DSC_0223

DSC_0225 kopieVoor de eerste Kindercatechese van 2019 zijn wij, met nieuwe krachten, bijeengekomen op Zaterdag 26 Januari.

De Goddelijke Liturgie werd besproken en meer bepaald enkele praktische aspecten van de Goddelijke Liturgie en de meeste belangrijke momenten hiervan.
Nadat we de avond gestart hadden met enkele gezamenlijke gebeden heeft Vader Bernard ons getoond hoe een proskomedie dienst wordt gemaakt, in het bijzonder het snijden van het speciale brood „prosphora” in kleine stukken. Elk stuk staat voor een belangrijke figuur: het Lam (Christus), de Moeder Gods, de Heiligen en de Engelen, onze Aartsbisschop, de priesters concelebranten en het volk.

 

Vervolgens hebben wij de praktische aspecten van de liturgie toegelicht aan de hand van een PowerPoint presentatie.

Eerst hebben wij een, korte, algemeen voorstelling gegeven over de Heilige Johannes Chrisostomos, wiens liturgie het meest gebruikt is in de Orthodoxe Kerk. En daarna hebben we uitleg gegeven over de metten, een ochtend- en voorbereidingsgebed, en de meest belangrijke momenten uit de dienst van de Heilige Liturgie. Kwamen aan bod: de Kleine Intocht, het Trisagion, de Apostel lezing en de Evangelie lezing, de Cherubijnenhymne en de Grote Intocht, de Epiclese enz…DSC_0230

Wij hebben geprobeerd al deze praktische aspecten zo eenvoudig mogelijk uit te leggen.

De eerste kindercatechese werd afgesloten met het knutselen van mooie kaarsjes en het eten van een heerlijke thuisgemaakte appeltaart.
Wij kijken reeds uit naar de volgende kindercatechese!
Nogmaals hartelijk dank aan het catecheseteam, de kinderen en hun ouders voor de inzet!

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: