DSC_0549

Op 22 December zijn wij opnieuw samengekomen voor een laatste kindercatechese van het voorbije jaar. Natuurlijk, hebben wij een speciale editie georganiseerd, ter gelegenheid van het naderende feest van de geboorte van Jezus, Kerstmis.
Voor het eerste deel van de catechese hebben wij meer uitleg gegeven over dit belangrijke feest.
Om het Grote Mysterie van Kerstmis te bespreken hebben wij als didactisch materiaal de icoon van de Geboorte van onze Heer Jezus Christus gekozen. Dit icoon is één van de rijkste op het vlak van dogmatische en Bijbelse elementen uit de Evangelies van Lucas en Mattheus.
De Icoon van de geboorte van de Heer toont ons dat de gehele schepping deel neemt aan dit Grote Mysterie: de hemel met de ster die de weg naar het Kind toont, de drie wijzen uit het Oosten met hun geschenken, de Engelen en de arme, nederige herders die onophoudend lof brengen aan God en uiteindelijk de aarde die de grot offert, waarin Hij geboren wordt.
De kinderen participeerden actief tijdens de bespreking en iedereen mocht vragen stellen of zijn eigen mening geven.

Voor de tweede deel van de namiddag zijn wij opnieuw naar de bovenzaal gegaan om deze mooi te versieren met kerstballen, typische kerstdecoraties en een mooie kerstboom.

De avond werd, zoals steeds, afgesloten met veel en chique thuisgemaakte taartjes terwijl iedereen kerstliedjes in verschillende talen zong.

Hartelijk dank aan het catecheseteam, de talrijke kinderen en de ouders voor hun inzet!

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: