40-DAAGSE GEDACHTENISDIENST VOOR AARTSPRIESTER IGNACE PECKSTADT Gent – Op de zaterdag van de overledenen, 18 juni 2016, vierde Zijne Eminentie Athenagoras van België in de H. Apostel Andreaskerk te Gent de gedachtenisdienst ter gelegenheid van de 40e dag na het overlijden van v. Ignace Peckstadt, zaliger gedachtenis. Na het einde van de Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie…

m-maria

Deze namiddag, vrijdag 24 juni 2016, is in in de Heer ontslapen de Zeer Eerwaarde Moeder Maria, Abdis van het Orthodox Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten. Het was alom bekend dat Moeder Maria sinds enkele jaren te kampen had met gezondheidsproblemen. De laatste maand ging haar gezondheidstoestand fors achteruit en…

798862607_3e5d670070_o

UIT HET WERK VAN AARTSPRIESTER IGNACE twee boeken over de Orthodoxe Kerk en haar beleving – Beide boeken brengen een evangelische boodschap – Het eerste boek “De sterkte van Gods aanwezigheid” (uitg. Averbode 2001) laat ons binnentreden in het licht van de orthodoxe spiritualiteit. Het tweede boek “Een open venster op de Orthodoxe Kerk” (uitg.Averbode…

article_26011

Het Panorthodox concilie een hoopvolle gebeurtenis Aartsbisschop Stephanos Aartsbisschop Stefanos is metropoliet van Talinn en heel Estland, en voorzitter van de Heilige Synode van de Orthodoxe Kerk in Estland. In zijn Paasbrief moedigt hij de gelovigen aan om hoopvol uit te kijken naar het Panorthodox Concilie dat op Pinksteren zal geopend worden. Hij vraagt ons…

Geleerden waarschuwen de orthodoxe leiders: doe het Heilige en Grote Concilie niet ontsporen De historische bijeenkomst voorzien voor deze maand riskeert te ontsporen door kerkleiders. Een internationale groep geleerden heeft een open brief geschreven naar alle orthodoxe christenen waarin ze oproepen om het historisch Panorthodoxe Concilie dat voorzien is van 18 tot 26 juni in…

Het oecumenisch belang van het Heilige en Grote Concilie van de Orthodoxe Kerk. Het Heilige en Grote Concilie en de kwestie van de oecumene Het heilige en grote concilie van de orthodoxe Kerk dat zal bijeengeroepen worden van 20 tot 26 juni 2016 zal het resultaat zijn van een eeuw voorbereiding. Inderdaad, de Patriarchale en…

777971783_869f6b3899_o

† IN MEMORIAM AARTSPRIESTER IGNACE ONVERMOEID DIENSTWERK IN DE KERK Bij de geboorte voor de eeuwigheid van onze geliefde vader, Aartspriester Ignace Peckstadt, is het gepast zijn pastoraal dienstwerk voor de orthodoxen in Vlaanderen even in herinnering te brengen. Vader Ignace mag inderdaad de spil en animator genoemd worden van de Orthodoxie in onze gewesten….

14mei_Papous-79

UITVAART VAN VADER IGNACE PECKSTADT AARTSPRIESTER EN ERE-ADVOCAAT 14.05.2016 – Gent – Op zaterdag 14 mei 2016 had in Gent de uitvaartplechtigheid plaats van de vorige week overleden orthodoxe Aartspriester Ignace Peckstadt. Ignace Peckstadt was een eminente ere-advocaat van de Balie van Gent en pionier van de Orthodoxe Kerk in Vlaanderen. Hij was 89 jaar….

Dece_Ignace_Peckstadt

Voor de eeuwigheid geboren Aartspriester Ignace Peckstadt “Pionier van de Orthodoxe kerk in Vlaanderen” Op 7 mei is Aartspriester Ignace Peckstadt, een gewaardeerde advocaat van de Balie van Gent en geliefd orthodox priester van de parochie van de Heilige Apostel Andreas in Gent, overleden. Aartspriester Ignace Peckstadt Hij werd geboren in Evergem op 4 november…

article_25296_126590

† B A R T H O L O M E O S DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL, NIEUW ROME EN OECUMENISCH PATRIARCH DAT DE GRATIE, VREDE EN GENADE VAN DE GLORIERIJK VERREZEN CHRISTUS MET HEEL DE KERK ZIJ . Geliefde broeders in de Heer, Vanuit de zetel van het Oecumenisch Patriarchaat, zenden…

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: