LODE AERTS NIEUWE BISSCHOP VAN BRUGGE

Mgr. Lode Aerts mag zich voortaan bisschop van het bisdom Brugge noemen. De 57-jarige deken van de stad Gent werd op zondag 4 december 2016 in de Sint-Salvatorskathedraal gewijd door kardinaal Jozef De Kesel.

Kort voor de wijding blikte Aerts vooruit op zijn nieuwe functie. “Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet stond te springen voor deze taak. Ik wou aanvankelijk nee zeggen, maar ik wou niet laf zijn. Ik heb al zoveel gekregen, ik wou iets terugdoen”, aldus Aerts, die tot vandaag deken was in het bisdom Gent. Lode Aerts wil het geloof in God herstellen. “We moeten onze positie als christen hervinden. We moeten het vertrouwen vinden in God. Er is een hoop die sterker is dan alle miserie. Ik wil het dan ook niet hebben over gebouwen, de indeling van parochies of de pikorde binnen de kerk, maar wel over het geloof. Ik wil nederig zijn, net zoals paus Franciscus, die toch een voorbeeld is voor mij.” Aerts wil dan ook niet dat de wijding zijn feest is. “Dit is een feest voor het hele bisdom. Het is een dag van de kerk.”

Stipt om 15 uur begon in een nokvolle Sint-Salvatorskathedraal in Brugge de bisschopswijding van monseigneur Lode Aerts. Kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, ging voor als hoofd-consecrator in de pontificale eucharistieviering in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge. Hij wijdde Lode Aerts tot bisschop. Na de wijdingsritus nam de nieuwgewijde bisschop de zetel van het bisdom Brugge in bezit als de 27ste bisschop van Brugge.

Dat gebeurde in aanwezigheid van (aarts)bisschoppen uit binnen- en buitenland, vertegenwoordigers van de andere christelijke Kerken en tal van prominenten uit de politieke en culturele wereld.

De Orthodoxe Kerk in België werd vertegenwoordigd door Metropoliet Athenagoras van België. Verder waren aanwezig Archimandriet Thomas van het klooster van de Moeder Gods der Bedroefden (Patriarchaat van Moskou), Protopresbyter van de Oecumenische Troon Dominique Verbeke (Gent) en Aartspriester Bernard Peckstadt (Brugge-Oostende). Omwille van de restauratiewerken in de kathedraal was het aantal zitplaatsen noodgedwongen tot 700 beperkt. Vele mensen namen een kijkje rond de kathedraal en volgen ook daar de wijding. In de site Oud Sint-Jan was er plaats voorzien voor een vijfhonderdtal mensen die de viering konden volgen op groot scherm. Ook die zaal zat ruim een uur voor de viering al helemaal vol. Een honderdtal mensen stond een tijdje buiten te wachten, maar kon uiteindelijk de uitzending van de viering al staande bijwonen. Vóór de wijding ging Aerts luid applaus de vele aanwezigen in Oud Sint-Jan nog begroeten. Hij werd er onder onthaald. Aerts nam ook nog ruim de tijd om iedereen te begroeten en de gelovigen in de zaal toe te spreken. “Laten we hier vooral bidden voor mekaar”, sprak Aerts.

Nieuwe_bisschop_Brugge1

Mgr Lode Aerts – 27ste bisschop van Brugge

De 57-jarige Lode Aerts werd op 2 oktober 1959 geboren in Geraardsbergen en studeerde aan het college in Eeklo. Na studies filosofie en theologie werd hij in 1984 tot priester gewijd. In 1988 behaalde hij een doctoraat Bijbel-wetenschappen aan de Gregoriaanse Universiteit in Rome. Van 1988 tot 2002 doceerde hij eerst filosofie en daarna dogmatische theologie aan het seminarie in Gent en van 1992 tot 2002 was hij ook geestelijk directeur van het Grootseminarie van Gent.

In 1992 werd hij bisschoppelijk vicaris van het bisdom Gent. In augustus van dit jaar werd hij door bisschop Luc Van Looy tot deken van Gent aangesteld. Aerts heeft ook verschillende publicaties op zijn naam staan.

Lode Aerts, die een sterke theologische opleiding (hij studeerde onder meer in Rome en Duitsland) genoot en veel pastorale ervaring heeft vooral bij jongeren, komt terecht in een van oudsher katholiek bisdom, met een rijke geschiedenis en historisch een van de vruchtbaarste qua roepingen. Met 350 parochies en 700 priesters is het ook een van de grootste bisdommen van ons land.

‘De Kerk is geen eenmanszaak’

De Kerk is niet zozeer een individuele beleving maar een groep mensen die samenwerkt aan een project. Lode Aerts.

De nieuwe bisschop kondigde kort na zijn aanstelling door paus Franciscus op 5 oktober aan dat hij als bisschop in teamverband wil blijven samenwerken. Hij hoopt terug te kunnen vallen op zijn ervaring als vicaris voor jeugdpastoraal en nadien voor vorming. Hij wil zich inzetten voor vitale geloofsgemeenschappen en meer mogelijkheden creëren om van het Evangelie op een gastvrije, niet-opdringerige maar zonder gêne manier te getuigen. Christenen hoeven zich niet te schamen. Geloof is het beste wat me ooit is overkomen.

In naam van onze Orthodoxe parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena te Brugge willen wij Monseigneur Lode Aerts van harte feliciteren: Axios! Axios! Axios! Hij is waardig!

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: