Verslag Iconencursus

Iconenatelier Heilige Johannes van Damascus
Brugge – 3 tot 14 Mei 2004

                                                                                      Viering van de vijfde iconencursus

 Op vrijdag 14 mei 2004 werd voor de vijfde maal het iconenatelier van de Heilige Johannes van Damascus te Brugge ingericht. Het was in de maand mei van het jaar 2000 dat men in de schoot van de Parochie van de HH. Konstantijn en Helena een iconenatelier heeft opgericht.
De organisatie en het initiatief van deze iconencursus kwam tot stand door 3 leden van deze Parochie : Agnes Laroy, Ann Denys en Priester Bernard Peckstadt, die de noodzaak van een iconenatelier in Vlaanderen echt belangrijk vonden.

De vijfde iconencursus had plaats van 3 mei tot 14 mei 2004 (weekend niet inbegrepen) en dit in de schoot van de Orthodoxe Parochie van de HH. Konstantijn en Helena te Brugge, maar stond open voor alle geïnteresseerde orthodoxen en voor onze broeders en zusters van de andere christelijke kerken.

Deze cursus werd geleid door één van de meest ervaren iconografen van Europa, Vader Chrysostomos, Aartspriester van de Russische Orthodoxe Kathedraal van Wenen, en met de medewerking van Agnes Laroy en Ann Denys, twee van zijn leerlingen.

Het aantal cursisten werd beperkt tot 12, om een zo persoonlijk mogelijke begeleiding te verzekeren. De icoon die men heeft leren schilderen is deze van de Heilige Panteleimon of deze van de HH. Kosmas en Damiaan, anargyren, die de zieken genezen. Tijdens deze cursus heeft Vader Chrysostomos ook heel veel uitleg gegeven over de plaats van de iconen in de Orthodoxe Kerk. Hij beklemtoonde heel duidelijk dat het schilderen van iconen steeds begint met een gebed en ook het schilderen zelf steeds in gebed zou moeten gebeuren. Terwijl Vader Chrysostomos de cursus verder leidde en uitleg gaf, zorgden Agnes en Ann voor de koffiepauzes en het middagmaal. Zij gaven ook veel steun door een aanmoedigend woord bij het schilderen van de iconen.  Zij waren m.a.w. een uitzonderlijk aanvullend team.

Op vrijdag 14 mei 2004 had dan de traditionele iconenwijding plaats. Deze korte dienst werd gecelebreerd door Vader Chrysostomos leraar van het iconenatelier. Alle cursisten waren er aanwezig alsook verscheidene van de vorige jaren.

Vader Bernard Peckstadt, rector van de Parochie van de HH. Konstantijn en Helena, sprak hen ook toe en feliciteerde hen bij deze vijfde cursus. Ook dankte hij speciaal Vader Chrysostomos, Agnes en Ann voor hun inzet en voor dit mooi initiatief in onze parochie.

 Verslag iconencursus – 3 tot 17 mei 2004

Agnes Laroy

Agnes Laroy medestichter van het iconeatelier

Van 3 mei tot 17 mei 2004 is er weer een iconencusus in ons iconenatelier Heilige Johannes van Damascus in bescherming van de Brugse Orthodoxe gemeenschap HH. Konstantijn & Helena, Ezelstraat 85.

 Dat we dit vooraf melden hoeft geen stimulans te zijn om in te schrijven… na een weekje was de cursus volzet. We houden de groep klein en proberen onze familiale sfeer te behouden. De eerder persoonlijke begeleiding schept een bijzonder gevoel van eigen groei in wat we reeds kunnen naar voor brengen ! Dit jaar zijn we aan ons eerste jubeljaar toe !

Het is de 5de cursus… dit laten we niet zo maar aan ons voorbijgaan… een goed glaasje wijn zal klinken en onze verzameling foto’s mag niet ontbreken. Bovenal hopen we in die sfeer te mogen verder werken. Laat ons in sereniteit en eenvoud vanuit onze icoon een licht zijn voor anderen. Het is een gelegenheid om : “Dank u te zeggen” aan alle cursisten voor hun bereidwilligheid en enthousiasme en vooral voor hun vertrouwen en vriendschap. Dank aan degenen die vol vreugde kleine en grote werkjes opknappen… lijsten opmaken, cakes bakken, copy’s en foto’s nemen, planken afhalen, boodschappen doen enz… het is verrassend hoe alles vlot kan verlopen.

 Dank vooral aan Vader Chrysostomos om zoveel spirituele en technische bereidheid en kundigheid.

Het team

Agnes, Ann en Vader Bernard