DSC_0404

In het kader van het jaarprogramma van Markant – voorheen CMBV Christelijke Middenstands- en Burgervrouwen – blijft de werkgroep Zingeving actief!  Vanuit de wil de leden te betrekken in wat het kerkelijke en religieuze leven voor ons en rondom ons kan betekenen planden wij een bezoek aan de Orthodoxe Parochie.  Deze kerkgemeenschap heeft voor onze streek zijn “thuis” in het Godshuis Sint-Joos in de Ezelstraat nr. 85, te Brugge.

Waar “katholiek” of “protestant” ons vrij bekend in de oren klinkt, is dit voor “orthodox” heel wat minder.  Priester Vader Bernard Peckstadt was graag bereid voor onze leden de aanwezigheid en de werking van deze Orthodoxe Parochie te duiden.  Vooral na de tweede wereldoorlog was in West- Europa de nood aan werkkrachten voor de heroplevende industrieën zeer groot en nodigden onze regeringen – ook het Belgische bestuur! – vele duizenden mensen uit het Oosten en Zuiden van Europa uit.

Bij ons voelden heel wat nieuwkomers zich echter een beetje verweesd : een andere taal, een andere godsdienst, weg van hun vertrouwde buren en familie.  In een poging die noden – en vele andere! – op te vangen is de vader van Vader Bernard, Vader Ignace Peckstadt in 1972 in Gent erin geslaagd een kleine kapel op te richten waar die mensen elkaar konden ontmoeten.  Meteen het ontstaan van een bescheiden maar overtuigde Orthodoxe Kerk.  Enkele jaren na de stichting werd Vader Ignace Peckstadt voorganger en priester.  Zijn zoon is thans priester en voorganger in deze dienstbare kerkgemeenschap die ondertussen een vestigingsplaats gevonden had in Brugge. In mei 1995 kon hij samen met zijn broer een groep vrijwilligers voldoende motiveren om het Godshuis Sint-Joos in de Ezelstraat te renoveren tot wat het nu is.  Op zijn vriendelijke bescheiden manier wijst hij erop dat de Orthodoxe leer zeer sterk verwant is (tot 80%) met het katholicisme, zodat hun eigen kerk echt kerk is = ontmoetingsplaats voor de mensen met God.

Daartoe onderhouden zij een volledig liturgisch leven, gedragen door de gelovige gemeenschap en geleid door priesters.  Sacramenten en vieringen dragen wel de sfeer en het echt authentieke van hun Oosters gegroeide geloof : de Heilige Orthodoxe Kerk.  Tot de parochie-gemeenschap van Brugge behoren Orthodoxen van de meest diverse herkomst : Grieken, Russen, Roemenen, Bulgaren, Georgiërs, Polen, Vlamingen en vaak ook studenten van het Europacollege.

Tijdens de uiteenzetting trof mij hoe een “passant”, een toerist, rustig binnenkwam en zonder te storen met gevouwen handen stond te bidden.  De uitgestalde iconen werden vroom gekust.  De aanwezige “Markanters” werden zeer bescheiden gegroet.  Duidelijk iemand die “zijn” kerk in Brugge wilde groeten … om te bidden.  Zeer sterk!

De verwantschap was duidelijk en voelbaar!  De wil mekaar te vinden en te ontmoeten was sterk aanwezig en wijst op het streven naar wederzijds begrip.

Voor een namiddag in het kader van de werking zingeving binnen Markant was dit méér dan vormend! Na zijn uiteenzetting mochten wij er nog koffie met lekkere koekjes gebruiken.  Als onthaal en als afscheid kon het tellen! Dank-u-wel, vader en priester Bernard Peckstadt.

Verslag door Ria Quaghebeur – Defoort

in naam van Markant Zingeving – Regio Brugge 23 maart 2017

DSC_0402

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: