Verslag kindercatechese

Datum: 18 februari 2017

Thema: Jezus de genezer van ons geest en lichaam

DSC_0563

Jezus  heeft gekozen om mensen te genezen om Zijn goddelijke kracht te tonen. Dit is logisch. Iedereen kan bevestigen dat dit een echte wonder was want iedereen kent wel  iemand die langdurig ziek is . Voor de genezene zelf is het gevoel van het wonder zo tastbaar aanwezig. Op die manier kan niemand nog twijfelen. In vergelijking met Jezus die over het water wandelde en de reactie van de apostelen hierop (het is een spook), zijn genezingswonderen duidelijk ervaarbare wonderen.  Die soort wonderen kunnen worden veroordeeld als een soort illusie maar de genezing op zich is zonder twijfel  door iedereen  aanvaard.

Jezus genas iedereen die naar Hem kwam onafhankelijk van zijn geloof, afkomst, cultuur, ras of niveau van spiritualiteit. Iedereen was welkom. Gezondheid en liefde zijn de belangrijkste dingen die elk mens zoekt. De mensen die Jezus kenden waren zoveel veranderd in goede zin dat ze niet meer terug konden naar dezelfde levensstijl van vroeger. De woorden en gebaren van Jezus waren simpel, mooi en met heel veel kracht. Zo krachtig dat zelfs twee duizend jaar later deze worden genezen en liefde brengen aan alle mensen die het willen horen. De genezing door Jezus is compleet: fysiek, energetisch, psychologisch, intellectueel en spiritueel.

“22En Hij zei tot zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of over uw lichaam, waarmede gij u zult kleden. 23Want het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. 24Let op de raven, zij zaaien niet en zij maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer of schuur, en toch voedt God ze. Hoe ver gaat gij de vogelen te boven! 25Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? 26Indien gij dan zelfs het geringste niet kunt, wat zult gij u bezorgd maken om het overige? 27Let op de leliën, hoe zij spinnen noch weven, en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. 28Indien nu God het gras op het veld, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleedt, hoeveel te meer u, kleingelovigen? 29En gij, zoekt niet wat gij eten of drinken zult en weest niet verontrust, 30want naar al deze dingen gaat het zoeken van de volken der wereld uit. Doch uw Vader weet, dat gij deze dingen behoeft. 31Maar zoekt zijn Koninkrijk, en die dingen zullen u bovendien geschonken worden.” Lucas 12: 22-31.

Als we oplossingen zoeken door ons zorgen te maken, zullen we geen oplossingen vinden. Als we reageren vol met hoop en veel minder bezorgd, zullen we het licht van de oplossing op een of andere manier zien. We moeten gewoon proberen. Er is niks te verliezen! Blijven hopen met blijheid en niet hopen met bezorgdheid.

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: