Op vrijdag 22 januari 2016 kwamen zo’n 80 christenen samen voor de oecumenische gebedsdienst in de Heilig Hartkerk te Knokke-Heist. Vanuit de anglicaanse, katholieke, protestantse en orthodoxe geloofsgemeenschappen hebben we samen gezongen en gebeden om de eenheid van de christenen. Dit jaar waren we te gast in de Heilig Hartkerk en was het de Orthodoxe…

Op zaterdag 23 januari 2016 werd er in de orthodoxe parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena te Brugge de orthodoxe vesperdienst gevierd in het kader van de bidweek voor de eenheid van christenen. Vader Bernard Peckstadt, de rector van de parochie ging er in de vesperdienst voor samen met Vader Bart D’Huyvetter. Er was…

Op zondag 24 januari 2016 werd reeds voor de tiende maal in het kader van de Bidweek voor de Eenheid der Christenen in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge een “Oecumenisch gebedsdienst” gehouden. Dit jaar had men als thema gekozen: “Geroepen worden tot het verkondigen van de wonderbare vervullingen des Heren” (Petrus 2,9) Het Anglicanen, Protestanten, Rooms-katholieken,…

“De Orthodoxe Kerk en Vaticaan II”[1] Katholieke Universiteit van Leuven, 31 januari 2015 Geachte bestuurders en beroepskorps, Beste deelnemers aan het Colloquium en genodigden, Broeders en zusters, Het is met oprechte vreugde dat wij u vervoegen in dit prestigieus Colloquium over “De Orthodoxe Kerk en Vaticaan II”, georganiseerd door het Centrum voor Oecumenisch Onderzoek van…

Op zondag 25 januari 2015 werd reeds voor de negende maal in het kader van de Bidweek voor de Eenheid der Christenen in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge een “Oecumenisch Vesperdienst” gehouden. Dit jaar had men als thema gekozen: ‘Jezus zei haar: “Geef mij wat te drinken” (Joh. 4,7) Protestanten, Rooms-katholieken, Anglicanen en Orthodoxen kwamen in…

Op vrijdag 23 januari 2015 kwamen zo’n 80 christenen samen voor de oecumenische gebedsdienst in de Margareta Kerk te Knokke-Heist. Vanuit de anglicaanse, katholieke, protestantse en orthodoxe geloofsgemeenschappen hebben we samen gezongen en gebeden om de eenheid van de christenen. Dit jaar waren we te gast in de Margaretakerk en was het de Katholieke Kerk…

Vaticaan – Metropoliet Athenagoras van België nam het woord als afgevaardigde van het Oecumenisch Patriarchaat op de Bisschoppensynode van de Katholieke Kerk. Die synode, die gehouden wordt van 5 tot 19 oktober 2014, vindt plaats onder de hoge bescherming van Zijne Heiligheid Paus Franciscus, en verzamelt 191 synodale vaders, waaronder 60 kardinalen, en dit uit…

Op woensdag 11 juni 2014 had voor de derde maal in Brugge een Interkerkelijke Pinkstergebedstocht plaats.  Het initiatief kwam van de Oecumenische Studie- en Werkgroep van West-Vlaanderen. De gebedstocht begon om 19.30u met gebed en zang in de Heilige Basiliuskapel, de Basiliek van het het Heilig bloed, voorgegaan door Eerwaarde Heer Henk Laridon (Rooms-Katholiek) en…

Op woensdag 19 februari 2014 bezocht de oecumenische studie- en gebedsgroep van West-Vlaanderen onze orthodoxe parochie van Brugge. De avond startte met een Vesperdienst voorgegaan door Vader Bernard Peckstadt en opgeluisterd door het parochiekoor onder leiding van Stefaan Coudenys. De dienst was er heel ingetogen. Op het einde van de vesperdienst verwelkomde Vader Bernard hen…

Nationale herdenking van de historische ontmoetingen tussen Paus Paulus VI en Patriarch Athenagoras HERDENKING: Brussel – 14 februari 2014  Het is precies vijftig jaar geleden dat Paus Paulus VI en de Oecumenische Patriarch Athenagoras elkaar ontmoetten in Jeruzalem. Dat gebeurde op 5 januari 1964. Het was voor het eerst sedert 1439 dat de primaten van de…

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: