15
August
09:00 — 12:00

Loading Events
  • This event has passed.

Feest van de Ontslaping van de alheilige Moeder Gods

Hoewel gij gebaard hebt, zijt gij Maagd gebleven, en na uw sterven hebt gij de wereld niet achtergelaten

O Moeder Gods. Gij zijt opgestaan tot het leven, o Moeder des Levens, en door uw

gebeden redt gij onze zielen van de dood.

Metten. Evangelie : Lk 1:39-49,56

MDO-AA426461 - © - Sergio Anelli