maria-skb2-1

INWIJDING VAN DE MOEDER MARIASTRAAT OP 31 03 2016 Tekst van Monseigneur Jean EEN MOEDER MARIA SKOBTSOV STRAAT TE PARIJS Een lange zwarte silhouet trekt door de straten van het vijftiende arrondissement van Parijs in deze duistere dagen van de Duitse bezetting; deze morgen komt de religieuze terug van de metro en draagt een zware…

22.03.2016 Brussel – Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, vertegenwoordiger van het geheel van de Orthodoxe Kerk in België en aalmoezenier van de Luchthaven van Brussel, betuigt in zijn persoonlijke naam en in naam van alle orthodoxe christenen levend in België zijn verbazing, verdriet en medeleven voor de barbaarse daden die vanochtend het land hebben…

ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE 21.03.2016 – Brussel – Met gepaste luister werd op 20 maart 2016, in de Heilige Aartsengelen kathedraal te Brussel de Zondag van de Orthodoxie gevierd. De panorthodoxe Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, samen met Zijne Excellentie Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou), Zijne Excellentie Bisschop Dositeoz…

Op zondag 24 januari 2016 werd reeds voor de tiende maal in het kader van de Bidweek voor de Eenheid der Christenen in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge een “Oecumenisch gebedsdienst” gehouden. Dit jaar had men als thema gekozen: “Geroepen worden tot het verkondigen van de wonderbare vervullingen des Heren” (Petrus 2,9) Het Anglicanen, Protestanten, Rooms-katholieken,…

Toespraak over de hoofdgedachten door zijne Al Heiligheid de Oecumenisch Patriarch Bartolomeus bij de aanvang van de Synaxis van de Hoofden van de Lokale Orthodoxe Kerken Chambésy Geneve 22 januari 2016) Gezegende en geliefde broeders in de Heer, Hoofden van de lokale zeer heilige Orthodoxe Kerken en geëerde vertegenwoordigers van broeder Primaten die hier zelf…

Zondag 15 november 2015 – Brussel Zijne Al-heiligheid Oecumenisch Patriarch Bartolomeus is op zondag 15 november 2015 aangekomen op de luchthaven in Brussel, vergezeld van de derde Diaken van het Patriarchaat Mr. Niphon Tsimali en de heren Patros Bazzgarlo en Nikolaos Magginas, voor een bezoek van drie dagen, met als voornaamste gebeurtenis een conferentie waarop…

Heilige oudvader Paisios Feestdag 12 juli  Een nieuwe Orthodoxe heilige: Vader Paisos van de Heilige Athos Berg werd gecanoniseerd door de Oecumenische Patriarch tijdens de bijeenkomst van de Heilige Synode op dinsdag 13 januari 2015. De Heilige Paisios was reeds als een heilige erkend door de gelovigen en het was slechts een kwestie van tijd…

“De Orthodoxe Kerk en Vaticaan II”[1] Katholieke Universiteit van Leuven, 31 januari 2015 Geachte bestuurders en beroepskorps, Beste deelnemers aan het Colloquium en genodigden, Broeders en zusters, Het is met oprechte vreugde dat wij u vervoegen in dit prestigieus Colloquium over “De Orthodoxe Kerk en Vaticaan II”, georganiseerd door het Centrum voor Oecumenisch Onderzoek van…

Z.A. Oecumenische Patriarch Bartholomeos I op Bezoek in België.  Onze Oecumenisch Patriarch Bartholomeos I van Constantinopel, die omwille van zijn inzet voor het milieu de bijnaam ‘de groene patriarch’ draagt, bracht van 29 januari tot 1 februari 2015 een officieel bezoek aan ons land. Hij werd er door de Katholieke Universiteit van Leuven uitgenodigd voor…

Het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat) deelt mede dat Zijne Excellentie Bisschop Maximos van Evmenia, hulpbisschop van het Aartsbisdom, op 22 januari 2015 in zijn woning in Brussel in de Heer ontslapen is. De betreurde Bisschop Maximos van Evmenia (in de wereld Ioannis Mastichis) werd geboren op 30…

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: