IMG_6964

Op 8 maart 2017 hebben wij afscheid genomen van Zuster Marie-Renildis, zuster van de Onbevelekte Ontvangenis van Heist-aan-Zee. Catherine echtgenote van Vader Bernard nam deel aan deze afscheidsviering in de Sint-Antonius kerk te Heist.

Elk jaar worden Vader Bernard en Catherine door dezelfde kloostergemeenschap uitgenodigd om er samen nieuwjaar te vieren met alle priesters van Duinbergen en Heist. Dit samen-zijn bestaat steeds uit een gebedsviering waar wij God danken voor alles wat hij ons het voorbije jaar schonk en om het nieuwe jaar te zegenen, vervolgd door een gezamenlijke maaltijd. Dit jaar werd ook de nieuwe Bisschop van Brugge Mgr. Lode Aerts uitgenodigd en werden we er opnieuw feestelijk onthaald. We zien dit samen zijn telkenmale weer als een mooi Oecumenisch gebaar van samen leven en vieren.
Bij de laatste samenkomst werd er een foto genomen met Mgr Lode Aerts en Vader Bernard samen met zuster Renildis een foto welke steeds naast haar stond en dat zij koesterde tot op haar laatste sterfbed. Graag willen wij nogmaals ons medeleven betuigen aan de medezusters bij het overlijden van Zuster Marie-Renildis. Eeuwige gedachtenis!

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: