NIEUWE PUBLICATIES

Orthodoxe cahiers:  “HET KRUIS”

argenti250

TITELS VAN DE GEPUBLICEERDE CAHIERS
VAN VADER CYRILLE ARGENTI

Deze teksten werden uit het Frans vertaald met de welwillende toelating van presbytera Elisabeth Hériard-du Breuil, verantwoordelijke uitgever van de franstalige cahiers van Vader Cyrille Argenti. Deze lezingen hadden plaats voor “Radio-dialogue-oecumenique” van Marseille, op het einde van vorige eeuw. Met de zegen van Aartsbisschop Athenagoras worden zij uitgegeven ten behoeve van onze nederlandstalige orthodoxen in België en Nederland, en eveneens tot degene die de eenheid der Kerken behartigen, en zich daarom willen verdiepen in de bronnen van onze christelijke traditie.

DE PASTORALE ERFENIS VAN

VADER CYRILLE ARGENTI

– Een ontmoeting met Vader Cyrille Argenti –

Voor “Vader Cyrille Argenti was orthodox worden een voortdurend groei-proces”. Hij wou nooit zeggen: nu is het verworven! Tot het einde van zijn leven trachtte hij steeds dieper door te dringen tot de essentie van hetzij een bepaalde zin of woord uit het Evangelie of van de Liturgie… Enkele dagen vóór zijn dood dicteerde hij de volgende boodschap: “De essentiële gebeurtenis in het leven van een mens is de ontmoeting met Jezus Christus, van aangezicht tot aangezicht”

In een periode als de onze waar bij talrijke jongeren vele vragen en twijfels omtrent Kerk en geloof oprijzen, en waar bij ouderen de referenties uit hun jeugd verloren schijnen te zijn, kunnen wellicht de woorden en de ervaringen van Vader Cyrille Argenti een begin van antwoord bieden, of een nieuwe gloed en bezieling aanwakkeren. Gedurende zijn gehele leven bleef deze man een zoeker, een soort ontdekkingsreiziger binnen de ruime grenzen van Gods openbaring. Tegen het einde van zijn leven vroegen zijn vele vrienden hem om een soort “autobiographie”. Die vraag heeft hij op zijn eigen originele manier beantwoord door het verhaal te vertellen van zijn spirituele ontdekkingstocht, onder de titel: “Hoe ik de Kerk heb ontdekt door mijn eigen leven”.                                                                    

Vader Cyrille heeft ons, naast het inspirerend getuigenis van zijn eigen leven, een rijke erfenis nagelaten: zijn catechetische geschriften, zijn homilies en conferenties (enkele ervan zijn verzameld en uitgegeven in het boek “N’ayez pas peur”), en ook een zestigtal radiotoespraken: “Dialogue oecumenique marseillaise”. Een aantal van deze radio-toespraken zijn in het Frans gepubliceerd.

Onze Metropoliet Aartsbisschop Athenagoras en Vader Bernard, hebben ons aangemoedigd om deze te vertalen naar het Nederlands. Intussen is een klein groepje vertalers in de pen geschoten. De groep bestaat uit Vader Bart D’Huyvetter en Frieda Vogel, Vader Andreas D’hoe, Wim Charlet en Willy Milonas. De lay-out en publicatie worden verzorgd door Wim Charlet en Vader Bernard Peckstadt.

Wij danken hierbij de vertalers voor dit mooi werk. Wij hopen dat deze orthodoxe “cahiers” verder een ruime verspreiding mogen kennen, allereerst in onze Nederlandstalige orthodoxe parochies van België en Nederland, en evenzeer in andere christelijke gemeenschappen.

Tenslotte hopen we vooral dat de lezers ervan mogen geraakt worden door het enthousiaste geloof van hun auteur, Vader Cyrille Argenti. Deze priester-monnik was niet alleen een degelijk gevormde theoloog, hij was vooral een bezielde parochie-herder. In zekere zin een eigentijdse kerkvader.

Dit zijn de reeds vertaalde en beschikbare cahiers:

 1. Hoe ik de levende Kerk heb ontdekt doorheen mijn eigen leven
 2. De Traditie van de Kerk
 3. Het mysterie van de Kerk
 4. Het “B.E.M.” document (voor Doopsel, Eucharistie en Priesterschap)
 5. De brieven van Paulus aan de christenen van Kolosse (1) I, 1-20
 6. Welke Kerk voor de christelijke eenheid
 7. Het mysterie van de Heilige Geest
 8. De verering van de Moeder Gods (1)
  De plaats van de Moeder Gods in de Kerk
 9. De verering van de Moeder Gods (2)
  De feesten van de Moeder Gods
 10. De Oecumenische Concilies I en II
 11. De Oecumenische Concilies III, IV en V
 12. De Oecumenische Concilies VI en VII
 13. De geschiedenis van de Kerk (1)
 14. De geschiedenis van de Kerk (2)
 15. De geschiedenis van de Kerk (3)
 16. De Heilige Week
  Verloop van de Heilige Week
 17. De Grote Vasten 1. De betekenis van de Vasten
 18. De Grote Vasten   2. Het verloop van de Vasten
 19. De Heilige Week 1. Het verloop van de Heilige Week
 20. De Heilige Week 2. Het mysterie van het Kruis
 21. De eerste brief van Johannes (1)
 22. De eerste brief van Johannes (2)
 23. De eerste brief van Johannes (3)
 24. De Heilige Ireneüs van Lyon (1)
 25. De Heilige Ireneüs van Lyon (2)
 1. TITELS VAN ANDERE GEPUBLICEERDE CAHIERS
 2. De Tuin van de Moeder Gods: vijf Pelgrimsverslagen over de Athosberg
 3. Treedt nader in vreze Gods, geloof en met liefde – Vader Bart D’Huyvetter
 4. Hoe kunnen wij christen zijn in deze tijd ? ( vier lezingen over onze christelijke getuigenis vandaag, in voorbereiding)

Al deze cahiers zijn te verkrijgen in de orthodoxe parochies van Brugge en Oostende of te bestellen bij Vader Bernard Peckstadt

via E-mail: orthodoxie.brugge@skynet.be

© Orthodoxe cahiers “HET KRUIS”