Op vrijdag 23 januari 2015 kwamen zo’n 80 christenen samen voor de oecumenische gebedsdienst in de Margareta Kerk te Knokke-Heist. Vanuit de anglicaanse, katholieke, protestantse en orthodoxe geloofsgemeenschappen hebben we samen gezongen en gebeden om de eenheid van de christenen.

16164066319_0661e04301_kDit jaar waren we te gast in de Margaretakerk en was het de Katholieke Kerk die dit jaar de organisatie van de dienst op zich nam. Het werd een stemmig en zinvol gebedsmoment met teksten aan gereikt door de christenen uit Braziliaanse Kerken. Het thema ‘Jezus zei haar: “Geef mij wat te drinken” (Joh. 4,7) werd uitvoerig besproken door E.H. Pradip Smagge tijdens zijn homilie.

 Voorgangers in de dienst waren; Dominee Alexander Eberson (protestantse kerk), E.H. Jan Van Wassenhoven, E.H. Pradip Smagge, E.H. Willy Snauwaert, (allen van de Federatie Knokke-Heist), (katholieke priesters), Reverend Father Stephen Murray (anglicaans kerk), en Aartspriester Bernard Peckstadt (orthodoxe kerk).

15730333823_67bb20747e_k

Het openingswoord als ook de homilie werd gehouden door de organiserende gemeenschap door E.H. Pradip Smagge. De eerste lezing uit de Korintiërs werd gezongen door Priester Bernard Peckstadt en de evangelielezing volgens de evangelist Marcus met het verhaal van Kafarnaüm werd gelezen door E.H. Jan Van Wassenhoven.

16350251765_8d79550277_k

De andere voorbeden en smeekbeden werden verder door de verschillende voorgangers voorgelezen. De oecumenische viering werd muzikaal begeleid door de orgelist van de Katholieke kerk en dit met samenzang traditie getrouw verzorgd door E.H. Willy Snauwaert. Het samen zingen en bidden in verbondenheid is een hoopvol teken voor de christenen in Knokke-Heist want we zijn allen van Christus en Christus maakt ons één.

 Na de gebedsdienst was er een gezellige ontmoeting bij een drankje en een koekje.  Moge dit samen bidden ons steeds dichter bij elkaar brengen. Met heel veel dank aan allen die deze liturgie ondersteunden en ook het gezellig samenzijn achteraf.

15727853554_550116039c_k-1

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: