doper te Maldon (Essex) in Engeland.

De bijeenkomst ving aan op vrijdag 7 oktober 2016 ‘s namiddags. Nadat de jongeren werden onthaald en een slaapplaats kregen toegewezen, werden de Completen gevierd. Vervolgens was er tijd om elkaar te ontmoeten, te leren kennen en met elkaar van gedachten te wisselen.
Zaterdagochtend 8 oktober 2016 begon met de dienst van de Metten, en vervolgde met de lezing door Hiëromonnik Melchisedek over het onderwerp “Ik bemin, dus ik ben”. Vader Melchisedek stelde in het bijzonder dat de relatie van de mens met God zich vooral ontwikkelt door te focussen op de bouwstenen van het christelijk leven, door middel van onze levende aanwezigheid en engagement in de Kerk, én door deelname aan het Mysterie (sacrament) van de Biecht. Hij benadrukte bovendien het belang van de eenheid van de Orthodoxen, vooral in de westerse wereld, en onderlijnde het begrip “begeleiding”. Er was een uitgebreide uitweiding over de biecht als een bij uitstek geestelijke relatie met God, als een kans op een andere kijk op onze zonden, maar ook als weg voor onze wandel door het christelijk leven. Tijdens de vruchtbare dialoog die volgde, legden wij, jongeren, onze zorgen voor, en lichtten we door onze vragen aspecten toe van onze persoonlijke relatie met God. V. Melchisedek legde bijzondere nadruk op het concept van de liefde, maar ook van de onthulling van de wil van God door middel van een levende relatie die niet wordt beperkt door onze eigen verlangens en eisen. Hij vertelde meer over het concept van de tijd zoals hij dat beleefde op zijn persoonlijke geestelijke levensweg, en wees er op dat onze beslissingen, middels gebed, moeten gezegend zijn door de wil van God.

Daarna volgden interactieve workshops in verschillende talen, waaruit de deelnemers ook dit jaar naar believen en voorkeur konden kiezen.
Op de avond van dezelfde dag werden de Vespers gevierd, waarbij de jongeren in het Nederlands, Grieks, Frans, Engels, Roemeens en Fins zongen. Voor dat laatste zorgde een groep jonge Finnen die, vergezeld door v. Heikki Huttunen, Secretaris-Generaal van de KEK [Conferentie van Europese Kerken nvdv] te Brussel, aan de driedaagse deelnamen. Na het avondmaal en de dienst van de Completen werd de avond gezellig, en in een zeer goede sfeer, afgesloten rond een kampvuur.
Op zondagmorgen 9 oktober 2016 werd de Goddelijke Liturgie gevierd in een daarvoor ingerichte ruimte, en voorgegaan door v. Melchisedek, samen met v. Heikki Huttunen, v. Spyrídon Tsekoúras, hulppriester van de H. Nikolaaskerk te Luxemburg, v. Ciprian Popescu, secretaris van de Commissie Jeugd van het Heilig Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, evenals Aartsdiaken Athanásios Toparlakis. De Goddelijke Liturgie werd in verschillende talen gevierd, waarbij de homilie van v. Melchisedek de evangelielezing van de dag belichtte.
Daarna volgden het middagmaal, de conclusies en de bedankingen. V. Ciprian Popescu bedankte eerst en vooral Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, en bracht de boodschap over van onze Herder aan de deelnemers, evenals zijn verontschuldigingen omdat hij wegens andere verplichtingen in het buitenland verbleef. Vervolgens bedankte hij v. Mechisedek voor de eer dat hij zich inschreef in de jaarlijkse jongerenbijeenkomst van de Benelux. Hij liet niet na om de organisatoren te bedanken – en vooral Nicolas Peckstadt – zonder wier medewerking er niets zou kunnen bereikt worden. Hij bedankte zeker ook de jongeren die zongen en met hun stem de kerkdiensten tijdens de driedaagse opluisterden. Een grote dank ging uit naar al degenen die massaal aan de jaarlijkse bijeenkomst deelnamen, en die met hun aanwezigheid eerden. Tot slot sprak iedereen al af voor de ontmoeting van volgend jaar.

ENKELE GEDACHTEN IN VERBAND MET HET JONGERENWEEKEND

Ik bemin dus ik ben

Enkele weken geleden heb ik de kans gehad om deel te nemen aan het Orthodoxe Jongerenweekend in Kinrooi, met als centraal thema de liefdes-relatie.
Ik ben blij en zeer dankbaar dat ik een beetje van Gods liefde mocht ervaren, bijzonder in de verhalen van enkele jongeren, die niet orthodox geboren zijn, en in sommige gevallen zelfs niet christelijk opgevoed, en toch op een bepaald moment van hun leven is er een interesse ontwaakt, een roeping gehoord. Zelf ben ik als orthodox-christen geboren en gedoopt, dus op dat vlak moest ik absoluut geen moeite doen. Maar denkend dat er personen bestaan die wel zelf de moeite moeten doen om de juiste weg te vinden, dat zie ik als een verdiende zegening.

Het is voor mij nogmaals een bevestiging van het feit dat, zoals de priester zegt tijdens de liturgie..”elke goede gave, en elk volmaakt geschenk komt van boven”…Vooraleer wij een keuze mogen maken zijn we eerst geroepen, en dat in gelijk welke situatie wij ons bevinden en ongeacht wat onze familie en vrienden van ons verwachten. Als God je iets duidelijk wil maken of iets van je verwacht dan zal Hij dat doen, onafhankelijk van je opvoeding of van je omgeving. Maar je moet wel naar Hem willen luisteren, en durven zeggen – zoals de kleine Samuël in de Bijbel – “spreek Heer, uw dienaar luistert” En dat is wat mij hoop geeft voor de generaties die zullen komen.

Gabriël Marinac

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: