article_26011

Het Panorthodox concilie een hoopvolle gebeurtenis

Aartsbisschop Stephanos

Aartsbisschop Stefanos is metropoliet van Talinn en heel Estland, en voorzitter van de Heilige Synode van de Orthodoxe Kerk in Estland. In zijn Paasbrief moedigt hij de gelovigen aan om hoopvol uit te kijken naar het Panorthodox Concilie dat op Pinksteren zal geopend worden. Hij vraagt ons dat wij allen, met aandrang, zouden bidden in deze dagen opdat de Concilievaders zich mogen openstellen en ontvankelijk houden voor “wat de Heilige Geest aan de Kerk wil zeggen”. Wij citeren hierbij het tweede deel van zijn Paasbrief:

Het is waar dat er veel kwaad en slechtheid is in de wereld. De Heilige Johannes heeft het reeds bevestigd: “Wij weten dat de gehele wereld in de macht van de Boze is” (Joh.5,20). Maar wij weten ook dat Jezus ons heeft gezegd: “Heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen!” (Joh.16,33).

…/…Door het Mysterie van Christus’ dood en verrijzenis weten wij dat het niet waar is dat God dood is, wat de wereld vandaag ook moge beweren. God leeft! Christus leeft! En buiten Hem, zonder Hem zijn er in de wereld slechts leugens en valse problemen. Het Licht van Pasen komt tot de wereld met een nieuwe dynamiek, en ontwikkelt in de harten der gelovigen een verlangen naar gemeenschap en liefde.

Deze dynamiek naar onderlinge ontmoeting en liefdevolle gemeenschap zal binnenkort op zichtbare wijze de gehele orthodoxe Kerk beroeren, tijdens het aanstaande Panorthodox Concilie, dat zal plaats hebben op het eiland Kreta, van 17 tot 27 juni 2016. Op Pinksterzondag, 19 juni, zal de Plechtige inaugurale Liturgie gevierd worden door alle Concilievaders, in de Kerk van de Heilige Minas te Heraklion (Kreta).

Sinds het 7de Orthodox Concilie van 787 te Nicea –dus ongeveer 1230 jaar geleden- heeft de Orthodoxe Kerk geen dergelijke samenkomst meer gekend. De eerste voorbereiding tot dit Concilie is in 1961 begonnen, en pas in december 2015 is de definitieve en unanieme beslissing genomen tot de realisatie van dit project.

Wij weten dat het Paasmysterie uitmondt in het Mysterie van Pinksteren, en dààr zijn ware vervulling krijgt. Daarom zullen wij in deze dagen allen, eensgezind van hart en in gebed, met Christus vóór onze Hemelse Vader gaan staan, en tot Hem bidden en smeken dat de grote genade van de Heilige Geest overvloedig moge neerdalen over alle Concilievaders die aan dit groot en Heilig Panorthodox Concilie zullen deelnemen. En zullen wij tevens voor de Concilievaders vurig bidden: dat zij hun werk daar vervullen in oprechtheid, met een nederig hart en met moedige durf. En dan zal onze Kerk in eensgezindheid aan de wereld een waarachtige getuigenis kunnen zijn van levend geloof en van liefde.

Onze huidige mensenwereld heeft immers nood aan mensen van goede wil, van ware vredebrengers in de overspannen verhoudingen tussen de volkeren. Een dergelijke getuigenis zal tenslotte tegemoet komen aan de talrijke mannen en vrouwen en kinderen die in onze tijd door angsten worden gekweld en beproefd; en zo zullen zij hopelijk een antwoord ontvangen op hun verlangens.

article_25945

***

P.S. Mogen deze woorden van Aartsbisschop Stefanos voor ons een aanzet worden tot hoopvolle verwachting en vertrouwen in het werk van dit Panorthodox Concilie. En zo mogelijk ook een gezond-makend “tegengif” tegen alle mogelijke negatieve berichten en voorspellingen daaromtrent. Dat dit Concilie op het feest van Pinksteren geopend wordt kan niet toevallig zijn! Maar dat wij allen moeten bidden opdat de Heilige Geest moge neerdalen over de Concilievaders en over geheel onze Heilige Orthodoxe Kerk, dat is een dringende en heilige plicht!   (Vader Bart)

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: