Synantisi-tou-Oikoumenikou-Patriarxi-me-ton-Kardinalio-Jozef-De-Kesel

Ontmoeting van de Oecumenische Patriarch Bartholomeus

met Kardinaal Jozef De Kesel

Op zondag 10 november 2019 had zijn Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos een ontmoeting met Zijne Eminentie Kardinaal Jozef De Kesel, Aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België was aanwezig op deze bijeenkomst. Bij die gelegenheid dankte de Oecumenische Patriarch de Rooms-Katholieke Kerk van België voor haar hulp aan de Orthodoxe Kerk en in het bijzonder aan het Orthodoxe Aartsbisdom van België.

Synantisi-tou-Oikoumenikou-Patriarxi-me-ton-Kardinalio-Jozef-De-Kesel

De Oecumenische Patriarch benadrukte het belang dat hij persoonlijk hecht aan de oecumenische dialoog tussen de twee Kerken. Hij zei ook dat ze, sinds het aantreden van Paus Franciscus tot de Troon van Rome, al 10 keer zijn samengekomen en dat ze samen het pad van de eenheid van de Kerken willen voortzetten.Tot slot nodigde Zijn Alheiligheid kardinaal De Kesel opnieuw uit om het Centrum van Orthodoxie, het Oecumenisch Patriarchaat, te bezoeken.

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: