Op zondag 22 januari 2012 werd reeds voor de zesde maal in het kader van de Bidweek voor de Eenheid der Christenen in de Sint-Salvators kathedraal te Brugge een “Oecumenisch Vesperdienst” gehouden. Rooms-katholieken, Anglikanen, Orthodoxen, Protestanten kwamen in de Kathedraal bijeen om God te loven en te prijzen én om te bidden voor eenheid. Zo gingen…

Op vrijdag 20 januari 2012 kwamen zo’n 80 christenen samen voor de oecumenische gebedsdienst in de anglicaanse kerk St. George’s in de Zoutelaan te Knokke-Heist. Vanuit de katholieke, protestantse, orthodoxe en anglicaanse geloofsgemeenschappen hebben we samen gezongen en gebeden we om de eenheid van de christenen. We waren te gast bij de anglicaanse geloofsgemeenschap die…

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: