49083772607_c011a59bbc_b

De Groene Patriarch op een … groene wandeling in België

13-11-2019 – De Groene Patriarch wandelt door de groene weiden en bossen getooid in herfstkleuren.

49083772667_3fc473ef30_b

Patriarch Bartholomeos, bekend om zijn ecologische interesses, wilde het groene landschap van het gebied waar hij verbleef bewonderen, na een goed gevuld programma van een volledige week. Het landschap van de Ardennen in Wallonië, op iets meer dan 100 kilometer van Brussel was spectaculair.

De vreugde van de Patriarch was duidelijk zichtbaar op zijn gezicht, maar ook op de gezichten van zijn gevolg, Grieken en Belgen, waar ze ongeveer een uur door het weelderige groen liepen.

Enkele uren later vertrokken ze naar Luxemburg, de laatste halte van het langverwachte Patriarchale bezoek aan het Belgische Aartsbisdom, dat wordt geleid door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras, van Vlaamse afkomst, in Griekenland opgeleid, en geliefd bij iedereen, zowel klein als groot, in zijn Kerk.

© Νίκος Μαγγίνας

Bezoek van de Oecumenische Patriarch

aan de abdij Notre-Dame de Saint Rémy – Rochefort

De Oecumenische Patriarch bezocht op 12 november ‘s namiddags de abdij Notre-Dame de Saint-Remy in Rochefort. Zijne Alheiligheid de Oecumenische patriarch Bartholomeos werd hartelijk verwelkomd door het hoofd van de kloostergemeenschap, de Zeer Eerwaarde abt Gilbert Degros, samen met vele gelovigen, vrienden en bezoekers van de abdij. Ook de Hegumen van het Klooster van Chevetogne Dom Lambert De Vos met drie van zijn voorgangers en de gehele broederschap, de Zeer Eerwaarde Hegumen van het klooster van Maredsous Bernard Lorent, evenals andere Hegumens van omliggende kloosters in Frankrijk.

© ?????? ?????????

Latijnse vesperdienst voorgegaan door Zeer Eerwaarde Abt Gilbert Degros van de Abdij van Rochefort

Nadien volgde de Vesperdienst volgens de Latijnse ordo, waarbij het koor van de broederschap van Chevetogne hymnen zong in het Grieks en het Slavisch. Zeer Eerwaarde Abt Gilbert Degros begroette Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch van harte en dankte hem voor de eer aanwezig te zijn in het klooster; de Oecumenische Patriarch beantwoordde de groet met de vreugde om met christelijke broeders in de historische Abdij van Rochefort te zijn, sinds eeuwen een plaats van verheerlijking van de Heer Jezus Christus en zijn Moeder de Allerheiligste aan wie het klooster toegewijd is.

© ?????? ?????????

Hij dankte bij deze gelegenheid ook de Hegumen van dit klooster, dat zich niet hult in stilzwijgen maar dat zich opent naar de wereld omwille van de naastenliefde, voor de uitstekende broederlijke relaties en de substantiële hulp die het klooster rijk biedt aan het Aartsbisdom van België.

Tot slot bood de Oecumenische Patriarch de Hegumen een gesneden houten kruis aan, bedekt met zilver en ontving in ruil daarvoor een luxe koperen Bijbel, een getrouwe kopie van een 14de eeuws exemplaar.

49070226961_9fe62c709a_b

49058884722_ba2bbfd83b_b kopie

 

Oecumenische Patriarch Bartholomeos ontmoet Koning Filip

en Vice-Eerste Minister Koen Geens in Brussel

Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeus ontmoette op dinsdag 12 november 2019 Zijne Majesteit Koning Filip in het Koninklijk Paleis van Brussel. Hij werd vergezeld door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Diaken Kallinikos Chasapis en de heer Nikolaos Manginas.

49058884722_ba2bbfd83b_bDe Patriarch had een persoonlijke onderhoud met koning Filip. Tijdens dit onderhoud konden ze spreken over onderwerpen van gemeenschappelijk belang. Patriarch Bartholomeus dankte de koning voor alles wat België te lande doet voor de Orthodoxe Kerk. Daarna volgde een kort gesprek met de andere leden van de delegatie.

Daarna ging Zijne Alheiligheid met zijn gevolg naar het kantoor van vice-premier Koen Geens, met wie zij een lang en aangenaam onderhoud hadden. De heer Geens is als minister van Justitie ook verantwoordelijk voor de erediensten. De Patriarch dankte nogmaals de vice-premier en zijn aanwezige medewerkers voor alles wat ze doen voor de Orthodoxe Kerk in België. Daarna volgde hij een discussie over verschillende punten van gemeenschappelijk belang. De Patriarch nodigde tot slot de vice-premier uit voor een bezoek aan Fanar, de hoofdzetel van het Oecumenisch Patriarchaat in Constantinopel.

49058159083_aa40bea424_b

Unknown-4 kopie

Bezoek van Z.A. de Oecumenische Patriarch Barthelomeos

aan de Oecumenische Kapel te Brugge

Wapenstilstand was een bijzondere dag voor de oecumene in Brugge. Op 11 november bezocht oecumenisch Patriarch Bartheolomeos Brugge. Nog voordat katholieke en protestantse kerken begonnen met groene theologie, sprak hij al profetisch over de ecologische crisis. Bartholomeos wordt dan ook terecht de ‘groene patriarch’ genoemd. In de namiddag hield de patriarch een toespraak over de toekomst van de kerken in Europa. Zijn oecumenische hart was daarin voelbaar, want hij citeerde niet alleen Luther, maar ook Paus Franciscus, de aartsbisschop van Canterbury en het WCC, en sprak over vrijheid, hu-maniteit, solidari-teit, en dialoog met de moderniteit en de mensenrechten.

Z.A. Patriarch Barthelomeos sloot af met deze mooie woorden: “our cen-tury must become a century of hu-manity and solidarity, of freedom and solidarity… for christians the protection of humankind is not just a categorical imperative, it is a commandment of the loving God”. Na deze boodschap van christelijke verbondenheid en liefde in de Ene Vader, volgde in de orthodoxe parochie een feestelijk ontvangstmoment, waar zo’n beetje heel oecumenisch Brugge verzameld was. Namens de Protestantse kerk was Ds. Jannica de Prenter aanwezig om mee te vieren en te bidden. Het was een hoogdag voor de orthodoxie en de oecumene in Brugge.

Ds. Jannica de Prenter – Protestantse Kerk

Unknown-4 kopie

Eerst wil ik vooraf zeggen dat ik zeer vereerd en verheugd was dat ik uitgenodigd was. Ik ging dan ook graag op de uitnodiging in en ik nam deze unieke kans dan ook aan.

Voor de aankomst van Patriarch Bartholomeos in de kerk was er een gezonde spanning en verwachting waar te nemen. Eens de Patriarch bezit genomen had van zijn ‘zetel’ (?) waren de gelovigen en de aanwezigen met hem in gebed en zang.

Na de heldere toespraak van Vader Bernard en het antwoord van de Patriarch was er iets gemoedelijks aanwezig. Vooral zijn reactie op de samenvatting van de Metropoliet Athenagoras (je n’ai rein compressor) deed me aanvoelen dat deze man gevoel voor humor heeft en tezelfdertijd ook dat hij een spiritueel man is. Er was geen afstandelijkheid t.o.v de patriarch te bespeuren,  er was eerder een familiale en eenvoudige sfeer. Zijn aanwezigheid en zijn ruime ervaring met velen op wereldvlak doet me zeggen dat ik een eenvoudig doch zeer groot man heb mogen ontmoeten.

Hartelijke groeten,

Zuster Marie Rose Joye

Op 11 november 2019 mocht ik aanwezig zijn in de Orthodoxe kerk in de Ezelstraat in Brugge, dit ter gelegenheid van het bezoek van Z.A. De Oecumenische Patriarch Bartholomeos. Een eerbiedwaardige verschijning met veel aandacht voor de aanwezigen, ook voor de talrijke kinderen.

Na de beklijvende viering werden we ontvangen in het Provenciaal Hof. Het was een hartelijke ontmoeting en tijdens de zeer verzorgde receptie, had Zijn Alheiligheid Bartholomeos persoonlijke aandacht voor iedereen die hem begroette, ook voor mij, katholieke religieuze. Het trof mij! Nogeens mocht ik ervaren dat wij allen heel gelovige mensen zijn, die mekaar willen eerbiedigen en steunen en dat de Oecumenische gedachte hier weer een stukje realiteit werd. Het is heel belangrijk dat wij als christenen samen mogen getuigen van de liefde van de Heer, om die verder uit te stralen in de wereld waarin wij leven. Ik ben blij en dankbaar dat ik erbij mocht zijn. Laten we voor mekaar blijven bidden !

Zuster Marie-Paule Demeyer (Knokke-Heist)

Unknown-2 kopie

DSC_2385 kopie 2

De Oecumenische Patriarch in de Orthodoxe Parochie van Brugge

DSC_2371 kopie

Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos kwam in de namiddag van maandag 11 november 2019 aan in de parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena van Brugge, na zijn toespraak aan het Europacollege.

De Oecumenische Patriarch werd hartelijk ontvangen door de rector van de parochie aartspriester Bernard Peckstadt (broer in het vlees van de huidige Metropoliet) en de gelovigen van diverse afkomst die in de regio wonen, met als liturgische taal het Nederlands. Deze parochie werd gesticht door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, toen hij aartsdiaken van het Aartsbisdom van België was.

p-2 kopie

Er werd een Te Deum gezongen en men eindigde met een gebed voor alle overledenen, uitgesproken door Zijne Alheiligheid en ter nagedachtenis van de rust van de ziel van de vader van de Eeuwige Gedachtenis van Zijne Eminentie en vader Bernard, wijlen aartspriester Ignace Peckstadt. De hymnes van ontvangst en het Te Deum werden uitgevoerd door het Nederlandstalige polyfone koor van de parochie.

DSC_2484

In zijn toespraak verwelkomde de rector van de parochie Zijne Alheiligheid, dankte hem om ondanks zijn zeer drukke programma toch een bezoek aan de kleine maar dynamische parochie van Brugge te brengen, en hij verwees ook naar de 30 jaar diaconie de eerste priester van de parochie en de huidige Metropoliet van België.

DSC_2518 kopie 2

Zijne Alheiligheid dankte de priesters van de regio en de gelovigen die hem met vreugde en liefde in Vlaanderen kwamen verwelkomen, terwijl hij zich de eerste ontmoeting met vader Ignace Peckstadt van Eeuwige Gedachtenis in Halki herinnerde, in de maand augustus 1969, waarbij hij ook zijn twee zonen ontmoette, die vandaag met toewijding de Moederkerk en de Eparchie van de Troon dienen in België.

Na de uitwisseling van geschenken bood de parochie een receptie aan ter ere van Zijne Alheiligheid in de centrale hal van het Provinciaal Hof van Brugge, in het hart van de stad.

Nog enkele indrukken bij het bezoek aan onze parochie

Nadien trek ik nu naar de orthodoxe parochiekerk van de HH Konstantijn en Helena te Brugge. Daar zijn Vader Bernard en zijn echtgenote samen, met het efficiënte team van bereidwillige medewerkers reeds druk bezig met het ontvangen van de eerste eregasten en parochianen die van overal toestromen.

De kerk loopt vlug vol en in de passage naar de œcumenische kapel is er geen doorgang meer mogelijk; zodat Emilian die daar beleefd klaar staat met enkele kaarsen voor de Patriarch er nooit zal in slagen om deze hem aan te bieden. Dan doet Zijne Alheiligheid zijn plechtige intrede terwijl het koor de Hymne zingt tot de Moeder Gods. De patriarch begeeft zich naar het heiligdom en vereerd het altaar en zegent het volk in de vier windstreken terwijl het koor Is polla eti despota zingt. (Nog vele jaren aan onze Herder en Vader).

Nadien worden er enkele troparia gezongen en wordt de eindzegen uitgesproken door de Patriarch. Na deze gebedsdienst houdt Vader Bernard een hartelijke en ontroerende welkomst toespraak aan onze Oecumenische Patriarch. Op het einde brengt Nina een mooi boeketje kleurijke bloemen waarop de Patriarch met een grote glimlach haar uitnodigd om plaatsen te nemen op de trede van de bisschopsstoel samen met nog enkele andere kinderen aanwezig.

Nadien worden we onverwacht door de Patriarch uitgenodigd om een nagedachtenisdienst te vieren voor Vader Ignace.  Verder bracht de patriarch nog hulde aan Vader Ignace voor zijn beslissende rol in het ontluiken van de Orthodoxie in Vlaanderen. Hij prijst de pastorale actie van Vader Ignace’s twee zonen, onze Metropoliet Athenagoras en Vader Bernard  en benadrukt daarna voor ons allen met aandrang één van de conclusies van de Grote en Heilige Synode in Kreta in 2016 : “beleef de Liturgie ná de Liturgie en draag ze met woord en daad uit in de wereld”. 

Alvorens ons te verlaten vraagt Zijne Alheiligheid uitdrukkelijk dat de kinderen tot bij Hem zouden komen. Het gezicht van Emilian straalt van blijdschap nu hij zich een weg mag banen tussen de menigte van gelovigen.

Receptie in het Provinciaal hof

Met een even blij gevoel stapte ik nu naar het Provinciaal Hof, waar burgerlijke en geestelijke autoriteiten zich klaarmaken om onze Patriarch een warme ontvangst aan te bieden. Zijne Alheiligheid stapt, sereen en vriendelijk zoals altijd, de zaal binnen, begroet hen en neemt plaats op een mooie maar bescheiden zetel in een hoek. Ieder en elkeen krijgt nu de gelegenheid om Zijn zegen te vragen, enkele woorden met Hem uit te wisselen en desgevallend met Hem gefotografeerd te worden. “Maar hoe houdt die mens het in ‘s hemelsnaam uit?”, vraagt een lijfwacht aan zijn collega. Juist daarom, denk ik : in ‘s hemelsnaam. En kijk, ook ik kan de zegen van Zijne Alheiligheid vragen en eventjes kort met Hem spreken. En s’avonds laat trekt ik weer naar huis door de kou, maar met een warme gloed in mijn ziel.

                           (Getekend door een enthousiaste verslaggever Theophile)

 

 

 

DSC_2298 kopie

Bezoek van de Oecumenische Patriarch aan het stadhuis van Brugge en de Heilig Bloedkapel

Tijdens zijn korte verblijf in Brugge bracht zijn Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos een bezoek aan het stadhuis van de prachtige stad Brugge, waar hij werd verwelkomd door de burgemeester van de stad, de heer Dirk De Fauw. Dit bezoek bood de unieke gelegenheid om de prachtige gotische zaal van dit historische gebouw te bezoeken.

© ?????? ?????????

Vervolgens ging de Oecumenische Patriarch als pelgrim naar de kapel van het Heilig Bloed, naast het stadhuis. Op de gelijkvloerse verdieping is er een kapel in Romaanse stijl, gewijd aan de Heilige Basilius de Grote.

Ze werd gebouwd in het begin van de 12e eeuw, volgens de wensen van de toenmalige van Vlaanderen, Diederik van de Elzas, die het relikwie van het Heilig Bloed had meegebracht, ontvangen in het Heilige Land tijdens de tweede kruistocht. Dit relikwie werd meegebracht uit Jeruzalem en wordt sinds 1150 op deze plaats bewaard. Later werd boven de kapel van de Heilige Basilius een andere kapel gebouwd, die van het Heilig Bloed.

De Patriarch werd er verwelkomd door Zijne Excellentie Lode Aerts, Bisschop van Brugge, de Rector van de kapel, Eerwaarde Libert Bruneel, en leden van de Broederschap van het Heilig Bloed. Hij had de gelegenheid om het relikwie van de Heilige Basilius de Grote te vereren, evenals dat van het Heilig Bloed.

49066433207_826ca7d6fc_b

Conferentie van de Oecumenische Patriarch aan het Europacollege te Brugge

Zijne Alheiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeos hield op maandag 11 november om 14.00 uur in het Europacollege te Brugge een conferentie getiteld “De rol van de Kerken in Europa”.

49051938378_d49ab54b7c_b

Zijne Alheiligheid, in België ter gelegenheid van de Gouden Jubileumvieringen van het Aartsbisdom van België, aanvaardde de uitnodiging om het Europacollege te bezoeken, met zijn aanwezigheid te eren en de studenten toe te spreken Het Europacollege is een instituut voor hogere studies dat in het bijzonder toekomstige leidinggevenden van de Europese instellingen voorbereidt. De conferentie werd in het Engels gehouden, voor een grote groep studenten en andere geïnteresseerden in het onderwerp, net na een warme verwelkoming en lunch ter ere van de Patriarch op uitnodiging van de rector van het college.

In zijn toespraak verwees de Oecumenische Patriarch naar de transformaties van de huidige samenleving, de rollen van de Kerken, het belang van de dialoog tussen zowel godsdiensten als tussen de Kerken en de samenleving, en de moderne problemen van de mens, maar ook naar de noodzaak om waarden, zoals vrijheid en rechtvaardigheid, te handhaven in het licht van de hedendaagse uitdagingen.

Uittreksel uit de conferentie van Zijn Alheiligheid

De Oecumenische Patrairch Bartholomeos:

pVandaag staan we voor een snel veranderende wereld, vol nieuwe uitdagingen en onvoorziene mogelijkheden voor ontwikkeling en vooruitgang. Wat is de vereiste houding van de christelijke kerken wanneer ze geconfronteerd worden met de hedendaagse uitdagingen? Hoe kunnen zij hun kostbaar geestelijk en moreel erfgoed, hun diepe antropologische kennis en hun filantropische tradities goed inztten? In de afgelopen decennia zijn we getuige geweest van een herwaardering van de rol van religie voor het menselijk bestaan. Het is geen toeval dat in onze huidige tijd de discussie over de komende “postreligieuze tijd” is vervangen door het discours van de “postseculiere periode”, waarin religies een prominente publieke rol claimen en spelen en zich aansluiten bij alle opmerkelijke inspanningen van de mensheid. Zoals Paus Emeritus Benedictus schrijft: “volledige seculariteit” (Profanität), “die in het Westen werd nagestreefd, is iets dat voor andere beschavingen van de wereld diep vreemd is. Deze beschavingen zijn ervan overtuigd dat een wereld zonder God geen toekomst heeft”.

49052430391_8ff84929b4_b

Zowel op persoonlijk als op sociaal vlak blijft religie een centrale dimensie van het menselijk leven, Zonder verwijzing naar religie is het onmogelijk om het verleden te begrijpen, het heden te analyseren of zich de toekomst van de mensheid voor te stellen. Helaas geven de voortdurende uitbarsting van religieus fundamentalisme en de vreselijke gewelddaden in naam van God en religie de moderne ontkenners van religieuze geloofsargumenten argumenten tegen religies en ondersteunen ze de identificatie van religie met haar negatieve aspecten. De geloofwaardigheid van religies hangt in grote mate af van hun inzet voor de vrede, zoals die in ons land is weggelegd voor de moderne ontkenners van godsdienstige argumenten tegen de godsdiensten en de negatieve aspecten daarvan.

De dialoog is het meest doeltreffende middel om problemen aan te pakken en bevordert het vertrouwen en de wederzijdse aanvaarding. Het is als zodanig een gebaar van solidariteit en een bron van solidariteit. Nooit eerder in de geschiedenis hebben mensen de kans gehad om zoveel positieve veranderingen teweeg te brengen bij zoveel mensen en bij de wereldgemeenschap, eenvoudigweg door middel van ontmoetingen en dialoog. Hoewel het waar is dat dit een tijd van crisis is, moet ook worden benadrukt dat er nog nooit zo’n grote kans op communicatie en samenwerking is geweest. De mensheid wordt opgeroepen om te reageren en samen te handelen en als geheel te werken aan onze gemeenschappelijke aanwezigheid en toekomst. Niemand: noch een natie, noch een staat, noch wetenschap en technologie, noch een kerk of een religie – kan de huidige problemen alleen het hoofd bieden. We hebben elkaar nodig; we hebben gemeenschappelijke mobilisatie, gemeenschappelijke inspanningen, gemeenschappelijke doelen nodig.

Barysimanti-omilia-tou-Oikoumenikou-Patriarxou-sto-Eyropaiko-Kollegio-1

De houding van de orthodoxe kerk ten opzichte van de moderne wereld is niet defensief: wij verwerpen de moderniteit en haar bijdrage aan de vooruitgang niet, noch beschouwen wij het als een bedreiging voor onze identiteit. Wij onderscheiden autonomie van afhankelijkheid, bescherming van individuele rechten tegen individualisme. Tegelijkertijd roepen wij de vertegenwoordigers van de moderniteit vurig op om de orthodoxie niet te vereenzelvigen met anti-modernisme, conservatisme, traditionalisme, orthodoxie en etnofyletisme, noch om de orthodoxie te associëren met de afwijzing van individuele rechten en individualisme en met het onvermogen om de seculiere ethiek en de seculiere staat te accepteren.

Bovenal merken we op dat binnen de orthodoxe traditie en theologie de rede (λόγος) en de vrijheid (ἐλευθερία) zeer gewaardeerd en gerespecteerd worden. We hebben nooit de rede opgeofferd aan een opperste autoriteit. We hebben evenmin de vrijheid en de synergie van de mensheid verworpen in naam van de zondigheid van de gevallen mens. Deze traditie wordt voortgezet door de kernwaarden van orthodoxie: persoonsgerichte ethiek, respect voor de menselijke waardigheid, vrede en verzoening, liefde en filantropie, de bescherming van het milieu, te steunen. Deze prachtige traditie komt duidelijk tot uiting in de documenten van het Heilige en Grote Concilie.

Het Oecumenisch Patriarchaat zet zich ook onwrikbaar in voor openheid. We gaan een interchristelijke, interreligieuze, interculturele dialoog aan met seculiere instellingen, met de hedendaagse filosofie en de moderne wetenschap. Als voorbeeld van onze activiteiten willen we in het bijzonder de nadruk leggen op onze gemeenschappelijke inzet met paus Franciscus in ecologische en sociale kwesties. De Kerk van Constantinopel staat alom bekend om haar milieu-initiatieven. Het Oecumenisch Patriarchaat was het eerste patriarchaat dat de spirituele en ethische dimensies van het ecologische probleem benadrukte, het belang van de bijdrage van de Kerk aan de aanpak ervan benadrukte, de ecologische dimensies van het eucharistische en ascetische ethos van de orthodoxie onder de aandacht bracht en manieren voorstelde om het natuurlijke milieu te beschermen.

Wij richten ons niet alleen tot de orthodoxe gelovigen, tot de christenen en de andere gelovigen, maar ook tot ieder mens van goede wil, waarbij wij ons vertrouwen uitspreken in de verantwoordelijkheid van ieder individu en vooral onze hoop op de positieve bijdrage van allen verbinden. Wij zijn van mening dat de nieuwe generatie – die een wereld voor ogen heeft die als een echt “huis” (οἶκος) voor de hele mensheid zal functioneren en die dit doel nastreeft – vooral geïnteresseerd is in onze boodschap, van groot belang is. Het leven van de Kerk zelf is respect in de daad en zorg voor de schepping in alle tastbare vormen, evenals de bron van haar ecologische acties. De bescherming van de natuur is een verlengstuk van alles wat in de Kerk wordt ervaren: het kerkelijk leven is toegepaste ecologie.

De werkelijke belangen van de mens worden alleen gediend binnen een onbeschadigde omgeving. Daarom beschouwen  wij de aanpak van de sociale problemen in de aanpak van de ecologische crisis als bijzonder belangrijk. Het is onze gemeenschappelijke overtuiging dat de huidige economische ontwikkelingen in het kader van de globalisering de sociale samenhang, de solidariteit en de algemene functie van de intermenselijke relaties vernietigen. Het is juist deze geest die de pauselijke encycliek “Laudato Si” (2015) en onze gemeenschappelijke boodschap met hem, op de Werelddag van gebed voor de schepping (1 september 2017), tot uitdrukking brengt. Van meet af aan hebben wij het idee ondersteund dat het dienen van onze medemensen, het behoud van de natuur, de milieurechtvaardigheid en de sociale rechtvaardigheid, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is heel kenmerkend dat de rooms-katholieke Kerk begonnen is met de aanpak van sociale kwesties en in 2015 verder gaat op deze weg met de encycliek “Laudato Si”, die de ecologische kwestie centraal stelt, terwijl het Oecumenisch Patriarchaat, dat zich sinds 1989 bezig houdt met de zorg voor de natuur, zich vandaag ook bezig houdt met de strijd voor een cultuur van solidariteit, de bescherming van de heiligheid van de kindertijd, de hulp aan de vluchtelingen en initiatieven tegen de moderne slavernij. Daarom was het voor ons vanzelfsprekend en nuttig om elkaar op deze gemeenschappelijke weg te ontmoeten.

 

Door bilaterale dialogen en haar lange aanwezigheid in de Wereldraad van Kerken en de Conferentie van Europese Kerken heeft onze kerk ook een vruchtbare ontmoeting en samenwerking met de protestantse wereld. In het kader van deze dialoog wordt het idee van vrijheid in Christus, dat centraal staat in de theologie van Luther, beschouwd als een essentieel referentiepunt, met bijzondere nadruk op de relaties tussen de christelijke vrijheid en het moderne idee van een egocentrische vrijheid, dat wijd verspreid is in de huidige samenleving.

DSC_1748 kopie

Deze moderne vrijheid heeft als basis het idee van de autonome menselijke persoon en uit zich in zelfbeschikking en zelfverwezenlijking. De Reformatie versterkte de positie van het individu: zonder de leer en het handelen van Luther zou de vrijheid van het individu niet de Magna Charta van Europa geworden zijn. In dit opzicht is Luthers’ begrip van vrijheid zeer belangrijk voor de dialoog tussen het christendom en de moderne wereld. Katholieken, orthodoxen en protestanten moeten deze dialoog met theologische ernst en zonder theologisch minimalisme bevorderen, met als onwrikbare doel een gemeenschappelijk christelijk getuigenis in de wereld.

Vandaag stellen we vast dat er in Europa een kloof is tussen de traditie van solidariteit en de mutatie van de samenleving in een gigantische markt. Zelfs kinderen worden via het onderwijs omgevormd tot consumentenspecialisten. Zoals terecht werd opgemerkt, is de term kindertijd in feite synoniem geworden van het aanzetten tot en het uitbuiten van vermeende behoeften en verlangens van de kinderen. Voor ons is Europa echter een groot experiment van solidariteit op een continent dat de afgelopen eeuw de twee bloedigste en vreselijkste oorlogen in de geschiedenis van de mensheid heeft meegemaakt. Europa is een project van vreedzame co-existentie, vrijheid, rechtvaardigheid en van respect voor de mensenrechten en het pluralisme. In deze context is Europa geen “Kopfgeburt”, dat wil zeggen een product van de geest, zoals het in het verleden door de beroemde socioloog Ralph Dahrendorf werd genoemd maar belichaamt het veeleer de hoge menselijke idealen en, zou je kunnen zeggen, een idealisme. Het is onmogelijk dat de Europese Unie alleen maar zou bestaan als een plan voor een uniform economisch beleid en ontwikkeling, gebaseerd op het principe van de “autonomie van de economie”.

Over de rol van het christendom in de opkomst van de mensenrechten bestaat er overeenstemming over de belangrijkste inbreng. De moderne mensenrechten veronderstellen een lange scholing van onze cultuur in het christendom en dragen haar stempel. Hun wortels liggen in de Bijbelse leer over de waardigheid van de menselijke persoon, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. De aanvankelijk negatieve houding van de Kerken tegen de mensenrechten was niet hoofdzakelijk gebaseerd op theologische criteria, maar op historische omstandigheden en wederzijdse vooroordelen.

In de Orthodoxe Kerk zijn wij er eveneens van overtuigd dat de bestaande spanning tussen de orthodoxe theologie en de moderne mensenrechten niet in de eerste plaats in “principes”, maar wel in historische context is geworteld. Het is bedroevend om vast te stellen dat sommige orthodoxe geleerden het discours over mensenrechten als een “geïmporteerde” discussie beschouwen, als een discussie die niet bekend zou zijn met de orthodoxe traditie. De Orthodoxe Kerk beschouwt de ondersteuning van de sociale inhoud van de mensenrechten als cruciaal. Toch ontslaat de accentuering van de sociale rechten ons niet van de bekommernis om de individuele rechten. De mensenrechten zijn ondeelbaar.

Wij benadrukken in het bijzonder dat de mensenrechten geen bedreiging vormen voor het pluralisme, zoals het postmodernisme beweert, maar veeleer de noodzakelijke voorwaarden waarborgen voor vrije culturele expressie en voor de eerbiediging van verschillen. Universaliteit betekent niet dat er sprake is van uniformiteit. In deze context behoort de vrijheid van godsdienst, die een constante zorg is van onze eigen kant, tot de kernwaarden van de Europese Unie. Het is een fundamenteel recht van de mens om vrijelijk zijn eigen identiteit te cultiveren.  Desondanks is pluralisme alleen creatief op basis van gemeenschappelijke kernwaarden. Anders kan het pluralisme zich ontwikkelen tot nihilisme, tot het postmoderne ideaal van “alles is mogelijk”. Dit is in feite de ontkenning van echt pluralisme, dat bedoeld is als een uitdrukking van vrijheid, of, zoals gesteld door Karl Popper: “het credo van het Westen”.

Natuurlijk is de Europese Unie niet uit het niets ontstaan; ze is gegrond  een lange traditie van waarden, strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid en geloof in de waardigheid van de mens. Zonder deze wortels is het onmogelijk om zich als “Europa” te identificeren. Eén van deze wortels is ongetwijfeld het christendom dat de historische weg en de identiteit van Europa rechtstreeks verbindt met het christendom. Wij zijn ervan overtuigd dat het onmogelijk is de Europese cultuur te begrijpen en te beoordelen zonder te verwijzen naar haar christelijke wortels en haar christelijke verleden. De fundamentele waarden, ethiek, onderwijs (παιδεία), kunst, wetenschap, economie, de sociale en politieke organisatie van de Europeanen hebben een christelijke oorsprong. Het is onze vaste overtuiging dat christelijke kerken vandaag een bijdrage kunnen leveren aan deze cultuur en zo de Europese identiteit kunnen versterken. Wat betreft de bijzondere bijdrage die de Orthodoxe Kerk kan leveren, geloven wij dat dit verband houdt met de centrale sociale dimensie van vrijheid, die bescherming biedt tegen de omzetting van mensenrechten in eindeloos individualistische rechten. Onze eigen visie op Europa heeft een ethische en spirituele basis en oriëntatie.

Wij onderscheiden het concept van een technocratisch en economisch georiënteerd Europa -een Europa met als prioriteit de economie en het functioneren van de markt- van een Europa dat gebaseerd is op menselijke waardigheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Het is heel kenmerkend dat deze beginselen naar voren komen wanneer de eenheid en de toekomst van Europa in het geding zijn.

Deze crisis stelt de fundamentele waarden van de Europese beschaving ter discussie. Het is onmogelijk om de huidige migratie- en vluchtelingencrisis aan te pakken met de waarden van een bureaucratisch, technocratisch en economisch gericht Europa. De oplossing moet gebaseerd zijn op de beginselen van de waarden van mensenrechten en solidariteit, die de bescherming van de menselijke waardigheid als kern hebben. De natuurlijke bondgenoten van de mensenrechten zijn de christelijke kerken die in staat zijn om de vraagstukken van immigratie en vluchtelingen resoluut aan te pakken, door een geest van solidariteit in te voeren en te cultiveren en door relevante initiatieven en tendensen in de politieke en sociale wereld te steunen die de bescherming van de menselijke waardigheid als doel hebben.

Voor ons wordt het humanistische niveau van een samenleving beoordeeld aan de hand van de zorg voor de behoeftige en lijdende mens in de samenleving. De steun aan onze medemensen in nood, onafhankelijk van sociale, politieke en economische perspectieven, vormt de kern van de christelijke ethiek, van het gebod van de liefde (Mt 22,37-39). Maar de ware gelovige die dit gebod werkelijk omarmt en toepast, zal niet alleen tevreden zijn met deze onmiddellijke hulp aan zijn naaste: hij zal de volgende stap zetten: strijden tegen de oorzaken van het onrecht en voor een samenleving ijveren waarin de menselijke waardigheid de hoogste waarde zal hebben.

We horen vaak dat de laatste twee eeuwen een tijd van strijd voor vrijheid en gelijkheid waren. Indien dit waar is, dan moet onze eeuw een tijdperk van broederschap en solidariteit worden. Wij zijn ervan overtuigd dat de toekomst van de mensheid verband houdt met de totstandbrenging van een cultuur van solidariteit. Enerzijds verwijst de term “solidariteit” naar de strijd voor sociale rechtvaardigheid, vrijheid en waardigheid en geeft hij op dynamische wijze uitdrukking aan de sociale en politieke dimensie van de term “broederschap” die geformuleerd is in het drieluik van de Franse Revolutie “Liberté – Égalité – Fraternité”. Maar dit “broederschap” draagt ook het idee uit van recht, sociale rechtvaardigheid en van de sociale inhoud van vrijheid als medevrijheid, voor het algemeen welzijn en als medeverantwoordelijkheid voor het gemeenschappelijke “οἶκος”. Anderzijds wijst solidariteit op de christelijke broederschap, op de onvoorwaardelijke liefde voor onze medemensen en op de ononderbroken band tussen de liefde voor God en de liefde voor de naaste. Op deze wijze houdt “solidariteit” de twee onwrikbare pijlers van het humanisme en de vrijheid samen: enerzijds rechtvaardigheid en anderzijds liefde.

Het optreden van de Kerk kan en wil de politiek niet vervangen. De Kerk kan alle initiatieven, tendensen en ontwikkelingen steunen die leiden tot een verbetering van de sociale normen, tot gerechtigheid en vrede, en bekritiseert alle antipersoonlijke krachten die de sociale cohesie en de solidariteit ondermijnen en de mens veranderen in een consument, ten koste van zijn medemensen en de natuur, en van het leven van toekomstige generaties. De ernstigste hedendaagse dreiging van solidariteit is het economisme, de vergoddelijking van markt en winst. De Kerk verwerpt het “economisch reductionisme”, dat de mens herleidt tot een homo economicus, het identificeren van “zijn” met “hebben”. De Kerk roept op tot het respecteren van de sociale parameters in de economie, die de basis vormen voor een leven in vrijheid en waardigheid.

De geschiedenis van de vrijheid begint niet met de geboorte van de moderne mensenrechten. In Europa en in de hele wereld, werd inderdaad binnen het christelijke kader, echte vrijheid beleefd en waargenomen. De kern van deze vrijheid is niet het opeisen van rechten, maar het afzien van individuele rechten omwille van de liefde, wat niet het belang van de mensenrechten vermindert, maar onze zorg voor de menselijke waardigheid en de grondrechten juist vergroot. In deze zin zijn christenen humanistischer dan de humanisten zelf, omdat de strijd voor de bescherming van de mens niet alleen een morele verplichting is, maar ook een gebod van een liefhebbende God.

Nog een verslag van een deelnemer

Op 11 november 2019 zal voor mij ook zo een dag om nooit te vergeten worden, want die dag mocht ik aanwezig zijn bij het bezoek van Zijne Alheiligheid Patriarch Bartholomeus aan Brugge!

Dit bezoek begon met een voordracht van Zijne Alheiligheid in het Europacollege, en dit voor een tot de nok gevulde aula.  Zijn voordracht werd ingeleid door Dhr. H. Van Rompuy, oud-president van Europa. In zijn in het Engels gehouden toespraak over de rol van de Kerken in Europa sprak Zijne Alheiligheid uitgebreid over de houding die de Kerken moeten aannemen: een houding van liefde, verdraagzaamheid en gastvrijheid tegenover hen die in Europa veiligheid en geborgenheid komen zoeken. Die houding zal niet voortkomen vanuit een politiek standpunt, maar vanuit het hart, vanuit het mededogen, vanuit het geloof in de mens. Verder sprak Zijne Heiligheid uiteraard ook zijn bezorgdheid uit over het milieu. Niet voor niets wordt hij “De groene Patriarch” genoemd.

49052178671_3a2943daf7_b

Hij riep hierbij de vele aanwezige studenten op om zich nu al, en zeker in de uitoefening van hun latere carrière voor dit alles ten volle in te zetten. Voor zijn toespraak werd Zijne Heiligheid met een groots applaus bedankt. Hierna werd Zijne Alheiligheid o.a. nog toegesproken door Dhr. M. Schinas die als Vice-Voorzitter in het Europees Parlement pleitte voor “De bescherming van de Europese levenswijze”.  Dan kwam een afgevaardigde van de studenten aan het woord. Hem verstond ik niet zo heel goed, want hij sprak heel vlug. Ik begreep wel dat hij opkwam voor meer openheid vanwege de Orthodoxe Kerk voor de LGTB-gemeenschap, maar ik kon me niet van de indruk ontdoen dat het eerder een verwijt dan een pleidooi was. Bij het buitengaan kon ik Vader Kamalides, priester van de Orthodoxe Kerk in Antwerpen, even begroeten.

Willy Milonas

Synantisi-tou-Oikoumenikou-Patriarxi-me-ton-Kardinalio-Jozef-De-Kesel

Ontmoeting van de Oecumenische Patriarch Bartholomeus

met Kardinaal Jozef De Kesel

Op zondag 10 november 2019 had zijn Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos een ontmoeting met Zijne Eminentie Kardinaal Jozef De Kesel, Aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België was aanwezig op deze bijeenkomst. Bij die gelegenheid dankte de Oecumenische Patriarch de Rooms-Katholieke Kerk van België voor haar hulp aan de Orthodoxe Kerk en in het bijzonder aan het Orthodoxe Aartsbisdom van België.

Synantisi-tou-Oikoumenikou-Patriarxi-me-ton-Kardinalio-Jozef-De-Kesel

De Oecumenische Patriarch benadrukte het belang dat hij persoonlijk hecht aan de oecumenische dialoog tussen de twee Kerken. Hij zei ook dat ze, sinds het aantreden van Paus Franciscus tot de Troon van Rome, al 10 keer zijn samengekomen en dat ze samen het pad van de eenheid van de Kerken willen voortzetten.Tot slot nodigde Zijn Alheiligheid kardinaal De Kesel opnieuw uit om het Centrum van Orthodoxie, het Oecumenisch Patriarchaat, te bezoeken.

49040059783_0caa542999_b

BEZOEK IN BELGIE

De Oecumenische Patriarch in het hart van Europa

Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch werd op zaterdag 9 november 2019 feestelijk onthaald in Brussel. In de namiddag begroetten geestelijken en gelovigen van het Aartsbisdom van België, evenals leden van de Griekse verenigingen in Brussel, de Oecumenische Patriarch aan de poorten van de Kathedraal van Heilige Aartsengelen Michael en Gabriel van Brussel, waarna Zijne Alheiligheid voorging in de Vesperdienst.

49040852897_8ccb87e026_b

Dit historische moment voor de orthodoxie in België werd gekenmerkt door de aanwezigheid van alle leden van de clerus van het Aartsbisdom van België, orthodoxe hiërarchen, leden van de Bisschoppen-conferentie, departementshoofden bij de EU, en Kardinaal van Mechelen-Brussel Mgr. Josef de Kesel vergezeld door bisschoppen van de Katholieke Kerk, vertegenwoordigers van andere denominaties en religies, vertegenwoordigers van het paleis en de politieke wereld van België, diplomaten van orthodoxe landen, archonten van het Patriarchaat uit Europa en Amerika, evenals een grote menigte gelovigen uit alle parochies van het Aartsbisdom.

49040107448_013166388b_b

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg uitten in zijn welkomstwoord zijn vreugde over het ontvangen van de Patriarch op de hoofdzetel van het Aartsbisdom ter gelegenheid van zijn Gouden Jubileum. Hij gaf een overzicht van de geschiedenis van het Aartsbisdom, met aandacht voor de inspanningen en de zorgen van de vorige priesters die de basis legden voor wat het Aartsbisdom van België zou worden, zonder het heden en zijn toekomst te vergeten.

49040872362_671a32522b_b

De Patriarch antwoordde hem door zijn emotie niet te verbergen terwijl hij luisterde naar het historisch verloop van deze Eparchie van de Troon, de huidige ontwikkeling en de vooruitgang ervan.Ten slotte deelde de Patriarch geschenken uit, souvenirs van de jubileumvieringen.

Goddelijke Patriarchale Liturgie in Brussel

De Patriarchale Goddelijke Liturgie werd op zondag 10 november 2019 gevierd in de Orthodoxe Kathedraal van Heilige Aartsengelen Michael en Gabriel van Brussel door Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos. Hij was omringd door de Metropolieten Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, Alexander van Mantinias en Kynouria, Iossif van Prikonissou, Damaskinos van Kydonia en Apokoronou, Maximos van Zwitserland, Athanasios van Achaia; evenals door Aartsbisschop Job van Telmessos, de Bisschoppen Dossitheos van het Patriarchaat van Georgië, Evmenios van Lefka, Marc de Neamts van het Patriarchaat van Roemenië en Porphyrios van Neapolis van de Kerk van Cyprus.

Liturgia

Voor de politieke, diplomatieke en militaire autoriteiten van Griekenland en België had de Oecumenische Patriarch het in zijn homilie over de belangrijke gebeurtenis van het Gouden Jubileum van het Aartsbisdom van België, het leven en de werken van de lokale Kerk zowel in het verleden dan in het heden, met goede vooruitzichten voor de toekomst. Daarop verwees Zijne Alheiligheid naar de evangelieperikope van de dag, de parabel van de Barmhartige Samaritaan, en hij eindigde met enkele raadgevingen aan de kandidaat voor de priesterwijding.

“Vandaag vieren wij in een sfeer van gezelligheid en vreugde, de God van wonderen verheerlijkend voor Zijn heilzame gaven, in eucharistische synaxis bijeen in deze prachtige Kathedraal van de heilige Aartsengelen van Brussel, de voltooiing van vijftig jaar sinds de oprichting van het Aartsbisdom van België. Op dit heilige moment herdenken we onze broeders van eeuwige gedachtenis, de eerste Metropoliet van deze Eparchie van de Oecumenische Troon, Emilianos Zacharopoulos en Bisschop Maximos Mastichis van Evmenia, die beiden enorm veel gegeven hebben voor de ontwikkeling van dit Aartsbisdom. Wij wensen met één stem en één hart Zijn Eminentie onze broeder Panteleimon Kontogiannis de voormalige Metropoliet van België en uw voorganger, beste broeder, gezondheid en een lang leven, en we danken hem voor zijn zo rijke en zo langdurige pastoraal.

49048333302_8acee61a2f_b

Zeer dierbare Athenagoras, wij brengen u de tevredenheid van de Moederkerk en van mijzelf over voor alles wat u sedert 30 jaar als priester verwezenlijkte. Binnen twee dagen, op 12 november, zullen er 30 jaar voorbij zijn sinds uw diakenwijding. Als priester sinds 1996, als hulpbisschop sinds 2003 en nog steeds in goede relatie met je voorganger, en als Metropoliet vanaf 2013, met de zegen en glorie van de Gever van alle goeds, hebt u lichaam en ziel gegeven voor de mensen van deze Eparchie en u hebt hen veel geboden. U hebt het vertrouwen en het respect van de gelovigen verdiend, u wordt erkend en gehoord door de autoriteiten en andere christenen, en in het algemeen weet u hoe u de moderne mens kunt ondersteunen in zijn existentiële problemen en zijn zoektocht. Wij prijzen u, wij zegenen u vaderlijk met de onwrikbare zekerheid dat u uw diaconie zal verderzetten, voortgestuwd door dezelfde dynamiek en enthousiasme.

49048129711_72acf1b0cc_b

Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos

Mijn broeders en mijn kinderen, we leven in een wereld waarin de ‘grote machten’ bestaan uit de economie, de technologie, de politieke macht en verschillende ideologieën die de belangen van deze machten dienen, en in de eerste plaats consumentisme en individualisme. De Kerk kan deze omgeving niet negeren, omdat ze daarin geroepen wordt om haar werk van zegening en pastorale zorg uit te oefenen, gebaseerd op het Evangelie van het geloof, actief door liefde, liefde die niet om zichzelf vraagt en die angst verjaagt, en door gezegende hoop.

De manier waarop we de mens en het doel van zijn leven zien, bepaalt hoe we ons tegenover hem zullen gedragen. Als we de mens als “homme machine” (in het Frans in de originele Griekse tekst) beschouwen, dan zal de mens eenvoudig worden omgevormd tot een object. Als we de mens als een persoon zien, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, dan is onze houding totaal anders. Een dergelijke benadering verwerpt de objectificatie van de mens in naam van de wetenschappelijke vooruitgang, de vergoddelijking van ons tijdperk van individuele rechten en de transformatie van de mens in homo economicus. De orthodoxe traditie definieert de mens als een “gedeïficeerd dier”, een gebeurtenis die hem een zeer hoge waarde geeft.

49047621893_ef11fc216f_b

In de Kerk en als Kerk zijn we niet de som van individuen, maar een gemeenschap van mensen die deelnemen aan de ‘gemeenschappelijke vrijheid’. Het leven zelf van de Kerk van Christus is vrijheid, het is de overwinning op de machten en de krachten van deze wereld, op de greep van de dood, op het ‘Hebben’ en de zelfvoldoening, op de “dwaze rijken” en de zelfvoorzienende Farizeeën. De Kerk is het getuigenis en de zekerheid dat het kwaad “niet het laatste woord heeft in de geschiedenis”. Het antwoord van de Kerk op elke crisis in de samenleving is de ontwikkeling van, en de nadruk op haar eucharistische en eschatologische karakter. Zoals al gezegd werd, “alleen als we in de werking van de kerk “het ware licht” hebben gezien en “de geest van de hemel” hebben ontvangen, kunnen we “in vrede komen” om de wereld te ontdekken als een terrein van actie en liefde.

De toekomst van de mensheid hangt inderdaad af van het begrip van de waarheid dat de liefde voor God nauw verbonden is met liefde voor de naaste. Zoals vermeld in de tekst van de Heilige en Grote Synode (Kreta, 2016) “De missie van de Orthodoxe Kerk in de moderne wereld”, is de kerk van Christus, op haar reis naar het Koninkrijk en geïnspireerd door deze eerste resultaten ervan, niet alleen niet onverschillig voor de problemen van de mens, ze neemt er ook aan deel, door “de pijn en wonden veroorzaakt door het kwaad in de wereld op zich te nemen als zijn Heer, door, zoals de Goede Samaritaan, olie en wijn op zijn wonden te gieten (Lk 10, 34) door woorden van volharding en vertroosting (Rm15, 4, Hb13, 22) en door concrete liefde”.
De troparia werden conform aan de muzikale traditie van het Patriarchaat, gezongen onder leiding van de eerste zangers Dimitrios Zanganas (Kathedraal van Brussel) en Evangelos Sfakianis.

Priesterwijding van de Aartsdiaken van het Aartsbisdom van België door de Oecumenische Patriarch

Zijn Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos wijdde zondag 10 november de Aartsdiaken van het Aartsbisdom van België, v. Filadelfos Kafalis, tot priester tijdens de Patriarchale Goddelijke Liturgie in de Kathedraal van Heilige Aartsengelen Michael en Gabriël van Brussel. Tijdens zijn homilie gaf Zijne Alheiligheid vaderlijke raad aan de kandidaat en nodigde hem uit om zijn diaconaat voor de Moederkerk en het volk van God getrouw verder te zetten, naar het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan.

49048128261_39b116303c_b

“Laten we ons nu wenden tot hij die vandaag de priesterwijding zal ontvangen, de Aartsdiaken van het Aartsbisdom van België, vader Filadelfos. Vader Filadelfos komt uit Eleftheroupolis in de provincie Kavala. Hij studeerde af aan de Faculteit Pastorale en Sociale Theologie van de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki, en behaalde een masterdiploma aan de Universiteit van Fribourg en aan het Instituut voor Postgraduate Studies in Orthodoxe Theologie van Chambésy in Genève. Door zijn leraar en voormalig higoumen van het klooster van de Heilige Drie-Eenheid van Halki, zijn Eminentie Aartsbisschop Elpidophoros van Amerika, verbond hij zich met dit klooster. Sinds 2016 dient hij het Aartsbisdom van België als diaken, in 2017 werd hij aartsdiaken en directeur van het kantoor van de Metropoliet in 2018.

49048351877_6ae2a0aa4f_b

De Kerk roept u, dierbare vader Filadelfos, om door de genade van de Heilige Geest, priester van de Allerhoogste te worden, die niet “met een boogje heen zal lopen”, zoals de “zogenaamde” priester en Leviet, rond allen die vallen onder de slagen van verschillende soorten rovers, maar veeleer zoals de Barmhartige Samaritaan olie en wijn op hun wonden zult gieten. We weten allemaal heel goed dat vooral vandaag onze wonden niet alleen lichamelijk zijn. Tegenwoordig veroorzaken de “rovers” diepe geestelijke wonden. De ideologieën van onze tijd leiden de mens af van zijn bestemming voor de eeuwigheid, van de bron van het leven, en leiden hem naar zijn eigen persoon, naar zijn persoonlijke welvaart en rechten, waardoor hij niet in staat is lief te hebben, en weggeleid wordt van God en zijn naaste”.

Je roeping, vader Philadelphos, is om beheerder te worden van de Goddelijke Eucharistie en de andere Goddelijke Sacramenten in de Kerk, je roeping omvat “de liturgie na de liturgie”, de voortzetting van de Goddelijke Eucharistie door liefde en diaconie. Liefde en diaconie samen geven na de Goddelijke Eucharistie een voorsmaakje en de eerste vruchten van de ‘gehele vreugde’ van het Koninkrijk van God.

Liturgia 2

‘De rang van het priesterschap is groot en prachtig’, zegt de voorganger van mijn bescheiden persoon, Johannes Chrysostomos (PG 62, 525-6). Een priester behoort niet zichzelf, maar Christus en de Kerk toe. Priester van de Heer zijn is een grote zegen, vooral om tot de geestelijkheid van de Oecumenische Troon te behoren, de Kerk van de armen van Christus, een Kerk die Kerk van dienstbaarheid is en blijft. Laat de geest van de verlichte Fanar tot uiting komen in alle dimensies van je werk! Deze geest is een onwrikbaar geloof in de traditie van de Orthodoxie en de diaconie van de mens ‘voor wie Christus gestorven is’ (1 Kor 8:11). Je bent het aan jezelf verplicht om je naaste ‘hulp’ en ‘waarheid’ te bieden om zijn leven op aarde en zijn hemelse bestemming te dienen. Deze missie vereist van jou nederigheid, waakzaamheid, onderscheidingsvermogen, opofferingsgeest, jezelf geven. Zoals ooit wijs gezegd werd, wordt het priesterschap opgevat als ‘opoffering en zeker niet als een gemak. We beëindigen de vaderlijke aanmoediging die we tot jou richten, vader Filadelfos, door de woorden van mijn spirituele vader, Metropoliet Meliton van Chalkidon, tijdens de priesterwijding van mijn bescheiden persoon in het klooster van de Heilige Drie-Eenheid in Halki, precies 50 jaar geleden, op 19 oktober 1969: “Dit moment is een moment van diepe meditatie, meer van stilte dan van woorden. Daarom zal ik je maar één woord zeggen: je komt om de genade ontvangen. Dat is het belangrijkste. Zij beslist uiteindelijk. Maar om dat te laten gebeuren, moet je jezelf leeg maken, om plaats te maken voor genade. Zonde en kwaad nemen vele vormen aan, maar de wortel van zonde en kwaad is ons ‘ego’, eigenliefde, eigenbelang, trots en bovenal spirituele trots. Pas op voor dit alles! Zichzelf leegmaken. Zichzelf vernederen. Vooral ruimte maken voor de Goddelijke Genade. En het hele leven, tot het einde, tot het moment om verantwoording af te leggen aan God, geheel gezegend voor God, en geheel gezegend voor de mensen blijven”(Chalkidonia, pp. 65-66).

Na de Goddelijke Liturgie, richtte priestermonnik Filadelfos zich in de parochiezaal tot Zijne Alheiligheid betuigde zijn dankbaarheid voor het geschenk van het priesterschap en zijn toewijding aan de Eerste van de Orthodoxie en de Moederkerk van Constantinopel. “(…) Vandaag, Uwe Alheiligheid, hebt u mij tot beheerder van de Heilige Mysteriën en tot priester van de Kerk van Christus benoemd. Staat u mij toe mijzelf nog steeds als een diaken van de Heilige Moederkerk van Christus te beschouwen, in deze haven van West-Europa, bij mijn Metropoliet, in dienst van het volk van God, met, zoals u mij suggereerde, het voorbeeld van de Barmhartige Samaritaan in de perikoop van het Evangelie van vandaag als leidraad…” zei onder andere vader Filadelfos, die zal het kantoor van de Metropoliet zal blijven leiden.

H Katherinakerk

OFFICIEEL OP BEZOEK IN NEDERLAND

Zijn Alheiligheid de Oecumenische Patriarch BARTHOLOMEOS, «primus inter pares» van het orthodox episcopaat, was van 5 tot 13 november 2019 in de Benelux, en dit ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de oprichting van het «Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg».

De Oecumenische Patriarch was vergezeld door Zijne Eminentie Metropoliet Iossif van Prikonissou, Zijne Eminentie Metropoliet Damaskinos van Kydonias en Apokoronou, de Zeer Eerwaarde Archimandriet Alexios Xenofontinos, de Eerwaarde Patriarchale Diaken Kallinikos en de heer Petros Bazgarlo, griffier van de Patriarchaten.

BEZOEK IN NEDERLAND

De aankomst van de Oecumenische Patriarch in Nederland

Zijne Alheiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeos is op dinsdag 5 november 2019 om 12.00 uur op Schiphol International Airport geland. De Prelaat van de Orthodoxie arriveerde in de hoofdstad van Nederland als begin van een reis van enkele dagen in het centrum van Europa om het Gouden Jubileum van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg te vieren.

K-GTS_1231-1

De Oecumenische Patriarch werd op het asfalt van de luchthaven ontvangen door de lokale Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, de Ambassadeur van Griekenland in Nederland, de heer Nikolaos Plexidas en de Bisschoppelijke Vicaris voor Nederland, Aartspriester Ioannis Psomas.

Zijne Heiligheid wordt aan het begin van zijn reis in de Benelux vergezeld door Zijne Eminentie Metropoliet Iossif van Prikonissou, Zijne Eminentie Metropoliet Damaskinos van Kydonias en Apokoronou, de Zeer Eerwaarde Archimandriet Alexios Xenofontinos, de Eerwaarde Patriarchale Diaken Kallinikos en de heer Petros Bazgarlo, griffier van de Patriarchaten.

49019555842_d8e12ec6de_b

In het begin van de namiddag vereert hij met zijn aanwezigheid het slot van een groot internationaal congres dat momenteel in de Nederlandse hoofdstad wordt gehouden met de titel “Amsterdam International Water Week 2019”, waar hij een toespraak zal houden.

Patriarch Bartholomeos: « Water is een recht voor elke mens en elk wezen»

49023018437_eb476154b0_b

Het Internationale Congres “Water Week” in Amsterdam werd op dinsdagnamiddag 5 november 2019 geëerd door de aanwezigheid van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos, kort na zijn aankomst in Nederland.
Het gaat om de organisatie van een reeks evenementen onder het label “International Water Week” die momenteel in Amsterdam worden gehouden en betrekking hebben op verschillende internationale organisaties, overheden en bedrijven die met water,. waterbehoud en andere beheersmiddelen te maken hebben.
De organisatoren, die sedert lang op de hoogte waren van de komst van de Oecumenische Patriarch in de hoofdstad van Nederland, in het kader van de Gouden Jubileumvieringen van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, hadden hem uitgenodigd om de slottoespraak van het congres te houden. Het was de eerste maal dat de organisatie een spirituele leider als spreker had uitgenodigd, waardoor de Kerk de gelegenheid kreeg om haar opvattingen en mening te uiten over het kostbare goed dat water is.
In zijn toespraak benadrukte Zijne Heiligheid onder andere het belang van wetenschap en kerk die samenwerken op het gebied van ecologie en milieubescherming, en benadrukte hij tegelijkertijd de belangrijke rol van water in het leven van mens en wereld, wat de uitbreiding van de inspanningen tot instandhouding en nieuwe beheersmethoden rechtvaardigt.

49022815031_6278f861cb_b

Hij stelde het volgende: “Alle domeinen van de menselijke kennis worden aangevuld door het hart. Dit brengt ons van de cultuur van uitbuiting en consumentisme naar erkenning en vrijgevigheid … Elke inspanning voor een beter waterbeheer is de roep van een menselijke ziel die water als een geschenk erkent, een geschenk dat de hele schepping moet interesseren. Onze diepe overtuiging is dat water het onschendbare en onvervreemdbare recht is van elke mens en elk wezen. Sinds onze geboorte bewegen wij ons op de golven van water, het houdt ons in leven en geneest ons van onze ziekten. Het maakt onze geest levendiger, reinigt ons lichaam en versterkt onze gedachten. We delen het wonder van water met de hele schepping. Elke mens hier, elke mens ter wereld, is in concreto een oceaan in het klein. Om die reden hebben we twee decennia geleden verklaard dat “het water van de aarde vervuilen voor mensen … komt neer op het begaan van een zonde”! ….. Het is onze verantwoordelijkheid om allen – politici en religieuze leiders, gemeenschappen en individuen, bedrijven en industrieën – water leefbaar, schoon en veilig te houden voor de toekomst van onze steden en mensen, evenals voor alle mensen en onze planeet. Dergelijke duurzaamheid komt niet alleen van de juiste technologie, het juiste bedrijf of het consistente beleid. Een dergelijke levensvatbaarheid is de enige manier om vreedzaam samen te leven en wereldwijd te overleven. We zijn het onze wereld en onze toekomstige generaties verschuldigd.”

Openingsceremonie van de kerk van de Heilige Katarina door de Oecumenische Patriarch

De zegening voor de Opening van de Heilige Katarinakerk in de Amsterdamse voorstad Zaandam werd gecelebreerd door Zijne Alheiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeus op dinsdag 5 november 2019, na het beëindigen van het Ecologisch Congres “Amsterdam International Water Week”, waar hij de centrale spreker was.

H Katherinakerk

De parochie van H. Katarina is een voortzetting van de historische orthodoxe parochie van Amsterdam, gesticht in de achttiende eeuw door Griekse handelaren. Na een lange onderbreking werd ze heropend en verwierf haar eigen gebouw in een prachtige buitenwijk van de Nederlandse hoofdstad . De kerk werd twee jaar geleden gekocht door het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, met de bijdrage van de gelovigen van het Aartsbisdom en de hulp van de Rooms-Katholieke kerk. Vandaag is het gebouw gerenoveerd vanaf de fundamenten, en zodoende klaar om te voldoen aan de liturgische behoeften van de parochie.

De geestelijken en de gelovigen van Amsterdam en omgeving verwelkomden Zijne Alheiligheid en zijn gevolg, terwijl de Metropoliet van België hem in zijn toespraak officieel verwelkomde, hem dankte voor de immense zegen van zijn bezoek aan deze kleine maar dynamische parochie van de H. Katarina, evenals voor zijn persoonlijke bijdrage bij de aankoop van de kerk.

Ecologisch congres in Nederland voor de groene Patriarch

De reis van zijn Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos in de Benelux-landen begon met een congres over ecologie.

Speech-by-His-All-Holiness-Ecumenical-Patriarch-Bartholomew-Water-in-Times-of-Climate-Change

In de context van de aanwezigheid van Zijne Alheiligheid in Nederland ter gelegenheid van de festiviteiten rond het Gouden Jubileum van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, organiseerde de VU (Vrije Universiteit) Amsterdam een tweedaags ecologisch symposium rond het onderwerp water. De centrale spreker en hoge gast was Zijne Alheiligheid, omringd door andere sprekers uit de academische gemeenschap.

Het congres begon op woensdagochtend 6 november en werd afgesloten op donderdag 7 november. Naast de presentaties vond woensdagnamiddag een boottocht plaats op de Amsterdamse grachten.

Na de inleiding en begroetingen door de voorzitter van de Faculteit Theologie van de universiteit van Amsterdam, Dr. Ruard Ganzevoort, de rector van de universiteit Dr. Vinod Subramaniam en professor Dr. Caroline Nevejan als vertegenwoordiger van de stad Amsterdam, gaf Zijne Alheiligheid de openingsconferentie van het Congres.

De interventies die volgden waren doorspekt met diepgaande discussies rond het beschermen van het milieu, rond water als een geschenk van God aan de wereld en het optimaal beheer ervan.

De Oecumenische Patriarch in Den Haag

Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos kwam op donderdagavond 7 november aan in Den Haag, na het succesvolle tweedaagse Ecologische Congres in Amsterdam.

Vooraleer de Nederlandse hoofdstad te verlaten, had Zijne Alheiligheid de gelegenheid om het huis van Anne Frank (Anna Frank Huis – Prinsengracht) te bezoeken en rondgeleid te worden, een Joods meisje wiens dagboek het symbool werd van al diegenen die worden vervolgd en gemarteld in oorlogstijd. Dit bezoek ontroerde Zijne Alheiligheid diep, en bracht hem de tijd in herinnering toen hij, als student aan het Instituut voor Theologie van Halki, het dagboek van Anne Franck had gelezen.

Bij zijn aankomst in Den Haag werd hij tijdens een officiële maaltijd hartelijk begroet door de Griekse ambassadeur, de heer Nikolaos Plexidas. De nieuwe ambassadeur van Griekenland in Nederland dankte de Oecumenische Patriarch in zijn welkomstwoord voor zijn aanwezigheid en vroeg om zijn zegen voor het begin van zijn carrière. Vandaag, vrijdag 8 november, ontmoet Zijne Alheiligheid de leden van de Senaat. Vervolgens zal hij in het Vredespaleis in audiëntie worden ontvangen door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander van Nederland, om tot slot de Ambassade van Turkije te bezoeken.

De Oecumenische Patriarch ontvangen door de Koning van Nederland

Zijn Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos werd op vrijdagmorgen 8 november 2019 met alle eer ontvangen door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.

?????????? ??? ?.?.?. ???? ???r????? ????????????? ??? ????????rWillem-Alexander ??? ????????? ???r?? ???????? Paleis Huis ten Bosch

Paleis Huis ten Bosch

De ontmoeting vond plaats in het Vredespaleis, de woonst van de koning. Zijne Alheiligheid werd vergezeld door de lokale Metropoliet Athenagoras van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, en de Metropolieten Iossif van Prikonissou en Damaskinos van Kydonia, evenals de patriarchale diaken Kallinikos.

De Patriarch had een specifiek interview met de koning over onderwerpen van gemeenschappelijk belang, terwijl Metropoliet Athenagoras daarna het Jubileumboek overhandigde, een boek rijk aan fotografische documenten en teksten over de geschiedenis van de parochies van het Aartsbisdom, uitgegeven ter gelegenheid van zijn Gouden Jubileum.

?????????? ??? ?.?.?. ???? ???r????? ????????????? ??? ????????rWillem-Alexander ??? ????????? ???r?? ???????? Paleis Huis ten Bosch

Patriarchale Vespers in de orthodoxe kathedraal van Rotterdam

Op vrijdag 8 november 2019 ging Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeus voor in een patriarchale vesperdienst gevierd in de kathedraal van de Heilige Nicolaas te Rotterdam, in een herdenking van de Heilige Nektarios.

De Oecumenische Patriarch werd door veel gelovigen, die onder andere ook van naburige parochies gekomen waren, geestdriftig ontvangen op de drempel van de kathedraal, onder het zingen van het troparion van de heilige in het Nederlands, en het uitstrooien van bloemblaadjes door de aanwezige kinderen.

Aan het einde van de dienst reciteerde Zijne Alheiligheid een Trisagion ter nagedachtenis aan de overleden Metropoliet Chrysostomos van Peristeriou, de voormalige Metropoliet van België en huidige van Kos en Nissyros Metropoliet Emilianos, evenals de hulpbisschop Maximos Mastichis van Evgenia.

Onder de menigte deelnemers bevonden zich onder andere de Metropoliet van Nederland en Duitsland Isaak van het Patriarchaat van Antiochië, de Bisschop voor België en Nederland Dositheos van het Patriarchaat van Georgië, de vertegenwoordiger van de Russische Aartsbisschop van Nederland vader Michael Bakker, de Katholieke Bisschop van Rotterdam Mgr Hans van den Hende, Aartsbisschop van de oud-katholieken van Utrecht Mgr Joris Vercammen, de ambassadeur van Griekenland in Nederland de heer Plexidas, de ambassadeur van Cyprus de heer Elpidophoros Ikonomou en vertegenwoordigers van der lokale autoriteiten.

De Bisschoppelijke Vicaris en rector van de parochie bedankte de Patriarch om zijn reis te starten in Rotterdam. Zijn Alheiligheid verwees eerst naar de persoonlijkheid van de Heilige Nectarios, om vervolgens te verwijzen naar de geschiedenis van de aanwezigheid van de orthodoxie in Nederland, waarbij hij melding maakte van het enorme werk van Bisschop van Eeuwige Gedachtenis Maximos van Evmenia. Hij vestigde ook de aandacht op de ontwikkeling van de huidige parochies onder Metropoliet Athenagoras, omringd door zijn veelbelovende nieuwe priesters.

“Wees altijd verenigd tussen u en uw gelovigen, uw Metropoliet en uw priesters, door de band van liefde, vrede en begrip. Dorst altijd naar meer Christus, meer evangelie, meer spirituele, morele, sociale en culturele verrijking. Houd de erfenis van de prachtige tradities van het Hellenisme in u intact! Wees trots op je waardevolle culturele erfgoed! ” zei onder meer Zijne Alheiligheid.

Er volgde een uitwisseling van geschenken, terwijl Zijne Alheiligheid, om het werk van de rector van de parochie te eren, Vader Ioannis bevorderde tot de rang van Protopresbyter van de Oecumenische Troon.

Tot slot dankte Metropoliet Athenagoras Zijne Alheiligheid voor zijn aanwezigheid op de jubileumfestiviteiten van het Aartsbisdom, waarbij hij niet naliet de aanwezige Orthodoxe Metropolieten, de Katholieke Kerk en de Oud-Katholieken voor de uitstekende samenwerking op interorthodox en interchristelijk niveau.

De avond werd afgesloten met een galadiner georganiseerd door alle parochies van Nederland, waarbij ook de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, aanwezig was. De patriarch wordt zaterdag verwacht in Brussel, zetel van het Aartsbisdom van België.

Synaxis Clerge Benelux 2019

EEN TERUGBLIK OP DE DERDE SYNAXIS

Op uitnodiging van onze Metropoliet Athenagoras kwam de clerus van ons aartsbisdom samen, van donderdag 31 oktober t/m zaterdag 1 november. Het voorgestelde thema van deze synaxis was dit jaar een reflexie over het sacrament van de Biecht en over het geestelijk Vaderschap in de traditie van de orthodoxe Kerk. Zoals bij de vorige keren had deze synaxis plaats in La Roche en Ardennes, één der prachtigste natuurgebieden van ons land. Deze locatie nodigde op zichzelf reeds uit tot een herbronning. Ook dit jaar waren er meer dan 60 priesters en diakens komen opdagen.

Synaxis Clerge Benelux 2019

Synaxis Clerge Benelux 2019

Het thema van deze dagen werd ingeleid door Monseigneur Stefanos, Metropoliet van Talinn (Estland), door Archimandriet…en door …. Deze drie ervaren zielenherders reikten hun toehoorders heel wat vernieuwende aspecten en inzichten aan, zowel over het sacrament van de Biecht als over het geestelijk Vaderschap. Deze twee pastorale taken worden meestal in één persoon verenigd nl. de priester van de parochie of een andere priester die daartoe een speciale zegen van de bisschop heeft ontvangen. Evenwel kunnen gelovigen voor hun persoonlijk leven zich ook richten naar een zelf gekozen geestelijke vader die niet de biechtvader is. Er is immers een onderscheid mogelijk tussen de rol van de biechtvader, die in naam van God en de kerk, de zonden vergeeft en de rol van de spirituele Vader of spirituele Moeder tot wie gelovigen zich in alle vrijheid kunnen wenden met hun vragen, problemen, ervaring, in hun zoektocht naar God. Deze kan zowel een monnik als een monniale zijn of een leek die hen op hun weg begeleiden kan.

Tijdens de nabespreking en de vragenronde werd door meerdere priesters vastgesteld dat sommige gelovigen de waarde en het belang van het biechtsacrament niet inzien, en dat zij daarom weinig of nooit gaan biechten. Door sommigen wordt de Biecht ten onrechte beschouwd als een kerkelijke verplichting om toegelaten te worden tot de Heilige Communie. Zeer zeker is een oprechte Biecht een heilzame voorbereiding daartoe, en noodzakelijk voor degenen die zeer weinig of slechts maar één keer per jaar te communie gaan, maar de Biecht mag niet begrepen worden als een soort “toegangsticket” tot de H. Communie. De Biecht is vooral een bron van een zeer grote genade en een hernieuwing van onze doopbeloften.  Doorheen de woorden van de priester en de oplegging van zijn handen met het epitrachilion, op het hoofd van de biechteling, ontvangt deze niet alleen de vergeving van al zijn beleden zonden, maar ook de kracht tot genezing van de zwakheden van zijn ziel en een verlichting en inzicht om te leven volgens Gods Wil. In de biecht staan wij niet voor een tribunaal van een oordelende en straffende God maar veeleer tegenover de Geneesheer van onze ziel, die zelf gezegd heeft dat Hij gekomen is om te zoeken en te redden wat verloren is, om geestelijk zieken te genezen, om geestelijk verlamden te helpen gaan.

Komt allen tot Mij, gij die vermoeid zijt en belast, 

En Ik zal u verkwikken”

 De essentie van het sacrament van de biecht is wat men in het grieks noemt metanoia, of met andere woorden: de innerlijke ommekeer, zoals in de parabel van de verloren zoon (Lc 15). De drie etappes van een dergelijke metanoia zijn: inkeer, ommekeer, terugkeer.

Zoals bij de andere synaxen was deze bijeenkomst gekenmerkt door de vreugde van het broederlijk samenzijn. Daarom werd deze synaxis ook nu besloten met een feestelijke maaltijd en ook nu opgeluisterd met uitbundige gezangen en liederen uit het rijke repertorium van vlaamse, russische, franse, poolse, griekse folklore en volkse tradities, en natuurlijk met een onvergetelijke aria uit volle borst gezongen door Vader Cyprian.

Nota: Voor een heilzame voorbereiding tot de biecht verwijzen wij graag naar de gele folder op de offerande-tafel achterin onze Kerk: “Het sacrament van de Biecht in de Orthodoxe Kerk”.

DSC_2149 kopie

FEESTELIJKE BIJEENKOMST VAN DE ORTHODOXE JEUGD VAN DE BENELUX

40-jaar OJB-JOB (1979-2019)

Van 18 tot 20 oktober 2019 kwamen ongeveer 70 jonge orthodoxen van twaalf verschillende nationaliteiten uit verschillende parochies van het Aartsbisdom van België en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg bijeen rond het voorgestelde thema: “Hoe het orthodoxe geloof vandaag beleven?”.

DSC_2100 kopieDe ontmoeting werd geanimeerd door discussies, gemeenschappelijk gebed, biecht, uitwisseling, wandelingen en andere activiteiten die aan de jongeren werden aangeboden om hun geloof en orthodoxe beleving te verdiepen. De conferentie van Priestermonnik Macarius van het Klooster van Simonos Petras (Athosberg) was gericht op het overbrengen van de vreugde van de Opstanding als een bevoorrechte manier om vandaag te getuigen van het orthodoxe geloof in een wereld die meer en meer zonder God wil leven.

De jongeren hadden de gelegenheid om te spreken tijdens de 4 workshops (Frans, Nederlands, Engels en Grieks) en om te communiceren met de animators (eerwaarde Protopresbyter van de Oecumenische Troon Dominique Verbeke, de aartspriesters Patriciu Vlaicu en Pawel Cecha, en Priester Antonios Tarlizos) rond de concrete aspecten van het leven in Christus in de wereld van vandaag.

DSC_2176 kopie

De diensten vormden sterke momenten van dankzegging en gebed voor de jongerenwerking die ons Aartsbisdom 40 jaar lang onvermoeibaar heeft gevoerd, en waarvan het vandaag de vruchten plukt ondanks de vele moeilijkheden. In aanwezigheid van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, voormalig lid van de Orthodoxe Jeugdwerking in België, werden de zaterdagvespers gevierd door de actoren van de beweging: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Dominique Verbeke (oprichter en verantwoordelijke tussen 1979-1989), Aartspriester Bernard Peckstadt (1990 – 2000), Diaken Barnabas Genbrugge (2000 – 2008) en Aartspriester Ciprian Popescu (2008 – …).

DSC_2260 kopie

In zijn homilie dankte vader Dominique de Metropolieten van België, Mgr Emilianos, Mgr Panteleimon en Mgr Athenagoras, maar ook Aartsbisschop George van Syracuse van Eeuwige Gedachtenis, en de Aartspriesters Marc Nicaise en Ignace Peckstadt, voor het vertrouwen dat ze verleenden aan de initiatieven van jonge orthodoxen en hij wenste dat de schoonheid van het leven in Christus, gedeeld door jonge mensen van eender welke afkomst, in de toekomst nog intenser zou worden beleefd.

De Goddelijke Liturgie werd gevierd door priestermonnik Macarius van het Klooster van Simonos Petras (Athosberg), omringd door de vaders Dominique en Ciprian en door diaken Barnabas Genbrugge. In zijn homilie moedigde vader Macarius de jongeren aan om apostelen van de vreugde en de opstanding van Christus te worden.

Het jeugdkoor, onder leiding van priester Antonios Tarlizos, nam actief deel aan de diensten en verleende een uitzonderlijk aura aan de gemeenschappelijke gebeden.

MIJN INDRUKKEN OVER HET JONGERENWEEKEND

Onlangs heb ik voor de derde keer geparticipeerd aan de jaarlijkse bijeenkomst der jonge orthodoxen van de Benelux-landen (J.O.B.) van 18-20 oktober.  Ook deze keer ben ik door deze ontmoeting bijzonder geraakt. ‘t Is echter niet zo eenvoudig om daar iets over neer te schrijven, en ‘k heb er een hele tijd over gedaan enkele van mijn persoonlijke indrukken weer te geven. Ik denk trouwens dat elke deelnemer op een  eigen wijze geraakt is geweest, door een of andere bijzondere ontmoeting, door een of ander spiritueel inzicht. Hoewel mijn persoonlijke indrukken wellicht subjectief zullen zijn, toch denk ik dat vele anderen zichzelf daarin zullen herkennen. ‘t Is de derde keer dat ik aan een dergelijke bijeenkomst heb kunnen participeren en ik stel vast dat ook dit weekend mij  weer ten diepste heeft geraakt. Er waren weerom van die onvergetelijke ontmoetingen en van die onvergetelijke gesprekken en discussies die bij mij nog altijd naklinken.

DSC_2275 kopie

Vandaag leven wij in een wereld waarin mensen volledig naast elkaar leven,waar ieder mens voor een ander een vreemde lijkt te zijn. Dat is zowat de algemene regel. …maar in onze bijeenkomsten van jonge orthodoxen heb ik ervaren dat het er helemaal anders aan toe gaat. De algemeen geldende regels tellen hier niet. Hier zijn wij geen vreemden voor elkaar, want hier kunnen wij elkaar ontmoeten en meteen erkennen in iets wat in ons allen leeft: ons gemeenschappelijk geloof in Jezus Christus!  Dàt is het wat ik vanaf het eerste moment  in deze ontmoeting heb ervaren. Welke onze taal, welke onze nationaliteit, welke afkomst ook moge zijn, door alle onze verschillen heen loopt er immers een sterke brug die ons ten diepste verbindt: want wij allen die hier zijn samen gekomen herkennen elkaar als orthodoxe christenen.

Het besef daarvan heb ik op het sterkste ervaren tijdens de viering van de Goddelijke Liturgie en eveneens tijdens de andere gemeenschappelijke gebedsdiensten. ‘t Is immers tijdens deze gebedstijden dat wij ons allen werkelijk ervaren als broeders en zusters, innig met elkaar verbonden in éénzelfde Traditie van geloof, van gebed, van liefde. Ook al behoren wij tot diverse culturen, ook al spreken wij niet dezelfde taal, ook al worden sommige delen van de Liturgie en de andere gebedsdiensten gezongen of gereciteerd in een taal die wij niet begrijpen: wij stellen allemaal vast dat dit tenslotte van geen belang is! Want het geheel van deze gebedsdiensten is sinds eeuwen onveranderlijk doorgegeven van generatie tot generatie, en de diverse vertalingen ervan bleven getrouw aan de oorspronkelijke Griekse verwoording. Zowel de Nederlandse, als de Franse, als de Roemeense, of de Slavische, of de Engelse vertalingen klonken ons vertrouwd in de oren! Nooit heb ik enige hinder ondervonden om van harte mee te leven bij deze gebedsdiensten in welke taal dan ook zij gevierd werden. Voor een buitenstaander kan dit wellicht een wat vreemde bedoening lijken, zulke samenkomst met zoveel mensen die niet eens elkaars taal kenden! Hier wordt niet eens van iedereen verwacht of veronderstelt dat hij of zij tweetalig of drietalig zou zijn. Toch hebben wij in deze bijeenkomst duidelijk bewezen dat onze onderlinge verschillen geen hinder meer zijn om elkaar te ontmoeten maar wel in tegendeel.DSC_2239 kopie

Tijdens dergelijke weekends van de orthodoxe jongeren is het juist tijdens de viering van de Goddelijke Liturgie dat ik de waarde van deze onderlinge verschillen ten diepste heb beseft. Juist in de diversiteit van onze orthodoxe jongerengemeenschap heb ik de dieper liggende eenheid ervan mogen ervaren. Hoe prachtig is dit toch! In onze orthodoxe thuislanden hebben wij wellicht nooit de rijkdom van deze diversiteit mogen beleven. Daar immers vieren wij doorgaans de Liturgie in de ene eigen taal van ons volk. Nu dank ik God van ganser harte dat Hij mij de kans heeft gegeven om een dergelijke openheid van geest te mogen ontdekken.

Dan is er nog iets anders dat ik niet kan nalaten  dankbaar te vermelden: de deugddoende aanwezigheid van het priesterteam!! Zij waren altijd zo bereidwillig om naar ons te luisteren, zij deden ons lachen met hun kleine leuke opmerkingen, zij straalden van vreugde. Daarom wil ik jullie allemaal van harte bedanken. Weet dat vele van ons in jullie aanwezigheid een echte steun hebben beleefd. Jullie goed humeur was voor ons werkelijk aanstekelijk.

Tenslotte wil ik een heel bijzondere dank richten aan Vader Makarios, hieromonnik van het monasterie van Simonos  Petra op de H.Berg Athos. Hij heeft ons tijdens dit weekend begeleid en bezield. En nu kijk ik uit naar het volgend weekend der jonge orthodoxen. En ik hoop stellig dat daar nog veel meer jonge orthodoxen zullen komen. Aan alle jongeren die dit lezen zeg ik dus.  “Tot volgend jaar”

 Marta Pytel (vertaling Vader Bart)

DSC_2176 kopie

Orthodox jeugd weekend 2019

Dit jaar was het de eerste maal dat ik deelnam aan het Orthodox jeugdweekend. Ik ben ontzettend blij met deze beslissing en ik raad het echt elke jongere aan om te doen. Ik wist niet zo goed wat ik ervan moest verwachten en heb het gewoon op mij af laten komen. Dit maakte het voor mij des te mooier en interessanter.

Ik vond het vooral leuk om jongeren te leren kennen van verschillende nationaliteiten, maar met één hetzelfde raakvlak: ons geloof. Bovendien heb ik dit weekend zoveel geleerd op zo korte tijd. De gegeven workshop met het vragen stellen heeft mij persoonlijk heel sterk geraakt. Ik ben er heel wat wijzer uit geworden. Ik ben daar alle Vaders zeer dankbaar voor. Het was bovendien een hele eer om te mogen luisteren naar Vader Makarios. Een moment om nooit te vergeten.  Volgend jaar, als God het Wil, zou ik zeker teruggaan.

Dank u wel aan alle Vaders.

Dimitra Chaniotakis

IMG_3641 kopie

Synantisi-tou-Oikoumenikou-Patriarxou-kai-tou-Rosou-Arxiepiskopou-stis-Bryxelles

Ontmoeting van de Oecumenische Patriarch Bartholomeos

met Aartsbisschop Simon van het Patriarchaat van Moskou

Zijne Alheiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeos ontmoette Zijne Excellentie Aartsbisschop Simon van het Patriarchaat van Moskou tijdens zijn verblijf in België. Eerst nam Aartsbisschop Simon deel aan het galadiner georganiseerd door het aartsbisdom van België ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum sinds de oprichting in het Hotel Steigenberger in Brussel.

Veel persoonlijkheden, zoals de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Pieter De Crem, een vertegenwoordiger van het Koninklijk Paleis, kardinaal Jozef De Kesel, de Apostolische Nuntius en andere Katholieke Bisschoppen, ambassadeurs en tal van gelovigen waren aanwezig op dit Gala. Op dinsdag 12 november 2019 ontmoette Aartsbisschop Simon zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeus een tweede maal in het kleine museum van het Orthodoxe Aartsbisdom van België, naast de kathedraal. Het was Aartsbisschop Simon zelf die deze audiëntie had gevraagd om zijn respect en genegenheid te uiten in de persoon van Patriarch Bartholomeos.

De bijeenkomst vond plaats in een zeer broederlijke en vreugdevolle sfeer, maar ook vol hoop. Mgr. Simon zei dat hij sinds zijn aankomst in België tot 1988 tot op heden steeds uitst ekende relaties heeft gehad met de Metropoliet van de Oecumenische Troon in België. Tijdens deze bijeenkomst werd de Oecumenische Patriarch vergezeld door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, terwijl Aartsbisschop Simon aartspriester Pavel Nedossekin aan zijn zijde had.
Na de bijeenkomst zongen alle deelnemers het troparion (apolytikion) van Pinksteren in het Grieks en Slavisch.

DSC_0996 kopie

Het klooster van de heilige Johannes de Doper in Tolleshunt Knights, nabij Essex in Groot Brittannië is het oudste orthodoxe klooster in het land. Het klooster werd gesticht in 1958 door de Oudere Vader Sofrony (Sakharov), het geestelijk kind van de heilige Silouan van de Athos die zelf door heel de orthodoxe wereld geëerd wordt. Vader Archimandriet Sofrony was abt van het klooster tot zijn overgang in 1993.

De taak van abt werd dan overgenomen door Archimandriet Kyrillos tot eerder dit jaar, toen hij een stap terugzette omwille van zijn door de leeftijd te zwak geworden gezondheid. Hij kon de Liturgie slechts één keer per jaar voorgaan en is nu de nieuwe abt aan het inleiden.

DSC_0994 kopieVolgens een goede vriend van Vader Peter en een gesprek van het klooster met “Ortho-Christian”, koos het klooster, dat zowel een mannelijke als een vrouwelijke gemeenschap telt, als nieuwe abt vader Peter (Vryzas).

Vader Peter is een relatieve jonge monnik en de nauwste leerling van Oudere Vader Zacharias (Zacharon), die zelf een dichte leerling was van Oudere Vader Sofrony.

De nieuwe abt is geboren in Griekenland in 1977. Hij trad in het klooster in 2002 toen hij 25 was, maar leefde toen al sinds 17 jaar in monastieke gehoorzaamheid.

Zijn werk over het mysterie van het ontvangen en doorgeven van Gods woord in de leringen van Vader Sofrony, werd onlangs als zijn eerste boek uitgegeven.

Kelly Vlahakis-Hanks, President & CEO of Earth Friendly Products; Ecumenical Patriarch Bartholomew I; and Mike Manatos, President of Manatos & Manatos (PRNewsfoto/Earth Friendly Products)

Zijne Al Heiligheid Oecumenisch Patriarch Bartolomeus I, ontving op vrijdag laatstleden de prijs voor uitzonderlijk leiderschap bij de bescherming van het milieu, zo maakt de Griekse verslaggever bekend.

De Oecumenische Patriarch ontving deze prestigieuze prijs voor zijn levenslange pleidooi en wereldwijde invloed voor de bescherming van het milieu. De prijs werd overhandigd aan de Oecumenische Patriarch op zijn hoofdkwartier in Istanbul, Turkije, door de president en CEO van “Wereldvriendelijke Producten”, Kelly Vlahakis-Hanks.

Wereld vriendelijke Producten, die ook ECOS, milieuvriendelijke reinigingsproducten maken, ontwierp de jaarlijkse ECOS & Milieuprijs om wereldleiders te bedanken die een sterke invloed hebben op de bescherming van ons milieu en de gezondheid van de aarde en haar bewoners.

Dit is het derde jaar dat de prijs uitgereikt werd. De vorige gingen naar de U.S. Senator voor Californië en de Presidentskandidaat voor de USA, Kamala Harris.

Earth Friendly Products

Earth Friendly Products

De prijs werd een eerste maal uitgereikt in 2017, bij de viering van het 50 jarig bestaan van Wereldvriendelijke Producten.

De Oecumenische Patriarch Bartolomeus speelde een grote rol als verdediger van het milieu, in zijn functie als leider van de Orthodoxe Christelijke Kerk. Hij benadrukte alom het belang van spirituele waarden bij het bepalen van ethiek en acties voor het milieu.

Zijn levenswerk voor het beschermen van het milieu bezorgde hem de tittel “Groene Patriarch”, werd op een munt weergegeven en formeel gemaakt door de Vicepresident van de Verenigde Staten en mede-ijveraar voor het milieu Al Gore.

In 2008 noemde Time Magazine de Oecumenische Patriarch een van de 100 meest invloedrijke mensen in de wereld voor “het benoemen van de strijd voor het milieu als een spirituele verantwoordelijkheid”.

 

huwelijk Slobodan - Hristina 20.07.2019 126 kopie

Eind mei kregen Marie-Christine en ik een uitnodiging van Slobodan en Hristina voor hun huwelijk in hun geboorteland Noord Macedonië. Zo’n uitnodiging van zo’n fantastische lieve mensen kun je toch niet afslaan. Gabriel en Sylwia waren uitgenodigd als peter (getuigen) van he bruidspaar, dus konden we met hen meevliegen. Vliegen is nu ook niet mijn favoriete hobby. Getuigen zijn ginder zeer belangrijk bij een huwelijk. Dit mochten we ook ervaren vorig jaar op het huwelijk van Gabriel en Sylwia.

huwelijk Slobodan - Hristina 20.07.2019 107Op de luchthaven van Skopje, de hoofdstad van Noord Macedonië, werden we opgewacht door de vader van Slobodan, en zeer vriendelijke en warme man. De ontvangst bleek een voorproefje te zijn van de rest van de dagen. Gelukkig voor ons woont de familie van Slobodan in België en konden we zo ook nog Nederlands spreken.
Op de weg tussen Skopje en Tetovo konden we zien in welk prachtig land we terecht gekomen waren, overal bergen en veel groen. Eenmaal in het hotel in Tetovo moesten Gabriel en Sylwia naar een vrijgezellenfeest, Gabriel bij de heren en Sylwia bij de dames.

De dag voor het huwelijk bezochten we met zijn vieren Skopje. Een zeer mooie, oude stad met prachtige Orthodoxe kerken ook een veel moskeeën.
De zaterdag werd het hoogtepunt van ons verblijf. Voor het huwelijk werden we reeds om 10u afgehaald aan het hotel. Door een prachtig landschap reden we naar het geboortedorp van Slobodan, een zeer mooi, rustig dorp. Zijn huis was helemaal versierd met linten, bloemen en strikken. Buiten speelden muzikanten traditionele muziek op 2 trompetten, een accordeon en een traditionele trom. Het ging het er luid aan toe; het ganse dorp moest toch horen dat er een huwelijk is. Ook de Macedonische vlaggen werden overal meegedragen. Iedereen werd ook nog uitgenodigd om binnen in huis te genieten van lekkere hapjes. In de kamer waar wij zaten waren zeer veel Macedonieërs die in Vlaanderen wonen.

Na de maaltijd reden we in een toeterende kolonne naar het huis van Hristina op zo’n 40 km van Slobodan zijn huis. Opnieuw waren de auto’s versierd met vlaggen, linten en strikken. Het geboortedorp van Hristina is ook zo’n lieflijk klein dorpje met achter haar huis een riviertje. Heerlijk zo’n rustig plattelandsdorp.
Ook hier hetzelfde senario als bij Slobodan. De muzikanten waren ook meegekomen om te spelen en te zingen zodat ook hier gans het dorp kan horen dat er een huwelijk is. De peters moeten de bruid uit haar kamer begeleiden en ze tot bij de bruidegom brengen. Ondertussen kunnen de gasten opnieuw genieten van lekkere hapjes. Opnieuw wordt er gedanst, gezongen en muziek gespeeld. Heerlijk om dat mee te maken. Het geluk straalde van Hristina en Slobodan hun gezicht.IMG_0506 kopie

En dan in kolonne naar Leshok. In de kerk behorend aan een Orthodox klooster zou de kerkelijke plechtigheid plaatsvinden. De kerk van Leshok, toegewijd aan de Heilige Athanasius en een deel van het dorp werden in 2001 door de Albanezen met granaten totaal vernietigd. Ondertussen is de kerk heel gerestaureerd. In de kerk is ook een mooie fresco van de HH Constantijn en Helena. Zo is de band met onze parochie nog groter.
De dienst werd voorgegaan door de parochiepriester van Slobodan. Daar waar de dienst bij Gabriel en Sylwia zeer gelijklopend is met hoe wij het hier bij ons vieren, zijn er in Macedonië toch een paar verschillen. Zo wordt een bruid en bruidegom tot 3 maal toe gevraagd of ze wel willen huwen waarop ze uiteraard antwoorden met ‘DA’ (Ja). Op het moment dat bruid en bruidegom elkaars hand nemen worden 3 doeken rond de handen gebonden. Ook hier een zeer mooie en ontroerende plechtigheid.

Daarna kon het feest beginnen. In kolonne , met uiteraard de vlaggen en veel getoeter reden we naar de zeer mooie zaal in Tetovo. Een prachtig versierde zaal met wederom tradionele muziek. Het feest werd geopend met een openingsdans van het pas gehuwde bruidspaar. Het live orkest met zangeres zong en speelde tradionele muziek en wij konden ondertussen traditionele dansen meedansen en/of heerlijk eten. Gabriel danste zelfs zo mooi en goed dat vrienden van het bruidspaar niet konden geloven dat hij geen Macedoniër was. Om 1u ’s nachts was het feest ten einde.

’s Anderdaags, de zondag, waren we opnieuw te gast bij de familie van Slobodan. Met hapjes en drankjes werd er verder gekeuveld over het mooie feest. De tante van Hristina had een speciale bruidstaart gebakken. Een cake versierd met massa’s slagroom. Niet zomaar versierd maar het was een echt kunstwerk, zo mooi !!! En lekker! Zo heb ik dat nog maar zelden gegeten. Toen alles op zijn einde liep heeft Slobodan nog eens zijn mooi dorp getoond.

We hebben een fantastische tijd beleefd bij zeer lieve, warme, gastvrije mensen. Ik benijd die mensen omdat ze zo fier zijn op hun vaderland en daar ook openlijk voor durven uitkomen. Tradities worden in ere gehouden, hun vlag gekoesterd. Op You tube zijn mooie filmpjes te zien met Macedonische muziek en volksdans.
Bedankt Hristina en Slobodan voor de uitnodiging en de fijne tijd die we bij jullie mochten doorbrengen. Heel veel geluk en voorspoed in jullie leven samen.
Patrick en Marie-Christine

(verslag) Patrick Dezillie, lector

DSC_0665 kopie

EEN THUIS WEG VAN HUIS

Iulita Osichenko –

student Europacollege Brugge

Een jaar geleden zat ik in mij kamer in Sofia en zocht ik op het internet naar een orthodoxe kerk in Brugge, waar ik voor een jaar zou gaan studeren. Vandaag zit ik terug in dezelfde kamer terwijl ik mij bedenk dat, hoewel mijn studiejaar voorbij is, de kerk in Brugge voor altijd als een thuis zal aanvoelen voor mij.

DSC_0351 kopieEen bleekgeel gebouw, bijna onopvallend in de Ezelstraat, in een rij met andere gebouwen. Enkel de gebrandschilderde ramen en het plakkaat op de deur onthullen dat het geen gewoon gebouw is; er staat te lezen – “Orthodoxe Kerk H. Konstantijn en Helena, Brugge.”

Ik ging er de eerste zondag na mijn aankomst naartoe. De kerk was mooi – de warme kleuren deden je thuis voelen, alles leek er vertrouwd – de rijen stoelen aan de zijkant van de kerk, de ikonen op de muren. De dienst was in het Nederlands, maar voor iemand die de woorden kent, was het niet moeilijk om te weten waar we ons tijdens de liturgie bevonden. Natuurlijk voelden sommige dingen anders aan, maar de essentie en de geest waren dezelfde.

Ik ging iedere zondag, leerde de mensen beter en beter kennen, bleef voor de koffie na de dienst, maar het beste overkwam mij in september, toen vader Bernard mij uitnodigde om mee te zingen in het koor. “Maar het is in het Nederlands !” – zei ik. “Ik spreek helemaal geen Nederlands !” Maar hij had gelijk dat dit er niet toe deed – natuurlijk struikelde ik heel vaak tijdens de eerste weken (of maanden), maar stilaan kropen het gevoel en de melodie van de taal naar binnen en voelde ik dat ik beter en beter werd in het ontcijferen van de lange woorden. Hoewel het dezelfde dienst en dezelfde gebeden zijn, klinken ze toch steeds anders in elke taal – een nieuwe laag van betekenis komt naar boven en het was boeiend om de van kinds af aan vertrouwde diensten in een nieuw licht te zien verschijnen. Maar nog meer vreugde gaf het om te zien hoe deze ene gemeenschappelijke taal alle mensen in de kerk kon verenigen, hoewel ze uit meer dan tien landen afkomstig waren – België, Nederland, Roemenië, Bulgarije, Polen, Griekenland, Georgië, Rusland, Moldavië, Syrië en nog meer. Om met Pasen “Christus is verrezen” in al deze talen te horen, was een ongelofelijk moment!

IMG_6788Ieder van mijn vrienden die mij kwamen bezoeken, vertelden mij nadien hoe gelukkig ze waren dat ze gekomen waren. Twee zeer goede vrienden van mij kwamen voor Pasen en ze zeiden dat het een mooie en vreugdevolle viering was en dat het hen toeliet om een glimp van de Orthodoxie op te vangen die hen diep raakte. Verschillende van mijn orthodoxe collega’s van het Europacollege die er ook waren met Pasen, waren zeer geraakt door het feit dat ze het paastroparion in hun eigen taal hoorden zingen – Roemeens, Georgisch… Ze zeiden : “We hadden dit nooit verwacht ! We waren zo gelukkig om hier een stukje van thuis te kunnen horen !” Een andere goede vriendin van mij die hier was, schreef in haar jaarboek dat de beste herinnering van het ganse jaar de “morgen in de Orthodoxe kerk” was. Het is ongelofelijk hoe elke persoon die deze kerk binnenstapte, haar met zulke warmte en voldoening herinnert ! Ik kan voor mezelf hetzelfde zeggen – ik was het gelukkigst iedere keer dat ik de kerk binnenstapte en het bracht mij bij mensen wiens vriendschap ik voor altijd zal koesteren.

Om een deel van deze gemeenschap te worden, om mensen te horen vragen “Wanneer vertrek je ? Kom je terug?” en zo gelukkig te zijn wetende dat ik de kans zal krijgen om ooit terug te keren ! Dit alles was het meest ongelofelijke geschenk van boven en ik heb te weinig woorden om God ervoor te danken. Voor de thuis die ik er vond, voor alle vriendschappen en steun, de lange gesprekken bij de koffie en thee, het zingen en het koor, en voor iedere dienst waar ik deel van uitmaakte – deze kerk maakte een zeer belangrijk deel uit van mijn jaar in Brugge, en ik hoop dat het hier niet eindigt ! Met liefde voor iedereen die ik ontmoette in deze wonderlijke parochie.

 Sofia, 17 juli 2019

NOG EEN GETUIGENIS

 

Tihomir Tsenkulowvski –

student Europacollege Brugge

 

Het was een vriendin van mij van het Europacollege – Iulita – ook een studente uit Bulgarije – die mij voor het eerst uitnodigde in de Orthodoxe kerk te Brugge. Ik was onder de indruk van de schoonheid van het interieur en het herinnerde mij in grote mate aan de verbazingwekkende antieke kerken in mijn thuisland. Wat meer is, het straalde dezelfde warmte en boeiende mystiek uit.

Na de liturgie gingen we allen naar boven voor een kleine bijeenkomst en ik was blij verrast door de gemeenschapsatmosfeer. Vader Bernard gaf ons een warm welkom en ik was blij om de mensen uit België, Roemenië, Georgië, Rusland en Griekenland die regelmatig naar de zondagsliturgie komen, te mogen ontmoeten en spreken. Er was een familiale sfeer. Ik bezocht de kerk verschillende keren gedurende mijn academisch jaar in het Europacollege.IMG_9422 kopie

In het begin van 2019 ontving ik het droevige nieuws van het overlijden van mijn dierbare grootmoeder Ivanka, toen mijn broer Petar mij bezocht, en we gingen de volgende dag allebei naar de kerk om wat troost en vrede te vinden. Het heeft voor mij altijd veel betekend om een kaars in de kerk aan te steken en een gebed op te zeggen – voor vrede in onze wereld, voor gezondheid en voorspoed, maar ook voor de zielen van onze geliefde, overleden verwanten. Het was voornamelijk mijn grootmoeder die mij als kind bij de hand naar de kerk in mijn thuisstad meenam en die mij in aanraking bracht met de schoonheid van het Orthodoxe, Christelijke geloof. Nu is het voor mij moeilijk te aanvaarden dat ze er niet langer is maar ze zal altijd bij mij in mijn hart zijn.

Dank u, vader Bernard, voor uw vriendelijkheid en om ons te verwelkomen in de Orthodoxe gemeenschap te Brugge. Ik kijk ernaar uit om u te bezoeken telkens ik in Brugge ben

Asten2

Op zaterdag 22 juni 2019 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België de Goddelijke Liturgie in het klooster van de Geboorte van de Moeder van God.

asten-mnimosinoDe viering vond plaats in het onlangs gerenoveerde heiligdom en werd afgesloten met de gedachtenisdienst voor het derde jaar van de ontslaping in de Heer van wijlen de oprichtster en abdis van het klooster, moeder Maria. Moeder Maria van eeuwige gedachtenis was van Nederlandse afkomst. Zij omarmde de Orthodoxie, en wijdde zich toe aan God via het monachisme, in deze traditie gevormd door haar verblijf in diverse kloosters in Griekenland, om daarna terug te keren naar haar vaderland en er dit klooster, gewijd aan de Moeder van God, te stichten. Het is een ware spirituele oase, niet alleen voor Nederland, maar voor heel Centraal-Europa.Asten2

Metropoliet Athenagoras verwees in zijn homilie naar de grote persoonlijkheid van Moeder Maria: haar openheid van geest, oprechtheid van haar geloof, haar enthousiasme om het kloosterleven en het geestelijk leven van de Orthodoxen van Centraal-Europa verder te ontwikkelen en haar toewijding aan de Heer en de Moeder van God, aan wie zij haar klooster heeft gewijd.

De grondige renovatie van het heiligdom van het klooster was een droom en een oude wens van de overleden oprichtster. Dit werk rust nu op de schouders van de huidige overste Moeder Ioanna en haar kleine gemeenschap, ondersteund door de zegen van de plaatselijke Metropoliet, en bijdragen van verscheidene parochies in de Benelux en vrienden van het klooster in heel Midden-Europa.

Na de Goddelijke Liturgie volgde het trisagion op het graf van Moeder Maria en een kleine receptie voor haar nagedachtenis.

DSC_0002 kopie

Op 22 juli 2019 werd in onze kerk van de Heiligen Konstantijn en Helena te Brugge en in de schoot van onze parochie het heilig sacrament van het Huwelijk toegediend aan Franky en Aurora. Het sacrament dat gecelebreerd werd door Vader Bernard Peckstadt, rector van de parochie in de schoot van onze parochie te Brugge.

DSC_0003 kopieWij feliciteren de jonggehuwden van harte. Moge de Heilige Geest op hen neerkomen, hen in hun liefde sterken en hen in vrede en geluk doen opgaan in hun gezin.

“Heer, bewaar uw dienaar Franky en uw dienares Aurora, die Gij met elkaar verbonden hebt, in vrede en eendracht. Doe hen opgroeien als de ceder van de Libanon. Laat hen zijn een overvloedige wijnstok.” De huwelijksgetuigen waren Dary Depetter en Maria-Magdalena Traistaru.

God schenke Franky en Aurora nog vele vreugdevolle en gezegende jaren!

NOG VELE JAREN! LA MULTI ANI!

20190717_140144 kopie 2

KAP-kamp op bezoek in de Orthodoxe parochie te Brugge en de oecumenische kapel

Op woensdag 17 juli ontving de Protestantse Kerk Brugge de jongeren van het KAP-Kamp. Het KAP-kamp is een zomerkamp dat uitgaat van de Verenigde Protestantse Kerk in België, waarbij jongeren uit België (zowel Vlaanderen als Wallonië), Duitsland, Rwanda en Zuid-Afrika elkaar ontmoeten. Op 17 juli waren ze op uitstap in Brugge. In de voormiddag leerden ze bij over het protestantisme in Brugge en de geschiedenis van de Brugse protestantse gemeente.

20190717_140144 kopie 2Na een heerlijke maaltijd in ’t Keerske en een historische wandeling, togen ze naar de orthodoxe parochie. Een interessant contrast: van iconoclasme naar de wereld van de orthodoxie, met haar rijkdom aan iconen en fresco’s. Voor de jongeren ging een nieuwe wereld open, want van goddelijke liturgie hadden de meesten nog nooit gehoord. Stefaan hield een mooi betoog (in het Engels!) over iconen als deuropeningen naar het mysterie van God. Ook vertelde hij over een spiritualiteit van de Drie-Eenheid, en de heilige act van het schilderen.

De bezichtiging eindigde in de oecumenische kapel, waar Stefaan en Jannica de jongeren vertelden over het werk van de oecumenische studiegroep in Brugge.

Uiteraard bekeken ze ook de prachtige tuin. Een waar paradijsje. De protestantse gemeente is Stefaan en vader Bernard zeer dankbaar. Dankzij deze samenwerking, hebben de jongeren iets meegekregen van oecumenisch Brugge, en de vriendschap die vandaag steeds meer begint te groeien tussen katholieke, protestantse en orthodoxe christenen.

 Verslag Ds. Jannica de Prenter

65318857_10217680300733416_4675274362159366144_n

“De overdracht van de relieken van de heilige Petrus

van Rome aan Constantinopel is een profetisch teken”

Exclusief interview met Aartsbisschop Job

Was het gebaar van de Paus om een deel van de relieken van de heilige Petrus over te dragen aan de Oecumenische Patriarch vooraf aangekondigd, of was het een verrassing voor u en de delegatie die met u naar het Vaticaan ging?

Het was een verrassing voor ons allen en ook voor Vaticaan zelf … misschien ook wel voor de Paus zelf? Op het feest van de heilige apostelen Petrus en Paulus, 29 juni laatstleden, na de mis in de basiliek, waar de Paus voorging, daalde ik met Paus Franciscus af naar de graftombe van de Heilige Petrus om met hem daar te bidden zoals gebruikelijk was, en hij fluisterde mij toe, wacht hierna op mij, ik heb een geschenk voor u voor de Kerk van Constantinopel. Iets waar ik vorige nacht op dacht tijdens mijn gebeden.

EXCLUSIVE-Interview-with-Archbishop-Job-The-transfer-of-the-relics-of-St.-Peter-from-Rome-to-Constantinople-is-a-prophetic-sign.-Copy

Aartsbisschop Job

Ik wist niet wat hij in gedachten had. Ik was verrast want wij hadden elkaar al geschenken overhandigd tijdens zijn privé audiëntie met onze delegatie. Enkele minuten later bracht hij me naar het Pontificale Paleis, naar de kapel van de Paus. Ik dacht dat hij mij die wou tonen, of er even wilde halt houden om te bidden, maar op dat moment vertelde hij mij dat deze kapel de relieken van de heilige Petrus herbergde destijds vanuit de basiliek naar hier gebracht door Paus Paulus VI. Wij vereerden ze samen en toen zei hij: “Ik leef hier niet, ik gebruik de kapel niet. Wij hebben de relieken van de heilige Petrus onder de basiliek. Tijdens mijn gebeden vorige nacht, dacht bij mezelf: deze relieken hier zouden beter in Constantinopel bewaard worden. Neem ze mee. Geef ze aan mijn broeder Bartolomeus. Dit is geen geschenk van mij, maar van God.

Wat voelde u toen u de beslissing van de Paus vernam om deze relieken over te dragen?

Ik kon het niet geloven! Ik was zo geroerd dat ik niet wist wat te zeggen of te doen. De Paus had mij het hele bronzen reliekschrijn gegeven dat door Paus Paulus VI aangevraagd was, met daarin negen fragmenten. Ik herinner mij gelezen te hebben dat dit een uiterst kostbaar geschenk was aangezien deze de enige fragmenten waren die bewaard bleven buiten de graftombe van de heilige Petrus van alle relieken die ontdekt werden in de jaren 50 tijdens archeologische opgravingen onder de basiliek onder leiding van Margaretha Guardacci in een smalle ruimte nabij een muur met een Griekse tekst: “Petros eni”(Petrus is hier). Wetenschappelijk onderzoek bevestigde dat het hier om de overblijfselen ging van een man die leefde in het begin van de eerste eeuw, met een stevig lichaamsbouw en die stierf op hoge leeftijd.

Bij het skelet werden ook overblijfselen gevonden van purperen textiel met goud. Dit unieke reliekschrijn was het enige dat ooit aan het publiek getoond werd in Rome bij heel bijzondere gelegenheden zoals in 2013, bij de sluiting van het jaar van het geloof. De rest van de relieken werden enkel aangetroffen in de smalle ruimte waar ze voor eeuwen begraven waren en niet vereerd konden worden. Eens terug in het Heilige Margareta Huis, waar onze delegatie gehuisvest was, met de relikwie in mijn handen, tot verbazing van allen, moesten in allerijl regelingen treffen om ze naar Constantinopel over te brengen. Maar voor de rest van de dag, voelde ik mij in de zevende hemel. Ik kon niet geloven wat er gebeurd was!

Voor de orthodoxen maken relieken een integraal deel uit van het liturgische leven: kunt u het belang beschrijven van deze specifieke relieken vanuit het standpunt van een Oosterse Christen?

 Wij, Orthodoxen, vereren heilige relieken net zoals wij het kruis en de heilige iconen vereren. Heilige relieken waren in de Orthodoxie altijd een reisdoel voor pelgrims. Volgens het Orthodox geloof, is de goddelijke genade die de heiligen gezegend heeft aanwezig in de heilige relieken, en daarom, vereren wij ze met vroomheid en eerbied en bidden wij tot de heiligen voor hun relieken. De heiligen zijn dragers van de goddelijke genade.65318857_10217680300733416_4675274362159366144_n

Fragmenten van relieken van heilige martelaren worden altijd geplaatst onder de altaartafel bij de inzegening van een nieuwe kerk omdat de heilige martelaren beschouwd worden als getuigen van Christus. Relieken van de heiligen worden vereerd op hun feestdag. In de kloosters van de Heilige Berg, worden heilige relieken elke avond tijdens de Completen tentoongesteld om vereerd te worden. De eer die wij de heilige relieken betonen bij hun verering gat van de relieken over naar de heilige. Nu kunnen de relieken van de heilige Petrus vereerd worden in de Patriarchale Kerk (van de heilige Gregorios)  in het Oecumenisch Patriarchaat in Constantinopel!

Er is heel wat te doen geweest om dit historisch gebaar van Paus Franciscus, incluis vergelijkingen met de overhandiging van relieken van de heilige Johannes Chrysostomos en Gregorius de Theoloog van Rome aan Constantinopel.  Kunt u dit recente nieuws in een bredere historische context plaatsen?

Na het Tweede Vaticaanse Concilie van de Rooms Katholieke Kerk en de opheffing in 1965 van de anathemas (ἀνάθημα) van 1054, werden vele relieken, die gestolen werden in het Oosten door de Kruisvaarders, vooral in 1204, door de Rooms Katholieke Kerk teruggeven aan hun oorspronkelijke plaats als een gebaar van liefde en een teken van berouw. Maar in het geval van de heilige relieken van de heilige Petrus, die dit jaar (29 juni) aan de Kerk van Constantinopel werden gegeven, ging het niet om eerder gestolen relieken die werden teruggeven maar om een geschenk van relieken.

De relieken van de heilige Petrus werden al in Rome bewaard sinds de eerste eeuw, in een graf in de oude necropolis nabij het Circus Gauis, waar de heilige Petrus gekruisigd werd. Keizer Constantijn bouwde de eerste basiliek erbovenop rond het jaar 324. Deze werd sindsdien verschillende malen heropgebouwd. Daarom was Rome altijd een pelgrimsbestemming. Onbereikbaar sinds de negende eeuw, werden de heilige relieken van St. Petrus herontdekt in de jaren 1950 tijdens archeologische opgravingen, zoals ik al zei. En nu, voor het eerst in de geschiedenis, verlieten fragmenten van de heilige relieken van St. Petrus Rome om aan de Kerk van Constantinopel te schenken!

In haar officiële documenten zegt het Heilige en Grote Concilie het volgende:

De verantwoordelijkheid van de Orthodoxe Kerk voor haar eenheid en ook haar oecumenische missie werden benadrukt door de Oecumenische Concilies. Deze beklemtonen vooral de onlosmakelijke band tussen ware geloof en sacramentele communie.

Hoe moet men de transfer van de relieken van de heilige Petrus in een oecumenische context zien, vooral de symboliek van het gebeuren tegenover de impact ervan op eenheid “tussen waar geloof en sacramentele communie”?

Sinds de opheffing in 1965 van de anathemas (kerkelijke ban) uit 1054, bevinden zich de Kerk van Rome en de Kerk van Constantinopel niet meer in een totaal schisma maar blijft er momenteel nog wel een scheiding van communie. Om de communie te herstellen tussen beide Kerken werd er in 1980 een gezamenlijke commissie opgesteld voor de Theologische Dialoog tussen beide Kerken om tot een “dialoog van de waarheid” te komen. Deze commissie onderzoekt de doctrinaire en canonieke problemen die moeten opgelost worden. Dit is een lang en precies werk, nodig voor het herstel van communie tussen beide Kerken.

De overdracht van de relieken van de heilige Petrus van Rome naar Constantinopel is een profetisch gebaar dat ons allen moed geeft “een geschenk van God” zoals Paus Franciscus het zo mooi stelde. Daarom kunnen we spreken van “oecumenische heiligen”. In het verleden koppelde de Rooms Katholieke Kerk vaak haar primaatschap aan de aanwezigheid in Rome van de heilige Petrus, het hoofd van de Apostelen. Door overgebracht te worden naar de Kerk van Constantinopel, worden zijn relieken samengebracht bij die van de heilige Apostel Andreas, zijn oudere broer en stichter van de Kerk van Constantinopel. De relieken van de twee broers die nu verenigd zijn in Constantinopel is een profetisch teken voor d eenheid van de twee zuster Kerken. Wij geloven dan ook, Katholieken en Orthodoxen, dat de Heilige Apostelen bemiddelen bij onze Heer en Redder Jezus Christus voor de eenheid van de gescheiden Christenen!

Nikodemos

(Vertaling Wim Charlet)

 

elpidoforos-of-america1-thumb-large-thumb-large

De nieuwe leider van het Orthodoxe Aartsbisdom van Amerika, Elpidophoros, zal worden belast met het behandelen van een hele reeks existentiële kwesties die de Orthodoxe Amerikaanse gemeenschap de afgelopen decennia hebben getest. Deze variëren van de mate waarin de Kerk betrokken is bij de seculiere activiteiten van de gemeenschap of de netelige kwestie van de taal, tot de samenwerking met andere orthodoxe gemeenschappen in Amerika, voornamelijk met betrekking tot de mate waarin zij dezelfde boodschap en de reikwijdte van het Grieks zullen projecteren en de rol van de Orthodoxe Kerk.

elpidoforos-of-america1-thumb-large-thumb-large

Aartsbisschop Elpidoforos van Amerika

De 52-jarige aartsbisschop moet de problemen zorgvuldig in de gaten houden, het milieu beoordelen en beslissen wie en wat hij moet veranderen. De keuzes die hij maakt – hopelijk met respect voor het verleden, maar ook met het oog op de toekomst – kunnen een nieuwe start geven. Zijn relatieve jeugd staat hem toe om een langetermijnplan voor het aartsbisdom van Amerika te ontwerpen en te implementeren, maar ook voor de Grieks-Amerikaanse gemeenschap in het algemeen, omdat – in voor- en tegenspoed – de rol van de Kerk in de aangelegenheden van de diaspora niet wordt beperkt tot de gelovigen, maar zich uitstrekt tot zaken van de hele gemeenschap, waarvan het één pijler is. De nieuwe aartsbisschop zal een verenigende rol krijgen, rivaliteit tussen individuen en groepen beperken en wonden helpen genezen die de gemeenschap hebben geschaad.

Van hun kant moeten de seculiere leiders van de diaspora de aartsbisschop hun volledige steun geven, zodat er echt een nieuw begin kan zijn dat de capaciteiten en verbindingen van sommige oudere leden zal respecteren en in sommige gevallen zal gebruiken, maar vooral zal streven om de instelling met nieuwe impulsen te injecteren, zodat deze representatiever is en uiteindelijk effectief.

Het feit dat de nieuwe aartsbisschop niet uit de Grieks-Amerikaanse gemeenschap komt, kan daartoe helpen, omdat hij wordt beschermd tegen onderlinge beïnvloeding. De voormalige abt van het Klooster van de Heilige Drie-eenheid in Chalki wordt beschouwd als een van de meest actieve geestelijken van de Kerk, heeft een vooraanstaande academische carrière, spreekt vijf talen en heeft een veelheid aan initiatieven geleid, zowel lokaal als internationaal. Hij heeft ook het bijkomend voordeel van een hechte band van vertrouwen met Oecumenische Patriarch Bartholomeos.

De vooruitzichten voor de ambtstermijn van Elpidophoros lijken positief, toch is de taak niet gemakkelijk. Zijn succes zal een succes worden voor de gehele Orthodoxe gemeenschap in Amerika, het krachtigste segment van de Griekse diaspora.

 

 

Metropolitan-Nikitas-Elected-Archbishop-of-Thyateira-and-Great-Britain-Copy

Interview met aartsbisschop Nikitas:

“De enige echte hoop en oplossing is Christus.”

 

Hoe voelde u zich toen u werd geïnformeerd dat de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat u tot de volgende aartsbisschop van Thyateira en Groot-Brittannië heeft gekozen?

Ik werd midden in de nacht opgebeld en kreeg te horen dat ik werd gekozen tot aartsbisschop van Thyateira en Groot-Brittannië. Eerst dacht ik dat ik aan het dromen was. Terwijl de realiteit begon door te dringen, belde ik mijn broer en deed ik langzaam een ​​paar andere telefoontjes. Nadat ik van de eerste schok was bekkomen, belde ik de Kerkvaders van de Heilige Athos berg en vroeg om hun gebeden. Ik vroeg één van hen om naar de icoon van de “Axion Estin” te gaan en de Theotokos te vragen mijn stappen op het pad van waarheid en liefde te leiden.

Terwijl ik zat te denken, begon ik de enorme taak te begrijpen die mij werd aangeboden. Ik dacht aan mijn onwaardigheid en vroeg me af hoe ik moest beginnen. Natuurlijk was ik ook ontroerd door het feit dat ik werd geselecteerd door de Oecumenische Patriarch voor deze grote eer. Het is inderdaad een grote eer maar brengt ook grote uitdagingen met zich mee.

Welke zijn uw belangrijkste prioriteiten en aandachtspunten die u van plan bent om te volgen na uw troonsbestijging?

Ik denk dat de hoogste prioriteit onderwijs is, op veel niveaus. Ten eerste moeten we de geestelijkheid helpen en hen beter voorbereiden op het dienen van de mensen. We moeten hen de juiste middelen bieden om te voldoen aan de groeiende en dringende behoeften van de gemeenschap. We staan ​​tegenwoordig voor zoveel nieuwe en zich ontwikkelende problemen – we moeten in staat zijn om daarop te reageren en een orthodox antwoord te bieden – een antwoord gebaseerd op de traditie van ons geloof.

We moeten ook onze mensen opleiden, zodat ze weten wat we echt geloven. Te vaak denken mensen dat ze weten wat we geloven, maar ze hebben geen duidelijk begrip van onze doctrines. Ik heb al met de geestelijkheid gesproken over het beginnen met een programma van ‘volwasseneneducatie’. Via de bestaande scholen voor de kinderen (zowel de Catechetische en Griekstalige scholen), kunnen we ook de waarheden delen die aan ons zijn toevertrouwd. We moeten kijken om het opleidingsniveau van onze gemeenschap te verhogen, zodat zij begrijpen wie zij zijn als orthodoxe christenen.

Ik geloof ook dat het nodig is, zo niet noodzakelijk, is om het grote publiek te informeren over de Orthodoxe Kerk. Veel mensen hebben van ons gehoord, maar zij weten niets over ons. We moeten de deuren openen en delen wat we hebben.

U hebt eerder in Azië en in de Verenigde Staten gediend; hoe hebben die ervaringen u voorbereid op het dienen van de noden van de Orthodoxe gelovigen in Europa?

Metropolitan-Nikitas-Elected-Archbishop-of-Thyateira-and-Great-Britain-CopyAzië was voor mij een heel speciale gelegenheid, omdat ik als zendeling predikant kon dienen. Dit was een duidelijke herinnering aan mij dat de Kerk altijd een missionaire visie moet hebben. Te vaak zitten we in onze comfortzone van onze gemeenschappen en parochies en komen we niet in contact met de zendingskerk of onthouden we ons er van. Soms moet iemand een nieuwe en andere ‘taal’ ontwikkelen om het geloof te communiceren. Het moet op een manier worden gedaan dat mensen de waarheden ervan begrijpen en accepteren. De ervaring om in Azië te zijn, samen met wat ik in de Verenigde Staten (als predikant en opvoeder) heb geleefd, heeft me de wereld en het leven op een andere manier laten zien. Wanneer je buiten je eigen “comfortzone” leeft, leer je veel dingen, vooral respect voor de ander en zijn / haar levenswijze en levenspatronen. Zoals sommigen weten, heb ik een goed oor voor taal en kan ik in verschillende talen dienen. Dit was een geweldige bron voor mij door de jaren heen, niet alleen in Azië, maar ook in de Verenigde Staten. Soms maakt dit het creëren van een gevoel van verbondenheid mogelijk en trekken mensen dichter bij ons, de Kerk is tenslotte onze familie. De maatschappij ervaart vele veranderingen en uitdagingen, sommigen zouden ingrijpende veranderingen zeggen; wat zie je als de rol van een Orthodoxe hiërarch in de eenentwintigste eeuw? De samenleving is inderdaad aan het veranderen en de Kerk moet een leidende rol spelen in het helpen genezen van de maatschappij. Het is noodzakelijk dat ik, als een hiërarch en vertegenwoordiger van Christus, het belang van de familie en gemeenschap benadruk. Ik denk dat jongeren en de maatschappij zich in het algemeen concentreren op individualisme – ik, de mijne en het zelf. De Kerk is een gemeenschap en we moeten de mensen daaraan herinneren. En dat er een plaats is voor iedereen in de Kerk, want het is in de Kerk dat we genezen, herstellen en geheiligd worden. De Kerk moet het anker zijn in de stormen des levens. Ik geloof dat mijn tijd in Berkeley en mijn gesprekken met de jongeren daar me hebben voorbereid op de uitdagingen die voor mij liggen. Onze jongeren zoeken, net als anderen, naar antwoorden op hun vragen en problemen. Sommigen willen hoop, terwijl anderen troost nodig hebben. Het is door liefhebbende en geruststellende woorden dat we mensen kunnen begeleiden en langzaam het pad kunnen veranderen dat de wereld neemt. Ik zeg vaak – kijk naar onze politieke leiders – ze beloven allemaal ons antwoorden en oplossingen voor alle problemen van het leven. En toch worden hun beloftes nooit realiteit. De enige echte hoop en oplossing is Christus. Als we volgens Zijn woord leven, zouden veel van de problemen verdwijnen. Mijn rol is om te proberen volgens deze boodschap te leven.

Samen met uw verkiezing hebben de recente intronisaties van de Aartsbisschoppen Elpidophoros (Verenigde Staten) en Makarios (Australië) nieuw leven ingeblazen in de Kerk en met name in het oecumenisch patriarchaat. Hoe ziet u deze hiërarchische veranderingen in de evolutie van de Kerk, in de intra-orthodoxe relaties van de Phanar in de toekomst?

Het is interessant om op te merken dat de drie verkiezingen voor Engels sprekende eparchies waren. Hoewel we elk onze eigen uitdagingen hebben, delen we veel dingen met elkaar, vooral over kwesties rond de jongere generaties, het gebruik van taal, vertalingen en nog veel meer. Hopelijk kunnen we hun behoeften aanpassen in een taal die ze begrijpen. Hiermee bedoel ik niet Engels, ik bedoel dat we de instrumenten van taal moeten gebruiken – uitdrukkingen, idiomatische uitdrukkingen, communicatiemiddelen, sociale media en nog veel meer waar ze dagelijks mee omgaan en gebruiken.

Ik kom uit een land waar we bekend zijn met intra-orthodoxe relaties, oecumenische activiteiten, zelfs interreligieuze dialoog en ik geloof dat mijn bekendheid met deze in mijn nieuwe bediening als een grote hulpbron voor mij zal dienen. Ik kan mijn ervaring en deze middelen gebruiken om andere orthodoxe christenen en mensen van andere tradities te omarmen en met hen samen te werken. Het Verenigd Koninkrijk is een samenleving van verschillende volkeren, identiteiten en tradities – ze moeten over ons leren en we moeten er meer over leren. Ik heb namens het Oecumenisch Patriarchaat enkele dingen gedaan, vooral op het gebied van mensenhandel en moderne slavernij, met de Anglicaanse Kerk en de aartsbisschop van Canterbury. Dit is een overtreffen van onze kant en een teken dat we iets te bieden hebben in deze bediening. We hebben een partnerschap opgezet en opgebouwd – we zijn allemaal van plan om meer te bouwen.

Ik geloof dat het Oecumenisch Patriarchaat ons heeft gekozen (de nieuwe aartsbisschoppen), in de hoop dat we onze bedieningen kunnen uitbreiden en een boodschap van hoop kunnen brengen aan de wereld. Wij zijn de stem van de Phanar buiten Turkije.

Nikodemos

“De orthodoxe wereld”

 

f88bdd8e-c4a7-4b68-af84-29f4504e4d32

f88bdd8e-c4a7-4b68-af84-29f4504e4d32In het schooljaar 2018 studeerde Ioana Zasheva uit Bulgarije met een Erasmus project bijna een half jaar aan de Hogeschool Vives in Brugge. Tijdens haar studieperiode vond ze ook onze orthodoxe parochie te Brugge en sinds dien kwam ze voor bijna al liturgische diensten naar onze kerk. Zo smeedde ze ook vriendschapsbanden met leden uit onze parochie, waaronder Diana. Eind januari kwam ze ons nog eens een bezoek brengen, samen met haar vriend George.

En enkele weken later ontvingen wij het goede nieuws dat George haar te huwelijk had gevraagd. Zo werden Vader Bernard en Catherine, Diana en Melania ook uitgenodigd voor haar huwelijk in Montana Bulgarije.  Diana en Melania gingen op deze uitnodiging in en vertegenwoordigden daar onze parochie.

Op 7 juli 2019 werd het huwelijk toegediend aan Ioana en George in de kerk van de Heilige Geest te Montana (Bulgarije).Het sacrament dat gecelebreerd werd door Z.E. Metropoliet Danil van Vidin in concelebratie met de priesters Dimitar, Samuil en Evgeni. Wij feliciteren de jonggehuwden van harte. God schenke Ioana en George nog vele vreugdevolle en gezegende jaren! MNOGA LJETTA

e77d179b-0826-4b26-bfbc-e133f274b257

Donderdag 9 mei overleed archimandriet Emilianos, de vorige abt van het klooster van Simonos Petras, spirituele vader van vele monniken, kloosterzusters en leken, in het klooster van de Aankondiging te Ormylia (Chalkidiki), op de leeftijd van 85 jaar, na een lange ziekte.

e77d179b-0826-4b26-bfbc-e133f274b257Archimandriet Emilianos, in de wereld Alexander Vafeidis, die abt was van het klosster Simonos Petras op de Heilige Berg van 1973 tot 2000, werd geboren in Nikaia, nabij Piraeus, in 1934 als kind van vrome ouders en voorouders uit Klein Azië. Hij studeerde rechten aan de universiteit van Athene gedurende twee jaar om dan over te schakelen naar theologie in dezelfde universiteit. Tijdens zijn studentenjaren organiseerde hij, met vrienden die dezelfde interesse deelden, catecheselessen, schreef hij homelies en andere werken waarbij zijn spirituele gaven en zijn organisatietalent tot uiting kwamen. Op het einde van zijn studies wijdde hij zich, zoals toen de gewoonte was, aan externe opdrachten.

Hij besloot echter toch dat het wenselijk was zich hiertoe voor te bereiden in een klooster en dit onder de leiding van de metropoliet van Trikkaet Stagi Denis. Vader Aimilianos kwam in Trikala in 1960. De metropoliet Denis gaf hem de tonsuur van monnik en de naam Emilianos. Hij werd ingeschreven als monnik van het klooster Heilige Bessarion te Doussiko. Op de elfde van dezelfde maand werd hij diaken gewijd in de kerk van de Heilige Paraskevas van Trikala en werd vervolgens op zending gezonden naar verschillende kloosters van de Meteorieten, die te lijden hadden onder een gebrek aan monniken.

In 1961 werd vader Emilianos priester gewijd in het klooster van Vytouma te Trikala, op de dag van de Ontslaping van de Moeder Gods. Na zijn priesterwijding verbleef hij in het klooster van de heilige Bessarion. Eind 1961 werd hij uit Doussiko teruggeroepen door metropoliet Denis die hem aanstelde als abt van de “Grote Meteoor”, het klooster van de Transfiguratie. Abt Emilianos verzamelde rond zich in de loop der jaren een dynamische gemeenschap van jonge monniken. Na het overlijden van metropoliet Denis in 1970 werd het duidelijk dat de toeloop van toeristen op de Meteoren er best gezocht werd naar een meer geschikte plaats voor het kloosterleven.

316916.bTegelijkertijd vroeg het klooster van Simonos Petras, dat kampte met een tekort aan monniken, om zich met deze jonge gemeenschap daar te komen vestigen. En zo kwam de kloostergemeenschap van de Transfiguratie uit de Meteoren aan in Simonos Petras. En omdat de abt van dit klooster, vader Charalampos, overleden was koos de gemeenschap vader Emilianos als abt op 25 november 1973. Hij werd plechtig aangesteld op 17 december door de Heilige Gemeenschap.

Vader Emilianos was gedurende meer dan 20 jaar de spirituele gids van de gemeenschap van Simonos Petras en het klooster van de Aankondiging van de zusters te Ormylia in Chalkidiki.

Hij nam ook de gemeenschap van vader Placide Deseille (+2018) uit Frankrijk met zijn Metochia (drie onderafdelingen) onder zijn vleugels. In 1995 moest hij omwille van ziekte de leiding van het klooster opgeven.

In 2000 gaf hij de fakkel door aan vader Elisée. Om dezelfde reden, moest hij zijn zozeer beminde Heilige Berg verlaten. Hij was langdurig ziek en werd verzorgd in het klooster van Ormylia. Hij liet ons heel wat homelies achter, waarvan een deel vertaald werden in het Frans en uitgegeven door het klooster van Solan. De begrafenisdienst werd gehouden op vrijdag 10 mei in het klooster van de Blijde Boodschap te Ormylia.

Eeuwige gedachtenis!

Jivko Panev

(Vertaling Wim Charlet)

48145220106_552e0dacfb_b

Het redactiecomité van de Officiële Theologische Dialoog tussen de Orthodoxe Kerk en de Anglicaanse gemeenschap kwam bijeen in Canterbury.

48145220106_552e0dacfb_bDe vergaderingen van het redactiecomité van de Officiële Theologische Dialoog tussen de Orthodoxe Kerk en de Anglicaanse Gemeenscha vond plaats in de Kathedraal van Christus van Canterbury, in het zuidoosten van Engeland, op donderdag 27 en vrijdag 28 juni, 2019.
De vertegenwoordiging van de Orthodoxe Kerk was samengesteld uit Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, orthodoxe medevoorzitter, vergezeld door aartsdiaken Philadelphos Kafalis, aartspriester Dr. Christos Christakis, orthodoxe co-secretaris van de raad, en de heer Miltiadis Konstantinou, professor aan de faculteit theologie van de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki. De Zeer Eerwaarde Dr. Richard Clarke, Aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk van Ierland en Anglicaanse medevoorzitter van de Dialoog, de Zeer Eerwaarde Bisschop Graham Usher, kanunniken Dr. Alison Joyce en Philip Hobson en Eerwaarde Neil Vigers vertegenwoordigden de Anglicaanse Gemeenschap.

Het belangrijkste thema van deze bijeenkomst was de voorbereiding van de volgende plenaire vergadering van de officiële Theologische Dialoog tussen de Orthodoxe Kerk en de Anglicaanse Gemeenschap, die wordt gehouden in Engeland in oktober aanstaande.
48145220411_74a3b9018d_bHet comité boog zich over de onderwerpen euthanasie, levenseinde en het ecologische probleem. Deze staan op de agenda van de plenaire vergadering met de bedoeling de teksten te onderzoeken, te corrigeren en te komen tot een definitieve overeenkomst en een gemeenschappelijke aanpak.

Als deel van de werkzaamheden van het redactiecomité, werden de leden van de twee vertegenwoordigingen op 28 juni ‘s middags ontvangen door Zijne Genade de Aartsbisschop van Canterbury en Primaat van Engeland Dr Justin Welby Portal, die zowel de orthodoxen als de Anglicanen welkom heette in zijn historische zetel en hen feliciteerde met de ontwikkeling van de dialoog.

Hij nodigde hen uit voor een officiële lunch in zijn woning en wenste hen veel succes met het werk van de plenaire vergadering.

Voor meer informatie over ons Aartsbisdom kan u vinden
op de WEBSITE van ons Aartsbisdom : http://www.orthodoxia.be

DSC_1086
Unknown-3

Aartspriester Ignace Peckstadt: Eeuwige gedachtenis.

Op zondag 12 mei 2019, Zondag van de Myrondragende Vrouwen, had de na de Goddelijke Liturgie de nagedachtenis plaats van Aartspriester Ignace Peckstadt (1926-2016). Het was inderdaad op 7 mei 2016 dat Vader Ignace in de Heer ontslapen is.

De Liturgie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, die omringd was van Archimandriet Ioakim Archontos, Protopresbyter van de Oecumenische Troon Dominique Verbeke, de Aartspriesters Bernard Peckstadt, Paolo Perletti en Konstantinos Kenanidis; Aartsdiaken Philadelphos Kafalis en Diaken Barnabas Genbrugge.
Vader Ignace was de stichter en jarenlang de rector van de Orthodoxe Parochie van de Heilige Apostel Andreas te Gent. Algemeen wordt hij gezien als de pionier van de Orthodoxie in Vlaanderen. Zo heeft hij ontelbare voordrachten gehouden in alle mogelijke steden en gemeenten van het Vlaamse land, maar heeft hij ook onvermoeid deelgenomen aan activiteiten van inter-orthodoxe, oecumenische en inter-religieuze aard.
 
Vanuit de Parochie van Gent zijn rechtstreeks en onrechtstreeks tal van andere orthodoxe parochiegemeenschappen opgericht, zoals in Eindhoven, Kortrijk, Brugge, Oostende en Hasselt.
 
Metropoliet Athenagoras heeft in zijn toespraak op het einde van de Liturgie gezegd dat het zo mooi en zinvol is dat we elk jaar opnieuw zijn nagedachtenis mogen vieren in de vreugdevolle periode van Christus’ Verrijzenis. Vader Ignace is uiteindelijk ook ontslapen op de zaterdag van de stralende week van het jaar 2016. Christus is de overwinnaar van de dood en dit geeft ons vreugde en vooral hoop, omdat we nu ook kunnen deelhebben aan het eeuwige leven!
 
God schenke Vader Ignace de eeuwige zielenrust en de vergeving van alle bewuste en onbewuste zonden!
Zijn gedachtenis zij eeuwig!
DSC_1086-nagedachtenis V Igance kopie
Voor meer foto’s: KLIK HIER
Priest and youth Gathering of the Metropolis of Benelux (1.5.2019)

DAG VAN GEBED EN SAMENZIJN

VAN JONGEREN EN GEESTELIJKEN

“Het leven na de dood”

 1 mei 2019 – Domein Castelhof  van Dilbeek

DSC_0703 kopieOp woensdag 1 mei 2019 organiseerde het aartsbisdom van België zijn traditionele ontmoeting tussen de geestelijkheid en de orthodoxe jeugd in de regio Dilbeek, in de buurt van Brussel. Het onderwerp van de bijeenkomst dit jaar “Leven na de dood” was gerelateerd aan de Opstanding van Christus en de strijd van de gelovigen om te blijven leven, zelfs na het verlaten van deze aardse wereld.

De dag begon met de Goddelijke Liturgie, gevierd in verschillende talen door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Aan het eind van de dienst uitte Metropoliet Athenagoras zijn vreugde om de Synaxis van geestelijken met jongeren van het Aartsbisdom werkelijkheid te zien worden, benadrukte hij het belang van het versterken van het pastorale werk van de kerk met betrekking tot jeugd, en wenste openhartig succes voor het verloop van het rijke dagprogramma.

Priest and youth Gathering of the Metropolis of Benelux (1.5.2019)Na het ontbijt woonden we de belangrijkste voordracht bij met de titel “Leven na de dood”, onder leiding van de eerwaarde Protopresbyter de Oecumenische Troon en directeur van het Nederlandstalige deel van het Instituut voor Orthodoxe Theologie Apostel Paulus van het Aartsbisdom, Dominique Verbeke, die uitweidde over het thema van leven en dood doorheen de geschiedenis van de mensheid, waardoor onderwerpen van discussie zijn ontstaan.

Aan het einde van de conferentie, verzamelden de aanwezige leden van de clerus zich rond de Metropoliet om bepaalde elementen van de toekomstige activiteiten van het Aartsbisdom en van pastorale zorg te bespreken, terwijl de jongeren een zeer vruchtbare discussie met de vader Verbeke aangingen over het onderwerp van zijn lezing.

Na de middag, na een feestelijke maaltijd in de prachtige natuurlijke omgeving van het kasteel waar deze Jongerendag doorging, werden de deelnemers gesplitst in taalgroepen en hadden dus de kans om vragen te stellen, opinies uit te drukken en te delen over het onderwerp leven en dood, evenals onderwerpen die een jonge orthodoxe Europeaan vandaag aanbelangen.

Tijdens de conclusies op het einde van de dag dankte Metropoliet Athenagoras zowel de geestelijken als de jongeren, die uit verschillende hoeken van het bisdom gekomen waren om deel te nemen aan de Synaxis. “Onze vreugde vandaag is groot, niet alleen omdat we door de periode van de Wederopstanding gaan, maar ook omdat we ons nogmaals, geestelijkheid en jeugd, samen op één plek bevinden. Vandaag, dichtbij jullie, is mijn vreugde geweldig. Vandaag, bij jullie, ben ik een gelukkige bisschop …

DSC_0837 kopie

Straks gaan we naar huis naar onze parochies, geroepen om te spreken over wat we vandaag hier hebben beleefd, gehoord en gezien. Wij worden geroepen om de vreugde die de opgestane Christus ons en geheel onze gemeenschap heeft gegeven, als nieuwe Apostelen en nieuwe Myrrondragende vrouwen, uit te sturen naar de wereld waarin we leven en werken … … “, benadrukte onder anderen de Metropoliet.

Ten slotte maakten de jongeren afspraak voor de volgende driedaagse bijeenkomst die in oktober van dit jaar in België zal plaatsvinden.

DSC_0823 kopie

Vader Philippe en Vader Bernard met enkele jongeren

 

DSC_0698-COLLAGE OJB

Voor meer foto’s: KLIK HIER

??????????? ?. ???????????? ?????? - ??????????

In de Kathedraal van de Aartsengelen te Brussel ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg voor in de Goddelijke Liturgie van zondag maart 31 2019, de derde zondag van de vasten, omringd door leden van de clerus van het Aartsbisdom.

Tijdens de Goddelijke Liturgie werd  diaken Konstantinos Psallas priester gewijd.  Hij is een gehuwde geestelijke die tot nu toe diende als diaken in de kathedraal en die dat zal blijven doen in zijn nieuwe functie als priester.

32572811987_6ec4b84319_bMetropoliet Athenagoras sprak vaderlijke woorden toe aan de jonge vicaris van de kathedraal met nadruk op het Kruis van het priesterschap, namelijk dat hij geroepen is om het te blijven opnemen, met nog meer verantwoordelijkheid en strijd.

“Als priester ga je door met je diaconie, want we blijven allemaal diakens van God, en mensen, ongeacht onze rang. ….

De soutane is tegelijkertijd een voorwerp van aanbidding en haat, van respect en denigratie. Telkens je zal worden gehonoreerd, draag dan de eer op aan de Heer, de Goede Herder. …… Vergeet niet dat de priester in de schijnwerpers staat, en dat de blikken van allen, gelovigen en niet-gelovigen, op hem vallen … … Geen talent, geen kennis, noch enige glorie of diploma kan het verlangen naar heiligheid vervangen. Heiligheid is het eerste en belangrijkste doel van de priester.

Zijn persoonlijke heiligheid, maar ook de heiligheid van zijn familie en uiteindelijk de heiligheid van de zielen die de Kerk hem toevertrouwde … “benadrukte Zijne Eminentie onder anderen.

Na de Goddelijke Liturgie werd overgegaan tot de officiële Doxologie voor de Nationale Dag van Griekenland, die verplaatst was naar de zondag volgend op 25 maart. Dit was in aanwezigheid van de diplomatieke instanties van Griekenland in België en ambassadeur mevrouw Eleftheria Galathianaki, en van militaire vertegenwoordigers van Griekenland bij de NAVO onder leiding van admiraal M. Konstantin Karageorgis.

image001

Brussel 17 maart 2019 – Ook dit jaar werd in het Aartsbisdom van België, op zondag 17 maart 2019, het feest van de Zondag van de Orthodoxie feestelijk gevierd. Aan de orthodoxe viering in de Brusselse kathedraal van de HH. Aartsengelen Michael en Gabriël, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, namen Zijne Eminentie Metropoliet Chrysostomos van Kyrineia (Kerk van Cyprus), Zijne Excellentie Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië), evenals zeer vele leden van de clerus van diverse orthodoxe aanwezigheden in België deel.

Het was dit jaar een historische viering wegens de zeer hoge aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Filip van België. Zijn aanwezigheid opende de feestelijkheden in het kader van het Gouden Jubileum van het Aartsbisdom van België, 50 jaar na zijn oprichting in de zomer van 1969.

47381390132_dd476cdb28_b

Koning Filip, die bekend staat als een gelovig man en om het onderhouden van goede betrekkingen tussen de staat en de erediensten, aanvaardde de uitnodiging van de verantwoordelijke en enige officiële vertegenwoordiger van het geheel van de Orthodoxe Kerk in België, Metropoliet Athenagoras, en woonde de Goddelijke Liturgie van de Heilige Basilios de Grote bij, in bewondering voor de grootsheid van de orthodoxe traditie en de plechtigheid van de Moederkerk van Constantinopel. Voor de eerste maal bezocht een gekroond staatshoofd de Orthodoxe Kerk sedert haar officiële erkenning door de staat in 1985 en het officiële bezoek van Koning Boudewijn aan de Orthodoxe Parochie van de H. Apostel Andreas te Gent in 1980, ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van het bestaan van het Koninkrijk België.

Deze historische gebeurtenis voor het Aartsbisdom van België werd eveneens bijgewoond door Zijne Excellentie de Minister van Justitie en Erediensten, de heer Koen Geens, Zijne Eminentie Kardinaal Jozef De Kesel, Aartsbisschop van Mechelen-Brussel, de Apostolische Nuntius, de hoofden van de erkende erediensten in België en andere vertegenwoordigers van religies, ambassadeurs en andere diplomaten van de diverse orthodoxe landen in België, onder leiding van de Ambassadeur van Griekenland, mevrouw Eleftheria Galathianaki, de politieke autoriteiten van België en Griekenland, de hoogwaardigheidsbekleders van het Oecumenisch Patriarchaat, en vertegenwoordigers van diverse Brusselse verenigingen en vele gelovigen.

 

Aan het einde van de Goddelijke Liturgie dankte Metropoliet Athenagoras koning Filip hartelijk voor de eer om de uitnodiging te hebben aanvaard en zo zelf de rijkdom van de orthodoxe traditie, alsmede haar Eenheid in de diversiteit mee te ervaren. De Koning ontving een mooi geschilderde icoon van de Heilige Apostel Filip en een ruiker bloemen. Hij dankte ook minister Koen Geens voor de uitstekende samenwerking en steun voor de noden van de orthodoxe kerk, evenals al diegenen die gekomen waren om dit unieke moment bij te wonen. De Minister ontving een icoon van de HH. Kyrillos en Methodios, patroonheiligen van Europa. Kardinaal De Kesel ontving van Metropoliet Athenagoras een zilveren borstkruis.

De Orthodoxe Kerk is sinds de 19e eeuw in België aanwezig en heeft tegenwoordig parochies verspreid over het hele land. In België zijn zo een 150.000 orthodoxe christenen.
Zie ook hieronder de toespraak van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België.

Toespraak van Metropoliet Athenagoras van België gericht
aan Zijne Majesteit Koning Filip

Orthodoxe Kathedraal Brussel – 17 maart 2019

Sire,
Dat wij vandaag, hier, Zijne Majesteit onze Koning in deze orthodoxe kathedraal mogen ontvangen betekent voor allen hier aanwezig een uitzonderlijk genoegen en een bijzondere vreugde.

We hebben geopteerd Uwe Majesteit uit te nodigen op de Zondag van de Orthodoxie, die de overwinning op het iconoclasme herdenkt, en dus het herstel van de verering van iconen. Het was het 7e en laatste Oecumenisch Concilie – dat in 787 te Nicea bijeengeroepen werd en gemeenschappelijk is voor alle christenen – dat verklaarde dat de iconen dienen te worden vereerd, precies zoals het kostbare en levendmakend kruis en de Heilige Bijbel. Sinds 1983 is de Zondag van de Orthodoxie één van de hoogtepunten van de uitdrukking van de eenheid van de Orthodoxie in België, wat gevierd wordt door een gezamenlijke Goddelijke Liturgie, met de deelname van orthodoxe christenen van diverse nationaliteit.

Dit jaar vieren wij de 50e verjaardag van de oprichting van ons Aartsbisdom, dat jurisdictie heeft over België, Nederland en Luxemburg. De aanwezigheid van de Orthodoxie in de Benelux brengt ons echter naar 1752, waanneer in Amsterdam enkele Griekse kooplieden een eerste orthodoxe parochie uit de grond stampten, toegewijd aan de Heilige Katherina. De Orthodoxie was in het Westen toen de grote onbekende. Daarom ook gaven diezelfde kooplui in 1760 een liturgisch boekje uit met de vertaling van de Goddelijke Liturgie van de Heilige Johannes Chrysostomos in het Nederlands. Toen Griekenland onafhankelijk werd – in dezelfde periode van ons land – keerden de Griekse handelaars terug naar hun land en werd de kapel gebruikt door Anna Pavlovna, die Koningin was geworden van Nederland. Vooraleer ze Koningin werd in Nederland, verbleef Anna Pavlovna regelmatig in Brussel, in wat vandaag gekend is onder het Paleis der Academiën, en pal naast het Koninklijk Paleis ligt. In dit Paleis liet ze een orthodoxe kapel bouwen, die wellicht de eerste orthodoxe kapel in ons land moet zijn geweest. Een tweede kapel vonden we terug in 1862 in de gebouwen van de Russische Ambassade in Brussel. Deze was bestemd voor het personeel van deze Ambassade.

In het jaar 1900 wordt een eerste orthodoxe parochie opgericht, in Antwerpen, voor de Griekse zeelui. Sindsdien zien we een permanente orthodoxe aanwezigheid tot ontwikkeling komen, met als hoogtepunt de massale komst van Griekse gastarbeiders, op de uitnodiging van onze burgerlijk autoriteiten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, van dewelke we dit jaar de 50e verjaardag vieren. In november dit jaar vieren we dit Gouden Jubileum met Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos, die in deze Kathedraal zal voorgaan in de Goddelijke Liturgie.

In 1985 werd de orthodoxe eredienst in ons land officieel erkend en zo kon onze Kerk zich verder ontwikkelen tot een kleine en dynamische Kerk, die groeiend is door migratie. Ze heeft een plaats gekregen in onze samenleving en werkt in harmonie samen met de hoge vertegenwoordigers van de andere christelijke Kerken en monotheïstische religies. De Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat vertegenwoordigt het geheel van de Orthodoxe Kerk in ons land, met inbegrip van de Oud-Orientaalse Kerken.

Het is ons dan ook een waar genoegen hier de Minister van Justitie, Koen Geens, en de vertegenwoordigers van de erkende erediensten te verwelkomen, in het bijzonder Kardinaal Jozef De Kesel, die ik ken van toen ik leerling was aan het College waar hij lesgaf. Met dhr. Koen Geens hebben we een Minister van Justitie die ons steunt als nooit tevoren en die met zijn team zorgt voor de goede samenwerking tussen de Staat en de erediensten.

Sire, Onze Kerk is heel dankbaar voor de plaats die ze toebedeeld krijgt in onze samenleving en is er zich van bewust dat we samen moeten werken voor een gezegende toekomst voor ons land en diens bevolking. We weten welke voorname rol Uwe Majesteit hierin kan spelen. Daarom ook bidden we in elke orthodoxe kerk en tijdens elke liturgische viering “voor onze Koning Filip en Koningin Mathilde, voor de regering van ons land en voor allen die er wonen”.

Wij allen die hier vandaag rondom U staan, zullen aan uw bezoek een onvergetelijke en uitstekende herinnering bewaren. Moge dit bezoek en deze ontmoeting ook voor U, Sire, een mooie herinnering blijven. Het weze ons daarom toegelaten U als aandenken aan dit bezoek een icoon te schenken van uw patroonheilige, de Heilige Apostel Filip en bloemen.

We bidden opdat God Uwe Majesteit een goede gezondheid schenke en nog vele jaren.

DSC_0227 kopie 2

DSC_0229 kopieOp vrijdag 22 maart 2019 ontvingen wij in onze Orthodoxe kerk, van de HH Konstantijn en Helena te Brugge, de nieuwe député van de provincie West-Vlaanderen, de heer Bart Naeyaert, samen met enkele medewerkers.
Wij ervaarden dit bezoek als zeer positief. De heer député B. Naeyaert en zijn medewerkers hebben aangetoond dat ze niet enkel wensen bezig te zijn met dossiers en cijfers maar dat zij ook meer inzicht willen over de wijze waarop de subsidies ingezet worden.

Vader Bernard ontving hen samen met zijn echtgenote Catherine en gaf de nodige uitleg over de geschiedenis van onze parochie. Uit het niets hebben wij toch heel wat kunnen realiseren. Beginnend in mei 1995 in de Oecumenische kapel, de vroegere Sint Jooskapel. Nadien werd een huurpacht met het OCMW afgesloten en restaureerde de jonge parochie, met eigen middelen, het reeds 20 jaar onbewoonde Passantenhuis tot Orthodoxe kapel en parochiezaal.

Vader Bernard ging kort na zijn priesterwijding op zoek naar een grotere kerk en zo kwam er een wissel tussen de Oecumenische kapel, die ondergebracht werd in de benedenverdieping van het Passantenhuis, en de Orthodoxe kerk ondergebracht in de Oecumenische kapel (Sint Jooskapel). Ondertussen werd de Orthodoxe parochie van Brugge erkend en werd de kapel grondig gerestaureerd en ingericht tot een volwaardige Orthodoxe kerk. De hele geschiedenis van bijna 25 jaar met deze grote realisatie is heel mooi weergegeven in het kunstboek “Van Godshuis Sint-Joos tot orthodoxe kerk Brugge”.

Na de toelichting werd de delegatie uitgenodigd voor een ontbijt in de parochiezaal op de eerste verdieping. Het was een heel aangenaam bezoek waar we heel wat met elkaar hebben kunnen uitwisselen.

We zijn de heer député Bart Naeyaert en zijn delegatie dankbaar voor hun bezoek en de interesse die ze toonden voor onze parochie. Verder zijn we de gouverneur en de voltallige deputatie van West-Vlaanderen dankbaar voor hun steun gedurende de voorbije jaren.

Tenslotte ontving de gedeputeerde en zijn gevolg het kunstboek “Van Godshuis Sint-Joos tot orthodoxe kerk Brugge” als herinnering aan hun bezoek.

JOH_5256 kopie

Tijdens de oecumenische Vespers in de Brugse Kathedraal naar aanleiding van de bidweek hoorden we een prachtige homilie van de nog aan te stellen predikant van de Verenigde protestantse kerk van Brugge Dr . Jannica Anna De Prenter. Een dame met de gave van het woord en die ontzettend kan begeesteren. Toen vertelde ze ook dat ze uit een katholiek gezin komt en een innerlijke strijd voerde om ten slotte protestant te worden. Ze is de belichaming van zeeuwse wapenspreuk : Luctor et Emergo. (Ik worstel en kom boven). Toen nodigde ze ons uit op haar aanstelling.

JOH_5254 kopie

Gisteren 7 april 2019, een warme zonnige voorjaarszondag, Abdij Zevenkerke. Met een volle kerk vierden we de liturgie inzegening en bevestigingsdienst van Dr. Jannica Anna De Prenter. Er waren vrij veel Nederlanders onder de aanwezigen. Ja de nieuwe dominee is afkomstig uit Axel in Zeeuws-Vlaanderen. De abt van Zevenkerke met een aantal monniken, Deken Henk Laridon van Oeucumene, de Brugse deken Lieven Soetaert en Vader Bernard Peckstadt waren onder de genodigden. Ook de schepen van Cultuur, Nico Blontrock was aanwezig.

De dienst begon gebeden en gezangen. De synodevoorzitter nodigde Jannica uit haar geloften te doen om dienst te doen als predikant. Een zeer mooi moment was toen alle aanwezige dominees haar de handen oplegden. Nadien waren er 2 diakenen van de VPKB Brugge die de nieuwe predikante de stola overhandigden. Een ontroerend moment. Een ander ontroerend moment was toen de synodevoorzitter de aanwezige predikanten uitnodigde om een welkomswoord met een passsende bijbeltekst uit te spreken.

JOH_5271 kopie

Dan kwam de bevestiging door de gemeente. Ontroerend om te horen hoe iedereen van de gemeente mee bad. In haar homilie verwees de nieuwe predikante terug naar haar innerlijke strijd om te kiezen tussen het katholisme en het protestantisme. Ze dankte haar man omdat die zijn geboortestad Axel en het mooie Zeeuwse landschap (een landje apart noemen ze de streek hier) achterlaat om haar te volgen. Met veel gebeden en gezangen, voorgegaan door de nieuwe predikante, eindigde de mooie dienst. Aan de kerkpoort bedankte de nieuwe predikante iedere aanwezige persoonlijk. Met een receptie in een zaal van de abdijschool eindigde de mooie dienst.

Lector Patrick Dezillie

IMG_4563 kopie

Op 2 april 2019 na een aangename voormiddag verwelkomen we graag ons namiddagprogramma. Een grotere tegenstelling met ons bezoek aan het Frietmuseum in de voormiddag kan je je niet indenken. IMG_4566 kopie
We werden verwacht in de Ezelstraat voor een bezoek aan de Orthodoxe Kerk.

De Orthodoxe Parochie HH. Konstantijn en Helena werd in Brugge opgericht in 1995 en gebruikte tot 2007 de kleine benedenruimte van het voormalige passantenhuis in de Ezelstraat. Eind 2007 nam de orthodoxe gemeenschap haar intrek in de vroegere Sint-Joos-kapel uit 1449.

Vader Bernard vertelt ons rustig over het ontstaan van het Orthodoxe geloof en de parochie. Hij geeft ons inzicht in de situatie van de Orthodoxe en de Katholieke Kerk, in dat waarin zij van elkaar verschillen en in hun gemeenschappelijke waarden en waarheden.

IMG_4562Vader Bernard geeft duiding bij de beelden en symbolen in de prachtig versierde kerk zowel op de iconostase als op de fresco’s. Hij beschrijft de rituelen van de Orthodoxie, hun trouw aan de leer. Hij beantwoordt empatisch en diplomatisch al onze vragen.

Wie wil voelen hoe het eraan toegaat is welkom op de vieringen op zaterdag en zondag.
We kunnen met een dankbaar hart huiswaarts keren. Bedankt, vader Bernard in naam van de dames van de Zilveren Passer uit Oostende.

Verslag Roos De Vos

IMG_4557 kopie

DSC_0271 kopie

Op 28 maart 2019 bezochten we met de vrouwenclub “Zilveren Passer 4” van Knokke de Orthodoxe kerk te Brugge, welke is gehuisvest in een prachtig historisch pand met een charmante binnentuin.
We werden verwacht en verwelkomd door priester Bernard Peckstadt die ons vertelde dat de Orthodoxe parochie en hun kerk “HH. Konstantijn en Helena” te Brugge een twintigtal jaren geleden werd opgericht en erkend en ongeveer tien jaar geleden zijn intrek nam in het huidige pand.
De Orthodoxe kerk wil voornamelijk een ontmoetingsplaats zijn voor alle mensen. Om het even welke nationaliteit of welke taal je spreekt, iedereen is welkom!
Al van bij het binnenkomen in de kapel werden we overweldigd door de pracht en praal en de rijkelijke versieringen zoals de majestueuze luster aan het plafond, de mooie lambrisering in Grieks hout met statige stoelen rondom rond, de schitterende iconen van Maria, van Christus en van Johannes de Doper, maar ook de kleurrijke muurschilderingen van hun belangrijkste heiligen spraken tot de verbeelding.
Zeer gedreven gaf Vader Bernard uitleg over het belang van de iconostase met gescheiden altaar, de betekenis van de liturgie en de sacramenten met onder andere het doopsel en de communie, het maken van het kruisteken, de biecht enz.
Opmerkelijk is hun grote respect en toewijding voor de Moeder Gods die een centrale plaats inneemt in hun geloof.

Bij velen onder ons werd de nieuwsgierigheid geprikkeld dewelke zich uitte in de vele vragen aan het einde van het bezoek. Bedankt Vader Bernard voor de interessante rondleiding!

b88208d0-6a61-4597-8b78-5f9735a477b3

Reeds in de weekends van 26 en 27 januari 2019 en deze van 2 en 3 februari 2019, werd in de Orthodoxe Kerk, H.H. Konstantijn en Hélèna te Brugge de vermelding gedaan door Vader Bernard Peckstadt, dat de renovaties van het Passantenhuis zouden starten.
10 jaren geleden, waren de restauratiewerken al gedaan, maar in 2019, was het nodig om het Passantenhuis, in een nieuw kleedje te steken. Het was dringend nodig om wat moderne en opfleurende kleuren te gebruiken en herschikkingen te doen.

Dit houdt in het herschilderen en de renovatie van de Oecumenisch Kapel, met ook toevoeging van enkele kasten onder de trap voor onze koorboeken. Verder de inrichting van de zolderverdieping met het oog op meer archiefruimte voor de parochie en met het plaatsen van meerdere archiefkasten. Daarvoor werd ook de bibliotheek herschikt, waardoor op de eerste zolder een extra ruimte voorzien is voor de tijdschriften. Hiervoor werd er een nieuwe trap geplaatst, een molenaarstrap, die de mogelijk geeft gemaakt om van de bibliotheek toegang te verlenen tot het tweede deel van de bibliotheek, die zich nu bevindt op de tweede verdieping van het Passantenhuis. Verder op de zolder, is een heel grote ruimte voor de archieven van de parochie. Verder werd de Agapenzaal of ontmoetingszaal, en/of conferentiezaal, ook onder handen genomen, zoals het bureel van de priester, Vader Bernard.

De keuken werd ook in die zelfde periode, herschilderd en herschikt.Voor de aanvang van de schilderwerken, moest alles verplaatst en verhuisd worden. Het was echt een grote kuis en verhuis, van de kapel tot de zolder. Daarbij moest na het schilderen, alles terug op zijn plaatst gezet worden, en ook alles terug in de kasten gestopt worden, zowel in de Oecumenisch Kapel, als in de Agapenzaal, evenzo de bureau van de Rector, de keuken, de bibliotheek en verder de bibliotheek op de tweede verdieping met de nieuwe archiefruimte.

IMG_6869 kopieDaarvoor een zeer grote dank aan de delegatie van vrijwilligers. Om te beginnen met Vader Bernard, die het initiatief heeft genomen om ermee te starten. Niet te vergeten Matouchka Cathérine, zij was de grote hulp van Vader Bernard en ook zijn raadgever. Overigens dank aan Lucienne, die altijd ervoor zorgde om koffie te maken en ons wist steun te geven met haar vriendelijkheid. Ook dank aan Diana, Violetta, Fotini, Iulita en natuurlijk niet onze kokkinnen te vergeten: Matouchka Cathérine en Lydia. Bij zulke werken hoort ook zware en meer technische arbeid, waarvoor speciaal dank aan Hans, Manoutchar, Claude, Bert en Serge. Nu de werken gedaan zijn, genieten de gelovigen van de parochie van het mooie Passantenhuis eveneens van de grote en eenvoudige stilte en vrede van dit alles.

Verslag Fotini Colin

46462498935_2b814054f4_b

Op 14 maart 2019 is Kardinaal Godfried Danneels in de Heer Ontslapen in zijn woonplaats in Mechelen. Godfried Danneels werd op 4 juni 1933 geboren in Kanegem als oudste van zes in een onderwijzersgezin. Van 1945 tot 1951 liep hij school in het Sint-Jozefscollege in Tielt. Daarop volgend begon hij de priesteropleiding aan het seminarie van het bisdom Brugge. Dat stuurde hem onmiddellijk naar de Katholieke Universiteit van Leuven om er Wijsbegeerte te studeren. Na het behalen van zijn licentiaatsdiploma studeerde hij vervolgens Theologie aan de Gregoriaanse Universiteit te Rome (1954-1959). In 1957 werd hij in de parochiekerk van Kanegem tot priester gewijd. Vanaf 1959 was hij geestelijk directeur en docent liturgie en sacramentenleer aan het Grootseminarie van Brugge. In 1961 promoveerde hij tot doctor in de Theologie aan de Gregoriaanse Universiteit in Rome. Vanaf 1969 combineerde hij zijn opdrachten aan het Brugse Grootseminarie met een docentschap aan de faculteit Godgeleerdheid van de KU Leuven. Hij werd toen tevens redactiesecretaris van Collationes, het Vlaamse tijdschrift voor theologie en pastoraal.

Metr Panteleimon Met kardinaal daneelsOp 4 november 1977 werd hij door paus Paulus VI tot bisschop van Antwerpen benoemd. Op 18 december van dat jaar werd hij tot bisschop gewijd door kardinaal Leo Suenens, met als medeconsecratoren de bisschoppen Emiel-Jozef De Smedt, Jules Victor Daem, Jean Huard en Guillaume Marie van Zuylen. Hij koos als bisschopsleuze voor Apparuit humanitas Dei nostri (Verschenen is de menslievendheid van onze God) naar de brief van de apostel Paulus aan Titus (3, 4).

Op 19 december 1979 benoemde paus Joannes Paulus II Godfried Danneels tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Op 4 januari 1980 nam hij bezit van de zetel. Op 2 februari 1983 werd hij tot kardinaal-priester gecreëerd. Hij kreeg de Sint-Anastasiabasiliek in Rome als titelkerk toegewezen.

Op 4 juni 2008, dag waarop hij 75 werd, diende kardinaal Danneels zoals het kerkelijke recht het voorschrijft, bij paus Benedictus XVI zijn ontslag in als residerend aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Het werd aanvaard op 18 januari 2010.
Met zijn emeritaat trok Godfried Danneels zich terug uit het publieke leven. Hij kon nu voluit aandacht schenken aan wat hem het meest dierbaar was: gebed, literatuur en andere vormen van kunst en tijd voor vrienden en kennissen.

Op uitdrukkelijk verzoek van paus Franciscus nam hij nog deel aan de gezinssynodes in 2014 en 2015. Stilaan ging zijn lichamelijke gezondheid achteruit. Vandaag is hij overleden in zijn woonplaats in Mechelen. Godfried Danneels werd 85 jaar. Eveneens aanwezig was Koning Filip van België en leden van de koninklijke familie, alsmede de hoofden van de diverse erediensten, en talrijke sympathisanten.

De betreurde Kardinaal was aanwezig op de Intronisatie van onze Metropoliet Athenagoras in de Brusselse Orthodoxe Kathedraal op 21 december 2013. In 1984 heeft hij met Metropoliet Panteleimon een officieel bezoek gebracht aan het Oecumenisch Patriarchaat in Constantinopel. Daar ontmoette hij de betreurde Oecumenische Patriarch Dimitrios. In België ontmoette hij veelvuldig de huidige Oecumenische Patriarch Bartholomeos.

Op 22 maart 2019 woonde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, in de katholieke kathedraal van Mechelen de begrafenisdienst bij van Kardinaal van Eeuwige Gedachtenis Godfried Danneels, vergezeld door zijn Eerste Bisschoppelijke Vicaris, Protopresbyter van de Oecumenische Troon Stavros Triantafyllou en door de Aartsdiaken van het Aartsbisdom van België Philadelphos Kafalis. De dienst werd gevierd door Kardinaal Jozef de Kesel, omringd door alle bisschoppen van de Katholieke Kerk van België en vele geestelijken.

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België biedt namens de hele Orthodoxe Kerk in België aan de familie, vrienden en vele voormalige collega’s en medewerkers van kardinaal Danneels zijn christelijke deelneming aan. De Orthodoxe Kerk in België blijft Kardinaal Danneels dankbaar voor zijn steun, meer bepaald bij de erkenning van de Orthodoxie in ons land.

DSC_0220 kopie

Op Donderdag 21 maart 2019 brachten 27 dames van de Zilveren Passer 14 uit Brugge een bezoek aan de Orthodoxe Kerk in de Ezelstraat 85 te Brugge. Een prachtige locatie in de Brugse binnenstad, die wellicht door menig Bruggeling niet gekend is.

Zij werden er verwelkomd door Vader Bernard Peckstadt, die het ontstaan van de Orthodoxe Kerk toelichtte en wees op de vergelijkingspunten met de Katholieke Kerk. Tot de parochiegemeenschap van Brugge behoren orthodoxen van de meest diverse nationaliteiten zoals Grieken, Syriërs, Russen, Serviërs, Roemenen, Polen, Bulgaren maar ook Belgen. Daarna konden vragen gesteld worden en de dames lieten zich in deze niet onbetuigd.

Om deze interessante namiddag af te sluiten werden zij getrakteerd op een lekkere koffie met bijgaand koekje en werd er nog duchtig nagepraat. Voor wie kennis wil maken met deze bloeiende parochiegemeenschap is dit zeker een aanrader.

Verslag Martine Deman

DSC_0223 kopie

Uitstap van de Oecumenische werkgroep van Ieper aan Brugge

donderdag 21 maart 2019

Op donderdag 21 maart 2019 nam de oecumenische werkgroep van Ieper het initiatief om een bezoek te brengen aan Brugge. Aanleiding was het feit dat pater kapucijn Boni Van Looveren, tot vorig jaar september pastoor van de parochie OLV-Middelares te Ieper en stichtend lid van de oecumenische werkgroep aldaar, nu bij zijn medebroeders kapucijnen te Brugge woont.

Met een delegatie van de evangelische, protestantse, orthodoxe en katholieke kerkgemeenschappen van Ieper trokken we naar Brugge en bezochten er pater Boni in zijn nieuwe stek. Vanuit de anglicaanse kerkgemeenschap was niemand aanwezig daar er op dit ogenblik geen kapelaan is te Ieper. Weldra komt een nieuwe anglicaanse priester ons in Ieper vervoegen. Na de koffie met gebak brachten we een geleid bezoek aan de Sint-Salvatorskathedraal.

Daarna wandelden we richting Ezelstraat waar we in de oecumenische kapel opgewacht werden door vader Bernard Peckstadt. Onze gids in de kathedraal, conservator Dirk Desmet en goeie vriend van Ghislain, wist ons zo danig hard te boeien dat we de tijd wat over het hoofd hadden gezien en eigenlijk rijkelijk te laat aankwamen volgens de afspraak bij vader Bernard. Geen nood, we werden er hartelijk verwelkomd.

Vader Bernard gaf ons eerst een historische schets van hoe de oecumenische kapel ontstaan is en over de voorgeschiedenis van het gebouw. Voor de overste van de kapucijnen te Brugge, pater Reuse, is de stichting van de oecumenische kapel een lang verwachte droom die dank zij zijn inspanningen in 1973 een werkelijkheid werd. De eerste oecumenische stek te Brugge was dus bij de paters kapucijnen.

In 1992 kreeg de kapel een nieuw onderkomen in de kapel van het Sint-Joosgodshuis in de Ezelstraat, een gebouw dat het Brugse stadsbestuur ter beschikking stelde. E.H. Johan Bonny, toen nog professor van het grootseminarie te Brugge werd er de rector. Later werd hij in eerste instantie opgevold door Pieter De Roeck, oud-pastoor an Kruiskerke en dan door E.H. Kurt Priem.

De kapel werd in de loop van 2006 grondig gerestaureerd door het OCMW, waarbij ook de gevel langs de Ezelstraat opnieuw werd beschilderd. We waren eveneens getuige van een prachtig nieuw interieur aangepast aan de orthodoxe traditie.

Na de inwijding van de orthodoxe parochiekerk werd de oecumenische kapel ondergebracht in het vroegere passantenhuis, welke tot dan diende als orthodoxe bidplaats.
Uiteraard brachten we een bezoek aan de orthodoxe kerk dat met een zeer fraai interieur voorzien van zeer mooie iconen en kroonluchters in byzantijnse stijl een bijzondere bijdrage levert telkens er een liturgische viering plaats heeft. Vader Bernard wist trots te vertellen dat er heel wat kerkgangers zijn op zondag en zeker tijdens de paaswake, een hoogtepunt in het liturgisch jaar.

We sloten het bezoek af met een heerlijk kopje koffie die door mevrouw Lucienne, een dame van de binnenkoer en Violetta, een Bulgaarse dame voor ons hadden klaargezet. Oprecht jammer dat we niet langer konden blijven, maar toch dankbaar voor de mooie uiteenzetting van vader Bernard, verlieten we de oecumenische kapel.
Maar… niet zonder een cadeautje, want we kregen elk nog een prachtig boek mee met als titel: “Van Godshuis Sint-Joos tot Orthodoxe kerk Brugge”

We eindigden de dag met een gezamenlijk etentje in een knus restaurantje te Brugge en namen later op de avond afscheid van pater Boni maar niet zonder eerst nog goeiendag te zeggen aan een zekere Broos.

Dankbaar om zoveel moois dat we samen in de oecumene met elkaar mochten delen reden we weer huiswaarts.

verslag Ghislain Lacante

IMG_6485 kopie

Aanstelling van Priester  Lieven Soetaert tot pastoor en Deken van Brugge

Op zondag 3 februari 2019 werd Priester Lieven Soetaert aangesteld als nieuwe pastoor-deken van de pastorale eenheid Sint-Donatius Brugge.

IMG_6481De Sint Salavatorskathedraal van de liep op deze zondagnamiddag vol voor de officiële aanstelling van Priester Lieven Soetaert tot nieuw pastoor-deken van Brugge. Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge, leidde de viering en de dienst werd heel mooi verzorgd door het kathedraal koor o.l.v. Ignace Thevelein.

Lieven Soetaert was totnu toe deken van het decanaat Blankenberge-Oostkust en pastoor van de pastorale eenheid Maria, Ster-der-Zee Blankenberge-Zuienkerke, en werd met ingang van 1 januari 2019 benoemd tot deken van het decanaat Brugge en pastoor van de pastorale eenheid Sint-Donatianus Brugge. De plechtigheid werd bijgewoond door mensen uit alle hoeken van de provincie waar de nieuwe deken ooit actief is geweest.

IMG_6484 kopie

De nieuwe deken Lieven Soetaert met Vader Bernard Peckstadt

Onze Orthodoxe kerk werd vertegenwoordigd door Aartspriester Bernard Peckstadt, de Protetstantse Kerk werd vertegenwoordigd door Jannica de Prenter.

De nieuwe deken zelf sprak een dankwoord uit. Daarna volgde een receptie in zaal Tabigha, in het Sint-Jozef instituut te Brugge.

Wij willen Deken Lieven Soetaert van harte feliciteren en wensen hem veel moed in zijn nieuw dienstwerk.

DSC_1036

In november 2018 bezocht Metropoliet Pavlos van Sissanios Siatista het aartsbisdom van België. Hij was door Metropoliet Athenagoras van België uitgenodigd als spreker op de jaarlijkse synaxis van de clerus, en concelebreerde ook in de kerk van de Heiligen Anargyren van Péronnes op zondag 4-11-2018.

De gehele geestelijkheid van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg was enthousiast over zijn conferentie rond het onderwerp “Pastoraal voor de jeugd”, en zijn aanwezigheid in de synaxis werd als een zegen van de Heer beschouwd. We stellen u een klein uittreksel voor van de conferentie van de Metropoliet van eeuwige gedachtenis Pavlos van Sissanios en Siatista:

“Christus, de volheid van het leven. Het is belangrijk om onze jonge mensen te helpen begrijpen dat Christus de volheid is van al ons zoeken, dat onze relatie met hem tot ware vrijheid leidt. Vandaag merken we dat de mensen niet weten hoe ze moeten leven of sterven. (…) Het gehele leven in de kerk biedt volheid en levenskwaliteit voor de mens. (…) De incarnatie van God is de erkenning dat de menselijke persoon uniek is. (…….) De levens van de heiligen, oude en nieuwe staan hiervoor garant.”

Moge de Here God zijn ziel onder de heiligen en de rechtvaardigen laten rusten! Eeuwige gedachtenis!

Communiqué van het Aartsbisdom

46937680441_392f847690_b

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België nam deel aan een delegatie van Kerken in Europa die op 28 januari 2019 in Boekarest bijeenkwam met zijne Excellentie de heer Teodor-Viorel Meleşcanu, Minister van Buitenlandse Zaken van Roemenië, om van gedachten te wisselen over de prioriteiten van het Roemeense voorzitterschap van de EU-Raad.

46928021301_f9d71ea79c_b

Zijne Zaligheid Daniel, Patriarch van de Roemeens-Orthodoxe kerk met Metropoliet Athenagoras van België

De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van de COMECE (Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Unie), de CEC (Conferentie van Europese Kerken) en CROCEU (Comité van vertegenwoordigers van de Orthodoxe Kerken van de Europese Unie), die hun inzichten deelden over de vier prioriteiten van het Roemeens voorzitterschap:

1) Europa van convergentie;
2) Een veiliger Europa;
3) Europa, als een sterkere mondiale speler;
4) Europa met gemeenschappelijke waarden.

Roemenië bekleedt het EU-voorzitterschap in een tijd van transformerende veranderingen die van invloed zijn op de institutionele toekomst van de EU en het leven van miljoenen mensen die in de EU wonen.

De delegatie onderhield zich met het Roemeense voorzitterschap over het belang van het centraal stellen van de mens in steeds meer gedigitaliseerde samenlevingen. Ze benadrukten ook het belang van een alomvattende visie op veiligheid, milieukwesties en verbetering van religieuze ontwikkeling via het onderwijs. De open en transparante dialoog tussen de Kerken en de respectieve voorzitterschappen van de Europese Raad maakt deel uit van een jarenlange praktijk die nu wordt ondersteund door artikel 17, lid 3, VWEU.

Tijdens hun verblijf in Roemenië, nam de delegatie ook deel aan een audiëntie met Zijne Zaligheid Daniel, Patriarch van de Roemeens-Orthodoxe kerk, en wisselde zij van gedachten met Zijne Excellentie de heer Victor Opaschi, Staatssecretaris voor Religieuze Zaken, over de rol van de Kerken in de EU .

COMECE-delegatie:
• Z.E. Mgr. Cornel Damian, hulpbisschop van Boekarest
• V. Olivier Poquillon, O.P., secretaris-generaal van COMECE CEC-delegatie:
• Z.G. Bisschop Reihandt Guib, Evangelische Kerk van de Augsburgse Belijdenis in Roemenië
• V. Heikki Huttunen, secretaris-generaal van CEC CROCEU-delegatie:
• Z.E. Metropoliet Athenagoras van België, Oecumenisch Patriarchaat
• V. Sorin Selaru, directeur van het permanente kantoor van het Roemeense Patriarchaat in Brussel

90a48eaf-daa7-40b9-b9ff-596fba132e9e

Op 29 januari 2019 is te Oostende in de Heer ontslapen Iraida. Iraida was reeds sinds vele jaren een trouwe parochiaan in onze Orthodoxe parochies van Brugge en Oostende.

Iraida werd geboren op 23 december 1953 te Drabovichi, Wit-Rusland en is geboren voor de eeuwigheid op 29 januari 2019 te Oostende. Zij werd nog enkele uren voor haar heengaan gesterkt door het sacrament van de Heilige Ziekenzalving in aanwezigheid van haar kinderen, haar broer en zus.

De dienst van overledenen werd gevierd op 2 februari 2019 in de Orthodoxe kerk van de Heiligen Kyrillos en Methodios te Oostende en werd voorgegaan door Aartspriester Bernard Peckstadt, de rector van de parochie in concelebratie met aartspriester Bart D’Huyvetter en Priester Andreas D’hoe was in gebed aanwezig.
Wij bidden verder voor de dienares Gods Irina die ons is voorgegaan en we betuigen verder ons medeleven aan haar kinderen Viktor en Veronica, haar broer Viacheslav en zus Tamara en haar levensgezel Jacques.

Eeuwige gedachtenis ! Eeuwige gedachtenis ! Eeuwige gedachtenis !


TER NAGEDACHTENIS
VAN DE DIENARES GODS IRINA

Aartspriester Bernard Peckstadt
Dierbare familie,
Broeders en zusters in Christus,

DSC_0167 kopieOnze geliefde Iraida was geen onbekende hier in onze orthodoxe Parochies van Oostende en Brugge in wiens schoot we heden haar begrafenis vieren. Reeds vele jaren was ze hier heel trouw en regelmatig aanwezig hier voor de liturgische diensten die wij vierden. Zo was ze ook lid van onze parochieraad en van bij de erkenning van deze parochie, lid van onze kerkfabriek.
Deze zomer zou het 20 jaar geweest zijn dat ze in België verbleef en dat ze als haar tweede vaderland beschouwde. Toen ze hier bijna 20 jaar geleden aankwam leerde zij heel vlug de Nederlandse taal en was ze hier snel ingeburgerd.

Later werd ze door de stad Oostende zelf verantwoordelijk gesteld om hier inburgerings-cursussen te geven voor de nieuw aangekomen allochtonen. Maar ze hield zich niet enkel aan het geven van deze cursussen overal waar ze kon was ze behulpzaam om de nieuwkomers te helpen en voor hen te vertalen waar nodig. Maar ook in onze parochies stond ze mij heel dikwijls bij met een helpende hand waar nodig.

Ze volgde ook de cursus aan het theologisch instituut te Gent en gaf vele jaren les in het orthodox onderwijs.
In onze parochie te Brugge verzorgde ze ook enkele jaren de kindercatechese samen met Agnes. Ze was ook actief in de vereniging van “Tsjernobyl kinderen” een vereniging die hier kinderen van daar op vakantie liet komen.

Iraida hielde ook erg van reizen. Ze reisde veel naar haar zoon Victor die in Amerika woont maar ook naar haar huisland in Wit-Rusland om bij haar familie te zijn. Maar ook een rustvakantie was haar niet vreemd. Nooit stelde Iraida zichzelf centraal: zij dacht eerder aan de anderen, aan hun noden, hun problemen.

STP61255

Iraida tijdens de kindercatechese in onze parochie te Brugge

In haar fysische zwakheid, haar ziekte die haar overviel, was zij een voorbeeld van spirituele sterkte. Bij ieder woord, bij iedere gedraging getuigde zij in alle eenvoud van haar onwrikbaar vertrouwen in de Menslievende God, een vertrouwen dat de volledige onderwerping aan haar Heilige wil in hield. Iraida was echt “icoon van God”. Overal en altijd wist zij van Zijn aanwezigheid te getuigen.

Zo bracht ik haar regelmatig een bezoek en dan was ze steeds moedig en hoopte steeds dat alles wel vlug zou beteren. Steeds vertelde ze mij met veel moed dat men haar nog een therapie zou geven maar spijtig genoeg heeft dit niet verder mogen baten. Zo werd zij met heel veel liefde steeds gesteund en omringd door haar kinderen Victor en Veronica en haar kleinkinderen. Verder werd ze ook gesteund door haar vriend Jacques die alles gegeven heeft wat hij kon om haar zoveel mogelijk bij te staan.
Op dinsdag 29 januari bracht ik haar nog het sacrament van de Heilige ziekenzalving in aanwezigheid van haar kinderen Viktor en Veronica, haar broer Viacheslav, haar zus Tamara en haar vriend Jacques. Het was nog een heel innig moment van afscheid voor haar familie die allen ver van haar wonen maar toch steeds zo dicht en innig met haar verbonden waren. Maar een paar uur later ontvingen we reeds het droevige nieuws dat ze in de Heer ontslapen was.

Thans leeft zij echter verder, in nog inniger gemeenschap met God, met diezelfde God met wie wij ons dagelijks kunnen verenigen. Weet maar, dat tijdens iedere Goddelijke Liturgie gevierd in onze kerken in Oostende en Brugge dat men haar steeds zal gedenken, want in de Goddelijke Liturgie voelen wij ons in zijn Koninkrijk: daar is er geen scheidingsmuur tussen de levenden en de overledenen.

Langs deze weg blijft Iraida dicht bij haar kinderen Viktor en Veronica haar kleinkinderen, haar broer en zus, haar vrienden en dat ook haar gedachtenis levendig moge blijven.

Eeuwige gedachtenis! Eeuwige gedachtenis! Eeuwige gedachtenis!

IMG_6429 kopie

Vader Bernard met de familie

IN MEMORIAM
Irina Cherekovich

Irina, ik wil je herinneren en koesteren als een sterke en warme vrouw
Een sterke vrouw die zich hier kwam vestigen in Oostende. Ik kan me voorstellen dat dat geen evidente keuze was. Je kwam van het verre Wit-Rusland, maar gaandeweg heb je hier toch je weg gevonden en een nieuw leven opgebouwd.
Je was een warme vrouw, een warme persoonlijkheid. Je trok je het lot van velen aan. Daar hoorden ook de Witrussische kinderen bij die zeer te lijden hebben onder de nucleaire ramp die in 1986 gebeurde in Tsjernobyl.
Zo kwam je jaren geleden terecht in de vereniging “Helpende Handen” die Witrussische kinderen hier een gezondheidsvakantie aanbood. Zo leerden wij je kennen. Je verzette bergen werk, bergen administratief en lobbywerk om de kinderen naar hier te halen. Je begeleidde ze en je sprak ze moed in als het eventjes wat moeilijk ging.
Toen de vereniging zich meer ging toespitsen op humanitair werk in Belarus, was je weer van de partij. Bel-Bel (België-Belarus) die toen onze naam werd, reisde naar jouw geboorteland om de handen letterlijk uit de mouwen te steken. Ik zie je nog voor me, met je werkhandschoenen aan en een kapje op je hoofd in Zabalotche, zeulend met een gevulde kruiwagen. We vroegen veel van je, maar je deed het met hart en ziel.

Irina, ik wil je herinneren en koesteren als een hardwerkend en intelligente vrouw

Je was een zelfstandige vrouw en je werkte hard. Als docente van de cursus Maatschappelijke Integratie en Inburgering gaf je je met hart en ziel. Naast deze hoofdactiviteit deed je ook nog tal van andere werken. Een ervan was, zoals ik reeds zei, je inzetten voor Bel-Bel. Je hebt menigmaal borsj voor ons gemaakt. En weet je nog, enkele jaren geleden, die Russische avond, met allerlei lekkers. Alles door jou hand gemaakt. Een stille kracht die altijd het beste van zich gaf.
Je was ook een intelligente vrouw. Hoe jij onze taal beheerste, was lovend. Ik hoorde je zo graag praten, rustig en zacht, zoekend naar de juiste woorden.b7cf7caa-c12e-4527-af6e-31cce5f429ad

Irina, ik wil je herinneren en koesteren als een fijne en verfijnde dame
Je was belezen en cultureel onderlegd. Je wist zo veel af van boeken en geschiedenis. Je was onze brug naar Wit-Rusland. We leerden zo veel over jouw land en jouw cultuur.

Irina, als fiere mama van veronika en viktor en bovenal als de lieve baboesjka van je kleinkinderen, zullen wij jou missen.

Wat er al jaren boven jouw hoofd ging, is nooit een bron van klagen geweest. Je wist je zo sterk en krachtig te houden. Je wilde ons niet vervelen met te praten over jouw ziek- zijn. Je voelde je zelfs schuldig als je ons niet kon helpen met een of andere activiteit. Je kreeg het hard te verduren.
Maar oh, Irina, hadden we elk maar een stukje kunnen mee helpen dragen, hadden we maar een stukje van die last op jouw schouders kunnen verlichten, we zouden het met plezier gedaan hebben. Je bent ons nu ontvallen, maar in onze gedachten en in ons hart ben je er nog steeds. We hebben immers zo veel herinneringen en zo veel mooie momenten samen doorgebracht. Er is niks of niemand die dit van ons kan afnemen. Rust in vrede.

Maureen Impincs

DSC_0223

DSC_0225 kopieVoor de eerste Kindercatechese van 2019 zijn wij, met nieuwe krachten, bijeengekomen op Zaterdag 26 Januari.

De Goddelijke Liturgie werd besproken en meer bepaald enkele praktische aspecten van de Goddelijke Liturgie en de meeste belangrijke momenten hiervan.
Nadat we de avond gestart hadden met enkele gezamenlijke gebeden heeft Vader Bernard ons getoond hoe een proskomedie dienst wordt gemaakt, in het bijzonder het snijden van het speciale brood „prosphora” in kleine stukken. Elk stuk staat voor een belangrijke figuur: het Lam (Christus), de Moeder Gods, de Heiligen en de Engelen, onze Aartsbisschop, de priesters concelebranten en het volk.

 

Vervolgens hebben wij de praktische aspecten van de liturgie toegelicht aan de hand van een PowerPoint presentatie.

Eerst hebben wij een, korte, algemeen voorstelling gegeven over de Heilige Johannes Chrisostomos, wiens liturgie het meest gebruikt is in de Orthodoxe Kerk. En daarna hebben we uitleg gegeven over de metten, een ochtend- en voorbereidingsgebed, en de meest belangrijke momenten uit de dienst van de Heilige Liturgie. Kwamen aan bod: de Kleine Intocht, het Trisagion, de Apostel lezing en de Evangelie lezing, de Cherubijnenhymne en de Grote Intocht, de Epiclese enz…DSC_0230

Wij hebben geprobeerd al deze praktische aspecten zo eenvoudig mogelijk uit te leggen.

De eerste kindercatechese werd afgesloten met het knutselen van mooie kaarsjes en het eten van een heerlijke thuisgemaakte appeltaart.
Wij kijken reeds uit naar de volgende kindercatechese!
Nogmaals hartelijk dank aan het catecheseteam, de kinderen en hun ouders voor de inzet!

46739345101_47bc0e2191_b

Zondagnamiddag 13 januari werd door het Aartsbisdom van België in de kathedraal van de Heilige aartsengelen Michaël en Gabriël in Brussel het traditionele Basiliusbrood gesneden. De traditie wil inderdaad dat in de namiddag van de tweede zondag van januari in het centrum van het aartsbisdom de Metropoliet, de geestelijken, de politieke en diplomatieke wereld van Griekenland en België, en de gelovigen elkaar ontmoeten om het Basiliusbrood te verdelen en nieuwjaarswensen uit te wisselen.

De Vesperdienst werd voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, omgeven door priesters en diakens van het Aartsbisdom en in het gebed verenigd met Zijne Excellentie bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië ) en Zijne Excellentie bisschop Porphyrios van Neapolis (directeur van het Bureau van de Kerk van Cyprus bij de EU), Aartspriester Georgios Lekkas (secretaris van het Bureau van de kerk van Griekenland bij de EU) en met de geestelijkheid van het aartsbisdom en leden van de geestelijkheid van de diverse orthodoxe aanwezigheden in België. In zijn homilie verwees Metropoliet Athenagoras in eerste instantie naar de persoon van Basilius de Grote, zijn veelzijdige persoonlijkheid en de omvang van zijn immense werk dat hij de Kerk nagelaten heeft. Toen kwam het ogenblik om de belangrijke gebeurtenissen van ons aartsbisdom tijdens het voorbije jaar op te sommen, en de projecten en doelen voor het nieuwe jaar mede te delen. Het belangrijkste evenement is natuurlijk de viering van het gouden jubileum van het Aartsbisdom van België, dat in 2019 haar 50-jarig bestaan viert. De festiviteiten zullen in de maand november worden afgesloten met de aanwezigheid van Zijne Heiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeus in de drie Benelux-landen en de patriarchale Goddelijke Liturgie op 10 november in Brussel. De voorbereidingen zijn al aan de gang, met inbegrip van de orthodoxe kathedraal van de Heilige Aartsengelen waar de verfraaiings- en renovatiewerken zijn gepland.

Zijne Eminentie zegende en deelde vervolgens het Basiliusbrood met de aanwezige personaliteiten, de geestelijken en de gelovigen.

Onder de aanwezigen onderscheidde men mevrouw Eleftheria Galathianaki, Griekse ambassadeur in België, de heer Ioannis Plotas, adviseur van de Griekse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU, de militaire vertegenwoordigers van Griekenland generaal Konstantinos Gatzogiannis en admiraal Konstantinos Karageorgis, Monseigneur George Kourie, aartsbisschop van Syrojacobitische Kerk, vertegenwoordigers van de Rooms-katholieke Kerk, de archonten van het Oecumenisch Patriarchaat, de voorzitter van de Griekse Gemeenschap en gelovigen uit alle parochies van het aartsbisdom.
Een receptie in de parochiezaal van de kathedraal sloot het evenement af.

TOESPRAAK BIJ BASILIOSBROOD
Kathedraal 2019
Metropoliet Athenagoras

46739333481_85ff59dac2_b

Z.E. Metropoliet Athenagoras van België

Wij danken God, omdat Hij ons nogmaals de genade heeft geschonken om samen het begin van dit nieuwe jaar te mogen vieren, alsook de gedachtenis van een grote Heilige van onze Kerk, de Heilige Basilios de Grote, die Aartsbisschop was van Cesarea in Cappadocië.

Hij is een van de geweldigste figuren onder de Kerkvaders door de diepte van zijn theologisch inzicht, door zijn grote geleerdheid die zich breed uitstrekte over alle terreinen van de menselijke kennis, door de ernst waarmee hij deze inzichten ook in zijn eigen leven tot gelding bracht, door zijn grote organisatorische gaven, en door zijn meeslepende welsprekendheid.

Basilios leefde van 310 tot 379 na Chr. Hij werd geboren te Caesarea in Cappadocië (een streek in het huidige Turkije), als oudste zoon van een christelijk gezin. Zijn ouders hadden beiden vervolgingen meegemaakt, maar toch keerden zij zich niet tegen de ‘boze’ buitenwereld. Ze gaven Basilios daarentegen een brede vorming, dat wil zeggen dat hij zich bekwaamde in vele vormen van wetenschap. Hij raakte thuis in de platoonse, aristotelische en stoïcijnse denkwereld, en hij kwam in contact met tal van geleerden, onderzoekers, schrijvers en poëten.

Ondanks dit alles raakte Basilios onder de indruk van het ascetische ideaal. Dankzij de bisschop van Sebaste – Eustathius – trokken zijn oudere zus Macrina en zijn moeder zich na het overlijden van zijn vader terug in de eenzaamheid van arbeid en gebed. Ook Basilios maakte een radicale keuze. Hij wilde gehoor geven aan de roeping die losstaat van de wereldse ‘wijsheid’ en die zijn vorige leven volledig in de schaduw stelde. Hierbij riep hij de hulp in van monniken. Basilios raakte sterk onder de indruk van een leven van volmaaktheid door goederen aan de armen te geven en daardoor los te komen van de aardse verlokkingen. Hij maakte reizen naar Egypte, Palestina, Syrië en Mesopotamië. Tijdens deze reizen werd hij sterk aangesproken door de asceten die hij daar tegenkwam. Na thuiskomst liet Basilios zich dopen, om zich vervolgens bij zijn moeder en zus aan te sluiten in Annisi.

Basilios wilde Christus volgen door het kruis op te nemen en zichzelf te verloochenen. Dat betekende voor hem afstand doen van alles wat hem bond, dus ook de denkbeelden van zijn studie. De vraag blijft echter of Basilios ooit écht heeft gebroken met het denken van zijn verleden. Voor het monniken-ideaal waren er in de tijd van Basilios diverse voorbeelden, zoals de volgelingen van Antonius, van Pachomius en Eustathius. Basilios’ grote liefde betrof de natuur, de plek bij uitstek om tot rust te komen. Dit punt speelde een grote rol bij de totstandkoming van zijn gedachten met betrekking tot het leven van monniken, die hij op schrift heeft gesteld.

Een van de redenen voor zijn grote steun van het volk is het feit dat Basilios zich opwerpt voor de belangen van de armen. Hij doet dit door de overheid aan te spreken, maar tevens laat hij zijn mening aan de rijken duidelijk horen. Bij dit alles verwijst Basilios steeds op Jezus’ houding en woorden: wie volmaakt wil zijn, moet zijn bezit wegschenken en het aan de armen geven. Je moet de naaste liefhebben als jezelf. Om dit alles is Basilios voor ons allen een groot voorbeeld tot navolging! We zijn God dankbaar dat onze Kerk zo’n indrukwekkende figuur onder diens heiligen telt. Een heilige die ons kan inspireren. We zijn immers geroepen elke mens in nood ter hulp te komen. Vorig jaar deden we dit ook door samen te werken aan het nobel project ‘Couloirs humanitaires’, wat de mogelijkheid heeft geboden aan zowat 500 Syriërs om op legale wijze de oorlogssituatie in hun land te ontvluchten en zich te vestigen in ons land.

Tevens hebben we een parochie opgericht voor onze broeders en zusters arabofone orthodoxe christenen, toegewijd aan de Heilige Ignatios de Theofoor, en momenteel gevestig in Watermaal-Bosvoorde. Eén onder hen, Vader Isaak werd tot diaken en priester gewijd en leidt deze gelovigen pastoraal en spiritueel.

Dit brengt ons meteen tot enkele verwezenlijkingen die we het voorbije jaar mochten boeken in de schoot van ons Aartsbisdom, zonder weliswaar in herhaling te willen vallen.

Het voorbije jaar werd ook Vader Silouan tot diaken en priester gewijd, en met hem heeft ons Klooster in Asten nu zijn eigen priester, wat niet wegneemt dat de clerus van het Aartsbisdom er nog af en toe de Liturgie zal gaan vieren. Vader Silouan is gehuwd en iconograaf. Men is tevens van start gegaan met de grondige renovatie van de kerk van ons Klooster. Hierbij kan ik alleen maar een warme oproep doen te steun!

In Amsterdam werd het dak van onze kerk aldaar helemaal vernieuwd, dankzij de steun van een sponsor. We hopen op nog meer steun om ook de vloer volledig te herleggen, met inbegrip van vloerverwarming en de vernieuwing van de sanitaire en electrische kanalen. In februari vorig jaar zegenden we onze kerk in te Oostende, met de deelnme van vele geestelijken en gelovigen.

Ook de driedaagse samenkomst van de clerus was opnieuw een groot succes. Bijna alle priesters en diakens waren samengekomen in La Roche-en-Ardenne, om zich te bezinnen over een welbepaald thema. Ditmaal was het de ‘pastoraal van de jeugd’, met uitmuntende sprekers. Die pastoraal is – zoals u reeds weet – een prioriteit voor ons Aartsbisdom. Twee maal per jaar organiseren we trouwens bijeenkomsten voor de jongeren, die inhoudelijk sterk zijn en steeds meer gewaardeerd worden door de deelnemers.

En dan is er de voordrachtencyclus ‘Orthodox Logos’, die ons de mogelijkheid biedt ons te verdiepen in de leer en het leven van het orthodox geestelijk leven. Zo komen er om de twee maanden voorname sprekers naar Brussel om er het woord te voeren. De volgende die er het woord zal nemen is Metropoliet Bartholomeos van Smyrna, een voorname hiërarch van het Oecumenisch Patriarchaat.

Ook de bookshop van het Aartsbisdom fungeert nu in de tentoonstellingsruimte aan de ingang van onze Kathedraal. We proberen een steeds ruimer gamma van boeken te kunnen aanbieden. De shop is open elke zaterdagnamiddag en na de Goddelijke Diensten.

Heel belangrijk is de werking van ons Theologisch Instituut met twee afdelingen, een nederlandstalige en een franstalige. Belangrijk omdat dit de ideale plaats is om zich ter plekke doeltreffend te verdiepen in de rijkdom van de orthodoxe theologie. Aan franstalige kant wordt er sinds dit academiejaar een volledig nieuw programma aangeboden. Er is een voorbereidend jaar en een Master. Het loont de moeite de website raad te plegen en kennis te maken met het grootse werk dat de verantwoordelijken van beide afdelingen vervullen.

Ondertussen zijn we van start gegaan met de voorbereidingen van het patriarchale bezoek in november van dit jaar. 2019 is inderdaad een jubeljaar voor ons Aartsbisdom. Het is precies 50 jaar geleden dat de betreurde Oecumenische Patriarch Athenagoras ons Aartsbisdom tot het leven riep. Onze Patriarch Bartholomeos heeft toegezegd en zal dus een officieel bezoek brengen aan opeenvolgend Nederland, België en Luxemburg. In deze Kathedraal zal hij voorgaan bij de Vespers op zaterdag 9 november en bij de Goddelijke Liturgie op zondag 10 november, waarna een grootse receptie zal worden aangeboden met dansen in de zaal van het Sint-Jan Berchmanscollege. ’s Avonds volgt nog een gala-dinner in een hotel in Brussel, waartoe men zich kan inschrijven.

Ik dank in het bijzonder onze priesters en diakens, en hun kostbare medewerkers, voor alles wat zij doen voor het welzijn van onze Heilige Kerk! Er wordt veel inspanning en tijd besteed voor dit ideaal en men kan ze niet voldoende danken! Dank ook aan allen die zich vrijwillig inzetten voor zovele aspecten in het leven van de Kerk. Dank ook aan onze broeders bisschoppen en priesters en diakens van de andere lokale Orthodoxe Kerk aanwezig in onze regio, voor de harmonieuze samenwerking en de getuigenis van eenheid die we afleggen op enkele sterke momenten van het kerkelijk jaar. Dank aan onze personaliteiten, de Ambassadeurs, de hoge militaire vertegenwoordigers en de archonten. Dank aan allen en mijn hartelijkste wensen voor een gezegend jaar 2019! Dank aan u allen voor uw aanwezigheid!

DSC_0141 kopie

Op zaterdag 12 januari 2019 ontvingen wij de Paters van de Sint-Andriesabdij, Zevenkerken voor het bijwonen van onze orthodoxe vesperdienst te Brugge. Eerst bezochten de paters de Oecumenische kapel en nadien onze Orthodoxe kerk. Deze dienst werd voorgegaan door Vader Bernard en werd verzorgd door ons parochiekoor o.l.v. Stefaan Coudenys.

Op het einde van de vespers verwelkomde Vader Bernard de Z.E. Abt René Fobe en de mede Paters voor hun gezamenlijk gebed. Nadien sprak ook vader Abt René Fobe de gelovigen toe en uitte zijn tevredenheid van het bezoek. Hij dankte en feliciteerdeDSC_0147 kopie heel speciaal het koor dat op voortreffelijke wijze gezongen heeft. Nadien werden de Paters het koor en parochianen van onze parochie ontvangen in de parochiezaal met een drankje en koekje.

Het was een heel aangename ontmoeting en er was een aangename uitwisseling onder elkaar. Wij hopen verder in de toekomst elkaar nog te ontmoeten en de contacten verder levendig te onderhouden.

9a210bc1-a9c6-410b-aa7c-2348d5c60803

Op die frisse zaterdag ochtend van 19 januari was de zon, na tal van mistige dagen, weerom verschenen. Aan een azuur blauwe hemel goot zij haar eerste milde stralen uit over het West-Vlaamse polderland, en over het orthodox klooster van Pervijze, toegewijd aan “de Moeder Gods Troosteres der Bedroefden”. Van ver was het spitse torentje te zien. Toen wij er aankwamen stonden talloze auto’s geparkeerd aan beide kanten van de baan. En in de Kerk stonden mensen tot in het portaal, en eveneens in de zaal ernaast (waar de dienst op een groot scherm zou geprojecteerd worden).

Doorheen de dichte menigte zocht ik mij een toegang naar het midden van de Kerk. Daar lag het lichaam van Vader Thomas, mooi opgebaard in een blankhouten kist, omringd door bloemen. Zijn gelaat straalde vrede uit, alsof hij biddend in een diepe slaap was verzonken, wachtend op de ontmoeting met zijn Heer en God Jezus Christus. De uitvaartdienst werd voorgezeten door Zijn Eminentie Aartsbisschop Simon. Hiëromonnik Johan, als nieuwe Abt van het klooster en opvolger van Vader Thomas, opende met luide stem de dienst.

IMG_6251 kopie“Gezegend is onze God, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen!”
En onmiddellijk daarop zong het koor en de ganse gemeenschap het Trisagion; het drievoudig Engelen-lied:
“Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons”.

In deze sfeer en in het besef van Gods aanwezigheid, en die der zingende Serafijnen en Cherubijnen, begon nu de mooie uitvaartdienst: psalmen, hymnen, gezangen, af en toe onderbroken door de steeds weerkerende smeekbede:

“Heer, schenk aan de ziel van uw ontslapen dienaar Archimandriet Thomas uw vrede, in de plaats van licht, de plaats van vreugde, de plaats van verkwikking, waar alle smart, droefheid en tranen verdreven zijn.”

De brief van de heilige apostel Paulus, door Vader Abt Johan voorgelezen, kwam deze herhaalde smeekbede op ontroerende wijze bevestigen:

“Broeders, wij willen u niet in de onwetendheid laten over de ontslapenen, opdat gij niet bedroefd zoudt zijn zoals de anderen die geen hoop hebben. Want, zoals wij geloven: als Jezus Christus is gestorven en verrezen, dan zal God ook hen die in gemeenschap met Jezus ontslapen zijn, ook hen meevoeren ten hemel”. (I Thess. 4. 13-14).

Onmiddellijk daarna kwamen de woorden van Jezus zelf deze uitspraak van Paulus nog duidelijker bevestigen. Vladica Simon, Russisch aartsbisschop, las uit het Evangelie van Johannes:

“Amen, Amen, Ik zeg u: wie naar mijn woord hoort, en gelooft in Hem die Mij gezonden heeft, heeft het eeuwig leven, en komt niet in het oordeel, maar is van de dood overgegaan tot het leven. Amen, Amen, Ik zeg u: het uur komt, en het is nu aangebroken, dat de doden de stem van de Zoon Gods zullen horen, en ernaar luisteren, zij zullen leven!” (Johannes 5. 24 en volgende).

Terwijl deze woorden gedurende de rest van de lange dienst in onze harten bleven naklinken, werden allen uitgenodigd tot de “afscheidskus” aan Vader Thomas. Terwijl het koor de droefheid van dit afscheid en de broosheid van het aardse leven bezong, kwamen tegen ’t einde van deze treurzang gaandeweg de hoopvolle vreugde-tonen:

“Zalig die Gij, Heer, hebt uitverkoren en bij U hebt opgenomen”. “Zijn gedachtenis zal blijven, van geslacht tot geslacht”.

Terwijl de kist daarna naar het kerkhof, in de tuin naast de Kerk, werd gedragen, zong het koor opnieuw het Trisagion, traag, plechtig, eerbiedig. En nadat de kist in de aarde was neergelegd weerklonk het vreugdevol

Paastroparion:
“Ja Christus is verrezen uit de dood, door Zijn dood overwon Hij de dood. Aan hen die liggen in het graf heeft Hij het leven geschonken”.
Eeuwige Gedachtenis, eeuwige Gedachtenis, eeuwige Gedachtenis

Vader Thomas, bij zijn ontslapen 11 januari 2019
dienst der overleden 19 januari 2019.

581Geliefde broeders en zusters,
Met deze oprechte woorden heeft vader Thomas u vele malen aangesproken en het waren geen geveinsde woorden. Zijn liefde ging en gaat nu nog steeds uit naar God, de broeders, de mensen uit de parochie en de zovelen die hier troost en bemoediging zochten alsook het klooster en de kerk.
Ik zelf ken vader Thomas van de jaren zeventig toen hij bewust het orthodoxe klooster van de H. Johannes de Voorloper binnentrad en af en toe een halte naam op doorreis met bisschop Jacob en vader Adriaan van Den Haag in het cisterciënzerklooster van Sint-Sixtus.
Hij had een schat gevonden in de orthodoxe kerk en zal die nimmer of te nooit meer loslaten.
Begeesterd door de vaders van de kerk, verwierf hij een schat van kennis en door een authentiek monastiek ideaal heeft hij dit beleefd en waar gemaakt.

Teruggekeerd of liever weer thuisgekomen in de streek van bachten de kupe heeft hij hier op deze plaats een nieuw fundament gelegd en stichtte hier een klooster. Zowaar een schuilplaats en een stal voor dieren. En het eerste wat men doet als men zijn intrek wil nemen in een stal is deze uitmesten.
Zo is het ook voor de mens: eerst je eigen stal uitmesten om daarna deze mooi te kunnen inrichten. En zie het resultaat. Maar vader was geen pocher, en ook geen boffer ( in het West-Vlaams) Wel een noeste werker waarbij niets te veel was om de schoonheid en de luister van het huis van God in te richten met smaak en inzicht.
Hij heeft de eenzaamheid geproefd en gesmaakt,
Hij heeft de broederliefde gepredikt en beleefd,
Hij heeft de orthodoxe kerk bemind en gestalte gegeven.
Hij heeft vertaald en verbeterd om de schatten van de orthodoxe kerk te ontsluiten.
Hij heeft geschonken aan zij die oprecht arm zijn (denk maar aan de stichting in Peru)
Hij kon geen onrecht verdragen en kwam op voor ieder die onrecht werd aangedaan.
Hij verkoos een versleten pij boven een nieuwe.
Hij bediende de tafel met heerlijke spijzen nadat hij de altaartafel had bereid
en spiritueel voedsel had aangereikt.
Hij heeft het rechte pad gekozen zonder zich te wringen in bochten.
Hij heeft advies en troost geschonken aan ieder die kwam en wilde luisteren naar zijn woorden. Want als er een talent is die in het oog springt, is de gave van het woord dat hij heeft in zijn homilieën en in zijn conferenties.

DSC01212 kopie

Vader Thomas bij de diakenwijding Vader Bernard – 19 juli 2003

Een paar jaar geleden sprak hij in de orthodoxe parochie van de heilige Amandus ons toe aan het begin van de grote vasten: De vasten is als in een bootje stappen; en om deze boot te besturen hebben we twee middelen: Twee roeispanen; het gebed en het vasten. De tocht is niet gemakkelijk in de stormen van ons hedendaagse leven, maar houdt moed en je bereikt het doel van de heerlijke Opstanding.

Soms wakker schuddend, met een duidelijke en oprechte evangelische boodschap. Ik hoop dat de vele preken ooit eens gepubliceerd worden in een lijvig boek. En als ik hem zou omschrijven dan zou ik hem omschrijven als een wilde kastanjebolster die kon prikken maar met een kern die zacht en nederig is.

Ja, de orthodoxe kerk heeft een nieuwe ster schitteren in deze wereld. Want alle relieken die vader verzameld heeft en die hier aanwezig zijn, zijn onze sterren die schitteren door hun concrete werkzaamheid.

Uw gedachtenis zij als een eeuwige ster die straalt in het koor der monniken die ons zijn voorgegaan.

Vader Pius Pauwelyn

IMG_6268 kopie

Vader Johan met Z.E. Metropoliet Athenagoras en Vader Bernard

 

40491767105_27e1502104_k

In dit jaar 2019 viert ons Aartsbisdom de 50e verjaardag van zijn oprichting door een besluit van de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat, genomen op 12 augustus 1969.

Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos, zal ons in november van dit jaar vereren met zijn hoog bezoek in België, Nederland en Luxemburg. Zijne Alheiligheid zal de festiviteiten van dit gouden jubileum bekronen met een Patriarchale Liturgie in onze Kathedraal in Brussel, op zondag 10 november 2019. Nadien volgt een groots samenzijn in de zaal van het Sint-Jans-Berchmanscollege. We zijn de Moeder-Kerk erg dankbaar voor diens steun en zorg en zijn daarenboven trots te mogen behoren tot de onmiddellijke jurisdictie van de Heilige en Grote Kerk van Christus.

26516068527_1ea61fb8d2_oWe roepen eveneens tot herinnering de figuur van Metropoliet Emilianos Zacharopoulos (1995-2010), die de eerste Metropoliet van België was en met weinig middelen de basis heeft gelegd van ons Aartsbisdom.
Anderzijds betuigen we dankbaarheid en respect voor de persoon van Metropoliet Panteleimon Kontogiannis, die hem heeft opgevolgd en zijn werk heeft vermenigvuldigd. Metropoliet Panteleimon’s grootste verdienste is weliswaar het bekomen van de officiële erkenning van de Orthodoxe Kerk in België en het Groot Hertogdom Luxemburg.

Onze Patriarch komt ons nabij, om met ons deze grootse gebeurtenis te vieren en ons de groet en zegen van de Moeder-Kerk over te brengen. We verwachten hem vol ongeduld en betuigen hem onze toewijding, respect en liefde.

+ Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg

DSC_0549

Op 22 December zijn wij opnieuw samengekomen voor een laatste kindercatechese van het voorbije jaar. Natuurlijk, hebben wij een speciale editie georganiseerd, ter gelegenheid van het naderende feest van de geboorte van Jezus, Kerstmis.
Voor het eerste deel van de catechese hebben wij meer uitleg gegeven over dit belangrijke feest.
Om het Grote Mysterie van Kerstmis te bespreken hebben wij als didactisch materiaal de icoon van de Geboorte van onze Heer Jezus Christus gekozen. Dit icoon is één van de rijkste op het vlak van dogmatische en Bijbelse elementen uit de Evangelies van Lucas en Mattheus.
De Icoon van de geboorte van de Heer toont ons dat de gehele schepping deel neemt aan dit Grote Mysterie: de hemel met de ster die de weg naar het Kind toont, de drie wijzen uit het Oosten met hun geschenken, de Engelen en de arme, nederige herders die onophoudend lof brengen aan God en uiteindelijk de aarde die de grot offert, waarin Hij geboren wordt.
De kinderen participeerden actief tijdens de bespreking en iedereen mocht vragen stellen of zijn eigen mening geven.

Voor de tweede deel van de namiddag zijn wij opnieuw naar de bovenzaal gegaan om deze mooi te versieren met kerstballen, typische kerstdecoraties en een mooie kerstboom.

De avond werd, zoals steeds, afgesloten met veel en chique thuisgemaakte taartjes terwijl iedereen kerstliedjes in verschillende talen zong.

Hartelijk dank aan het catecheseteam, de talrijke kinderen en de ouders voor hun inzet!

Verslag Kindercatechese
zaterdag 2 september 2017

Op de dag van de kindercatechese was het heel leuk!

Wij hebben veel bij geleerd en hebben ons ook veel geamuseerd. 

Onze themadag was De wonderen van Christus’.

Roman mosaic - Love Scene - Orginating from Centocelle (Rome, Italy) - Exposed at the Kunsthistorisches Museum (Vienna, Austria)

Wij hebben ook over ons geloof gesproken.
-Waarom is het belangrijk om naar de kerk te komen.

Over de betekenis van de H. Communie.

Onze kinderen waren heel erg enthousiast! Ze konden ook op de vragen flink antwoorden. 

Wij hebben ook naar het filmpje gekeken en heel lekkere pannenkoeken en koekjes gegeten.

Jullie zijn ook zeker welkom op de volgende kindercathechese op 7/10.

Met warme groetjes

Het kindercathechese team: Vader Bernard, Natalia en Anastasia

Uitnodiging

Wij willen graag het volgende meedelen.

Onze Orthodoxe parochie te Brugge organiseert  elke maand een kindercatechse. 

Het is een heel leuk team die graag met de kinderen werkt.

Bij ons leren de kinderen veel en samen maken ze een heel leuke en interessante dag!

Wij spreken over ons geloof.  Over de betekenis van de goddelijke of kerkelijke symbolen. Wij lezen enkele fragmenten  uit de bijbel. 

Bovendien spelen wij rond de themadag. Wij maken ook leuke tekeningen en kleuren de verhaal fragmenten van de bijbel.

Wij knutselen ook graag en af en toe kijken wij naar de filmpjes uit het leven van Christus.

Natuurlijk eten wij ook samen iets lekker.

Wij willen jullie ook bij ons uitnodigen! Dat jullie met de kinderen bij ons komen om dichtbij elkaar en dichtbij de kerk te komen.

Onze kindercatechese van dit jaar gaat door: op 7/10, 11/12 en 2/12

Met warme groetjes

Het kindercathechese team: Vader Bernard, Natalia en Anastasia
DSC_1024

Oase-weekend in de Sint-Andriesabdij
en Orthodoxe Vesperdienst

Als deelnemer aan het Oaseweekend over ‘beeld en woord’ keek ik uit naar de lezingen en de aangekondigde iconenwijding in de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken. Die zaterdag 26 augustus 2018 werden we in het onderwerp ingeleid door de lezing van pater Benoît Standaert over iconen. Hij voerde de deelnemers mee in de manier waarop een aantal voorgestelde iconen tot ons spreken.

DSC_1025Eén van de iconen die aan bod kwam was de icoon van de Transfiguratie. Pater Benoît gebruikte in de uiteenzetting de prachtige icoon van Novgorod (uit 1500) : de apostelen neergeslagen door de lichtende aanwezigheid van Christus, vergezeld van Mozes en Elias. (Matth.17,1-9)

De icoon van de transfiguratie is één van de moeilijkste voor een iconograaf. Pater Marc Du Four had voor de vereniging Oase deze icoon geschilderd. Wat paste dan beter dan een orthodoxe inzegening. Vader Bernard werd aangesproken en de wijding kon doorgaan, samen met de Vespers in de kerk van de  Sint-Andriesabdij van Zevenkerken. Het werd een mooie, plechtige viering.

Vader Bernard gaf vooraf een korte inleiding om de aanwezigen, die meestal niet vertrouwd waren met de orthodoxe vespers, duidelijk te maken wat er gebeurde. Het koor van de HH. Konstantijn en Helena parochie uit Brugge verzorgde op prachtige wijze de Vespers en de eraan gekoppelde wijding. De wierook vulde samen met de gezongen gebeden en liederen het kerkgebouw.DSC_1034

Tijdens de wijding stond pater Marc Du Four samen met vader Bernard voor de icoon om ze te zegenen. Het was een sterk moment. Na de vespers dankte vader Bernard de abt voor de gelegenheid die werd geschonken om deze vespers te houden in deze prachtige kerk en gaf nog een klein woordje uitleg over het belang van iconen voor orthodoxen. Deze vensters op de eeuwigheid maken het mysterie als het ware tastbaar.

De paters van de abdij, de deelnemers aan het weekend, vader Bernard en het koor hadden nadien nog even de tijd om elkaar te ontmoeten. Het was een heerlijke ontmoeting gezegend met prachtig weer.

Jean-Pierre

DSC_1096

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: