Geleerden waarschuwen de orthodoxe leiders:
doe het Heilige en Grote Concilie niet ontsporen

De historische bijeenkomst voorzien voor deze maand
riskeert te ontsporen door kerkleiders.

Een internationale groep geleerden heeft een open brief geschreven naar alle orthodoxe christenen waarin ze oproepen om het historisch Panorthodoxe Concilie dat voorzien is van 18 tot 26 juni in Kolymbari op Kreta niet uit te stellen. De brief is duidelijk speciaal gericht naar de leiders van de 14 hoofdkerken der Orthodoxie, wiens onderling getwist nog altijd kan zorgen dat het Concilie ontspoort.

Sinds 1901 werd er al geprobeerd om de Kerken bijeen te brengen om over eenheid te praten, maar steeds zonder resultaat. Het Concilie van deze maand was bevestigd door de Orthodoxe leiders in januari, maar sindsdien hebben verschillende Kerken bedenkingen bij de teksten van conciliaire documenten en ook over meer praktische punten tot zelfs over zaken als welke plaatsen hun zal toegekend worden. Sommigen hebben gedreigd het hele gebeuren te boycotten, wat meteen het doel ervan zou kelderen, namelijk te spreken met één Orthodoxe stem.
Meningsverschillen tussen de grootste Kerk, de Russisch Orthodoxe, en de zetelende Orthodoxe leider, Oecumenisch Patriarch Bartolomeus I, die verantwoordelijk was voor de organisatie van het Concilie, zijn een grote uitdaging voor harmonie. Maar de Griekse, Georgische, Bulgaarse Kerk en nog andere drukten al hun ongenoegen uit over de teksten van het Concilie. Een van de meest omstreden punten is de bereidheid van bepaalde Kerken om de Protestantse en Katholieke Kerken te erkennen als Kerken, iets wat anderen onaanvaardbaar vinden.
Strevend naar Panorthodoxe eenheid, benadrukken de geleerden dat er geen onoverkoombare moeilijkheden zijn in de aanloop van de opening van het Concilie deze maand. Zij erkennen dat er gewettigde bezorgdheden zijn over sommige van de teksten, maar herinneren de tegensputterende leiders eraan dat “de beste plaats om belangrijke meningsverschillen te beslechten vandaag, net zoals in vroegere tijden, het Concilie zelf is”.
“Het Concilie weer eens uitstellen”, zeggen zij aan de deelnemers, “is falen in het naleven van de conciliariteit in haar globaliteit”.
Dit uitstel zou uiteindelijk slechts te wijten zijn aan een kleine minderheid wiens motieven sterk in vraag kunnen gesteld worden. Zij benadrukken dat: “Een kleine minderheid die wenst het werk van het Concilie in gevaar te brengen door verder uitstel de indrukwekkende meerderheid der Orthodoxe leiders niet onder druk zetten mag, die wenst het Concilie te houden dit jaar op het feest van Pinksteren.
Het Grote en Heilige Concilie biedt een gelegenheid op een “nieuwe fase” van Orthodoxe getuigenis aan de wereld. Dit betekent dan ook dat mocht iemand het Concilie doen ontsporen, die schuldig zou zijn aan een onnoemelijk verraad.
De ondertekenaars zij tot nog toe: Eerw. Dr. Nicholas Denysenko, Loyola Marimount University (Orthodoxe Kerk in America); Dr. Paul L. Gavrilyuk, University of St. Thomas (Orthodoxe Kerk in America); Dr. Brandon Gallaher, University of Exeter (Oecumenisch Patriarchaat); Dr. Smilen Markov, Sofia University (Bulgaarse Orthodoxe Kerk) en Dr. Gayle Woloschak, Northwestern University (Oecumenisch Patriarchaat).

OPEN BRIEF VAN ORTHODOXE GELEERDEN VAN OVER DE WERELD

AAN HET HEILIG EN GROTE CONCILIE VAN KRETA

Wij ondergetekenden, een internationale groep van orthodoxe geleerden, richten deze brief aan de leiders van de Orthodoxe Kerk, aan alle Orthodoxe Christenen over de wereld, en aan alle mensen van goede wil. Wij schijven vanuit een diepe bezorgdheid voor onze Kerk, wiens eenheid het nieuwe leven in Christus zichtbaar maakt voor de hele mensheid. Wij bidden dat het nakend Concilie, zo lang verwacht en zo lang voorbereid, de vruchten van de Heilige Geest mag dragen, met als eerste resultaat de Panorthodoxe eenheid. Daarom steunen wij het akkoord van de Orthodoxe leiders, publiek aangekondigd op de Panorthodoxe Synaxis in januari 2016, om samen te komen voor het Heilige en Grote Concilie in Kreta midden juni 2016.

Wij zijn ervan overtuigd dat er geen onoverkomelijke moeilijkheden bestaan om het Concilie te beginnen in juni, ondanks belangrijke vragen die rezen over bepaalde teksten van het conciliaire document en de conciliaire werking. Wij erkennen dat bepaalde kwesties gewettigd zijn, zoals het verzoek om de discussie weer te openen over het ontwerp van de conciliaire documenten. Wij zijn het er ook over eens dat er nog vele andere punten zijn die handelen over de Kerk in de 21ste eeuw die nog verdere Panorthodoxe aandacht vragen. Niettemin, zijn wij ervan overtuigd dat de beste plaats om meningsverschillen te bespreken vandaag, net als in vroegere tijden, het Concilie zelf is. Het Concilie eens te meer uitstellen is falen in het naleven van het principe van de conciliariteit op globaal niveau.

Niemand kan van het Concilie verwachten dat het alle belangrijke kwesties regelt en alle juridische meningsverschillen oplost in tien dagen. Maar wij hopen dat dit Concilie een begin zal zijn van een genezingsproces en dat het een richtlijn zal zijn in een nieuw tijdperk van globale conciliariteit en eenheid. Een kleine meerderheid die het werk van het Concilie wil doen mislukken door verder uitstel mag de indrukwekkende meerderheid van Orthodoxe leiders niet intimideren die de gedane belofte willen houden en doorgaan met het Concilie dit jaar op het feest van Pinksteren. In de laatste eeuw legde de Orthodoxe Kerk getuigenis af aan de wereld door een rijke theologische erfenis en het bloed van nieuwe martelaren. Het Heilige en Grote Concilie geeft een gelegenheid om een nieuwe fase te beginnen van Orthodoxe getuigenis. Nu de ogen van de hele wereld gericht zijn op de Orthodoxe Kerk, smeken wij al onze leiders om de roep van de Heilige Geest te horen voor conciliaire eenheid.

Tot dusver getekend:

Eerw. Dr. Nicholas Denysenko, Loyola Marimount University (Orthodoxe Kerk in America);
Dr. Paul L. Gavrilyuk, University of St. Thomas (Orthodoxe Kerk in America)
Dr. Brandon Gallaher, University of Exeter (Oecumenisch Patriarchaat)
Dr. Smilen Markov, Sofia University (Bulgaarse Orthodoxe Kerk)
Dr. Gayle Woloschak, Northwestern University (Oecumenisch Patriarchaat).

10 juni 2016: door James Roberts

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: