Verslag Iconencursus
Iconenatelier Heilige Johannes van Damascus

30 april tot 10 mei 2007

Agnes Laroy

30 april

Hugo

Hugo

2007….9u….een zonnige maandag! Een mooie dag om onze cursus te starten. Lieve kabouters hadden onze zaaltjes netjes klaargezet…. een heerlijk binnenkomen!

Dank Victoria en Irina. Iedereen kwam rustig binnen! De installatie verliep vlot.

Voor de beginnelingen hadden we de H.Andreas klaar. De gevordenden kregen “de H. Doop van Jezus in de Jordaan” Het keukenpersoneel mocht zich, terugtrekken en ging met veel ijver aan de slag!

Het duurde niet lang of er heerste een sfeer van rust en concentratie. Grote nauwkeurigheid, tekenvastigheid, goed kijken en zien zijn broodnodig om een goed eind resultaat te bekomen.

Een kopje koffie of thee bracht wat ontspanning. Dag na dag, uur na uur was een mooie opbouw zichtbaar en zag men stilaan de icoon groeien. Geen gejaagdheid, geen onrust, steeds verder werken van donker naar lic2007 ikonencursus 005ht!

De groep werd hechter en zeer aangenaam, tussen de grote Ernst werd af en toe eens duchtig gelachen dat maakte het samen zijn nog vreugdevoller.

De twee weken waren zo om! Te vlug eigenlijk. Als slot een mooie feestelijke wijding met een diepgaande toespraak van Vader Chrysostomos. De aanwezigheid van Vader Bernard die onze cursus met aandacht volgt is een pluspunt.

We zijn Vader Chrysostomos zeer dankbaar om zoveel schoonheid, kennis , vriendschap die hij met ons deelt. Hij is een meester!

Dank je wel Vader Bernard om de “thuis” die je ons geeft.

Dit jaar voor t’eerst twee cursussen.

We kijken uit naar augustus waar nog een paar plaatsen open zijn!! Voor wie???

Aan iedereen een grote dank je wel.

2007 ikonencursus 002