Op vrijdag 24 januari 2014 kwamen zo’n 70 christenen samen voor de oecumenische gebedsdienst in de Anglikaanse Kerk te Knokke-Heist. Vanuit de anglicaanse, katholieke, protestantse en orthodoxe geloofsgemeenschappen hebben we samen gezongen en gebeden om de eenheid van de christenen. Dit jaar waren we te gast bij de anglicaanse geloofs-gemeenschap en was het de Protestantse…

Op vrijdag 24 januari 2014 kwamen zo’n 100 christenen samen voor de oecumenische gebedsdienst in de Anglikaanse Kerk te Knokke-Heist. Vanuit de anglicaanse, katholieke, protestantse en orthodoxe geloofsgemeenschappen hebben we samen gezongen en gebeden om de eenheid van de christenen.  Dit jaar waren we te gast bij de anglicaanse geloofs-gemeenschap en was het de Protestantse…

Op vrijdag 24 januari 2014 kwamen zo’n 100 christenen samen voor de oecumenische gebedsdienst in de Anglikaanse Kerk te Knokke-Heist. Vanuit de anglicaanse, katholieke, protestantse en orthodoxe geloofsgemeenschappen hebben we samen gezongen en gebeden om de eenheid van de christenen.  Dit jaar waren we te gast bij de anglicaanse geloofs-gemeenschap en was het de Protestantse…

Op zondag 19 januari 2014 werd reeds voor de achtste maal in het kader van de Bidweek voor de Eenheid der Christenen in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge een “Oecumenisch Vesperdienst” gehouden. Dit jaar had men als thema gekozen: “Is Christus dan verdeeld?” – 1 Kor. 1. 1 – 17. Protestanten, Rooms-katholieken, Anglicanen en Orthodoxen kwamen in de…

BRUSSEL Op donderdag 24 januari 2013 had in de Anglicaanse Pro-Kathedraal van de Heilige Drie-eenheid in Brussel de grote jaarlijkse Oecumenische Wake plaats, voorgegaan door de vertegenwoordigers van de Christelijke Kerken in België: Hunne Excellenties de Bisschoppen Jean Kockerols (Rooms-Katholieke Kerk) en Athenagoras van Sinope (Orthodoxe Kerk), Canon Robert Innes (Anglicaanse Kerk) en Dominee Steven…

Op donderdag 8 november 2012 bezocht de oecumenische studie- en gebedsgroep van West-Vlaanderen de orthodoxe parochie van Brugge. De avond startte met een Vesperdienst voorgegaan door Priester Bernard Peckstadt en opgeluisterd door het parochiekoor onder leiding van Stefaan Coudenys. De dienst was heel ingetogen. Op het einde van de vesperdienst verwelkomde Vader Bernard hen allen…

Vaticaanstad, 28 juni 2012 VIS) – vanmorgen in het Vaticaan, in een traditionele vergadering voor de plechtigheid van Sts. Peter en Paul apostelen, Benedictus XVI ontving een delegatie gestuurd door Oecumenisch Patriarch Bartholomeus I. De kerk van Rome en het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel uitwisselingsbezoeken traditioneel voor de feesten van hun respectieve opdrachtgevers. De delegatie,…

Brugge – Op woensdag 13 juni 2012 hield de Subcommissie van de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie van België voor de contacten met de Orthodoxe Kerk samen met vertegenwoordigers van de Orthodoxe Kerk in België een werkvergadering in de gebouwen van onze orthodoxe parochie van de HH. Konstantijn en Helena te Brugge. De commissie is voorgezeten door de…

Het Leerhuis van de Kerkvaders, de orthodoxe parochie van de Heilige Apostel Andreas in Gent en de Oude Abdij van Drongen organiseerde een tweedaags colloquium over het Jezusgebed. Dit colloquium, intussen toe aan zijn derde editie, wil de binnenzijde van het christelijke leven verkennen. Het zoekt een spoor te bieden aan gelovigen van vandaag om,…

Op maandag 23 januari 2012 werd in het kader van de Bidweek voor de Eenheid der Christenen in de Anglikaanse kerk in de Langestraat te Oostende een Oecumenische Gebedsviering gehouden, voorgegaan door vertegenwoordigers van drie christelijke kerken aanwezig in Oostende. Zo gingen voor: E.H. Clifford Owen van de Anglicaanse Kerk, E.H. Antoon Wullepit, Deken van…

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: