Het iconenatelier van de Heilige Johannes van Damascus
in de schoot van onze parochie te Brugge

Voor de veertiende keer had er een iconencursus plaats in het iconenatelier van de Heilige Johannes van Damascus in de schoot van de Orthodoxe Parochie van de HH. Konstantijn en Helena te Brugge.

Deze iconencursus had plaats van 12 mei tot 20 mei 2014 (weekend niet inbegrepen) maar stond open voor alle geïnteresseerde orthodoxen en voor onze broeders en zusters van de andere christelijke kerken. Deze cursus werd geleid door Georges Farrias, met de medewerking van Bernadette Goethals, Victoria Kulnichev, Lucienne D’Hont en Vader Bernard.

De iconen die men heeft leren schilderen zijn deze van “Christus Pantocrator”, “De Heilige Drieëenheid”, het Feest van de Tempelgang van Christus, de Heilige Antonios en de Heilige Nicolaas van Myra.

Op dinsdag 20 mei 2014 was er dan een korte slotviering met de wijding van de iconen. We namen er samen nog een koffie met een gebak en konden er nog proeven van de heerlijke pascha gemaakt door Victoria.

Tenslotte namen er nog verschillende het woord en dankte Vader Bernard Georges Farrias voor de iconencursus alsook Bernadette, Lucienne en Victoria die zich hebben ingezet voor de organisatie en de maaltijden tijdens deze cursus.

Tenslotte willen wij Georges van harte danken voor deze iconencursus, alsook Bernadette, Lucienne en Victoria die met een even groot enthousiasme hierbij geholpen hebben.

Nog enkele indrukken over de iconencursus te Brugge

12 tot 20 mei 2014

Enkele impressies…

Ik kijk met een warm hart terug naar de afgelopen dagen in Brugge. Het was zwoegen soms, en zuchten, zeker als datgene wat in eerste instantie goed leek, toch nog beter of anders kon. Maar met de dagen leerde ik zo een stukje nederigheid. Ik kan alleen maar proberen om met vallen en opstaan dat ene beeld zo goed mogelijk te evenaren.

Ik ben Georges erg dankbaar. Met de nodige humor én strengheid heeft hij ons een flinke stap op weg geholpen. Ik leerde heel wat bij over het schildertechnische en over de materialen, en door Georges eigen bezieling kreeg ik ook meer voeling met de orthodoxe spiritualiteit.

Het was niet alleen heerlijk om 7 dagen lang die ene icoon zo goed mogelijk te lezen en te schrijven, het was ook een beetje thuiskomen in die goedlachse doch ijverige groep schilders. Bedankt allemaal, en voor ik het vergeet … wat een warm en smakelijk onthaal in de orthodoxe parochie in Brugge!

Hartelijke groet,

Barbara Mertens

 

Terugkijkend op de iconencursus vind ik het fijn mijn ervaringen te delen.

Allereerst was ik onder de indruk van de plek waar de cursus werd gehouden. De Orthodoxe kerkvan de HH. Konstantijn en Helena te Brugge vond ik heel indrukwekkend en deed me denken aan de Byzantijnse kerk in Chevetogne.

Na een warm ontvangst van Vader Bernard en Bernadette, maakten we nader kennis met Georges Farias, de orthodoxe iconograaf uit Frankrijk. Hij gaf er in het Frans les. Met dank aan Bernadette, Jean-Pierre en Barbara, die alles voor me vertaalden!

Na enige uitleg over de achtergrond van de orthodoxe iconografie, mochten we een icoon kiezen om te schilderen. Ik schrok toen ik hoorde dat we de icoon moesten natekenen: iets wat ik nog nooit had gedaan. Er ging (erg) veel tijd zitten in het tekenen, sommigen waren er 3 dagen mee bezig.

Er werd les gegeven volgens de Russchisch methode van het icoonschilderen, er werd nat geschilderd  i.t.t. de Griekse methode waarbij zo droog mogelijk wordt geschilderd.

Er werd veel advies gegeven en werd veel geholpen.  De iconencursus was 7 dagen, en met aftrek van de tekendagen, en de iconenwijding vond ik de tijd toch wel erg kort om een icoon te tekenen en te schilderen. Mijn meditatieve houding, wat ik meestal ervaar bij het icoonschilderen, was de laatste dagen ver te zoeken. Uiteindelijk, met hulp, ben ik er een heel eind gekomen. Ik heb veel geleerd. De wijding was indrukwekkend. Na de wijding legde Vader Bernard de icoon op het altaar, waar hij ook nog gezegend werd. Normaal blijft de gewijdde icoon 40 dagen op het altaar.

Heel erg veel dank aan Vader Bernard, Bernadette, Georges, Lucien en Victoria! Dank voor al het lekkers, de uitgebreide lunch, alle aandacht hiervoor, jullie betrokkenheid, ik heb het erg gewaardeerd. met vriendelijke groetjes,

Coosje Heij-Schot

Ik vond het een heel fijne inspirerende iconen cursus die me in vervoering heeft gebracht!

Ik heb er kort van mogen proeven en hopelijk is het voor mij een aanzet geweest tot een verdere verdieping in de iconografie en het verder zelf schilderen van iconen.

We waren met een gezellige groep medecursisten en de verzorging van de koffiepauzes en maaltijden waren uitstekend! Waarvoor dank.

George is er moeiteloos in geslaagd om me doorheen het proces van het icoon schilderen te loodsen. Rekening houdend me mijn gebrek aan kennis en de nodige vaardigheden.

Daarom ben ik George dan ook heel erg dankbaar voor de intense begeleiding en het mooie eindresultaat! Zijn begeestering zal me dan ook bijblijven… Hartelijke groeten,

Ann Govaere